8249_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8249
Industriomsetningen økte
statistikk
2004-09-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen økte

Norsk industri omsatte for nærmere 128 milliarder kroner fra mai til juli i år, viser ujusterte tall. Dette er en økning på 3,2 prosent i forhold til samme periode i fjor. Sesongjustert omsetning viser en økning siste tre måneder for samtlige varetyper, men energivarer økte mest.

Innenfor norsk olje- og gassutvinning var omsetningen på 41,5 milliarder kroner i juli, en økning på 40,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Den gjennomsnittlige prisen per fat råolje var i juli 266 kroner, mot 210 kroner i juli i fjor. Dette gir en prisøkning på 26,7 prosent, og det er dermed den høyeste gjennomsnittlige månedsprisen per fat registrert så langt i 2004, viser statistikk over utenrikshandelen med varer .

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Innsatsvarer opp 2,6 prosent

Sesongjusterte tall viser en økning i omsetningen av innsatsvarer i perioden mai til juli sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Oppgangen var generell, bortsett fra trelast- og trevareindustrien og metallindustrien, som begge opplevde en nedgang i perioden.

Investeringsvarer opp 0,4 prosent

For investeringsvarer viser sesongjusterte tall også en svak vekst. Oljeplattformer samt elektroteknisk og optisk industri opplevde begge en økning i omsetningen de tre siste måneder, mens transportmiddelindustrien hadde en nedgang sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Konsumvarer opp 1,1 prosent

Omsetningen av konsumvarer viser også en samlet oppgang de tre siste månedene. Nærings- og nytelsesmiddelindustrien, tekstil- og bekledningsindustrien og møbelindustrien hadde alle en økning. Forlag og grafisk industri derimot, viser negativ vekst i samme periode.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juli 2004
  Råserier1 juli 2004 Endring i prosent juli 2003-juli 2004 Råserier1 januar-juli 2004 Endring i prosent januar-juli 2003-januar-juli 2004 Sesongjusterte endringstall i prosent juni-juli 2004
Totalomsetning 87 771 18,4  601 350 5,1 7,7
           
Olje- og gassutvinning 41 453 40,9  237 859 17,1 15,3
Industri 36 939 -1,1  295 793 2,7 0,1
Kraftforsyning 8 334 21,4 62 689 -19,4 -3,4
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 14 588 15,2  115 243 15,1 0,2
Investeringsvarer 6 975 -19,0 65 969 -10 0,5
Konsumvarer 13 467 -4,5  101 708 1,4 -0,8
Energivarer 52 741 36,0  318 426 6,6 10,4
1  Millioner kroner.