201410_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
201410
Fall i industriomsetningen
statistikk
2015-09-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 1,9 prosent i perioden mai-juli 2015.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller er oppdatert kl 14:15 7. september 2015. Feilen gjaldt markedsfordelte tall for Utvinning og utvinningstjenester.

Fall i industriomsetningen

Industriomsetningen viste en nedgang på 1,9 prosent i perioden mai-juli 2015 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juni til juli 2015 var det også en nedgang på 1,1 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Juli 2015 / Juni 2015Mai 2015 - Juli 2015 / Februar 2015 - April 2015Juli 2015 / Juli 2014Juli 2015
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-5,3-0,1-7,0118 429
Utvinning og utvinningstjenester-11,34,7-10,550 196
Bergverksdrift-0,8-1,04,91 123
Industri-1,1-1,9-1,560 489
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.0,7-0,15,317 412
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-6,94,2-8,210 551
Metallindustri-0,2-1,610,55 036
Maskinindustri-5,4-13,6-14,15 836
Bygging av skip og oljeplattformer15,6-9,410,64 741
Kraftforsyning0,0-12,4-24,96 621

Indeksnivået for industriomsetningen var 149,9 (2005=100) i perioden mai-juli, mot 152,8 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: Kraftig omsetningsfall for maskinindustri

Industriomsetningen gikk ned med 1,9 prosent i perioden mai-juli 2015 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Et fall på hele 5,9 prosent i hjemmemarkedet var årsaken til nedgangen. I eksportmarkedet økte derimot industriomsetningen med 3,5 prosent.

De fleste næringene bidro til å trekke ned omsetningen i mai-juni 2015, sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Den største bidragsyteren til nedgangen var maskinindustri, hvor fallet var på 13,6 prosent. I tillegg viste bygging av skip og oljeplattformer en kraftig nedgang i samme periode.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri steg derimot 4,2 prosent, som sammen med næringsmiddelindustri bidro til å dempe nedgangen i den totale industriomsetningen.

Månedsendring: Markert omsetningsvekst i juli for bygging av skip og oljeplattformer

Industriomsetningen gikk ned med 1,1 prosent fra juni til juli 2015, viser sesongjusterte månedstall. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri hadde en nedgang på 6,9 prosent. Maskinindustri har en stadig negativ utvikling som en direkte konsekvens av lavere ordreinngang og produksjonsvolum i de siste periodene.

Det største bidraget til å dempe omsetningsfallet kom fra bygging av skip og oljeplattformer, som hadde en oppgang på hele 15,6 prosent. Veksten knyttes til store leveranser hos noen få enkeltaktører.

Tolvmånedersendring: Fall for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 1,5 prosent fra juli 2014 til juli 2015. Oppgangen i eksportmarkedet utgjorde 11,4 prosent, mens hjemmemarkedet viste en nedgang på 10,5 prosent.

De største bidragene til nedgangen for industrien samlet sett kom fra maskinindustri, samt næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri hvor nedgangen var henholdsvis 14,1 og 8,2 prosent. Vekst i næringsmiddelindustri dempet nedgangen i tolvmånedersperioden.

Månedsendring: Liten nedgang i eurosonen og Norge fra mai til juni 2015

Norsk industriomsetning gikk ned med 0,8 prosent fra mai til juni 2015, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde også en tilsvarende nedgang i industriomsetningen. I de nordiske landene, viste Sverige og Danmark oppgang på henholdsvis 3,4 og 2,1 prosent fra mai til juni 2015, ifølge Eurostat, EUs statistikks kontor.