8185_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8185
Vekst for investeringsvarer
statistikk
2007-06-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst for investeringsvarer

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen har økt med 4,7 prosent i perioden februar til april, sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Investeringsvarer viser den største veksten. Industriomsetningen har steget både i hjemme- og eksportmarkedet, med henholdsvis 9,2 og 0,6 prosent.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Sesongjusterte tall viser at omsetningen for investeringsvarer, innsatsvarer og konsumvarer har økt i den siste tremånedersperioden. Investeringsvarer har økt mest med 6,6 prosent. Dette skyldes i stor grad en sterk økning i omsetning innen transportmiddelindustrien og plattformindustrien.

For innsatsvarer er omsetningsveksten 3,7 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Omsetningen for konsumvarer er 0,9 prosent høyere i denne perioden til tross for en omsetningsnedgang for næringsmiddelindustrien. Energivarer har hatt et omsetningsfall på 1,1 prosent. Hovedårsaken til dette er nedgang i hjemmemarkedet.

Nedgang fra mars til april 2007

Etter en sterk vekst fra februar til mars i år, viser sesongjusterte omsetningstall en nedgang i investeringsvarer fra mars til april på 13,5 prosent. Nedgangen skyldes i stor grad høy omsetning i mars som følge av store leveranser i transportmiddelindustrien. Energivarer hadde en økning på 4,0 prosent. Hovedårsaken til dette er en positiv utvikling i eksportmarkedet. Omsetningen av innsatsvarer er om lag uendret, mens konsumvarer har en svak nedgang på 1 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. April 2007
  Råserier1Januar-april 07 Endring i prosent Januar-april 06 - januar-april 07 Råserier1April 2007 Endring i prosent April 06- april 07 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Nov.06 - jan.07 - feb.07 - apr.07
Totalomsetning  472 958 1,2  117 614 -1,9 0,8
           
Olje- og gassutvinning  180 959 -2,7 47 362 -3,6 -1,2
Industri  259 966 18,5 63 227 11,5 4,7
Hjemmemarked  158 078 20,1 38 594 8,4 9,2
Eksportmarked  101 888 16,1 24 633 16,7 0,6
Kraftforsyning 28 539 -51,4 6 072 -54,1 -18,1
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 99 343 23,5 24 132 22,2 3,7
Investeringsvarer 74 994 22,5 18 246 1,5 6,6
Konsumvarer 66 248 10,8 15 225 9,6 0,9
Energivarer  232 374 -12,6 60 011 -12,0 -1,1
1  Millioner kroner.