8299_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8299
Økt omsetning i industrien
statistikk
2002-08-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt omsetning i industrien

Industriomsetningen økte fra mai til juni 2002 med 2,8 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er spesielt næringsmiddelindustrien og oljeplattformer som bidrar til denne økningen. Omsetningen i industrien var 45,4 milliarder kroner i juni 2002.

På tross av økningen i juni falt industriomsetningen i 1. halvår med 0,9 prosent i forhold til samme periode i fjor, og utgjorde 258,7 milliarder kroner. Omsetningen innenfor olje- og gassutvinning var 206,9 milliarder kroner i 1. halvår 2002.

Liten endring for innsatsvarer

Fra mai til juni gikk omsetningen av innsatsvarer - treforedling, kjemisk industri, metallindustri med flere - ned med 0,1 prosent, viser sesongjusterte tall. Omsetningen har vært stabil de siste månedene, og fra 1. til 2. kvartal i år falt omsetningen med kun 0,7 prosent. Derimot er det store forskjeller mellom næringer som produserer innsatsvarer. Næringer som i stor grad er eksportrettet som treforedling, kjemiske råvarer og metallindustri, har alle hatt fallende omsetning gjennom flere kvartaler, men det er nå visse tegn til utflating.

Bedring for investeringsvarer

Omsetningen av investeringsvarer - metallvarer, maskinvarer, transportmidler, oljeplattformer med flere - økte med 4,9 prosent fra mai til juni, viser sesongjusterte tall. Økningen skyldes i stor grad en kraftig oppgang i omsetningen innenfor maskinindustrien. Det var også registrert omsetningsøkning for oljeplattformer. Omsetningsveksten 1. halvår for investeringsvarer var 8,1 prosent sett i forhold til samme periode i fjor, og omsetningen utgjorde med dette 64,5 milliarder kroner. Det største bidraget til omsetningsveksten på 4,9 milliarder kroner, kommer fra maskinindustrien og transportmiddelindustrien med henholdsvis 2,8 og 1,0 milliarder kroner.

Kraftig oppgang for konsumvarer 1. halvår 2002

Fra mai til juni økte omsetningen av konsumvarer med 4,5 prosent etter to måneder med fallende omsetning, viser sesongjusterte tall. Det er omsetningen innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien som preger dette bildet. Med unntak av april og mai har omsetningen her økt kraftig i år, og var nærmere 72 milliarder kroner i første halvår. Dette utgjør en økning på vel 9 prosent i forhold til samme periode i 2001.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og
kraftforsyning. Juni 2002. Råserier
  Råserier1 Endring i prosent
  Juni 2002 Jan. 2002-juni 2002 Juni 2001-juni 2002 Jan. 2001-juni 2001 - jan. 2002-juni 2002
Totalindeksen 90 135  510 209 1,2 6,5
         
Olje- og gassutvinning 39 477  206 943 10,5 22,1
Industri 45 433  258 697 -2,5 -0,9
Kraftforsyning 4 514 40 902 -26,5 -8,1
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 14 653 86 762 -11,8 -7,7
Investeringsvarer 12 412 64 467 5,7 8,1
Konsumvarer 16 749 98 564 5,0 5,7
Energivarer 46 322  260 417 3,4 12,2
1  Millioner NOK.