8237_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8237
Svak start for industriomsetningen
statistikk
2005-03-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak start for industriomsetningen

Omsetningstallene for norsk industri viser en svak nedgang i perioden november 2004-januar 2005, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Omsetningen er lavere for både investeringsvarer og konsumvarer, mens bildet er uendret for innsatsvarer.

Sesongjusterte tall viser en nedgang i industrien på 2,0 prosent i forhold til forrige tremånedersperiode. Nedgangen er svak, men gjeldene for alle varetyper.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Innsatsvarer uendret

Den største næringen innenfor innsatsvarer, oljeraffinering og kjemisk industri, har hatt en tydelig nedgang i siste tremånedersperiode sammenlignet med perioden før, til tross for gode omsetningstall for kjemiske råvarer. Mineralproduktindustrien, sammen med deler av metallvareindustrien, drar i motsatt retning, med en klar oppgang.

Investeringsvarer svakt ned

Sammenlignet med forrige tremånedersperiode (august til oktober 2004) har det vært en svak nedgang for investeringsvarer. Den sviktende omsetningen av investeringsvarer skyldes først og fremst kraftig nedgang innenfor oljeplattformer. Transportmiddelindustrien er derimot inne i en god trend og har hatt positiv vekst de to siste tremånedersperiodene.

Svak nedgang i konsumvarer

Næringsmiddelindustrien er den største bidragsyteren innenfor konsumvarer, og med en nedgang i denne næringen, vil gruppen som helhet bli påvirket. Andre konsumvareproduserende næringer forteller derimot om positiv vekst i siste periode, deriblant forlag og grafisk industri.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og
kraftforsyning. Januar 2005
  Råserier1
Januar 2005
       Endring i prosent
januar 2004-
januar 2005
Sesongjusterte
       endringstall i prosent
desember 2004-
januar 2005
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
August-oktober 2004 -
       november 2004-januar 2005
Totalomsetning 84 348 3,0 0,4 -4,8
         
Olje- og gassutvinning 34 505 13,4 5,8 -4,6
Industri 39 106 1,7 -1,0 -2,0
Kraftforsyning 10 142 -18,7 -15,3 -17,8
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 15 555 4,0 0,2 0,0
Investeringsvarer 8 058 12,3 -0,5 -1,4
Konsumvarer 12 721 -10,6 -2,4 -1,5
Energivarer 48 015 5,4 4,3 -8,8
1  Millioner kroner.