8195_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8195
Auke i omsetninga til norsk industri
statistikk
2006-12-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Auke i omsetninga til norsk industri

Norsk industri har omsett for om lag 591 milliardar hittil i år. Dette er ein auke på 24 prosent samanlikna med den same perioden i fjor. Omsetninga for oktober i år er 27,6 prosent høgare enn i den same perioden i 2005.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. Tremånaders glidande gjennomsnitt

I norsk olje- og gassutvinning var omsetninga på om lag 46 milliardar kroner i oktober 2006, ein auke på 3,1 prosent samanlikna med den same månaden i fjor. Prisen per fat råolje i oktober var på 387 kroner, mot 382 kroner i oktober i fjor, viser statistikk over utanrikshandel med varer .

Innsatsvarer aukar mest

Sesongjusterte tal viser ein auke i omsetninga av innsatsvarer, investeringsvarer og konsumvarer i perioden august til oktober samanlikna med dei tre førre månadene. Veksten i omsetninga i innsatsvarer og konsumvarer kom hovudsakeleg frå eksportmarknaden. For investeringsvarer var det ein auke i eksportmarknaden, medan omsetninga innanlands gjekk noko ned.

Månadleg omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Oktober 2006
  Råserier1Januar - oktober 06 Endring i prosent Januar - oktober 05 - januar - oktober 06 Råserier1Oktober 2006 Endring i prosent Oktober 05 - oktober 06 Endringstal i prosent. Sesongjustert Mai 06 - juli 06 - august 06 - oktober 06
Totalomsetning 1 181 763 23,1  125 373 14,0 -4,6
           
Olje- og gassutvinning  463 136 21,4 45 961 3,1 -11,0
Industri  590 814 24,0 68 742 27,6 0,2
Heimemarknad  361 886 27,1 42 151 34,1 -1,5
Eksportmarknad  228 928 19,4 26 591 18,5 2,9
Kraftforsyning  117 947 27,1 9 571 -8,6 -4,6
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  221 263 19,3 26 438 33,2 5,4
Investeringsvarer  165 466 44,1 19 908 45,4 1,9
Konsumvarer  158 975 11,8 18 725 16,2 1,0
Energivarer  636 057 22,9 60 302 - -12,1
1  Millionar kroner.