8279_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8279
Lavere omsetning i industrien
statistikk
2003-06-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere omsetning i industrien

Fra januar til april i år omsatte industrien for om lag 165 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 2,1 prosent i forhold til samme periode i 2002. Den svake utviklingen i perioden omfattet både innsatsvarer, konsumvarer og investeringsvarer.

Omsetningstall fra norsk olje- og gassutvinning i april 2003 viser en nedgang på om lag 8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Lavere oljepriser og produksjon har virket inn på dette.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. 3-måneders glidende gjennomsnitt

Nedgang i innsatsvarer

Omsetningen av innsatsvarer viste en nedgang på 4,6 prosent i perioden januar til april 2003 sammenliknet med samme periode i 2002. Med unntak av metallindustrien og mineralproduktindustrien, viste de øvrige næringene innenfor denne varetypen en negativ utvikling i perioden. Nedgangen i omsetning var størst innenfor kjemiske råvarer.

Konsumvarer ned 5,8 prosent hittil i år

Konsumvarer (næringsmiddelindustrien, tekstil- og bekledningsindustrien, forlag og grafisk industri m.m.) har hatt en samlet nedgang i omsetningen på 5,8 prosent i perioden fra januar til april mot samme periode i fjor. Nedgangen er generell, men svak omsetning i næringsmiddelindustrien påvirker nedgangen i størst grad. Det er fortsatt fisk og fiskevarer som sliter tyngst i denne næringen.

Svak nedgang i investeringsvarer

Innenfor investeringsvarer (transportmiddelindustrien, maskinindustrien og metallvareindustrien m.m.) har det også vært nedgang i omsetningen i årets fire første måneder sett i forhold til samme periode i 2002. Nedgangen er imidlertid noe mindre enn for innsatsvarer og konsumvarer. Flere store leveranser innenfor transportmiddelindustrien i april dempet den negative tendensen i perioden.

Endringstall og kraftforsyning

Det gjøres oppmerksom på at påsken var i april i 2002 mens den var i mars i 2003, og at endringstallene fra april i fjor til april i år kan være påvirket av dette. Finansielle kontrakter har virket inn på omsetningstallene innenfor kraftforsyning og tallene fra denne næringen bør derfor tolkes med varsomhet.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.
April 2003
  Råserier1 Endring i prosent Sesongjusterte endringstall i prosent
  April 2003 April 2002-april 2003 Januar 2003-februar 2003 Februar 2003-mars 2003 Mars 2003-april 2003
Totalomsetning 79 274 -7,3 8,6 -10,1 -7,0
           
Olje- og gassutvinning 28 728 -7,6 2,6 -7,9 -7,0
Industri 41 824 -11,0 0,7 -2,3 1,1
Kraftforsyning 8 256 21,6 31,1 -30,9 -27,7
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 14 425 -11,3 0,0 1,5 0,8
Investeringsvarer 11 359 -11,7 10,2 -7,8 6,9
Konsumvarer 14 296 -13,4 -8,7 0,6 -0,2
Energivarer 39 195 -1,8 19,1 -15,6 -16,0
1  Millioner kroner.