8125_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8125
Industriomsetningen går opp
statistikk
2009-12-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen går opp

Omsetningen i norsk industri gikk opp med 3,1 prosent i perioden august til oktober 2009, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Det viser sesongjusterte tall. Bidraget til veksten kom hovedsakelig fra hjemmemarkedet.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2000-oktober 2009. 2005=100

Sesongjusterte tall viser at metallindustrien økte omsetningen med 20,4 prosent. Omsetningen for ikke-jernholdige metaller steg med 21 prosent, og var en sterk bidragsyter til økningen. Det samme gjelder for oljeraffinering, kjemisk farmasøytisk industri med en omsetningsvekst på 7,2 prosent. Positive omsetningstall for disse næringene skyldes en kombinasjon av økt volum og prisvekst, se Produksjonsindeks for industrien og Produsentprisindeksen .

Næringer som trekker industriens omsetning ned denne perioden er blant annet metallvareindustrien med en nedgang på 2,4 prosent og bygging av skip og oljeplattformer med 1,2 prosent.

Vekst i omsetningen fra september til oktober

Omsetningen for industrien gikk opp med 1,7 prosent fra september til oktober i år, viser sesongjusterte tall. Noe av forklaringen bak veksten på månedsbasis er omsetningen knyttet til leveranser innenfor bygging av skip og oljeplattformer som økte med 7,2 prosent siste måned. Andre bidragsytere var maskinreparasjon og -installasjon og metallindustrien som gikk opp med henholdsvis 6,6 og 1,1 prosent.

Industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2000-2009

Svakere tall i oktober i år enn oktober i fjor

Industriens omsetning gikk ned med 8,8 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor, viser ujusterte tall. Næringene som viste størst nedgang var metallindustri med 26,1 prosent og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri med 12,3 prosent. I tillegg var det fall i omsetningen for bygging av skip og oljeplattformer på 6,8 prosent og 19,2 prosent for data- og elektrisk utstyrsindustri. Nedgangen for skip og oljeplattformer skyldtes lavere omsetning på eksportmarkedet alene.

Omsetningen i næringsmiddelindustrien var om lag uendret i forhold til samme periode i fjor.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned med 10,5 prosent fra september 2008 til september 2009, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosona gikk ned med 16,8 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Oktober 2009
  Råserier.1
Januar-oktober 2009
Endring i prosent.
Januar-oktober 2008-
januar-oktober 2009
Råserier1
Oktober 2009
Endring i prosent.
Oktober 2008-
oktober 2009
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Mai 2009-juli 2009-
august 2009-oktober 2009
Totalomsetning 1 158 436 -15,1  122 973 -14,0 1,6
           
Utvinning og utvinningstjenester  438 394 -23,5 44 346 -17,2 1,0
Industri og bergverksdrift  635 646 -8,7 69 682 -9,0 3,2
Hjemmemarked  410 183 -2,2 45 056 -4,9 2,5
Eksportmarked  225 462 -18,4 24 626 -15,7 1,0
Kraftforsyning 84 396 -12,1 8 945 -30,7 -16,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  254 263 -10,2 27 711 -10,3 3,6
Investeringsvarer  215 051 3,8 21 789 -4,4 1,9
Konsumvarer  163 601 0,3 19 123 -5,2 1,0
Energivarer  525 520 -26,1 54 350 -21,4 -0,7
1  Millioner kroner.