8229_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8229
Nedgang i industriomsetningen
statistikk
2005-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i industriomsetningen

Gjennomsnittlig industriomsetning de tre siste måneder gikk ned med 2,1 prosent fra foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Innsatsvarer og konsumvarer trekker ned, mens investeringsvarer har positive endringstall den siste tremånedersperioden.

Innen norsk olje- og gassutvinning var omsetningen på om lag 451 milliarder kroner i mai, 35 prosent mer enn samme måned i fjor. Prisen per fat råolje i mai var på 306 kroner mot 258 kroner i mai året før, ifølge statistikk over utenrikshandel med varer.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. 3-måneders glidende gjennomsnitt

Innsatsvarer svakt ned

Omsetningen av innsatsvarer har hatt en negativ utvikling og opplever nedgang fra forrige tremånedersperiode. Det er kjemiske råvarer som leder an i den negative utviklingen, men også metaller og trefordeling bidrar til nedgangen. Det er derimot verdt å merke seg at både metaller og kjemiske råvarer har positiv månedsendring og øker fra april til mai i år.

Investeringsvarer opp

Sammenlignet med foregående tremånedersperiode, var det en oppgang i omsetningen for investeringsvarer. De fleste næringene, med unntak av transportmiddelindustrien og elektroteknisk og optisk industri, økte i perioden. Produksjon av oljeplattformer hadde den største økningen innen denne varetypen. Investeringsvarer har også god økning fra april til mai, noe som i stor grad skyldes metallvareindustrien og elektroteknisk og optisk industri.

Konsumvarer ned

Konsumvarer trakk omsetningen i industrien ned også denne siste tremånedersperioden. Det er hovedsakelig næringsmiddelindustrien og forlag og grafisk industri som påvirker nedgangen innen konsumvarer.


1  Tall rettet 07.07.2005 kl. 1040.
Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.
Mai 2005
  Råserier1 mai 2005 Endring i prosent mai 2004- mai 2005 Råserier1 januar-mai 2005 Endring i prosent januar-mai 2004 - januar-mai 2005 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Desember 2004 -februar 2005-mars 2005-mai 2005
Totalomsetning 99 591 20,1  473 946 12,1 10,8
           
Olje- og gassutvinning 44 649 35,0  205 056 25,4 20,8
Industri 44 989 8,2  215 987 2,9 -2,1
Kraftforsyning 9 097 20,5 49 097 6,6 26,4
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 17 744 8,1 84 304 3,6 -0,6
Investeringsvarer 10 788 11,0 49 472 4,7 2,4
Konsumvarer 14 057 0,2 68 738 -4,8 -4,7
Energivarer 57 001 33,3  271 432 22,3 23,8
1  Millioner kroner.