144841_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
144841
Liten nedgang i industriomsetningen
statistikk
2015-01-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 0,5 prosent i den siste tremånedersperioden.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten nedgang i industriomsetningen

Industriomsetningen ble redusert med 0,5 prosent i perioden september til og med november 2014 sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra oktober til november 2014 var det derimot en oppgang på 0,9 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
November 2014 / Oktober 2014September 2014 - November 2014 / Juni 2014 - August 2014November 2014 / November 2013November 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-4,02,8-2,1141 993
Utvinning og utvinningstjenester-10,98,1-6,255 918
Bergverksdrift10,1-3,3-5,41 355
Industri0,9-0,51,573 470
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.2,11,15,718 199
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri3,5-4,9-6,411 074
Metallindustri-2,81,911,54 819
Maskinindustri4,2-6,15,88 953
Bygging av skip og oljeplattformer-1,9-0,414,36 732
Kraftforsyning3,6-1,3-4,111 250

Indeksnivået for industriomsetningen var 150,2 (2005=100) i perioden september til og med november 2014, mot 151,0 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall. Det var redusert omsetning i hjemmemarkedet som bidro til lavere omsetning, mens vekst i eksportmarkedet bidro til å dempe nedgangen.

Tremånedersendring: Moderat nedgang i industriomsetningen

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt maskinindustri bidro mest til nedgangen i sesongjusterte tall for industriens omsetning i september til og med november 2014 sammenlignet med foregående tremånedersperiode. I disse næringene falt omsetningen med henholdsvis 4,9 og 6,1 prosent. Også dataindustri og elektrisk utstyrsindustri bidro til fallet.

Næringsmiddelindustrien hadde en oppgang på 1,6 prosent i den siste tremånedersperioden og bidro mest til å dempe nedgangen for industriomsetningen. For næringene gummi, plast og mineralsk industri samt ikke-jernholdige metaller var det også vekst. Høyere priser på aluminium (målt i norske kroner) medvirket til omsetningsveksten for ikke-jernholdige metaller.

Månedsendring: Oppgang i november 2014

Industriomsetningen gikk opp 0,9 prosent fra oktober til november 2014, viser sesongjusterte tall. En nedgang på eksportmarkedet ble oppveid av en økning i hjemmemarkedet. Næringene som bidro mest til oppgangen, var næringsmiddelindustri samt dataindustri og elektrisk utstyrsindustri. Også næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt maskinindustri trakk industriomsetningen opp.

Veksten i industriomsetningen ble dempet av en nedgang i ikke-jernholdige metaller, metallvareindustri samt maskinreparasjon og -installasjon.

Tolvmånedersendring: Markert vekst i næringsmiddelindustri

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 1,5 prosent fra november 2013 til november 2014. Hjemmemarkedet hadde en oppgang på 2,9 prosent, mens eksportmarkedet hadde en nedgang på 0,6 prosent.

Næringene som bidro mest til industriomsetningens oppgang, var næringsmiddelindustri med en vekst på 5,7 prosent og bygging av skip og oljeplattformer med en oppgang på 14,3 prosent. Maskinindustri og metallindustri bidro også til veksten.

Industriomsetningens vekst fra november 2013 ble dempet av en nedgang på 6,4 prosent i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Månedsendring: Sterkere omsetningsvekst i Norge enn i eurosonen i oktober 2014

Norsk industriomsetning gikk opp med 2,2 prosent fra september til oktober 2014, viser sesongjusterte tall. I samme periode viste industriomsetningen til landene i eurosonen en oppgang på 0,9 prosent. ifølge EUs statistikkkontor, Eurostat.