8331_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8331
Økt omsetning i industrien
statistikk
1999-09-17T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt omsetning i industrien

Samlet omsetning for industrien var på vel 77 milliarder kroner i mars og april 1999, en oppgang på om lag 5 prosent sammenlignet med samme periode året før. Sterkest oppgang hadde trelast, metallindustrien og oljeplattformnæringen.

Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftsforsyningen omsatte til sammen for over 117 milliarder kroner i mars og april. Dette tilsvarer en økning i underkant av 3 prosent fra samme periode året før. De fleste næringene innen industrien hadde oppgang, mens lavere omsetning innen olje- og gassutvinningsindustrien trakk i motsatt retning.

Innsatsvarer og investeringsvarer opp

Sterkest omsetningsvekst i mars og april opplevde næringer som produserer innsatsvarer og investeringsvarer. Innsatsvaregruppen omsatte for 31 milliarder kroner - en økning på vel 5 prosent fra mars og april 1998. Spesielt tradisjonelle innsatsvareproduserende næringer som trelast- og trevareindustrien og metallindustrien hadde stor omsetningsøkning, mens treforedling hadde nedgang. Omsetningsveksten for metallindustrien var over 13 prosent, mens trelast- og trevareindustriens oppgang var i underkant av 13 prosent.

Omsetningen av investeringsvarer var i overkant av 20 milliarder kroner, en økning på nesten 10 prosent fra samme periode i 1998. Veksten var størst for oljeplattformindustrien. Økningen skyldes i første rekke forhold av føringsteknisk art ved rapporteringen til fylkesskattekontorene. Elektroteknisk og optisk industri hadde også høy omsetningsvekst i samme periode.

Omsetningen av varige konsumvarer falt med om lag 10 prosent i mars og april 1999. Spesielt møbelindustrien har hatt lavere omsetning i 1999.