243894_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
243894
Fortsatt fall i industriomsetningen
statistikk
2017-01-06T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk opp 0,7 prosent fra okt. til nov. 2016.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt fall i industriomsetningen

Industriomsetningen viste en nedgang på 2,0 prosent i perioden september-november 2016 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. På månedsbasis, fra oktober til november 2016 var det en liten økning på 0,7 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
November 2016 / Oktober 2016September 2016 - November 2016 / Juni 2016 - August 2016November 2016 / November 2015November 2016
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft4,7-1,3-0,7129 269
Utvinning og utvinningstjenester10,30,4-4,845 799
Bergverksdrift-0,8-14,0-15,8913
Industri0,7-2,0-4,067 075
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.0,81,76,322 160
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri3,2-15,9-24,67 485
Metallindustri5,10,23,85 066
Maskinindustri-6,2-4,9-38,63 935
Bygging av skip og oljeplattformer4,43,84,24 677
Kraftforsyning7,6-1,938,715 481

Indeksnivået for industriomsetningen var 134,5 (2005=100) i perioden september-november, mot 137,2 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: omsetningsfall for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen falt med 2,0 prosent i perioden september-november 2016 sammenlignet med tremånedersperioden før. Det største bidraget til nedgangen kom fra næringsgruppen oljeraffinering, kjemiske og farmasøytisk industri, der omsetningen falt med 16 prosent. Næringsgruppen stod for om lag 11 prosent av den totale omsetningen i industrien. Nedgangen skyldes hovedsakelig en planlagt stans for vedlikehold i september hos noen få enkeltaktører.

Fallet i industriomsetningen ble noe motvirket av vekst i næringsmiddelindustri og bygging av skip og oljeplattformer. Disse næringene hadde en vekst på henholdsvis 1,3 og 3,8 prosent. Omsetningen for ikke-jernholdige metaller hadde også en liten vekst i denne tremånedersperioden..

Månedsendring: omsetningsøkning fra oktober til november

Industriomsetningen gikk opp med 0,7 prosent fra oktober til november 2016, viser sesongjusterte månedstall. Flesteparten av næringene bidro til den positive utviklingen.

Næringene maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon bidro til å dempe oppgangen med en nedgang på henholdsvis 6,2 og 2,0 prosent.

Tolvmånedersendring: kraftig nedgang i maskinindustri

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 4,0 prosent fra november 2015 til november 2016. Den samlede nedgangen skyldes lavere omsetning i eksportmarkedet, hvor fallet var på 8,9 prosent, mens hjemmemarkedsomsetningen er om lag uendret..

Maskinindustri og næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro betydelig til den samlede nedgangen i industriomsetningen, med et fall på henholdsvis 39 og 25 prosent. En 6,7 prosent vekst i næringsmiddelindustri fra november 2015 til november 2016 dempet nedgangen i tolvmånedersperioden.

Månedsendring: Nedgang i Norge og en liten oppgang i eurosonen i oktober 2016

Norsk industriomsetning gikk ned med 2,3 prosent fra september til oktober 2016, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde derimot en oppgang på 0,6 prosent i industriomsetningen. I de nordiske landene viste Danmark en nedgang på 0,9 prosent mens Sverige viste en oppgang på 2,1 prosent, ifølge Eurostat, EUs statistikks kontor, Eurostat.

Nye indikatorer for leverandørindustriÅpne og lesLukk

Det er etablert nye indikatorer for petroleumsrettet leverandørindustri i statistikkbanken. Disse indikatorene bygger på den analytiske grupperingen som ble presentert i artikkelen Sterk vekst for leverandørindustri og utvinningstjenester 2010-2013. De tre analytiske grupperingene som vil bli publisert månedlig er:

  • Petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester
  • Petroleumsrettet leverandørindustri (kun leverandørnæringer som dekkes av næringshovedområdet C Industri)
  • Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri

En nærmere gjennomgang av næringer som er dekket av grupperingene finnes i artikkelen Sterk vekst for leverandørindustri og utvinningstjenester 2010-2013.