8163_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8163
Investeringsvarer økte mest
statistikk
2008-05-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Investeringsvarer økte mest

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 5,9 prosent fra 4. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008, og det var investeringsvarer som viste den største veksten.

Omsetningsindeks for industri. Januar 1999-mars 2008. 1998=100

Industriomsetningen steg med 7,2 prosent i hjemmemarkedet, mens den økte med 2,0 prosent i eksportmarkedet fra 4. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008, ifølge sesongjusterte tall. Veksten i industriens omsetning kan delvis forklares med prisoppgang innenfor industrinæringene i samme tidsrom. For mer om prisutviklingen i industrien, se Produsentprisindeksen . Ifølge Produksjonsindeksen for industrien har det også vært en volumvekst på 1,0 prosent i denne perioden (se Produksjonsindeksen ).

Omsetningen i norsk industri økte innenfor alle varetyper i 1. kvartal 2008, og investeringsvarer leder an med en vekst på 14,4 prosent. Økningen var sterkest i hjemmemarkedet med 18,8 prosent, ifølge sesongjusterte tall. Den positive utviklingen for investeringsvarer skyldes i stor grad vekst i omsetningen for næringene maskinindustri, oljeplattformer og transportmiddelindustri. Oljeplattformer viste en solid oppgang med hele 38,1 prosent fra 4. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008. Omsetningen i maskinindustrien vokste med 8,0 prosent, og transportmiddelindustrien økte sin omsetning med 6,8 prosent. Veksten i hjemmemarkedet var på 13,8 prosent, mens eksportmarkedet viste en nedgang på 10,2 prosent.

Omsetningen av innsatsvarer hadde en beskjeden økning på 0,5 prosent fra 4. kvartal 2007 til 1. kvartal i år. Næringer som viste positive resultater, var metallvarer, mineralproduktindustri, gummivare- og plastindustri samt kjemiske råvarer. Næringer som dempet veksten denne gangen, var oljeraffinering og kjemisk industri samt metallindustrien.

Sesongjusterte tall viser at omsetningen av konsumvarer økte med 1,7 prosent fra 4. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008. Dette skyldes i hovedsak en økning på 3,1 prosent i omsetningen for nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mars 2008
  Råserier1. Januar-mars 2008 Endring i prosent. Januar-mars 2007-januar-mars 2008 Råserier1. Mars 2008 Endring i prosent. Mars 2007-mars 2008 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Oktober-desember 2007- januar 2008-mars 2008
Totalomsetning  401 237 13,0  133 944 4,3 5,7
           
Olje- og gassutvinning  165 154 23,6 57 191 25,8 7,6
Industri  201 108 2,3 66 116 -11,5 5,9
Hjemmemarked  119 217 -0,1 40 624 -12,9 7,2
Eksportmarked 81 891 6,1 25 492 -9,2 2,0
Kraftforsyning 32 471 43,9 9 719 33,0 1,7
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 72 759 -3,4 23 507 -15,6 0,5
Investeringsvarer 59 807 5,8 20 586 -13,0 14,4
Konsumvarer 49 613 -2,6 15 660 -13,9 1,7
Energivarer  219 057 27,0 74 191 26,3 5,9
1  Millioner kroner.