8225_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8225
Industriomsetningen økte
statistikk
2005-09-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen økte

Norsk industri omsatte for nærmere 135 milliarder kroner fra mai til juli i år, viser ujusterte tall. Dette er en økning på 5,4 prosent i forhold til samme periode i fjor. Økningen var gjeldende for alle varetyper, med unntak av konsumvarer.

I norsk olje- og gassutvinning var omsetningen på om lag 46 milliarder i juli, en økning på 10,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Gjennomsnittlig pris per fat råolje har økt fra 262 kroner i juli i fjor til 382 kroner i juli i år viser statistikk over utenrikshandelen med varer .

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 1998-2005. Millioner kroner

Innsatsvarer opp

Sesongjusterte tall viser en liten økning i omsetningen av innsatsvarer i perioden mai til juli sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Flere næringer hadde en liten oppgang, mens metallindustrien og kjemiske råvarer hadde en nedgang i omsetningen.

Investeringsvarer øker

For investeringsvarer viser sesongjusterte tall fortsatt vekst. Økningene gjelder for alle næringene. Denne siste tremånedersperioden er det transportmiddelindustrien som leder an veksten.

Konsumvarer ned

Omsetningen av konsumvarer viser nedgang de tre siste månedene. Nærings- og nytelsesmiddelindustrien sammen med forlag og grafisk industri har begge tilbakegang.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Juli 2005
  Råserier1Januar-juli 05 Endring i prosent Januar-juli 2004 - januar-juli 2005 Råserier1Juli 2005 Endring i prosent Juli 2004- juli 2005 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Februar 2005-april 2005-
mai 2005-juli 2005
Totalomsetning  665 498 10,7 93 610 6,7 3,5
           
Olje- og gassutvinning  288 733 21,4 45 768 10,4 -0,3
Industri  305 417 3,3 38 740 4,9 4,7
Kraftforsyning 65 504 4,5 7 996 -4,1 14,9
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  118 043 2,4 14 668 0,5 0,6
Investeringsvarer 71 214 8,0 8 216 17,8 10,3
Konsumvarer 95 807 -5,8 12 129 -9,9 -1,8
Energivarer  380 436 19,5 58 596 11,1 2,9
1  Millioner kroner.