8325
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8325
Høy råoljepris gir økt omsetning
statistikk
2000-03-17T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy råoljepris gir økt omsetning

Omsetningen innenfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning var over 132 milliarder kroner i september/oktober 1999, en økning på vel 13 prosent fra samme periode i 1998. Rekordhøy omsetning innenfor olje- og gassutvinning bidro sterkt til oppgangen.

Omsetningen for bedrifter innenfor olje- og gassutvinning steg med over 60 prosent fra 5. termin (september/oktober) 1998. Høy råoljepris (Brent Blend) var viktigste enkeltfaktor til den kraftige økningen. Gjennomsnittsprisen på råolje lå mellom 170-175 kroner per fat. Dette var en prisøkning på over 75 prosent fra samme periode i fjor.

Omsetningen av energivarer var i overkant av 54,4 milliarder kroner i 5. termin 1999. Dette var en økning i underkant av 45 prosent fra samme periode i 1998. Økningen skyldes hovedsakelig høy omsetning innenfor olje- og gassutvinning, men også bedrifter innenfor kraftforsyning hadde en svak økning.

Industriomsetningen uendret

Bedrifter innenfor industrien omsatte for om lag 81 milliarder kroner i 5. termin 1999. Dette var en svak økning i forhold til samme periode i fjor. Oljeraffinering og metallindustrien er viktige næringer med omsetningsvekst, mens produksjonsbedrifter av maskiner, transportmidler og metallvarer opplevde nedgang.

I forhold til tidligere år var omsetningen innenfor oljeraffinering relativt lav i 5. termin i 1998. Den høye omsetningen i 1999 øker dermed veksten kraftig. Sterk vekst i prisene på ulike typer raffinerte oljeprodukter bidrar sterkt til veksten.

Metallindustrien hadde en økning på knapt 20 prosent i 5. termin 1999, og særlig bedrifter som produserer ikke-jernholdige metaller og halvfabrikater opplevde høy vekst. Gjennomsnittsprisen på aluminium i norske kroner økte med 15-18 prosent.

Omsetningen innenfor maskinvareindustrien sank med om lag 20 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak svakere etterspørsel. Også bedrifter innenfor bygging av oljeplattformer har lavere omsetning i 5. termin i 1999 enn foregående år. Omsetningen innenfor transportmiddelindustrien sank med 8 prosent. Særlig skipsverftsindustrien hadde nedgang. Nedgangen i metallvareindustrien var på 13,4 prosent. Bedriftene opplever lavere aktivitet enn på lenge.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB