8325_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8325
Høy råoljepris gir økt omsetning
statistikk
2000-03-17T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy råoljepris gir økt omsetning

Omsetningen innenfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning var over 132 milliarder kroner i september/oktober 1999, en økning på vel 13 prosent fra samme periode i 1998. Rekordhøy omsetning innenfor olje- og gassutvinning bidro sterkt til oppgangen.

Omsetningen for bedrifter innenfor olje- og gassutvinning steg med over 60 prosent fra 5. termin (september/oktober) 1998. Høy råoljepris (Brent Blend) var viktigste enkeltfaktor til den kraftige økningen. Gjennomsnittsprisen på råolje lå mellom 170-175 kroner per fat. Dette var en prisøkning på over 75 prosent fra samme periode i fjor.

Omsetningen av energivarer var i overkant av 54,4 milliarder kroner i 5. termin 1999. Dette var en økning i underkant av 45 prosent fra samme periode i 1998. Økningen skyldes hovedsakelig høy omsetning innenfor olje- og gassutvinning, men også bedrifter innenfor kraftforsyning hadde en svak økning.

Industriomsetningen uendret

Bedrifter innenfor industrien omsatte for om lag 81 milliarder kroner i 5. termin 1999. Dette var en svak økning i forhold til samme periode i fjor. Oljeraffinering og metallindustrien er viktige næringer med omsetningsvekst, mens produksjonsbedrifter av maskiner, transportmidler og metallvarer opplevde nedgang.

I forhold til tidligere år var omsetningen innenfor oljeraffinering relativt lav i 5. termin i 1998. Den høye omsetningen i 1999 øker dermed veksten kraftig. Sterk vekst i prisene på ulike typer raffinerte oljeprodukter bidrar sterkt til veksten.

Metallindustrien hadde en økning på knapt 20 prosent i 5. termin 1999, og særlig bedrifter som produserer ikke-jernholdige metaller og halvfabrikater opplevde høy vekst. Gjennomsnittsprisen på aluminium i norske kroner økte med 15-18 prosent.

Omsetningen innenfor maskinvareindustrien sank med om lag 20 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak svakere etterspørsel. Også bedrifter innenfor bygging av oljeplattformer har lavere omsetning i 5. termin i 1999 enn foregående år. Omsetningen innenfor transportmiddelindustrien sank med 8 prosent. Særlig skipsverftsindustrien hadde nedgang. Nedgangen i metallvareindustrien var på 13,4 prosent. Bedriftene opplever lavere aktivitet enn på lenge.