201412_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
201412
Svake tall for industrien
statistikk
2015-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 1,8 prosent i perioden juni-august 2015.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svake tall for industrien

Industriomsetningen falt med 1,8 prosent i perioden juni-august 2015 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august 2015 var det en oppgang på 1,7 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
August 2015 / Juli 2015Juni 2015 - August 2015 / Mars 2015 - Mai 2015August 2015 / August 2014August 2015
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft2,7-1,2-5,5126 066
Utvinning og utvinningstjenester4,31,7-4,550 734
Bergverksdrift-2,60,30,41 221
Industri1,7-1,8-4,466 954
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.0,50,44,817 500
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-4,40,2-10,09 895
Metallindustri-1,8-1,05,84 874
Maskinindustri9,1-14,4-23,47 020
Bygging av skip og oljeplattformer8,3-10,5-15,55 048
Kraftforsyning3,0-11,6-21,37 157

Indeksnivået for industriomsetningen var 149,5 (2005=100) i perioden juni-august, mot 152,3 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: Oljerelaterte næringer trekker ned

Industriomsetningen gikk ned med 1,8 prosent i perioden juni-august 2015 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Den største bidragsyteren til nedgangen var maskinindustri, hvor fallet var på 14,4 prosent. I tillegg viste bygging av skip og oljeplattformer en kraftig nedgang i samme periode. Næringsmiddelindustrien steg derimot med 1,3 prosent og bidro mest til å dempe fallet i den totale industriomsetningen.

I hjemmemarkedet falt industriomsetningen med hele 5,3 prosent, mens den i eksportmarkedet økte med 2,6 prosent i juni-august 2015, sammenlignet med de tre foregående månedene.

Månedsendring: Omsetningsvekst i august for maskinindustrien

Industriomsetningen gikk opp med 1,7 prosent fra juli til august 2015, viser sesongjusterte månedstall.

Det største bidraget til økningen i industriomsetingen kom fra maskinindustrien som hadde en økning på 9,1 prosent. Næringen for bygging av skip og oljeplattformer økte sin omsetning med 8,3 prosent i samme periode. Oppgangen for disse næringene skyldes enkelte store leveranser i august.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro til å dempe den totale oppgangen i omsetningen med en nedgang på 4,4 prosent.

Tolvmånedersendring: Fall for maskinindustrien

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 4,4 prosent fra august 2014 til august 2015. Nedgangen i hjemmemarkedet utgjorde 8,5 prosent, mens eksportmarkedet viste en økning på 2,8 prosent.

Det største bidraget til nedgangen for industrien samlet sett kom fra maskinindustri. Der var nedgangen på 23,4 prosent. I oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri falt omsetningen med 10 prosent og innenfor bygging og skip og oljeplattformer med 15,5 prosent.

Vekst i næringsmiddelindustri bidro til å dempe den totale nedgangen i tolvmånedersperioden.

Månedsendring: Oppgang i eurosonen og nedgang i Norge fra juni til juli 2015

Norsk industriomsetning gikk ned med 1,3 prosent fra juni til juli 2015, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde en beskjeden økning i industriomsetningen på 0,9 prosent. Også Sverige og Danmark opplevde en nedgang på fra juni til juli 2015, ifølge EUs statistikkontor, Eurostat.