284587_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
284587_tabell
statistikk
2017-03-07T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen var om lag uendret i den siste tremånedersperioden

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Omsetning. Prosentvis endring og millioner kronerfullscreen-iconOmsetning. Prosentvis endring og millioner kronerexcel-iconOmsetning. Prosentvis endring og millioner kronercsv-iconOmsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
Tabell 2Omsetning. Månedstall, etter næring og varetype og etter marked. Ujusterte serier. Millioner kronerfullscreen-iconOmsetning. Månedstall, etter næring og varetype og etter marked. Ujusterte serier. Millioner kronerexcel-iconOmsetning. Månedstall, etter næring og varetype og etter marked. Ujusterte serier. Millioner kronercsv-iconOmsetning. Månedstall, etter næring og varetype og etter marked. Ujusterte serier. Millioner kroner
Tabell 3Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. 2005=100fullscreen-iconOmsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. 2005=100excel-iconOmsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. 2005=100csv-iconOmsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. 2005=100
Tabell 4Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=100fullscreen-iconOmsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=100excel-iconOmsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=100csv-iconOmsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=100
Tabell 5Omsetning. Periodetall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=100fullscreen-iconOmsetning. Periodetall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=100excel-iconOmsetning. Periodetall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=100csv-iconOmsetning. Periodetall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=100
Tabell 6Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Kalenderjusterte serier. 2005=100fullscreen-iconOmsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Kalenderjusterte serier. 2005=100excel-iconOmsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Kalenderjusterte serier. 2005=100csv-iconOmsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Kalenderjusterte serier. 2005=100
Tabell 7Omsetning. Årstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. Millioner kronerfullscreen-iconOmsetning. Årstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. Millioner kronerexcel-iconOmsetning. Årstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. Millioner kronercsv-iconOmsetning. Årstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. Millioner kroner

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken