96224_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
96224
Oppgang i industriomsetningen
statistikk
2013-07-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i industriomsetningen

Industriomsetningen hadde en oppgang på 2,8 prosent i perioden mars til og med mai 2013 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertUjustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Mai 2013 / April 2013Mars 2013 - Mai 2013 / Desember 2012 - Februar 2013Mai 2013 / Mai 2012Mai 2013
Utvinning, bergverk, industri og kraft0,32,5-2,7139 586
Utvinning og utvinningstjenester4,61,5-11,557 971
Bergverksdrift4,12,7-5,21 162
Industri-4,32,81,769 405
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-0,22,47,416 645
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-2,5-2,8-2,411 377
Metallindustri-5,4-2,2-6,84 656
Maskinindustri-16,23,011,86 659
Bygging av skip og oljeplattformer9,36,0-9,46 441
Kraftforsyning-20,313,331,811 048

Industriomsetningen viste klar oppgang på 7,5 prosent i hjemmemarkedet, mens den falt med 4,5 prosent i eksportmarkedet den siste tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall. Næringer som for det meste leverer i Norge, viste tydelig omsetningsvekst. Blant disse var bygging av skip og oljeplattformer, der omsetningen steg med 6,0 prosent grunnet flere store leveranser i perioden. Metallvareindustrien hadde en omsetningsvekst på 18,1 prosent. Dette skyldtes også stor vekst i omsetningen fra hjemmemarkedet. Samtidig bidro næringsmiddelindustrien positivt med en vekst på 2,6 prosent.

Næringer med redusert omsetning den siste tremånedersperioden var blant annet gruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som falt 2,8 prosent. Årsaken var lavere produsentpriser i april og mai, samt lavere produksjonsvolum i mai. Metallindustri hadde også en svak utvikling med et omsetningsfall på 2,2 prosent på grunn av lavere produksjonsvolum og svekkede produsentpriser.

Nedgang fra april til mai

Industriomsetningen falt 4,3 prosent fra april til mai i år, viste den sesongjusterte månedsendringen. Det var mange industrinæringer som viste nedgang i omsetningen i perioden. Metallindustri og oljeraffinering, farmasøytisk og kjemisk industri var blant disse. Gummi, plast og mineralsk industri samt maskinindustri hadde også en nedgang fra april til mai.

Det motsatte var tilfellet for bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og -installasjon, som hadde omsetningsøkning fra april til mai.

Maskinreparasjon og -installasjon betydelig opp fra mai 2012

Ujusterte tall viser at industriomsetningen økte med 1,7 prosent fra mai 2012 til mai i år. For hjemmemarkedet var det en samlet vekst på 10,9 prosent, mens omsetningen fra eksportmarkedet falt med 12 prosent i samme periode. Størst omsetningsvekst var det for maskinreparasjon og -installasjon, som hadde en økning på hele 30 prosent. I tilegg gikk omsetningen til maskinindustri opp 11,8 prosent. Også for næringsmiddelindustrien har det vært omsetningsvekst siden mai i fjor.

Omsetningen for bygging av skip og oljeplattformer samt metallindustri falt mest i verdi sammenlignet med mai i fjor, og var henholdsvis 9,4 og 6,8 prosent lavere enn på samme tid i 2012.

Oppgang i norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 10,3 prosent fra mars til april 2013, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen ned 0,1 prosent, ifølge Eurostat.

Tolking av sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel mars til og med mai 2013 mot desember 2012 til og med februar 2013. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.