8245_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8245
Industriomsetningen økte i tredje kvartal
statistikk
2004-11-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen økte i tredje kvartal

Norsk industri omsatte for drøye 134 milliarder kroner i 3. kvartal. Økningen fra 2. til 3. kvartal gjelder både for innsatsvarer, investeringsvarer og konsumvarer, viser de sesongjusterte tallene. Så langt i år har industriomsetningen økt med nærmere 5 prosent.

Norsk olje- og gassutvinning økte omsetningen fra 2. til 3. kvartal med 7 prosent, viser sesongjusterte tall. Økningen må ses i sammenheng med den betydelige prisveksten for råolje.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Økning i innsatsvarer

Sesongjusterte tall viser en økning i omsetningen av innsatsvarer fra 2. til 3. kvartal. Fremgangen er mest synlig innenfor kjemisk industri, med en omsetningsvekst på 8,9 prosent sammenlignet med 2. kvartal.

Svak oppgang i investeringsvarer

For investeringsvarer viser sesongjusterte tall en svak økning i omsetningen sammenlignet med foregående kvartal. De fleste næringene opplevde en svak vekst i omsetningen, men transportmiddelindustriens nedgang på 0,9 prosent demper økningen innenfor investeringsvarer noe.

Konsumvarer opp

Omsetningen av konsumvarer viser en tydelig oppgang i tredje kvartal. Det var spesielt økningen innenfor næringsmiddelindustrien som bidro til denne positive veksten, men også forlag og grafisk industri opplever en økt vekst. Sesongjusterte tall for næringsmiddelindustrien viser en økning på 5,9 prosent sammenlignet med 2. kvartal, mens forlag og grafisk hadde en økning på 6,2 prosent. Den sterke økningen innenfor næringsmiddelindustrien kan ses i sammenheng med slakte- og fiskesesongen.
Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. September 2004
  Råserier1 september 2004 Endring i prosent september 2003-september 2004 Råserier1 januar-september 2004 Endring i prosent januar-september 2003-januar-september 2004 Endringstall i prosent. Sesongjustert. April-juni 2004-juli-september 2004
Totalomsetning 96 641 18,6  786 316 7,3 7,1
           
Olje- og gassutvinning 37 231 37,6  309 375 18,6 7,0
Industri 51 225 11,7  392 933 4,9 7,5
Kraftforsyning 7 022 -11,2 76 712 -16,9 5,4
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 19 566 18,3  152 543 16,1 4,0
Investeringsvarer 11 800 1,2 87 462 -8,4 1,5
Konsumvarer 16 821 5,1  134 058 3,2 6,4
Energivarer 48 454 30,1  412 248 9,7 8,2
1  Millioner kroner.