8261_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8261
Svak start for maskinindustrien
statistikk
2004-03-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak start for maskinindustrien

Totalt omsatte industrien for nærmere 38,5 milliarder kroner i årets første måned. Dette er en svak tilbakegang i forhold til januar i fjor. Økt omsetning innenfor innsatsvarer og konsumvarer bidro til å dempe nedgangen, mens bildet er tiltagende negativt for investeringsvarer.

Fra desember til januar opplevde industrien en økning i omsetningen på 0,8 prosent, viser sesongjusterte tall. Konsumvarer har de siste tre måneder vist en stabil økning, mens innsatsvarer har snudd fra negativ til positiv utvikling. Investeringsvarer, derimot, opplevde en markant svikt i omsetning, med en nedgang på 14,7 prosent sammenlignet med forrige periode.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Investeringsvarer kraftig ned

Sviktende omsetning av investeringsvarer skyldes først og fremst kraftig nedgang innenfor oljeplattformer og maskinindustrien. Spesielt merkbar er nedgangen innenfor maskinindustrien, som siden august viser tiltagende negativ vekst. Dog viser ordretilgangen i næringen en markant økning, noe som kan slå positivt utover året. (Les mer: Ordrestatistikk. Industri, 4. kvartal 2003 )

Innsatsvarer opp 3,6 prosent

Samtlige næringer innenfor innsatsvarer - for eksempel treforedling, kjemiske råvarer og metallindustrien - opplever nå en positiv utvikling, viser sesongjusterte tall. Treforedling har opplevd en økning i omsetning gjennom siste halvdel av forrige år, og har siden november holdt et jevnt nivå. En god start på året har det også vært for ikke-jernholdige metaller.

Konsumvarer opp 3,5 prosent

Næringsmiddelindustrien er den største bidragsyter innenfor denne gruppen, og med en positiv vekst i denne næring, vil gruppen som helhet bli påvirket av denne økningen. Men også samtlige andre næringer forteller om positiv vekst fra desember til januar, viser sesongjusterte tall.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og
kraftforsyning. Januar 2004
  Råserier1
januar 2004
Endring i prosent
januar 2003-
januar 2004
Råserier1
januar-januar 2004
Endring i prosent
januar-januar 2003-
januar-januar 2004
Sesongjusterte
endringstall i prosent
desember 2003-
januar 2004
Totalomsetning 81 890 -7,9 81 890 -7,9 4,1
           
Olje- og gassutvinning 30 426 -6,4 30 426 -6,4 4,4
Industri 38 439 -3,3 38 439 -3,3 0,8
Kraftforsyning 12 477 -23,1 12 477 -23,1 1,8
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 14 953 4,7 14 953 4,7 3,6
Investeringsvarer 7 173 -23,1 7 173 -23,1 -14,7
Konsumvarer 14 229 0,0 14 229 0,0 3,5
Energivarer 45 534 -10,8 45 534 -10,8 12,1
1  Millioner kroner.