8205_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8205
Fortsatt høy industriomsetning
statistikk
2006-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt høy industriomsetning

Sesongjusterte omsetningstall for industrien viste en økning på 9,1 prosent i perioden mars til mai, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Omsetningen økte både i hjemme- og eksportmarkedet, med henholdsvis 12 og 2,1 prosent.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Det er fortsatt høyest økning i omsetning for investeringsvarer, som den siste tremånedersperioden økte med 15,7 prosent. Innenfor denne varetypen var det også denne gang transportmiddelindustrien som hadde den høyeste veksten, tett fulgt av maskinindustrien.

Positivt for alle varetyper

For innsatsvarer fortsatte økningen innenfor oljeraffinering og kjemisk industri. Treforedling og metallvareindustri hadde derimot nedgang denne tremånedersperioden. Innsatsvarer endte likevel opp med en samlet vekst på 3,8 prosent.

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien og møbelindustrien hadde begge fremgang og bidro til at konsumvarer økte med 1,2 prosent.

Omsetningen innenfor olje- og gassutvinning og kraftforsyning fortsetter sin vekst. Energivarer økte med 12 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode, blant annet grunnet gode oljepriser.

Månedsvis omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mai 2006
  Råserier1 januar-mai 2006 Endring i prosent januar-mai 2005-
januar-mai 2006
Råserier1 mai 2006 Endring i prosent mai 2005-mai 2006 Endringstall i prosent. Sesongjustert.
Desember 2005-februar 2006-mars 2006-mai 2006
Totalomsetning  587 036 27,1  119 792 26,5 8,6
           
Olje- og gassutvinning  233 419 27,2 47 396 25,8 7,0
Industri  279 738 24,4 60 509 28,9 9,1
Hjemmemarked  169 804 29,1 38 375 34,1 12,0
Eksportmarked  109 934 17,7 22 134 20,7 2,1
Kraftforsyning 69 544 41,4 10 764 17,4 14,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  103 072 14,9 22 704 19,6 3,8
Investeringsvarer 78 423 53,2 17 265 52,6 15,7
Konsumvarer 76 270 9,8 16 472 15,3 1,2
Energivarer  329 270 31,0 63 352 26,4 12,0
1  Millioner kroner.