201398_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
201398
Fortsatt vekst i industriomsetningen
statistikk
2015-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk opp 2,2 prosent i den siste tremånedersperioden.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i industriomsetningen

Industriomsetningen gikk opp 2,2 prosent i perioden mars til og med mai 2015, sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra april til mai 2015 gikk imidlertid industriomsetningen ned med 0,5 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Mai 2015 / April 2015Mars 2015 - Mai 2015 / Desember 2014 - Februar 2015Mai 2015 / Mai 2014Mai 2015
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft3,01,9-0,8131 244
Utvinning og utvinningstjenester9,03,6-3,353 661
Bergverksdrift-3,4-2,7-3,11 087
Industri-0,52,20,967 583
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-1,91,24,816 008
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri3,68,4-9,210 483
Metallindustri-4,5-0,118,25 023
Maskinindustri9,75,014,87 946
Bygging av skip og oljeplattformer-5,38,24,66 174
Kraftforsyning-1,4-7,52,38 913

Indeksnivået for industriomsetningen var 153,1 (2005=100) i perioden mars til og med mai 2015, mot 149,8 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: Oppgang i industriomsetingen

Industriomsetningen gikk opp med 2,2 prosent i perioden mars til og med mai 2015 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Tilnærmet alle næringer bidro til oppgangen i samlet industriomsetning.

Bygging av skip og oljeplattformer, maskinindustrien og næringsmiddelindustrien var de største bidragstyrene til oppgangen. Veksten i industrien ble ytterligere forsterket av en oppgang i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Månedsendring: Omsetningsvekst for maskinindustri

Industriomsetningen gikk ned med 0,5 prosent fra april til mai 2015, viser sesongjusterte månedstall.

Maskinindustrien og metallvareindustrien hadde en økning i omsetningen fra april til mai på henholdsvis 9,7 og 3,5 prosent. Også næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri økte med 3,6 prosent.

Næringsmiddelindustrien, bygging av skip og oljeplattformer og metallindustrien hadde derimot et fall i omsetningen. Sammen med dataindustri og elektrisk utstyrsindustri bidro disse næringene til å trekke ned den totale industriomsetningen.

Tolvmånedersendring: Liten vekst fra mai 2014

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk opp med 0,9 prosent fra mai 2014 til mai 2015. Oppgangen i eksportmarkedet utgjorde 2,4 prosent, mens hjemmemarkedet var uendret.

Næringene som bidro mest til økningen i industriomsetningen var maskinindustri, metallindustri og næringsmiddelindustrien. Med en nedgang på 9,2 prosent bidro næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri mest til å dempe oppgangen.

Månedsendring: Liten oppgang i eurosonen i april 2015

Norsk industriomsetning gikk ned med 0,9 prosent fra mars til april 2015, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde en liten økning i industriomsetningen på 0,7 prosent. I de nordiske landene viste Danmark en nedgang på 2,5 prosent mens Sverige viste en oppgang på 2 prosent fra mars til april 2015, ifølge Eurostat, EUs statistikks kontor.