201406_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
201406
Liten vekst i industriomsetningen
statistikk
2015-08-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk opp 0,9 prosent i andre kvartal 2015 .

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten vekst i industriomsetningen

Industriomsetningen gikk opp med 0,9 prosent i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal i 2015, viser sesongjusterte tall. Fra mai til juni 2015 var omsetningen om lag uendret.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Juni 2015 / Mai 2015April 2015 - Juni 2015 / Januar 2015 - Mars 2015Juni 2015 / Juni 2014Juni 2015
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft1,22,22,2134 621
Utvinning og utvinningstjenester5,36,04,652 332
Bergverksdrift3,8-1,77,31 223
Industri-0,30,92,773 933
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.0,60,34,117 989
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri7,08,55,811 746
Metallindustri1,80,611,85 643
Maskinindustri-9,9-10,8-3,47 631
Bygging av skip og oljeplattformer-20,78,5-21,24 746
Kraftforsyning-10,8-7,2-16,87 133

Indeksnivået for industriomsetningen var 152,0 (2005=100) i perioden april til og med juni 2015, mot 150,7 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: Vekst for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri opplevde en oppgang i samlet omsetning på 8,5 prosent i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal 2015, viser sesongjusterte tall. Veksten knyttes delvis til en planlagt stans av vedlikehold i 1. kvartal 2015 hos noen få enkeltaktører. Bygging av skip og oljeplattformer viste også en betydelig vekst i denne perioden. Denne veksten kommer fra bygging av skip og skyldes enkelte store leveranser i april og mai.

Det største bidraget til å dempe industriomsetningen kom fra maskinindustri, som hadde en nedgang på hele 10,8 prosent. Nedgangen skyldes i stor grad at det i mars var en betydelig høy omsetning, på grunn av store leveranser hos noen få enkeltaktører.

Månedsendring: Fall for bygging av skip og oljeplattformer fra mai til juni 2015

Industriomsetningen falt med 0,3 prosent fra mai til juni 2015, viser sesongjusterte månedstall.

Bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustri falt med henholdsvis 20,7 og 9,9 prosent, og bidro mest til nedgangen i samlet industriomsetning. I tillegg hadde metallvareindustri og papir og papirvareindustri et omsetningsfall på henholdsvis 7,0 og 10,9 prosent.

Omsetningen innenfor næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trakk i motsatt retning med en oppgang på 7,0 prosent. Næringsmiddelindustrien, som stod for om lag 22 prosent av den totale industriomsetningen, viste også en oppgang på 2,9 prosent. Det var særlig omsetningsvekst for bearbeiding av fisk og fiskevarer som bidro til denne oppgangen.

Tolvmånedersendring: Næringsmiddelindustri betydelig opp fra juni 2014

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk opp med 2,7 prosent fra juni 2014 til juni 2015. Oppgangen i eksportmarkedet utgjorde 12,2 prosent, mens hjemmemarkedet viste en nedgang på 3,1 prosent.

Det største bidraget til veksten i industriomsetningen kom fra næringsmiddelindustri, hvor oppgangen var 8,5 prosent. Det var særlig bearbeiding av fisk og fiskevarer som trakk næringsmiddelindustrien opp sammenlignet med juni i fjor. Bygging av skip og oljeplattformer viste derimot en kraftig nedgang på 21,2 prosent i samme periode.

Månedsendring: Liten nedgang i Norge og lav vekst i eurosonen i mai 2015

Norsk industriomsetning gikk ned med 0,5 prosent fra april til mai 2015, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde en liten økning i industriomsetningen på 0,4 prosent. I de nordiske landene viste Danmark og Sverige en nedgang på henholdsvis 1,9 og 1,0 prosent fra april til mai 2015, ifølge EUs statistikks kontor, Eurostat.