8169_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8169
Industrien økte omsetningen
statistikk
2008-02-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industrien økte omsetningen

Norsk industri omsatte for 794 milliarder i 2007. Dette er en økning på 10,2 prosent sammenlignet med 2006. Omsetning av innsatsvarer økte mest, mens konsumvarer hadde svakest vekst fra 2006 til 2007.

2007 ble et godt år for omsetningen til industrien. Prisoppgangen som flere næringer opplevde i 2007, særlig det første halvåret, forklarer mer enn halvparten av veksten. Produsentprisindeksen viser en prisoppgang på 5,6 prosent i 2007 innenfor industrinæringene. For mer om prisutviklingen i industrien se Produsentprisindeksen . Den andre årsaken til omsetningsveksten er økningen i produksjonsvolum, som viste en oppgang på 4,1 prosent i 2007 (se Produksjonsindeksen for mer om volumveksten i industriproduksjon)

Omsetningsindeksen for industri. Januar 1997-desember 2007. 1995=100

Innsatsvarer bidro mest

Med en oppgang på 11,9 prosent var denne gruppen den sterkeste bidragsyteren til omsetningsveksten i 2007. Innenfor næringer som produserer innsatsvarer, var det kjemiske industri som viste den kraftigste økningen. Kjemiske råvarer gikk opp med hele 10,9 prosent, hvorav hjemmemarkedet viste en sterk vekst på hele 36,2 prosent. Som en god nummer to kom metallindustrien med en økning på 16,4 prosent, hvorav ikke-jernholdige metaller registrerte en vekst på 17,4 prosent fra 2006 til 2007. Til tross for lavere internasjonale priser for metaller i de siste månedene, var prisnivået første halvåret så høyt at dette bidro sterkt til årets positive resultat. Sesongjusterte tall viser at næringer som omsetter innsatsvarer, har økt med 1 prosent fra 3. til 4. kvartal 2007. Også her peker kjemisk industri seg ut som næringen med størst omsetningsvekst. Kjemiske råvarer viste en oppgang på 3,2 prosent, hvorav hjemmemarkedet hadde en økning på hele 9,0 prosent.

Investeringsvarer opp 10,8 prosent i fjor

Omsetningsveksten innenfor næringene oljeplattformer og transportmiddelindustrien bidro sterkt til økningen innenfor investeringsvarer i 2007. Oljeplattformer gikk opp med 10,4 prosent og transportmiddelindustrien bidro med en vekst på 15,9 prosent, der hjemmemarkedet stod for oppgangen med en økning på 27,6 prosent. Maskinindustrien viste også en positiv utvikling i løpet av 2007, og endte opp 6,9 prosent, der eksportmarkedet viser en oppgang på hele 22,3 prosent. Den samme tendensen gjaldt også for elektroteknisk og optisk industri med en økning på 11,9 prosent, hvor eksportmarkedet hadde en vekst på 16,8 prosent fra 2006 til 2007.

Konsumvarer viste den minste økningen i 2007 og endte opp 3,9 prosent, med en vekst på 3,4 prosent i hjemmemarked og 5,3 i eksportmarked.

Utvikling i 4. kvartal 2007

Sesongjusterte tall viser at innsatsvarer hadde en vekst på 1 prosent fra 3. til 4. kvartal på. Investeringsvarer hadde en nedgang på 0,7 prosent i samme periode. Svikt i hjemmemarkedet bidro til å trekke ned resultatet, der omsetningen ble redusert med 4,1 prosent. Sesongjusterte tall viser at konsumvarer var om lag uendret fra 3. til 4. kvartal. Eksportmarkedet hadde allikevel en positiv utvikling med en økning på 4,8 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Desember 2007
  Råserier1
Januar-desember 2007
Endring i prosent
Januar-desember 2006-
januar-desember 2007
Råserier1
Desember 2007
Endring i prosent
Desember 2006-
desember 2007
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Juli 2007-september 2007-
oktober 2007-desember 2007
Totalomsetning 1 452 547 2,4  133 612 16,6 8,0
           
Olje- og gassutvinning  556 682 1,2 56 132 30,4 12,5
Industri  793 507 10,2 64 558 3,1 1,9
Hjemmemarked  481 243 9,0 38 550 -3,2 0,6
Eksportmarked  312 264 12,0 26 008 14,0 5,0
Kraftforsyning 89 968 -33,9 12 047 49,4 35,5
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  300 623 11,9 21 929 -2,9 1,0
Investeringsvarer  226 802 10,8 20 484 2,4 -0,7
Konsumvarer  201 450 3,9 15 788 -0,9 -0,1
Energivarer  723 669 -3,6 75 411 34,5 15,5
1  Millioner kroner.