108542_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
108542
Fall i industriomsetningen
statistikk
2014-01-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fall i industriomsetningen

Industriomsetningen hadde en nedgang på 1,6 prosent i perioden september til og med november 2013 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldes lavere omsetning fra hjemmemarkedet.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
November 2013 / Oktober 2013September 2013 - November 2013 / Juni 2013 - August 2013November 2013 / November 2012November 2013
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-1,4-1,73,2146 491
Utvinning og utvinningstjenester-0,5-3,03,759 444
Bergverksdrift-3,517,116,11 474
Industri-0,7-1,62,273 437
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-2,2-1,15,017 888
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-1,00,3-0,211 819
Metallindustri2,70,4-7,44 502
Maskinindustri10,9-1,826,97 918
Bygging av skip og oljeplattformer-6,9-16,3-6,76 048
Kraftforsyning-9,12,84,412 136

For tremånedersperioden september til og med november 2013 falt omsetningen innenfor bygging av skip og oljeplattformer med 16,2 prosent, viser sesongjusterte tall . Noe av nedgangen skyldes imidlertid at det i perioden juni til og med august var flere store leveranser, som da trakk omsetningsnivået opp. Maskinreparasjon og -installasjon viste også lavere omsetning i den siste tremånedersperioden, med en nedgang på 12,4 prosent. Disse næringene hadde i tillegg nedgang i produksjonsvolum, viser produksjonsindeksen . Omsetningen i maskinindustri gikk ned med 1,8 prosent.

Innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var omsetningen om lag uendret. Metallvareindustri og metallindustri hadde en liten oppgang i perioden, på henholdsvis 0,9 og 0,5 prosent.

Liten nedgang i industriomsetningen fra oktober til november

Industriomsetningen falt 0,7 prosent fra oktober til november 2013, viser sesongjusterte månedstall. Det var redusert omsetning fra hjemmemarkedet som trakk omsetningen ned, mens omsetning fra eksportmarkedet viste vekst siste måned.

Det største bidraget til nedgangen i totalomsetning kom fra maskinreparasjon og -installasjon, som falt med 16 prosent. Også bygging av skip og oljeplattformer hadde betydelig nedgang, omsetningen gikk ned med 7 prosent. Næringsmiddelindustrien hadde på samme tid en nedgang på 2,2 prosent.

Selv om omsetningen i industrien sett under ett, falt, viste noen av industrinæringene økning i omsetningen. Næringer med oppgang var maskinindustri og metallvareindustri, disse hadde en økning på henholdsvis 10,8 og 5,7 prosent økning. Metallindustri hadde en omsetningsvekst på 2,7 prosent.

Fortsatt oppgang i maskinindustri sammenlignet med 2012

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 2,2 prosent fra november 2012 til november 2013. For hjemmemarkedet var det en samlet nedgang på 0,9 prosent, mens omsetningen fra eksportmarkedet var 7,5 prosent høyere i den samme perioden.

Kraftigst omsetningsvekst var det for maskinindustri, som hadde en økning på hele 26,9 prosent. I tillegg gikk omsetningen til næringsmiddelindustri opp 5 prosent. Veksten i denne næringen skyldes i stor grad økt eksport av fisk og fiskevarer. Også for metallvareindustri har det vært omsetningsvekst siden november i fjor, med en økning på 2,3 prosent.

Omsetningen for maskinreparasjon og -installasjon samt metallindustri falt sammenlignet med november i fjor, henholdsvis 18 og 7,4 prosent. Bygging av skip og oljeplattformer bidro også til å dempe omsetningsveksten fra november i fjor, med en nedgang på 6,7 prosent.

Litt større nedgang i norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en nedgang på 1,3 prosent fra september til oktober 2013, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen ned 0,3 prosent, ifølge Eurostat .

.