SSB publikasjoner utgitt 1977-1996 - etter emne

Til emne:

00 Generelt


01 Naturressurser og naturmiljø


02 Befolkning


03 Helse og sosiale forhold


04 Utdanning


05 Personlig økonomi og boforhold


06 Arbeidsliv, yrkesdeltaking, lønn


07 Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport


08 Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer


09 Nasjonal økonomi og verdiskaping


10 De enkelte næringer, inkl. industri


11 Finansmarkeder


12 Offentlig sektorPublikasjoner

00 Generelt

Avisenes bruk av statistikk: Resultater fra en postundersøkelse i oktober 1984 (RAPP 85/11) 

Statistikkbrukerundersøkelsen 1980-81: Resultater fra en postundersøkelse om bruk og vurdering av offisiell statistikk (RAPP 82/13) 

Statistisk sentralbyrå: Hovedtrekk i arbeidsprogrammet for 1989 (RAPP 89/5) 

Statistisk sentralbyrå: Langtidsprogram 1987-1990 (RAPP 88/12) 

Statistisk sentralbyrå: Perspektiv for 1980-årene (RAPP 82/28) 

Three Decades of the Conference of European Statisticians (ART 137) ->

00.00 Oversikter

Historisk statistikk 1978 (NOS XII 291) ->

Historisk statistikk 1994 (NOS C 188) ->

Hovedtrekk ved den økonomiske og demografiske utviklingen i fylkene etter 1960 (RAPP 88/3) 

Nye distriktstall (KST) 

Regionalstatistikk (KST) 

Statistical Yearbook of Norway 1996 (NOS C 321) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Akershus og Oslo (NOS A 866) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Aust-Agder (NOS A 859) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Buskerud (NOS A 862) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Finnmark (NOS A 849) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Hedmark (NOS A 864) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Hordaland (NOS A 856) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Møre og Romsdal (NOS A 854) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Nord-Trøndelag (NOS A 852) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Nordland (NOS A 851) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Oppland (NOS A 863) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Rogaland (NOS A 857) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Sogn og Fjordane (NOS A 855) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Sør-Trøndelag (NOS A 853) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Telemark (NOS A 860) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Troms (NOS A 850) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Vest-Agder (NOS A 858) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Vestfold (NOS A 861) ->

Statistisk fylkeshefte 1977 Østfold (NOS A 865) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Akershus og Oslo (NOS B 52) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Aust-Agder (NOS B 58) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Buskerud (NOS B 55) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Finnmark (NOS B 68) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Hedmark (NOS B 53) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Hordaland (NOS B 61) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Møre og Romsdal (NOS B 63) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Nord-Trøndelag (NOS B 65) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Nordland (NOS B 66) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Oppland (NOS B 54) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Rogaland (NOS B 60) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Sogn og Fjordane (NOS B 62) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Sør-Trøndelag (NOS B 64) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Telemark (NOS B 57) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Troms (NOS B 67) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Vest-Agder (NOS B 59) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Vestfold (NOS B 56) ->

Statistisk fylkeshefte 1980 Østfold (NOS B 51) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Akershus og Oslo (NOS B 344) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Aust-Agder (NOS B 350) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Buskerud (NOS B 347) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Finnmark (NOS B 360) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Hedmark (NOS B 345) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Hordaland (NOS B 353) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Møre og Romsdal (NOS B 355) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Nord-Trøndelag (NOS B 357) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Nordland (NOS B 358) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Oppland (NOS B 346) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Rogaland (NOS B 352) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Sogn og Fjordane (NOS B 354) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Sør-Trøndelag (NOS B 356) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Telemark (NOS B 349) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Troms (NOS B 359) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Vest-Agder (NOS B 351) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Vestfold (NOS B 348) ->

Statistisk fylkeshefte 1983 Østfold (NOS B 343) ->

Statistisk månedshefte (KST) ->

Statistisk ukehefte (KST) ->

Statistisk årbok 1977 (NOS XII287) ->

Statistisk årbok 1978 (NOS XII290) ->

Statistisk årbok 1979 (NOS XII295) ->

Statistisk årbok 1980 (NOS B 142) ->

Statistisk årbok 1981 (NOS B 195) ->

Statistisk årbok 1982 (NOS B 298) ->

Statistisk årbok 1983 (NOS B 388) ->

Statistisk årbok 1984 (NOS B 458) ->

Statistisk årbok 1985 (NOS B 530) ->

Statistisk årbok 1986 (NOS B 612) ->

Statistisk årbok 1987 (NOS B 690) ->

Statistisk årbok 1988 (NOS B 774) ->

Statistisk årbok 1989 (NOS B 835) ->

Statistisk årbok 1990 (NOS B 921) ->

Statistisk årbok 1991 (NOS B 980) ->

Statistisk årbok 1992 (NOS C 32) ->

Statistisk årbok 1993 (NOS C 85) ->

Statistisk årbok 1994 (NOS C 161) ->

Statistisk årbok 1995 (NOS C 247) ->

Statistisk årbok 1996 (NOS C 314) ->

Ukens statistikk (KST) 

Økonomi, befolkningsspørsmål og statistikk: Utvalgte arbeider av Petter Jakob Bjerve (SØS 59) ->

Økonomisk forskning og debatt: Utvalgte artikler 1942-1989 av Odd Aukrust (SØS 75)  ->

Se også: Digitalisere oversiktspublikasjoner 1815 - 1976

00.01 Valg

Attitudes to Norwegian Development Assistance 1980 (RAPP 82/8) 

Endring og kontinuitet: Stortingsvalget 1989 (SØS 74) ->

Folkeavstemningen 1994 om norsk medlemskap i EU (NOS C 235) ->

Fylkestingsvalget 1979 (NOS B 100) ->

Fylkestingsvalget 1983 (NOS B 463) ->

Fylkestingsvalget 1987 (NOS B 771) ->

Fylkestingsvalget 1991 (NOS C 60) ->

Fylkestingsvalget 1995 (NOS C 343) ->

Holdninger til norsk utviklingshjelp 1980 (RAPP 81/19) 

Holdninger til norsk utviklingshjelp 1983 (RAPP 83/35) 

Holdninger til norsk utviklingshjelp 1986 (RAPP 87/6) 

Holdninger til norsk utviklingshjelp 1993 (RAPP 93/27) 

Holdninger til norsk utviklingshjelp og kunnskaper om De forente nasjoner 1990 (RAPP 90/23) 

Kommunale og fylkeskommunale utvalg oppnevnt i 1984 for perioden 1984 - 1987 (RAPP 85/19) 

Kommunestyrevalget 1979 (NOS B 93) ->

Kommunestyrevalget 1983 (NOS B 450) ->

Kommunestyrevalget 1987 (NOS B 765) ->

Kommunestyrevalget 1991 (NOS C 57) ->

Kommunestyrevalget 1995 (NOS C 342) ->

Reklame og informasjonssendinger i postkassen 1985 (RAPP 86/5) 

Stortingsvalget 1977 (NOS A 920) ->

Stortingsvalget 1981: Hefte I (NOS B 261) ->

Stortingsvalget 1981: Hefte II (NOS B 297) ->

Stortingsvalget 1985: Hefte I (NOS B 594) ->

Stortingsvalget 1985: Hefte II (NOS B 630) ->

Stortingsvalget 1989 (NOS B 910) ->

Stortingsvalget 1993 (NOS C 170) ->

Utenlandske statsborgere og kommunestyre- og fylkestingsvalget 1991 (RAPP 94/15) 

Et valg i perspektiv: En studie av stortingsvalget 1981 (SØS 54) ->

Velgere, partier og politisk avstand (SØS 69) ->

Se også: Digitalisert valgstatistikk 1815 - 1973

00.02 Levekår

70-åras feriereiser (RAPP 82/20) 

Aleneforeldres levekår og tidsbruk (RAPP 84/16) 

Analyse av ulikhet i fordelinger av levekår (RAPP 83/21) 

Arbeid, fritid og samvær: Endringer i tidsbruk i 70-årene (SA 49) ->

Arbeidsmarkedstilpasninger blant ektepar: En oversiktsrapport (RAPP 86/3) 

Barnetall og yrkesaktivitet (ART 132) ->

Barns levekår (SA 53) ->

Døgnet rundt: Tidsbruk og tidsorganisering 1970-90: Tidsnyttingsundersøkelsene (SØS 76) ->

Døgnets 24 timer (SA 30) ->

Feriereiser 1991/92 (RAPP 93/8) 

Feriereiser 1992/93 (RAPP 94/6) 

Feriereiser 1993/94 (RAPP 95/13) 

Feriereiser og ferieplaner: Undersøkelse i januar februar 1985 (RAPP 85/10) 

Feriereiser og ferieplaner: Undersøkelse i mai - juni 1985 (RAPP 85/32) 

Ferieundersøkelsen 1978-79: Hefte I (NOS B 138) ->

Ferieundersøkelsen 1978/79: Hefte II (NOS B 165) ->

Ferieundersøkelsen 1982 (NOS B 408) ->

Ferieundersøkelsen 1986 (NOS B 742) ->

Flere i yrke - færre barn? (ART 147) ->

Friluftsliv i Norge 1970-1982 (RAPP 84/12) 

Friluftsliv og helse (RAPP 87/22) 

Friperioder og ferieturer: Omfang og fordeling over året (RAPP 82/21) 

Gifte kvinners arbeidstilbud, skatter og fordelingsvirkninger (RAPP 86/14) 

Helgeturer 1978-79 (RAPP 81/16) 

Hvem reiser ikke på ferie? En analyse av ikkereisende i Norge, Sverige, Danmark og Finland (RAPP 88/8) 

Inntektsfordeling og levekår (SØS 46) ->

Jobb, barn og likestilling: Om kvinners tilpasning til arbeid og familie (ART 129) ->

Kvinner og menn i Norge (RAPP 90/21) 

Langtidsarbeidsløses levekår 1991 (RAPP 95/6) 

Levekår blant utenlandske statsborgere 1983 (SØS 63) ->

Levekår i Norge: Ulikhet, stabilitet og helhet (REPR 28)

Levekår i støpeskjeen: Status og utvikling i ungdomsgenerasjonenes materielle levekår 1990-1995 (RAPP 96/11) ->

Levekårsundersøkelsen 1980 (NOS B 320) ->

Levekårsundersøkelsen 1983 (NOS B 511) ->

Levekårsundersøkelsen 1987 (NOS B 772) ->

Levekårsundersøkelsen 1991 (NOS C 43) ->

Levekårsundersøkelsen 1995 (NOS C 301) ->

Levestandard for private husholdninger (ART 102) ->

Living Conditions of Urban Chinese Households around 1990 (DP 87) ->

Nordmenns feriereiser (SØS 41) ->

Nordmenns ferievaner 1970-1982 (RAPP 86/4) 

Nordmenns ferievaner i regionalt perspektiv (RAPP 87/17) 

Norske ferieformer (RAPP 81/25) 

Social Indicators and Environmental Dimensions (RAPP 84/7) 

Social Survey 1993: Summary with Tables and Graphs (SA 4) ->

Sosialt utsyn 1977 (SA 31) ->

Sosialt utsyn 1980 (SA 45) ->

Sosialt utsyn 1983 (SA 51) ->

Sosialt utsyn 1989 (SØS 70) ->

Sosialt utsyn 1993 (SA 1) ->

Spredningen av ferieturer (SA 40) ->

Tid nok, - men hva så? Tidsbruk og tidsopplevelse blant langtidsarbeidsledige (RAPP 95/20) 

Tidsbruk og aktivitet i nærmiljø (SØS 64) ->

Tidsbruk og arbeidsdeling blant norske og svenske foreldre (RAPP 95/22) 

Tidsbruk og tidsorganisering 1970-90 (NOS C 10) ->

Tidsnyttingsundersøkelsen 1980-81 (NOS B 378) ->

Valg av ferietype (RAPP 84/19) 

Yrkesaktivitet og familietilhørighet: Geografiske variasjoner (RAPP 86/7) 

Økonomiske levekår for barnefamilier og eldre 1970-1986 (RAPP 92/11) 

00.90 Metoder, modeller, dokumentasjon

Aggregation in Matching Markets (DP 173) ->

Dagbøker med og uten faste tidsintervaller: En sammenlikning basert på prøveundersøkelse om tidsnytting 1979 (RAPP 80/18) 

Figurer i publikasjoner (RAPP 81/28) 

Figurer i publikasjoner (SSH 43) ->

Fortegnelse over NOS og andre publikasjoner utgitt av Statistisk sentralbyrå 1828-1976 (NOS A 957) ->

Grunnkretser, tettsteder og menigheter: Dokumentasjon 1980 (RAPP 83/13) 

Grunnlag for ferieprognoser: Analyse av ferieplaner og faktisk feriemønster (RAPP 87/5) 

Household Production, Consumption and Time Allocation in Peru (DP 58) ->

Indeks til standard for næringsgruppering (SNS 2, vedlegg) 

Inequality in Distribution of Hours of Work and Consumption in Peru (DP 59) ->

Innføring i praktisk statistikk (SSH 44) ->

International Cooperation on Statistics (REPR 44)

Kommentarer til standard for inndeling etter sosioøkonomisk status (RAPP 88/18) 

Levekårsundersøkelsen 1980: Dokumentasjon del I (RAPP 81/24) 

Levekårsundersøkelsen 1980: Dokumentasjon del II (RAPP 82/10) 

Norsk i Byrået (SSH 41) ->

Når kontoret blir terminalarbeidsplass (SSH 45) ->

Om måling av ulikskap (RAPP 82/9) 

Prinsipper og metoder for Statistisk sentralbyrås utvalgsundersøkelser (SØS 33) ->

Regler for redigering og utstyr i publikasjoner fra Statistisk sentralbyrå (SSH 40)

Seasonal Adjustment of First Time Registered New Passenger Cars in Norway by Structural Time Series Analysis (RAPP 95/30) 

Social Indicators and the Measurement of Living Conditions (REPR 75)

Standard for handelsområder (SNS 3) 

Standard for inndeling etter sosioøkonomisk status (SNS 5) 

Standard for kommuneklassifisering (SNS 4) 

Standard for kommuneklassifisering 1994 (NOS C 192) ->

Standard for næringsgruppering (SNS 2) 

Standard for næringsgruppering (NOS C 182) ->

Statistiske egenskaper ved Byråets standard utvalgsplan (RAPP 85/34) 

Utviklingshjelp til offisiell statistikk i Bangladesh (RAPP 92/16) 

Utviklingsoppdrag i Sri Lanka (RAPP 94/28) 

Veiviser i norsk statistikk (NOS C 300) ->

Vitskapsfilosofi og økonomisk teori (SØS 73) ->01 Naturressurser og naturmiljø

Bærekraftig økonomi? Noen alternative modellscenarier for Norge mot år 2030 (RAPP 95/27) 

Energy Demand, Carbon Emissions and Acid Rain: Consequences of a Changing Western Europe (RAPP 96/12) ->

Miljøstatistikk 1978: Naturressurser og forurensninger (SA 37) ->

Miljøstatistikk 1983: Naturressurser og forurensninger (SA 50) ->

Miljøstatistikk 1988: Naturressurser og miljø (SØS 68) ->

Natural Resource Accounting and Analysis: The Norwegian Experience 1978-1986 (SØS 65) ->

Natural Resources and the Environment 1989 (RAPP 90/1A) 

Natural Resources and the Environment 1990 (RAPP 91/1A) 

Natural Resources and the Environment 1991 (RAPP 92/1A) 

Natural Resources and the Environment 1992 (RAPP 93/1A) 

Natural Resources and the Environment 1993 (SA 3) ->

Natural Resources and the Environment 1995 (SA 7) ->

Natural Resources and the Environment 1996 (SA 10) ->

Naturressurser 1981 (RAPP 82/5) 

Naturressurser 1982 (RAPP 83/1) ->

Naturressurser og miljø 1983 (RAPP 84/1) 

Naturressurser og miljø 1984 (RAPP 85/1) 

Naturressurser og miljø 1985 (RAPP 86/1) 

Naturressurser og miljø 1986 (RAPP 87/1) 

Naturressurser og miljø 1987 (RAPP 88/1) 

Naturressurser og miljø 1988 (RAPP 89/1) 

Naturressurser og miljø 1989 (RAPP 90/1) 

Naturressurser og miljø 1990 (RAPP 91/1) 

Naturressurser og miljø 1991 (RAPP 92/1) 

Naturressurser og miljø 1992 (RAPP 93/1) 

Naturressurser og miljø 1993 (SA 2) ->

Naturressurser og miljø 1995 (SA 6) ->

Naturressurser og miljø 1996 (SA 9) ->

01.01 Areal

Arealbruk i norske byer og tettsteder (RAPP 82/7) 

Arealbruksstatistikk for tettsteder (NOS B 333) ->

Jordbruksareal ifølge jordregister og utvalgstellinger (RAPP 81/18) 

Kommunale utbyggingsplaner til industriformål (RAPP 85/23) 

Land Use and Environmental Statistics Obtained by Point Sampling (ART 144) ->

Planregnskap: Ressursregnskap for fysisk planlegging (RAPP 81/27) 

Planregnskap for Akershus 1981-1992: Hovedresultater (RAPP 83/5) 

Planregnskap for Aust-Agder 1986-1997: Hovedresultater (RAPP 86/6) 

Planregnskap for Rogaland 1981-1992: Hovedresultater (RAPP 83/4) 

Planregnskap for Østfold 1981-1992: Hovedresultater (RAPP 82/35) 

Planrekneskap for Møre og Romsdal 1984-1995: Hovudresultat (RAPP 85/14) 

Planrekneskap for Sogn og Fjordane 1984-1995: Hovudresultat (RAPP 85/15) 

Planrekneskap for Sør-Trøndelag 1981-1992: Hovudresultat (RAPP 83/23) 

Statistikk for tettsteder (RAPP 86/11) 

Two Notes on Land Use Statistics (RAPP 80/31) 

01.02 Klima

Klima, økonomi og tiltak (KLØKT) (RAPP 92/3) 

01.03 Ressurser

Analyse av utviklingen i elektrisitetsforbruket 1978 og første halvår 1979 (RAPP 80/7) 

Effektivisering av kraftmarkedet (RAPP 91/13) 

Energibruk etter formål (RAPP 79/1) 

Energibruk i husholdningene: Energiundersøkelsen 1990 (RAPP 92/2) 

Energibruk i husholdningene 1993: Data fra forbruksundersøkelsen (RAPP 95/10) 

Energibruk i Norge (ART 95) ->

Energibruk i privat tjenesteytende virksomhet 1977 (RAPP 79/30) 

Energiforbruk til oppvarmingsformål i husholdningene (RAPP 93/10) 

Energireserver (RAPP 82/26) 

Energisubstitusjon i treforedlingssektoren (RAPP 89/22) 

Energiundersøkelsen 1980 (RAPP 83/12) 

Energiundersøkelsen 1983: Om energibruk og energiøkonomisering i private husholdninger (RAPP 84/20) 

Energiundersøkelsen 1985: Energibruk i privat og offentlig tjenesteyting (RAPP 87/15) 

Etterspørsel etter energi i norsk industri (RAPP 81/22) 

Etterspørselen etter energi: En litteraturstudie (ART 111) ->

Etterspørselen etter energi i tjenesteytende næringer (ART 110) ->

The Evolution of Norwegian Energy Use from 1950 to 1991 (RAPP 93/21) 

Forbruk av fast brensel i husholdninger 1960-1980 (RAPP 82/11) 

Husholdningenes etterspørsel etter elektrisitet 1966-1975 (ART 105) ->

Det norske kraftmarkedet til år 2020: Nasjonale og regionale fremskrivninger (RAPP 96/16) ->

Norske olje- og gassreserver: Nåverdiberegninger og inndeling i kostnadsklasser (RAPP 83/6) 

Ressursbruk og produksjon i kraftsektoren (RAPP 92/20) 

Ressursregnskap (SA 46) ->

Ressursregnskap for fisk (RAPP 82/17) 

Ressursregnskap for jern (RAPP 80/12) 

Ressursregnskap for skog (RAPP 85/30) 

Temperaturkorrigering av energiforbruket (RAPP 81/7) 

Tilbud og etterspørsel av elektrisk kraft til 2020: Nasjonale og regionale fremskrivninger (RAPP 95/18) 

Vannkraftutbygging - Reguleringsinngrep - Virkninger på fisk (RAPP 84/10) 

Verdsetting av skog: Estimering av hjelpefunksjoner basert på data fra flybilder og økonomisk kartverk (RAPP 88/19) 

Virkninger på de nordiske energimarkedene av en svensk kjernekraftutfasing (RAPP 95/34) 

01.04 Forurensninger

Anthropogenic Emissions of SO2, NOx , NMVOC and NH3 in Norway (RAPP 95/12) 

Anthropogenic Emissions of the Greenhouse Gases CO2 , CH4 and N2 O in Norway (RAPP 93/24) 

Bomiljø og ulikhet: Om fordeling og endring av miljøproblemer på bostedet (RAPP 94/23) 

Global CO2 Agreements: A Cost-Effective Approach (REPR 90)

Helseeffekter av luftforurensning og virkninger på økonomisk aktivitet: Generelle relasjoner med anvendelse på Oslo (RAPP 96/8) ->

Luftforurensning og materialskader: Samfunnsøkonomiske kostnader (RAPP 88/31) 

Norske CO2 -utslipp 1987-1993: En studie av CO2 avgiftens effekt (RAPP 95/14) 

Resultatkontroll jordbruk 1992: Tiltak mot avrenning av næringssalter og jorderosjon (RAPP 93/12) 

Resultatkontroll jordbruk 1993: Tiltak mot avrenning av næringssalter og jorderosjon (RAPP 94/4) 

Resultatkontroll jordbruk 1995: Gjennomføring av tiltak mot forurensninger (RAPP 95/5) 

Resultatkontroll jordbruk 1996: Gjennomføring av tiltak mot forurensninger (RAPP 96/3) ->

Støy og helse: Analyse av støyopplevelser i Norge (SØS 66) ->

Utslipp til luft fra innenriks sjøfart, fiske og annen sjøtrafikk mellom norske havner (RAPP 96/17) ->

Utslipp til luft i norske kommuner 1993: Elektronisk versjon (NOS C 306) ->

Vannkvalitet og helse: Analyse av en mulig sammenheng mellom aluminium i drikkevann og aldersdemens (SØS 61) ->

01.05 Avfall

Avfall i Noreg fram til 2010 (RAPP 95/8) 

Avfallsstatistikk: Kommunalt avfall 1992 (NOS C 145) ->

Avfallsstatistikk: Prøveundersøkelse for kommunalt avfall og gjenvinning (RAPP 92/25) 

Future Waste Generation: Forecasts Based on a Macroeconomic Model (DP 175) ->

Kommunale avfallsbehandlingsanlegg: Miljøstandard (RAPP 84/4) 

Norske avfallsmengder etter årtusenskiftet (RAPP 95/31) 

01.06 Miljøøkonomi og -indikatorer

Environmental Indicators (DP 71) ->

Environmental Quality Indicators: Background, Principles and Examples from Norway (REPR 69)

Framskriving av miljøindikatorer (RAPP 95/25) 

«Green National Product»: Good Intentions, Poor Device? (DP 103) 

Integrering av miljøkostnader i makroøkonomiske modeller (RAPP 96/23) ->

Investeringer, kostnader og gebyrer i den kommunale avløpssektoren: Resultater fra undersøkelsen i 1995 (RAPP 96/2) ->

Investeringer, kostnader og gebyrer i den kommunale avløpssektoren: Resultater fra undersøkelsen i 1995 (RAPP 96/22) ->

Kommunale avløp: Økonomi (RAPP 95/16) 

Miljøkostnader i makroperspektiv (RAPP 92/17) 

Miljøverninvesteringer i industrien: Problemer ved kartlegging av data (RAPP 81/21) 

Pris- og inntektsfordelingsvirkninger av miljøverninvesteringer i norsk bergverk og industri (ART 93) ->

01.90 Metoder, modeller, dokumentasjon

An Application of Reflected Diffusions to the Problem of Choosing between Hydro and Thermal Power Generation (REPR 63)

Benefits of Climate Policies: Some Tentative Calculations (DP 69) ->

Carbon Taxes and the Petroleum Wealth (DP 128) ->

Carbon/Energy Taxes and the Energy Market in Western Europe (DP 81) ->

The Choice between Hydro and Thermal Power Generation under Uncertainty (REPR 51)

The Choice of Space Heating System and Energy Consumption in Norwegian Household (DP 102) ->

Coalitions and Side Payments in International CO2 Treaties (DP 97) ->

Coalitions and Side Payments in International CO2 Treaties (REPR 72)

Consumer Demand in a General Equilibrium Model for Environmental Analysis (DP 105) ->

The Cost of Soil Erosion in Nicaragua (REPR 86)

Depletion of Fossil Fuels and the Impacts of Global Warming (DP 107) ->

Direct and Indirect Effects of Reducing SO2 Emissions: Experimental Calculations on the MSG-4E Model (DP 20) ->

Do Cost-Benefit Analyses Favour Environmentalists? (DP 84) ->

Does Improved Environmental Policy Enchance Economic Growth? Endogenous Growth Theory Applied to Developing Countries (DP 114) ->

Energisubstitusjon i næringssektorene i en makromodell (RAPP 84/2) 

Energy in a Multi-Sectoral Growth Model (RAPP 80/1) 

The Environmental Drag on Long-Term Economic Performance: Evidence from Norway (DP 143) ->

Environmental Effects of a Transition from Oil and Coal to Natural Gas in Europe (REPR 48)

The European Gas Market as a Bargaining Game (REPR 47)

Framskriving av utslipp til luft i Norge: En modelldokumentasjon (RAPP 94/18) 

Fuel Choice and the Demand for Natural Gas in Western European Households (DP 23) ->

Future Emissions to Air in Norway: Forecasts Based on the Macroeconomic Model MSG-4E (REPR 21)

Fylkesvise elektrisitetsprognoser for 1985 og 1990: En metodestudie (RAPP 80/6) 

Gains from Cartelisation in the Oil Market (DP 181) ->

A Growth Model of Norway with a Two-Way Link to the Environment (RAPP 94/5) 

Hovedklassifiseringa i arealregnskapet (RAPP 80/8) 

Impacts of an EC Carbon/Energy Tax and Deregulating Thermal Power Supply on CO2 , SO2 and NOx Emmissions (REPR 76)

Inntekter fra utvinning av norske naturressurser: Noen teoretiske betraktninger (RAPP 94/14) 

Kraftmarkedsmodell med energi- og effektdimensjon (RAPP 95/33) 

Kvalitetsklassifisering av jordbruksareal i arealregnskapet (RAPP 86/9) 

Market Power, International CO2 Taxation and Petroleum Wealth (DP 170) ->

Modeling Demand for Natural Gas: A Review of Various Approaches (SØS 67) ->

Modell for kraftsektoren (RAPP 91/12) 

Modeller for beregning av nasjonale og regionale utslipp til luft (RAPP 88/17) 

Modelling Consumers' Energy Demand (DP 68) ->

MSG-EE: An Applied General Equilibrium Model for Energy and Environmental Analyses (SØS 96) ->

Muligheter for en bærekraftig utvikling: Analyser på World Model (RAPP 93/15) 

Optimal Sequencing of Hydroelectric and Thermal Power Generation under Energy Price Uncertainty and Demand Fluctuations (DP 39) ->

Optimal Starting and Stopping Rules for Resource Depletion when Price is Exogenous and Stochastic (DP 40) ->

Petroleum Resources and the Management of National Wealth (REPR 49)

Potential Demand for Alternative Fuel Vehicles (DP 165) ->

Poverty, Land Degradation and Climatic Uncertainty (DP 162) ->

Presentation of Environment Statistics: Environmental Datamaps (ART 151) ->

Price Sensitivity of Energy Demand in Norwegian Industries (ART 143) ->

Prospects for a Common, Deregulated Nordic Electricity Market (DP 144) ->

Punktsampling som grunnlag for regional arealbudsjettering (RAPP 86/8) 

Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata: 2. utgave (RAPP 81/2) 

Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata: Arealoppgaver i sentralforvaltningen (RAPP 82/30) 

Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata: Emnekatalog for ferskvann (RAPP 85/6) 

Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata. Hefte I: Arkivdel, Hefte II: Registerdel (RAPP 85/18-1) 

Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata. Hefte I: Arkivdel, Hefte II: Registerdel (RAPP 85/18-2) 

Residential Energy Demand - the Evolution and Future Potential of Natural Gas in Western Europe (REPR 46)

Secondary Benefits of the EC Carbon/Energy Tax (DP 104) ->

SEEM - An Energy Demand Model for Western Europe (RAPP 95/24) 

SIMEN: Studies of Industry, Environment and Energy towards 2000 (DP 44) ->

SIMJAR 2: Simuleringsmodell for nitrogenavrenning i jordbruket. Dokumentasjon (RAPP 90/19) 

Soil Conservation as an Investment in Land (DP 163) ->

Soil Wealth in Tanzania (DP 164) ->

Stabilization of Emissions of CO2 : A Computable General Equilibrium Assessment (DP 48) ->

Substitusjon mellom olje og elektrisitet i produksjonssektorene i en makromodell (RAPP 91/7) 

Substitusjonsmuligheter mellom energivarer med et appendiks (RAPP 79/11) 

Sustainability when Resource Management has Stochastic Consequences (DP 86) ->

Synoptic Monitoring of Water Quality and Water Resources: A Suggestion on Population and Sampling Approaches (REPR 9)

A System of Natural Resource Accounts (RAPP 81/9) 

Total Elasticities of Energy Demand Analysed within a General Equilibrium Model (REPR 34)

Tradeable CO2 Emission Permits: Initial Distribution as a Justice Problem (REPR 82)

Use of Macroeconomic Models in Analysis of Environmental Problems in Norway and Consequences for Environmental Statistics (DP 61) ->

Utbyggingsregnskap: Dokumentasjon av metode og resultater fra prøveregnskap 1986 og 1987 (RAPP 89/6) 

The Western European Gas Market: Deregulation and Supply Competition (REPR 45)02 Befolkning

Befolkningsstatistikk: Oversikt 1981-1985 (NOS B 791) ->

Befolkningsstatistikk 1986. Hefte III: Oversikt (NOS B 714) ->

Befolkningsstatistikk 1987. Hefte III: Oversikt (NOS B 764) ->

Befolkningsstatistikk 1988. Hefte III: Oversikt (NOS B 809) ->

Befolkningsstatistikk 1989. Hefte III: Oversikt (NOS B 875) ->

Befolkningsstatistikk 1990. Hefte III: Oversikt (NOS B 950) ->

Befolkningsstatistikk 1991. Hefte III: Oversikt (NOS B 988) ->

Befolkningsstatistikk 1992. Hefte III: Oversikt (NOS C 58) ->

Befolkningsstatistikk 1993. Hefte III: Oversikt (NOS C 111) ->

Befolkningsstatistikk 1994. Hefte III: Oversikt (NOS C 244) ->

Befolkningsstatistikk 1995. Hefte III: Oversikt (NOS C 319) ->

Bofasthet, flytting g utdanningsnivå i kommunene: Åtte årskull fulgt gjennom aldersfasen 15-35 år. Del 1: Østlandet (RAPP 93/28) 

Bofasthet, flytting og utdanningsnivå i kommunene: Åtte årskull fulgt gjennom aldersfasen 15-35 år. Del 2: Sørlandet og Vestlandet (RAPP 93/29) 

Bofasthet, flytting og utdanningsnivå i kommunene: Åtte årskull fulgt gjennom aldersfasen 15-35 år. Del 3: Trøndelag og Nord-Norge (RAPP 93/30) 

Familie- og yrkesundersøkelsen 1988 (NOS B 959) ->

Folke- og boligtelling 1980. Hefte I: Boligstatistikk (NOS B 249)

Folke- og boligtelling 1980. Hefte II: Sysselsettingsstatistikk (NOS B 299)

Folke- og boligtelling 1980. Hefte III: Familier og husholdninger (NOS B 546)

Folke- og bustadteljing 1980. Hefte IV: Hovudtal frå teljingane i 1960, 1970 og 1980 (NOS B 588)

Folke- og boligtelling 1990: Foreløpige hovedtall (NOS B 961) ->

Folketeljinga 1801 (NOS B 134) ->

Historiske tabeller over folkemengde, giftermål og dødsfall 1911-1976 (NOS A 986) ->

Inn i samfunnet? Flyktningkull i arbeid, utdanning og på sosialhjelp (RAPP 96/5) ->

Myter om befolkningsutviklingen (REPR 8)

Norges første folketelling 1769 (NOS B 106) ->  NSD logo

Den samiske befolkning i Nord-Norge (ART 107) ->

Se også: Digitalisert befolkningsstatstistikk 1815 - 1976

02.01 Struktur

Barnetall i ekteskap (RAPP 88/21) 

Befolkningsstatistikk 1986. Hefte II: Folkemengd 1. januar (NOS B 669) ->

Befolkningsstatistikk 1987. Hefte II: Folkemengd 1. januar (NOS B 713) ->

Befolkningsstatistikk 1988. Hefte II: Folkemengd 1. januar (NOS B 789) ->

Befolkningsstatistikk 1989. Hefte II: Folkemengd 1. januar (NOS B 853) ->

Befolkningsstatistikk 1990. Hefte II: Folkemengd 1. januar (NOS B 930) ->

Befolkningsstatistikk 1991. Hefte II: Folkemengd 1. januar (NOS B 978) ->

Befolkningsstatistikk 1992. Hefte II: Folkemengd 1. januar (NOS C 40) ->

Befolkningsstatistikk 1993. Hefte II: Folkemengd 1. januar (NOS C 90) ->

Befolkningsstatistikk 1994. Hefte II: Folkemengd 1. januar (NOS C 184) ->

Befolkningsstatistikk 1995. Hefte II: Folkemengd 1. januar (NOS C 248) ->

Befolkningsstatistikk 1996. Hefte II: Folkemengd 1. januar (NOS C 320) ->

Bosetningsutviklingen i Norge 1960-1970 (ART 115) ->

Familiestatistikk 1977 (NOS A 951) ->

Familiestatistikk 1980 (NOS B 167) ->

Familiestatistikk 1982 (NOS B 394) ->

Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1976 (NOS A 899) ->

Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1977 (NOS A 966) ->

Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1978 (NOS B 22) ->

Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1979 (NOS B 122) ->

Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1980 (NOS B 209) ->

Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1981 (NOS B 293) ->

Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1982 (NOS B 407) ->

Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1983 (NOS B 473) ->

Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1984 (NOS B 547) ->

Folketallet i kommunene 1951-1980. Hefte I: Østlandet (NOS B 286) ->  NSD logo

Folketallet i kommunene 1951-1980. Hefte II: Sørlandet og Vestlandet (NOS B 287) ->  NSD logo

Folketallet i kommunene 1951-1980. Hefte III: Trøndelag og Nord-Norge (NOS B 288) ->  NSD logo

Folketallet i kommunene 1976-1977 (NOS A 872) ->  NSD logo  NSD logo

Folketallet i kommunene 1977-1978 (NOS A 946) ->  NSD logo  NSD logo

Folketallet i kommunene 1978-1979 (NOS B 16) ->  NSD logo  NSD logo

Folketallet i kommunene 1979-1980 (NOS B 104) ->  NSD logo  NSD logo

Folketallet i kommunene 1980-1981 (NOS B 182) ->  NSD logo  NSD logo

Folketalet i kommunane 1980-1982 (NOS B 263) ->  NSD logo  NSD logo

Folketalet i kommunane 1981-1983 (NOS B 386) ->  NSD logo  NSD logo

Folketalet i kommunane 1982-1984 (NOS B 451) ->  NSD logo  NSD logo

Folketalet i kommunane 1983-1985 (NOS B 523) ->  NSD logo  NSD logo

Folketalet i kommunane 1984-1986 (NOS B 622) ->  NSD logo  NSD logo

Husholdningsstørrelse og -sammensetning 1960, 1970 og 1980: Noen utvalgte alderstrinn (RAPP 89/15) 

Innvandrere og bokonsentrasjon i Oslo (RAPP 95/32) 

Se også: Digitalisert befolkningstatistikk 1815 - 1976

02.02 Endringer

Barnetall blant norske kvinner (RAPP 86/27) 

Barnløshet - savn eller ønske? Om ufrivillig og frivillig barnløshet (ART 140) ->

Befolkningsstatistikk 1987. Hefte I: Endringstal for kommunar 1985-1987 (NOS B 701) ->

Befolkningsstatistikk 1988. Hefte I: Endringstal for kommunar 1986-1988 (NOS B 766) ->

Befolkningsstatistikk 1989 Hefte I: Endringstal for kommunar 1987-1989 (NOS B 830) ->

Befolkningsstatistikk 1990. Hefte I: Endringstal for kommunar 1988-1990 (NOS B 904) ->

Befolkningsstatistikk 1991. Hefte I: Endringstal for kommunar 1989-1991 (NOS B 963) ->

Befolkningsstatistikk 1992. Hefte I: Endringstal for kommunar 1990-1992 (NOS C 26) ->

Befolkningsstatistikk 1993. Hefte I: Endringstal for kommunar 1991-1993 (NOS C 77) ->

Befolkningsstatistikk 1994. Hefte I: Endringstal for kommunar 1992-1994 (NOS C 151) ->

Befolkningsstatistikk 1995. Hefte I: Endringstal for kommunar 1993-1995 (NOS C 241) ->

Befolkningsstatistikk 1996. Hefte I: Endringstal for kommunar 1994-1996 (NOS C 307) ->

Cohabitation Without Marriage in Norway (ART 116) ->

Flyttemotivundersøkelsen 1972 (SØS 35) ->

Flyttemønstre: Norge 1971-1974 (SØS 50) ->

Flyttestatistikk 1976 (NOS A 898) ->

Flyttestatistikk 1977 (NOS A 975) ->

Flyttestatistikk 1978 (NOS B 35) ->

Flyttestatistikk 1979 (NOS B 131) ->

Flyttestatistikk 1980 (NOS B 223) ->

Flyttestatistikk 1981 (NOS B 308) ->

Flyttestatistikk 1982 (NOS B 413) ->

Flyttestatistikk 1983 (NOS B 490) ->

Flyttestatistikk 1984 (NOS B 566) ->

Flytting, utdanning og arbeidsmarked 1986-1990 (RAPP 94/17) 

Flytting og arbeidsstyrken: Flyttetilbøyelighet og flyttemønster hos arbeidsledige og sysselsatte i perioden 1988-1993 (RAPP 95/28) 

Flytting og utdanning 1986-1989 (RAPP 92/15) 

Flytting over fylkesgrenser 1967-79 (RAPP 86/19) 

Folkemengdens bevegelse: Oversikt 1971-1975 (SA 36) ->

Folkemengdens bevegelse: Oversikt 1976-1980 (SA 54) ->

Folkemengdens bevegelse 1976 (NOS A 904) ->

Folkemengdens bevegelse 1977 (NOS A 982) ->

Folkemengdens bevegelse 1978 (NOS B 42) ->

Folkemengdens bevegelse 1979 (NOS B 143) ->

Folkemengdens bevegelse 1980 (NOS B 224) ->

Folkemengdens bevegelse 1981 (NOS B 309) ->

Folkemengdens bevegelse 1982 (NOS B 429) ->

Folkemengdens bevegelse 1983 (NOS B 501) ->

Folkemengdens bevegelse 1984 (NOS B 573) ->

Fruktbarhet blant norske kvinner: Resultater fra en fruktbarhetsundersøkelse 1977 (SØS 49) ->

Fruktbarhet og dødelighet i Norge 1771-1987 (RAPP 89/17) 

Fruktbarheten i og utenfor ekteskap i Norge 1946-1975 (ART 120) ->

Fruktbarhetsundersøkelse 1977 (NOS B 197) ->

Fruktbarhetsutvikling og fruktbarhetsteorier: Norge i et internasjonalt perspektiv (SØS 47) ->

Færre barn - årsaker og konsekvenser (REPR 10)

Fødselstallene i Norge 1950-1975 (ART 135) ->

Giftermål og barn - bedre sent enn aldri? (SØS 81) ->

Inn- og utvandring for Norge 1958-1975 (SA 33) ->

Inngåelse og oppløsning av ekteskap etter alder og varighet (RAPP 82/2) 

Innvandringens betydning for befolkningutviklingen i Norge (RAPP 89/4) 

International Migration to Norway, 1988: Report for the Continuous Reporting System of Migration of OECD (SOPEMI) (RAPP 90/8) 

International Migration to Norway 1989: Report for the Continuous Reporting System of Migration of OECD (SOPEMI) (RAPP 90/24) 

Kohort-dødeligheten i Norge 1846-1980 (RAPP 83/28) 

Kohort- og periodedødelighet i Norge 1846-1994 (RAPP 96/9) ->

Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 (RAPP 94/27) 

Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1845-1985 (RAPP 88/4) 

Nettoflytting og arbeidsmarked i fylkene: En foreløpig analyse av sammenhengen (RAPP 82/6) 

Norwegian Fertility Survey 1977 (ART 134) ->

Oppfølging av flyttemotivundersøkelsen 1972: En studie av tilbakeflytting (RAPP 82/15) 

Samliv uten vigsel - ekteskap og fødsler (ART 146) ->

Skilsmisser i Norge 1965-1985: En demografisk analyse (RAPP 88/6) 

Sociodemographic Differentials in the Number of Children: A Study of Women Born 1935, 1945 and 1955 (RAPP 89/7) 

Sociodemographic Studies of Fertility and Divorce in Norway with Emphasis on the Importance of Economic Factors (SØS 90) ->

Ut av redet: En demografisk analyse av flytting fra foreldrehjemmet (RAPP 95/4) 

Utviklingen i giftermål og dødsfall 1911-1976 (SA 35) ->

Utviklingstendensar i 1976 i Norges befolkning (ART 106) ->

Who has a third Child in Contemporary Norway? A Register-Based Examination of Sociodemographic Determinants (RAPP 90/6) 

Yrkesstart og familiestiftelse: En analyse av sentrale begivenheter i menns livsløp (RAPP 94/13) 

Se også: Digitalisert befolkningstatistikk 1815 - 1976

02.03 Framskrivinger

Befolkningsutviklingen i Norge fram til år 2025 (ART 138) ->

Framskriving av befolkningen etter kjønn, alder og ekteskapelig status 1985-2050 (RAPP 86/22) 

Framskriving av folkemengden 1977-2010 (NOS A 927) ->

Framskriving av folkemengden 1979-2025 (NOS B 82) ->

Framskriving av folkemengden 1982-2025 (NOS B 317) ->

Framskriving av folkemengden 1985-2050 (NOS B 583) ->

Framskriving av folkemengden 1990-2050 (NOS B 983) ->

Framskriving av folkemengden 1993-2050 (NOS C 176) ->

Framskriving av folkemengden etter ekteskapelig status 1979-2025 (RAPP 81/12) 

Tallet på innvandrere og deres etterkommere fram mot år 2050 (RAPP 91/10) 

Trends in Demographic Structure in Norway 1960-2000 (ART 130) ->

02.90 Metoder, modeller, dokumentasjon

Analytisk glatting av rater for første gangs giftermål (ART 119) ->

Bestandsuavhengige giftermålsrater (RAPP 80/24) 

Bibliography of population studies in Norway = Bibliografi over befolkningsstudier i Norge (RAPP 84/5) 

Census Statistics through Combined Use of Surveys and Registers? (REPR 29)

Demographic Forecasting with a Dynamic Stochastic Microsimulation Model (DP 85) ->

An Economic Model of Fertility, Sex and Contraception (SØS 56) ->

Empirical EDA Models to Fit and Project Time Series of Age-Specific Mortality Rates (DP 50) ->

The Engine of Fertility - Influenced by Interbirth Employment? (DP 15) ->

Flytting og arbeidsmarked i fylkene 1972-1986 (RAPP 90/10) 

Folke- og boligtelling 1980: Dokumentasjon (RAPP 84/15) 

Folke- og boligtelling 1990: Dokumentasjon av de statistiske metodene (RAPP 93/4) 

Folke- og boligtelling 1990: Dokumentasjon av kodeopplegget i Folke- og boligtelling 1990 (RAPP 92/19) 

Folke- og boligtelling 1990: Dokumentasjon av kontroll- og opprettingsregler for skjemakjennemerker (RAPP 92/18) 

Folke- og boligtellingene 1960, 1970 og 1980: Dokumentasjon av de sammenlignbare filene (RAPP 87/2) 

Glatting av flytterater i Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger (RAPP 80/32) 

Household Projections for Norway, 1990-2020. Part I: Macrosimulations (RAPP 95/21) 

The Impact of First-Birth Timing on Divorce: New Evidence from a Longitudinal Analysis Based on the Central Population Register of Norway (REPR 39)

Informasjonen om Folke- og boligtelling 1990 i massemediene (RAPP 92/6) 

Inntektsoverføringer mellom aldersgrupper og befolkningsutviklingen (REPR 43)

Kvalitetskontrollundersøkelsen for Folke- og boligtelling 1980 (RAPP 84/21) 

Kvalitetsundersøkelsen for Folke- og boligtelling 1990 (RAPP 96/10) ->

Mennesker og modeller: Livsløp og kryssløp (SØS 78) ->

Metoder for estimering av tall for fylker ved hjelp av utvalgsundersøkelser (RAPP 81/6) 

Migration Analysis and Regional Population Projections (DP 46) ->

Migration Projection in Norway: A Regional Demographic-Economic Model (REPR 58)

Recent Developments in Parity Progression Intensities in Norway: An Analysis Based on Population Register Data (DP 51) ->

Regionale arbeidsmarkeds- og befolkningsframskrivinger (RAPP 90/15) 

Tilleggsundersøkelsen til Folke- og boligtelling 1980 (RAPP 84/22)

To notater om sammenlikning av data fra fruktbarhetsundersøkelsen 1977 med data fra registre (RAPP 83/30) 

Unobserved Heterogeneity in Models of Marriage Dissolution (DP 42) ->03 Helse og sosiale forhold

Alkohol og andre rusmidler 1976 (NOS A 902) ->

Alkohol og andre rusmidler 1977 (NOS A 985) ->

Alkohol og andre rusmidler 1978 (NOS B 73) ->

Alkohol og andre rusmidler 1979 (NOS B 157) ->

Alkohol og andre rusmidler 1980 (NOS B 233) ->

Alkohol og andre rusmiddel 1981 (NOS B 322) ->

Alkohol og andre rusmiddel 1982 (NOS B 423) ->

Alkohol og andre rusmiddel 1983 (NOS B 507) ->

Framskriving av markedssituasjonen for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 (RAPP 96/15) ->

Personellstatistikk: Helsevesen og sosiale tjenester (RAPP 91/5) 

Sosial- og barneverntjenesten: Organisering, omfang og utvikling 1980-1994 (SA 11) ->

Se også: Digitalisert statistikk om Sosiale forhold 1815 - 1976

03.00 Helse, oversikter

Arbeid og helse 1982 (RAPP 83/8) 

Barns helse (RAPP 95/11) 

Helse og livsstil i figurer og tekst: Utviklingstrekk 1975-1985 (RAPP 88/23) 

Helseboka 1995: Hovedtrekk ved helsetilstand og helsetjeneste i Norge (SA 5) ->

Helsestatistikk 1975 (NOS A 874) ->

Helsestatistikk 1976 (NOS A 953) ->

Helsestatistikk 1977 (NOS B 21) ->

Helsestatistikk 1978 (NOS B 111) ->

Helsestatistikk 1979 (NOS B 193) ->

Helsestatistikk 1980 (NOS B 277) ->

Helsestatistikk 1981 (NOS B 379) ->

Helsestatistikk 1982 (NOS B 465) ->

Helsestatistikk 1983 (NOS B 532) ->

Helsestatistikk 1984 (NOS B 608) ->

Helsestatistikk 1985 (NOS B 681) ->

Helsestatistikk 1986 (NOS B 767) ->

Helsestatistikk 1987 (NOS B 832) ->

Helsestatistikk 1988 (NOS B 918) ->

Helsestatistikk 1989 (NOS B 966) ->

Helsestatistikk 1990 (NOS C 25) ->

Helsestatistikk 1991 (NOS C 74) ->

Helseundersøkelse 1975 (NOS A 894) ->

Helseundersøkelse 1985 (NOS B 692) ->

Se også: Digitalisert statistikk om Helseforhold 1815 - 1976

03.01 Helsetilstanden

Dødelighet blant yrkesaktive: Sosiale ulikheter i 1970-årene (SØS 62) ->

Dødelighet i yrker og sosioøkonomiske grupper 1970-1980 (SA 56) ->

Dødelighet ved ulykker 1956-1988 (RAPP 92/8) 

Dødeligheten i fylkene 1971-1975 (NOS A 948) ->

Dødeligheten omkring fødselen og i første levekår 1971-1980 (SA 52) 

Dødsårsaker 1976 (NOS A 926) ->

Dødsårsaker 1977 (NOS B 4) ->

Dødsårsaker 1978 (NOS B 92) ->

Dødsårsaker 1979 (NOS B 168) ->

Dødsårsaker 1980 (NOS B 244) ->

Dødsårsaker 1981 (NOS B 340) ->

Dødsårsaker 1982 (NOS B 434) ->

Dødsårsaker 1983 (NOS B 509) ->

Dødsårsaker 1984 (NOS B 579) ->

Dødsårsaker 1985 (NOS B 660) ->

Dødsårsaker 1986 (NOS B 731) ->

Dødsårsaker 1987 (NOS B 813) ->

Dødsårsaker 1988 (NOS B 887) ->

Dødsårsaker 1989 (NOS B 955) ->

Dødsårsaker 1990 (NOS C 15) ->

Dødsårsaker 1991 (NOS C 79) ->

Dødsårsaker 1992 (NOS C 155) ->

Dødsårsaker 1993 (NOS C 246) ->

Helsetilstanden i Norge: Status og utviklingstrekk (RAPP 90/7) 

Regional dødelighet 1976-1980 (NOS B 334) ->

Regional dødelighet 1981-1985 (NOS B 790) ->

Yrke og dødelighet (RAPP 79/19) 

Yrke og fødsel: En undersøkelse over betydningen av kvinners yrkesaktivitet for opptreden av fosterskader (RAPP 80/9) 

Se også: Digitalisert statistikk om Helseforhold 1815 - 1976

03.02 Helsetjenester

Brukerkontakter i helsesøstertjenesten: En utvalgsundersøkelse (RAPP 94/22) 

Fylkenes bruk av helseinstitusjoner (RAPP 83/18) 

Helseinstitusjoner 1980 (NOS B 272) ->

Helseinstitusjoner 1981 (NOS B 342) ->

Helseinstitusjoner 1982 (NOS B 430) ->

Helseinstitusjoner 1983 (NOS B 505) ->

Helseinstitusjoner 1984 (NOS B 580) ->

Helseinstitusjoner 1985 (NOS B 651) ->

Helseinstitusjoner 1986 (NOS B 725) ->

Helseinstitusjoner 1987 (NOS B 808) ->

Helseinstitusjoner 1988 (NOS B 877) ->

Helseinstitusjoner 1989 (NOS B 949) ->

Helseinstitusjoner 1990 (NOS C 13) ->

Helseinstitusjoner 1991 (NOS C 81) ->

Helsepersonellstatistikk 1979 (NOS B 214) ->

Helsepersonellstatistikk 1981 (NOS B 329) ->

Helsepersonellstatistikk 1983 (NOS B 502) ->

Helsepersonellstatistikk 1985 (NOS B 621) ->

Kommunale helsetilbud: Organisering, ulikhet og kontinuitet (RAPP 96/6) ->

Kommunehelsetjenesten: Årsstatistikk for 1986 (RAPP 87/16) 

Kommunehelsetjenesten: Årsstatistikk for 1987 (RAPP 88/29) 

Kommunehelsetjenesten: Årsstatistikk for 1988 (RAPP 89/21) 

Kommunehelsetjenesten: Årsstatistikk for 1989 (RAPP 90/18) 

Kommunehelsetjenesten: Årsstatistikk for 1990 (RAPP 92/9) 

Kommunehelsetjenesten 1991 (NOS C 66) ->

Kommunehelsetjenesten 1992 (NOS C 106) ->

Legestatistikk 1978 (NOS B 2) ->

Pasientstatistikk 1980 (RAPP 82/34) 

Pasientstatistikk 1981 (RAPP 83/24) 

Pasientstatistikk 1982 (RAPP 84/8) 

Pasientstatistikk 1989 (RAPP 91/4) 

Pasientstatistikk 1990 (RAPP 92/10) 

Pasientstatistikk 1991 (RAPP 92/24) 

Pasientstatistikk 1992 (NOS C 116) ->

Pasientstatistikk 1993 (NOS C 231) ->

Pasientstatistikk 1994 (NOS C 259) ->

Psykiatriske sykehus 1976 (NOS A 929) ->

Psykiatriske sykehus 1977 (NOS B 8) ->

Psykiatriske sykehus 1978 (NOS B 91) ->

Psykiatriske sykehus 1979 (NOS B 166) ->

Statistikk fra det økonomiske og medisinske informasjonssystem (RAPP 79/10) 

Statistikk fra det økonomiske og medisinske informasjonssystem: Alminnelige somatiske sykehus 1978 (RAPP 80/10) 

Sykehusstatistikk 1976 (NOS A 943) ->

Sykehusstatistikk 1977 (NOS A 996) ->

Sykehusstatistikk 1978 (NOS B 79) ->

Sykehusstatistikk 1979 (NOS B 164) ->

Utsyn over helsetjenesten: Endringer i ressursbruk og aktivitet (RAPP 90/5) 

Se også: Digitalisert statistikk om Helseforhold bl.a. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene, 1815 - 1976

03.03 Pleie og omsorg

Barneomsorg 1975 (NOS A 843) ->

Barneomsorg 1976 (NOS A 978) ->

Barnevernsklienter og sosial bakgrunn (RAPP 83/14) 

Eldre i aldershjem 1977 (SA 42) ->

Institusjoner for eldre 1989: Vedlegg om institusjoner for barn og ungdom og institusjoner for rusmiddelbrukere (RAPP 90/22) 

Pleie- og omsorgsstatistikk 1994 (NOS C 344) ->

Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene 1989 (RAPP 93/3) 

Sosial hjemmehjelp 1976 (NOS A 908) ->

Sosial hjemmehjelp 1977 (NOS A 979) ->

Uformell omsorg for syke og eldre (SØS 57) ->

03.04 Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp

Behov for tilsynsordninger for barn 7-12 år (RAPP 82/18) 

Bofaste innvandreres bruk av sosialhjelp 1987-1993 (RAPP 96/4) ->

Folketrygden: Utviklingen fra 1967 til 1990 (RAPP 92/14) 

Inntekt, levekår og sysselsetting for pensjonister og stønadsmottakere i folketrygden (RAPP 94/8) 

Klienter i institusjoner for alkoholistomsorg 1977 (SA 43) ->

Kombinert bruk av sosialhjelp og trygdeytelser (RAPP 95/1) 

Sosialhjelpstatistikk 1975 (NOS A 901) ->

Sosialstatistikk 1977 (NOS B 99) ->

Sosialstatistikk 1978 (NOS B 130) ->

Sosialstatistikk 1979 (NOS B 192) ->

Sosialstatistikk 1980 (NOS B 264) ->

Sosialstatistikk 1981 (NOS B 375) ->

Sosialstatistikk 1982 (NOS B 447) ->

Sosialstatistikk 1983 (NOS B 522) ->

Sosialstatistikk 1984 (NOS B 615) ->

Sosialstatistikk 1985 (NOS B 685) ->

Sosialstatistikk 1987 (NOS B 848) ->

Sosialstatistikk 1988 (NOS B 900) ->

Sosialstatistikk 1989 (NOS B 956) ->

Sosialstatistikk 1990 (NOS C 16) ->

Sosialstatistikk 1991 (NOS C 64) ->

Sosialstatistikk 1992 (NOS C 154) ->

Sosialstatistikk 1993 (NOS C 227) ->

Sosialstatistikk 1994 (NOS C 302) ->

Trygd og velferd (RAPP 95/29) 

Trygdestatistikk: Alderspensjonister 1983-1985 (NOS B 658) ->

Trygdestatistikk: Alderspensjonister 1988-1990 (NOS C 22) ->

Trygdestatistikk: Enslige forsørgere 1988-1990 (NOS C 18) ->

Trygdestatistikk: Uføre 1977 (NOS B 255) ->

Trygdestatistikk: Uføre 1980 (NOS B 466) ->

Trygdestatistikk: Uføre 1983 (NOS B 646) ->

Trygdestatistikk: Uføre 1987 (NOS B 932) ->

Yrkesskadetrygden 1966-1967, 1968-1970 (NOS XII 293) ->

Se også: Digitalisert statistikk om Sosiale forhold 1845 - 1976

03.05 Kriminalitet og rettsvesen

Kriminalstatistikk: Fanger 1977 (NOS B 6) ->

Kriminalstatistikk: Forbrytelser etterforsket av politiet 1976 (NOS A 893) ->

Kriminalstatistikk: Forbrytelser etterforsket av politiet 1977 (NOS A 972) ->

Kriminalstatistikk: Forbrytelser etterforsket av politiet 1978 (NOS B 81) ->

Kriminalstatistikk: Forbrytelser etterforsket av politiet 1979 (NOS B 153) ->

Kriminalstatistikk: Reaksjoner 1976 (NOS A 915) ->

Kriminalstatistikk: Reaksjoner 1977 (NOS B 3) ->

Kriminalstatistikk: Reaksjoner, fengslinger 1978 (NOS B 201) ->

Kriminalstatistikk: Reaksjoner, fengslinger 1979 (NOS B 234) ->

Kriminalstatistikk 1980 (NOS B 246) ->

Kriminalstatistikk 1981 (NOS B 361) ->

Kriminalstatistikk 1982 (NOS B 464) ->

Kriminalstatistikk 1983 (NOS B 518) ->

Kriminalstatistikk 1984 (NOS B 647) ->

Kriminalstatistikk 1985 (NOS B 734) ->

Kriminalstatistikk 1986 (NOS B 737) ->

Kriminalstatistikk 1987 (NOS B 864) ->

Kriminalstatistikk 1988 (NOS B 886) ->

Kriminalstatistikk 1989 (NOS B 943) ->

Kriminalstatistikk 1990 (NOS C 2) ->

Kriminalstatistikk 1991 (NOS C 73) ->

Kriminalstatistikk 1992 (NOS C 160) ->

Kriminalstatistikk 1993 (NOS C 232) ->

Kriminalstatistikk 1994: Anmeldte og etterforskede lovbrudd (NOS C 329) ->

Kriminalstatistikk 1994: Straffereaksjoner og fengslinger (NOS C 315) ->

Kriminalstatistikk 1995 (NOS C 392) ->

Kriminalstatistikk 1996 (NOS C 466) ->

Kriminalstatistikk oversikt 1970-1982
(SA 55)
 ->

Siktet for forbrytelse - Hva skjer videre? (RAPP 82/22) 

Sivilrettsstatistikk 1976 (NOS A 890) ->

Sivilrettsstatistikk 1977 (NOS A 968) ->

Sivilrettsstatistikk 1978 (NOS B 50) ->

Sivilrettsstatistikk 1979 (NOS B 140) ->

Sivilrettsstatistikk 1980 (NOS B 215) ->

Sivilrettsstatistikk 1981 (NOS B 312) ->

Sivilrettsstatistikk 1982 (NOS B 405) ->

Sivilrettsstatistikk 1983 (NOS B 482) ->

Sivilrettsstatistikk 1984 (NOS B 565) ->

Sivilrettsstatistikk 1985 (NOS B 670) ->

Sivilrettsstatistikk 1986 (NOS B 727) ->

Sivilrettsstatistikk 1987 (NOS B 818) ->

Sivilrettsstatistikk 1988 (NOS B 881) ->

Straffbares sosiale bakgrunn 1980-1981 (RAPP 86/21) 

Se også: Digitalisert statistikk om Kriminalitet og rettsvesen 1846 - 1976

03.90 Metoder, modeller, dokumentasjon

A Criminometric Study Using Panel Data and Latent Variables (DP 74) ->

Criminometrics, Latent Variables, and Panel Data (REPR 66)

Criminometrics, Latent Variables, Panel Data, and Different Types of Crime (DP 124) ->

Distributional and Behavioural Effects of Child Care Subsidies (DP 135) ->

Dokumentasjon av prosjektet LOTTE-TRYGD (RAPP 94/29) 

Enslige forsørgere: Eksisterende offisiell statistikk. Datagrunnlag for framtidig trygdestatistikk (RAPP 86/15) 

Framskriving av alders- og uføretrygd ved hjelp av mikrosimuleringsmodellen MOSART (RAPP 93/7) 

Hvem går til lege? En modell for bruk av legetjenester utenfor institusjon (ART 150) ->

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker (SNS 6) ->

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker. Systematisk del: Norsk utgave av ICD-9. Rev. 1990, opptrykk 1993 (NOS C 107) ->

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker. Stikkordregister: Norsk utgave av ICD-9. [Rev. 1990 ], opptrykk 1993 (NOS C 108) ->

Regional dødelighet: Oversikt og opplegg til behandling i befolkningsframskrivingene (RAPP 79/22) 

Syke- og fødselspenger i mikrosimuleringsmodellen LOTTE (RAPP 94/10) 

Unemployment and the Growth in the Number of Recipients of Disability Benefits in Norway (DP 82) ->

En vurdering av dødsårsaksstatistikken: Feil på dødsmeldingene (RAPP 80/13) 04 Utdanning

Allmennlærerutdanning og yrke (ART 97) ->

Bruk av edb i skolen 1995 (RAPP 95/23) 

Undersøkelse om kopiering i skoleverket 1981-82 (RAPP 82/33) 

Utdanning og sosial bakgrunn (SØS 51) ->

Se også: Digitalisert utdanningsstatistikk 1860 - 1976

04.01 Utdanningsnivå

Framskriving av befolkningens utdanning til år 2000 (SØS 40) ->

04.02 Utdanningsinstitusjoner

Barnehager 1990 (NOS B 975) ->

Barnehager og fritidshjem 1985 (NOS B 656) ->

Barnehager og fritidshjem 1986 (NOS B 722) ->

Barnehager og fritidshjem 1987 (NOS B 804) ->

Barnehager og fritidshjem 1988 (NOS B 854) ->

Barnehager og fritidshjem 1989 (NOS B 937) ->

Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1991 (NOS C 53) ->

Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1992 (NOS C 115) ->

Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1993 (NOS C 187) ->

Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1994 (NOS C 258) ->

Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1995 (NOS C 330) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskoler 1. oktober 1976 (NOS A 878) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskoler 1. oktober 1977 (NOS B 1) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskoler 1. oktober 1978 (NOS B 31) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskoler 1. oktober 1979 (NOS B 115) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskoler 1. oktober 1980 (NOS B 202) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskolar 1. oktober 1981 (NOS B 295) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskolar 1. oktober 1982 (NOS B 374) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskolar 1. oktober 1983 (NOS B 459) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskolar 1. oktober 1984 (NOS B 543) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskolar 1. oktober 1985 (NOS B 599) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskolar 1. oktober 1986 (NOS B 699) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskolar 1. oktober 1987 (NOS B 768) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskolar 1. september 1988 (NOS B 810) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskolar 1. september 1989 (NOS B 909) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskolar 1. september 1990 (NOS B 972) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskolar 1. september 1991 (NOS C 29) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskolar 1. september 1992 (NOS C 150) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskolar 1. september 1993 (NOS C 186) ->

Utdanningsstatistikk: Grunnskolar 1. september 1994 (NOS C 263) ->

Utdanningsstatistikk: Oversikt 1. oktober 1975 (NOS A 912) ->

Utdanningsstatistikk: Oversikt 1. oktober 1977 (NOS B 24) ->

Utdanningsstatistikk: Oversikt 1. oktober 1978 (NOS B 172) ->

Utdanningsstatistikk: Oversikt 1. oktober 1979 (NOS B 211) ->

Utdanningsstatistikk: Oversikt 1. oktober 1980 (NOS B 364) ->

Utdanningsstatistikk: Oversikt 1. oktober 1981 (NOS B 416) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1975 (NOS A 881) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1976 (NOS A 934) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1977 (NOS A 994) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1978 (NOS B 74) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1979 (NOS B 159) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1980 (NOS B 240) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1981 (NOS B 390) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1982 (NOS B 497) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1983 (NOS B 604) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1984 (NOS B 661) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1985 (NOS B 753) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1987 (NOS B 868) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1988 (NOS B 939) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1989 (NOS B 994) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1990 (NOS C 42) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1992 (NOS C 138) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1993 (NOS C 240) ->

Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1994 (NOS C 318) ->

Utdanningsstatistikk: Utdanningen til personer 16 år og over 1. oktober 1975 (NOS A 935) ->

Utdanningsstatistikk: Vaksenopplæring 1975-76 (NOS A 905) ->

Utdanningsstatistikk: Vaksenopplæring 1976-77 (NOS A 973) ->

Utdanningsstatistikk: Vaksenopplæring 1977-78 (NOS B 49) ->

Utdanningsstatistikk: Vaksenopplæring 1978-79 (NOS B 132) ->

Utdanningsstatistikk: Vaksenopplæring 1979-80 (NOS B 206) ->

Utdanningsstatistikk: Vaksenopplæring 1980-81 (NOS B 307) ->

Utdanningsstatistikk: Vaksenopplæring 1981-82 (NOS B 401) ->

Utdanningsstatistikk: Vaksenopplæring 1982-83 (NOS B 460) ->

Utdanningsstatistikk: Vaksenopplæring 1983/84 (NOS B 560) ->

Utdanningsstatistikk: Vaksenopplæring 1984/85 (NOS B 711) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1975 (NOS A 875) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1976 (NOS A 956) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1977 (NOS A 999) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1978 (NOS B 95) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1979 (NOS B 161) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1980 (NOS B 292) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1981 (NOS B 396) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1982 (NOS B 494) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1983 (NOS B 598) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1984 (NOS B 659) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1985 (NOS B 728) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1986 (NOS B 801) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1987 (NOS B 861) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1988 (NOS B 912) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1989 (NOS B 984) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1990 (NOS C 47) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1991 (NOS C 72) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1992 (NOS C 139) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1993 (NOS C 245) ->

Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1994 (NOS C 328) ->

Se også: Digitalisert utdanningsstatistikk 1860 - 1976

04.90 Metoder, modeller, dokumentasjon

Framskriving av befolkningens utdanning: Revidert modell (SØS 60) ->

Innføring av aldersspesifikasjon i utdanningsmodellen (RAPP 79/25) 

Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk (SNS 7) 05 Personlig økonomi og boforhold

Ensliges inntekt og forbruk (RAPP 89/14) 

Familiesituasjon og økonomi: En sammenlikning av husholdningers levestandard (RAPP 91/19) 

Husholdningenes økonomi. 1980-tallet: Fra vekst til innstramming (SA 8) ->

Inntekt og forbruk for funksjonshemma (SØS 32) ->

05.01 Inntekt, formue, skatt

Bøndenes inntekt og formue 1975 (NOS A 900) ->

De eldres inntekter: Nivå og ulikhet (RAPP 89/12) 

Formuesstatistikk 1973 (NOS A 922) ->

Formuesstatistikk 1976 (NOS B 123) ->

Formuesstatistikk 1979 (NOS B 275) ->

Formuesstatistikk 1982 (NOS B 624) ->

Formuesstatistikk 1985 (NOS B 793) ->

Helårs- og heltidssysselsattes inntekter 1970 (NOS A 886) ->

Income Inequality and Income Mobility in the Scandinavian Countries Compared to the United States (DP 168) ->

Individ, arbeid og inntekt: En fordelingsanalyse (SØS 72) ->

Inntekt og offentlege ytingar (RAPP 86/2) 

Inntekts- og formuesstatistikk 1986 (NOS B 867) 

Inntekts- og formuesstatistikk 1987 (NOS B 885) 

Inntekts- og formuesstatistikk 1988 (NOS B 948) ->

Inntekts- og formuesstatistikk 1982, 1984-1990 (NOS C 70) ->

Inntektsstatistikk 1973 (NOS A 892) ->

Inntektsstatistikk 1976 (NOS B 94) ->

Inntektsstatistikk 1979 (NOS B 267) ->

Inntektsstatistikk 1982 (NOS B 569) ->

Inntektsstatistikk 1984 (NOS B 678) ->

Inntektsstatistikk 1985 (NOS B 784) ->

Inntektsulikhet i Norge 1973-1985 (RAPP 88/15) 

Inntektsulikhet i Norge 1973-1990 (RAPP 93/17) 

Inntektsulikhet og inntektsmobilitet i Norge 19861990 (SØS 82) ->

Lavinntektsgrupper 1979 (NOS B 294) ->

Personlig inntekt, formue og skatt 1980-1989 : Rapport fra registerbasert skattestatistikk (RAPP 91/18) 

Skatter og overføringer til private : historisk oversikt over satser mv. årene 1970-1988 (RAPP 88/13)
[RAPP 88/13 erstattes av RAPP 88/20 ->]

Skattestatistikk 1975 (NOS A 906) ->

Skattestatistikk 1976 (NOS A 984) ->

Skattestatistikk 1977 (NOS B 41) ->

Skattestatistikk 1978 (NOS B 126) ->

Skattestatistikk 1979 (NOS B 227) ->

Skattestatistikk 1980 (NOS B 339) ->

Skattestatistikk 1981 (NOS B 421) ->

Skattestatistikk 1982 (NOS B 499) ->

Skattestatistikk 1983 (NOS B 578) ->

Skattestatistikk 1984 (NOS B 638) ->

Skattestatistikk 1985 (NOS B 723) ->

Skattestatistikk 1986 (NOS B 800) ->

Skattestatistikk 1987 (NOS B 865) ->

Skattestatistikk 1988 (NOS B 940) ->

Statistikk over lavinntektsgrupper 1973 (NOS A 963) ->

Statistikk over lavinntektsgrupper 1976 (NOS B 155) ->

Se også: Digitalisert statistikk om Inntekt og formue 1891 - 1976

05.02 Forbruk

Forbruk av fisk 1984 (RAPP 86/16) 

Forbruk av fisk og fiskevarer i Norge 1979 (RAPP 83/3) 

Forbruksundersøkelse 1974-1976 (NOS B 9) ->

Forbruksundersøkelse 1977-1979 (NOS B 245) ->

Forbruksundersøkelse 1980-1982 (NOS B 449) ->

Forbruksundersøkelse 1983-1985 (NOS B 674) ->

Forbruksundersøkelse 1986-1988 (NOS B 919) ->

Forbruksundersøkelse 1989-1991 (NOS C 65) ->

Forbruksundersøkelsen 1992-1994 (NOS C 317) ->

Forbruksundersøkelse blant soldater 1979 (RAPP 80/28) 

Husholdningenes konsum av ikke-varige konsumgoder (RAPP 90/14) 

Private husholdningers forbruk i 1970-årene (SA 47) ->

Se også: Digitalisert statistikk om Forbruk 1918 - 1976

05.03 Bolig, boforhold

Boforholdsundersøkelsen 1981 (NOS B 404) ->

Boforholdsundersøkelsen 1988 (NOS B 892) ->

Boligforhold og boutgifter (SA 48) ->

Boligstandard (RAPP 84/13) 

Fritidshusundersøkelsen 1978 (NOS B 88) ->

Se også: Digitalisert statistikk om Boliger og boforhold 1891 - 1976

05.90 Metoder, modeller, dokumentasjon

Analyse av sammenhengen mellom forbruk, inntekt og formue i norske husholdninger (SØS 42) ->

Boligmarked, boligfinansiering og statsbanker (REPR 37)

Boligutgiftsbegrepet i forbruksundersøkelsene (RAPP 79/5) 

Choosing Measures of Inequality for Empirical Applications (DP 158) ->

Comparing Consumer Expenditure Functions (ART 108) ->

Consumer Demand in MODAG and KVARTS (RAPP 92/22) 

Consumer Demand in Norwegian Households 1973-1977 (RAPP 80/4) 

Consumer Demand with Unobservable Product Attributes. Part I: Theory (DP 166) ->

Consumer Demand with Unobservable Product Attributes. Part II: Inference (DP 167) ->

Decomposition of the Gini Coefficient by Income Components: Various Types of Applications and Interpretations (DP 182) ->

Distribution of Preferences and Measurement Errors in a Disaggregated Expenditure System (DP 149) ->

The Distributional Impact of the Norwegian Tax Reform Measured by Disproportionality (DP 146) ->

Econometrics of Incomplete Cross-Section/TimeSeries Data: Consumer Demand in Norwegian Households 1975-1977 (SØS 52) ->

The Effect on Consumption of Household Size and Composition (ART 101) ->

An Empirical Life Cycle Model of Savings, Labour Supply and Consumption without Intertemporal Separability (DP 96) ->

Empirical Life Cycle Models of Labour Supply and Consumption (SØS 91) ->

Etterspørselen etter varige konsumgoder (RAPP 90/16) 

Financial Deregulation and Consumer Behavior: The Norwegian Experience (DP 156) ->

Forbrukseiningar (RAPP 79/16) 

A Generalization of Hall's Specification of the Consumption Function (DP 121) ->

Husholdningenes sparing: Begrepsavklaring, dataproblemer og analyse (RAPP 91/16) 

Inntektsbegreper - inntektsfordeling (RAPP 81/31) 

Inntektsfordeling og konsum 1962-1978 (ART 123) ->

Kan den senere tids konsumutvikling forklares ved hjelp av økonomisk teori? (REPR 4)

En kvartalsmodell for boliginvesteringer estimert på norske data for perioden 1966-1978 (RAPP 85/13) 

Labor Supply, Income Distribution and Excess Burden of Personal Income Taxation in Norway (DP 54) ->

Labor Supply, Income Distribution and Excess Burden of Personal Income Taxation in Sweden (DP 53) ->

Labor Supply Responses and Welfare Effects of Tax Reforms (REPR 81)

Measuring Household Production in an Input-Output Framework: The Norwegian Experience (REPR 83)

En modell for analyse av skatter ved forskjellige definisjoner av inntekt (ART 94) ->

Old-Age Pensions, Retirement Behaviour and Personal Saving: A Discussion of the Literature (SØS 87) ->

Om husholdningers økonomi over livsløpet: En metodestudie (RAPP 79/26) 

On the Problem of Measuring Inequality (DP 14) ->

Precautionary Saving and Old-Age Pensions (DP 108) ->

Sammenhengen mellom forbruksutgift og beskattet inntekt - noen prinsipielle betraktninger supplert med norske data (REPR 3)

Specification of Consumer Demand Models (DP 10) ->

The Structure of Economic Inequality among Households Living in Urban Sichuan and Liaoning, 1990 (DP 70) ->

Taxation, Time Use and the Value of Unpaid Labor: Policy Implications for the Redistribution of Income (REPR 85)

Teoretisk opplegg for behandling av det private konsum i en korttidsmodell (RAPP 79/27) 

The Trend in Income Inequality in Urban Sichuan and Liaoning, 1986-1990 (DP 75) ->

Det ubetalte husholdsarbeidet - omfang og fordeling (REPR 84)

Varige goder i et komplett system av konsumetterspørselsfunksjoner: En modell estimert med norske kvartalsdata (RAPP 83/16) 

Vridninger i lønnstakernes relative brukerpriser på bolig, ikke-varige goder og fritid 1985/86 til 1992/ 93 (RAPP 95/36) 

Welfare Effects of Proportional Taxation: Empirical Evidence from Italy, Norway and Sweden (DP 171) ->06 Arbeidsliv, yrkesdeltaking

Arbeidsmarkedstatistikk 1976 (NOS A 884) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1977 (NOS A 958) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1978 (NOS B 26) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1979 (NOS B 128) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1980 (NOS B 210) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1981 (NOS B 302) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1982 (NOS B 393) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1983 (NOS B 477) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1984 (NOS B 545) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1985 (NOS B 625) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1986 (NOS B 703) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1987-1988 (NOS B 843) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1989 (NOS B 926) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1990 (NOS B 965) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1991 (NOS C 20) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1992 (NOS C 87) ->

Arbeidsmarkedstatistikk 1993. Hefte I: Hovedtall (NOS C 148) ->

Arbeidsmarkedsstatistikk 1994. Hefte I: Hovedtall (NOS C 256) ->

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995. Hefte I: Hovedtall (NOS C 325) ->

Flyktninger og arbeidsmarkedet 2. kvartal 1993 (RAPP 95/3) 

Holdninger og atferd på arbeidsmarkedet (SØS 44) ->

Regionale nærings- og arbeidsmarkedsperspektiver (RAPP 88/30) 

Se også: Digitalisert statistikk om Arbeidsmarked 1903 - 1976

06.01 Yrkesdeltaking

Arbeidstilbudet i MODAG: En analyse av utviklingen i yrkesdeltakingen for ulike sosiodemografiske grupper (RAPP 90/4) 

Deltidsundersøkelsen 1978 (RAPP 79/4 )  

Endringer i kvinners arbeidsmarkedstilpasninger (SØS 55) ->

Etterspørsel etter arbeidskraft i norske industrinæringer (RAPP 83/29) 

Framskriving av arbeidsstyrken 1979-2000 (SØS 48) ->

Framskriving av tilgang på arbeidskraft i fylkene 1983-2003 (RAPP 87/8) 

Individual Labour Supply in Norway (SØS 58) ->

Kvinners arbeid 1980 (NOS B 242) ->

Kvinners yrkesdeltaking i Norge (SØS 39) ->

Merarbeid: Om arbeid utover ordinær arbeidstid (RAPP 88/25) 

Normalisering av deltidsarbeidet: En analyse av kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80-årene (SØS 71) ->

Pendling i Norge 1970 (ART 98) ->

Regionale forskjeller i yrkesdeltakingen 1970 (ART 92) ->

Regionale stukturendringer belyst ved sysselsettingstall (RAPP 83/32) 

Skiftarbeid (ART 113) ->

Tilbud av arbeidskraft i Norge: En empirisk analyse på kvartalsdata for perioden 1972 til 1990 (RAPP 94/3) 

Tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft (RAPP 94/2) 

Tilgangen på arbeidskraft i fylkene for årene 1971-1979 (RAPP 81/10) 

Yrkesdeltakelse for personer over aldersgrensen (RAPP 88/5) 

06.02 Arbeidsmiljø, sykefravær

Arbeidsmiljø 1980: Noen hovedresultater (RAPP 82/4) 

Arbeidsmiljø 1989 (NOS C 9) ->

Arbeidsmiljø 1993 (NOS C 228) ->

Statsansattes vurdering av arbeidsforholdene i staten 1977 (RAPP 79/9) 

06.03 Arbeidsløshet

Statistisk beskrivelse av arbeidsledighetens lengde 1973-85 (RAPP 87/20) 

06.05 Lønn, arbeidskraftkostnader

Indirekte personalkostnader i enkelte tjenesteytende næringer 1988 (NOS B 922) ->

Indirekte personalkostnader i varehandel, bankvirksomhet og forsikringsvirksomhet 1977 (NOS B 12) ->

Lønninger og inntekter 1980 (NOS B 323) ->

Lønninger og inntekter 1982 (NOS B 536) ->

Lønninger og inntekter 1984 (NOS B 741) ->

Lønninger og inntekter 1986 (NOS B 838) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1976 (NOS A 914) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1977 (NOS A 961) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1978 (NOS B 40) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1979 (NOS B 117) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1980 (NOS B 203) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1981 (NOS B 284) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1982 (NOS B 399) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1983 (NOS B 469) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embetsog tjenestemenn 1. oktober 1976 (NOS A 880) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embetsog tjenestemenn 1. oktober 1977 (NOS A 947) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embetsog tjenestemenn 1. oktober 1978 (NOS B 32) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embetsog tjenestemenn 1. oktober 1979 (NOS B 125) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embetsog tjenestemenn 1. oktober 1980 (NOS B 198) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embetsog tjenestemenn 1. oktober 1981 (NOS B 291) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embetsog tjenestemenn 1. oktober 1982 (NOS B 406) ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embetsog tjenestemenn 1. oktober 1983 (NOS B 474) ->

Lønnsforholdene for ansatte i bank, forsikring og statstjeneste (ART 104) ->

Lønnsstatistikk 1976 (NOS A 885) ->

Lønnsstatistikk 1977 (NOS A 964) ->

Lønnsstatistikk 1978 (NOS B 34) ->

Lønnsstatistikk 1979 (NOS B 139) ->

Lønnsstatistikk 1980 (NOS B 213) ->

Lønnsstatistikk 1981 (NOS B 306) ->

Lønnsstatistikk 1982 (NOS B 410) ->

Lønnsstatistikk 1983 (NOS B 484) ->

Lønnsstatistikk 1984 (NOS B 555) ->

Lønnsstatistikk 1985 (NOS B 627) ->

Lønnsstatistikk 1986 (NOS B 710) ->

Lønnsstatistikk 1987 (NOS B 786) ->

Lønnsstatistikk 1988 (NOS B 852) ->

Lønnsstatistikk 1989 (NOS B 931) ->

Lønnsstatistikk 1990 (NOS B 999) ->

Lønnsstatistikk 1991 (NOS C 46) ->

Lønnsstatistikk 1992 (NOS C 100) ->

Lønnsstatistikk 1993 (NOS C 181) ->

Lønnsstatistikk 1994 (NOS C 250) ->

Lønnsstatistikk 1995 (NOS C 345) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1976 (NOS A 848) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1977 (NOS A 938) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1978 (NOS B 10) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1979 (NOS B 102) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1980 (NOS B 178) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1981 (NOS B 253) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1982 (NOS B 369) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1983 (NOS B 442) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1984 (NOS B 514) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1985 (NOS B 586) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1986 (NOS B 665) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1987 (NOS B 738) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1988 (NOS B 815) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1989 (NOS B 888) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1980 (NOS B 191) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1981 (NOS B 254) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1982 (NOS B 365) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1983 (NOS B 435) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1984 (NOS B 515) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1985 (NOS B 590) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1986 (NOS B 667) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1987 (NOS B 745) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1988 (NOS B 811) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1989 (NOS B 889) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1976 (NOS A 846) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1977 (NOS A 937) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1978 (NOS B 5) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1979 (NOS B 97) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1980 (NOS B 175) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1981 (NOS B 250) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1982 (NOS B 367) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1983 (NOS B 438) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1984 (NOS B 516) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1985 (NOS B 585) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1986 (NOS B 666) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1987 (NOS B 746) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1988 (NOS B 821) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1989 (NOS B 894) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1982 (NOS B 452) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1983 (NOS B 479) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1984 (NOS B 544) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1985 (NOS B 631) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1987 (NOS B 795) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1988 (NOS B 858) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1989 (NOS B 938) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1976 (NOS A 883) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1977 (NOS A 954) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1978 (NOS B 23) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1979 (NOS B 114) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1980 (NOS B 205) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1981 (NOS B 276) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1982 (NOS B 397) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1983 (NOS B 468) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1984 (NOS B 541) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1985 (NOS B 623) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1986 (NOS B 698) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1987 (NOS B 776) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1988 (NOS B 841) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift oktober 1989 (NOS B 911) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1976 (NOS A 869) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1977 (NOS A 944) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1978 (NOS B 14) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1979 (NOS B 105) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1980 (NOS B 185) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1981 (NOS B 265) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1982 (NOS B 376) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1983 (NOS B 448) ->

Lønsstatistikk for tilsette i jordbruk, gartneri og hagebruk september 1984 (NOS B 525) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1984 (NOS B 539) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1985 (NOS B 613) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1986 (NOS B 696) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1987 (NOS B 740) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1988 (NOS B 846) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1989 (NOS B 923) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1977 (NOS A 903) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1978 (NOS A 983) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1979 (NOS B 124) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1980 (NOS B 199) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1981 (NOS B 269) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1982 (NOS B 371) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1983 (NOS B 453) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1984 (NOS B 529) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1985 (NOS B 596) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1986 (NOS B 683) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1987 (NOS B 761) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1988 (NOS B 826) ->

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1989 (NOS B 907) ->

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1976 (NOS A 868) ->

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1978 (NOS B 18) ->

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1979 (NOS B 103) ->

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1980 (NOS B 184) ->

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1981 (NOS B 260) ->

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1982 (NOS B 372) ->

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1983 (NOS B 446) ->

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1985 (NOS B 602) ->

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1986 (NOS B 679) ->

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1987 (NOS B 759) ->

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1988 (NOS B 828) ->

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1989 (NOS B 903) ->

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1976 (NOS A 916) ->

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1978 (NOS B 80) ->

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1979 (NOS B 152) ->

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1980 (NOS B 220) ->

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1981 (NOS B 310) ->

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1982 (NOS B 426) ->

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1983 (NOS B 472) ->

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1984 (NOS B 540) ->

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 (NOS B 632) ->

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1987 (NOS B 792) ->

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1988 (NOS B 855) ->

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1989 (NOS B 935) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1976 (NOS A 876) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1977 (NOS A 952) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1978 (NOS B 19) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1979 (NOS B 107) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1980 (NOS B 189) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1981 (NOS B 270) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1982 (NOS B 380) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1983 (NOS B 467) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1984 (NOS B 524) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1985 (NOS B 603) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1986 (NOS B 680) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1987 (NOS B 760) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1988 (NOS B 829) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1977 (NOS A 909) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1978 (NOS A 980) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1979 (NOS B 75) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1980 (NOS B 158) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1981 (NOS B 232) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1982 (NOS B 321) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1983 (NOS B 424) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1984 (NOS B 492) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1985 (NOS B 570) ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1986 (NOS B 643) ->

Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1984 (NOS B 542) ->

Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1985 (NOS B 616) ->

Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1986 (NOS B 694) ->

Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1987 (NOS B 777) ->

Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1988 (NOS B 839) ->

Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1989 (NOS B 913) ->

Lønnsstruktur og lønnsutvikling 1971-1977 (SA 44) ->

Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1977 (NOS A 959) ->

Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1984 (NOS B 557) ->

Lønnstelling for arbeidere i oljeutvinning, bergverksdrift og industri 3. kvartal 1990 (NOS C 6) ->

Se også: Digitalisert statistikk om Lønninger 1875 - 1976

06.90 Metoder, modeller, dokumentasjon

Aggregation when Markets do not Clear (DP 139) ->

Beregningsutvalg og lønnsoppgjør (REPR 71)

Errors in Variables and Panel Data: The Labour Demand Response to Permanent Changes in Output (DP 125) ->

A Foundation for Three Popular Assumptions in Job-Matching Models (REPR 13)

Four Papers on the Theory of Unemployment (RAPP 87/11) 

Framskriving av arbeidsstyrke og utdanning: Mikrosimuleringsmodellen MOSART 1 (RAPP 93/6) 

Framskriving av sysselsettingen i kommuneforvaltningen (RAPP 94/24) 

The Impact on Labour Supply of a Shorter Workday: A Micro-Econometric Discrete/Continuous Choice Approach (REPR 40)

Industrisysselsetting og produksjonsteknologi i norske regioner (RAPP 93/22) 

Intervjueres erfaringer fra arbeidskraftundersøkelsene: Rapport fra 99 intervjuere (RAPP 81/4) 

Is there a NAIRU in Norway? (DP 56) ->

Job Creation, Job Destruction and Plant Turnover in Norwegian Manufacturing (DP 136) ->

Labor Supply in Italy (DP 92) ->

A Labor Supply Model for Married Couples with Non-Convex Budget Sets and Latent Rationing (DP 36) ->

Labor Supply with Non-Convex Budget Sets, Hours Restriction and Non-Pecuniary Job-Attributes (DP 76) ->

Lønnsrelasjoner i en kvartalsmodell for norsk økonomi: En KVARTS-rapport (RAPP 89/3) 

MATAUK. En modell for tilgang på arbeidskraft: Revidert modell og framskriving av arbeidsstyrken 1983-2000 (RAPP 85/8) 

Maternal Employment in Norway: A Parity-Specific Analysis of the Return to Full-Time and Part-Time Work after Birth (DP 142) ->

Non-Stationary Inflow and Duration of Unemployment (DP 52) ->

Praktiske eksempler på måling av latente variable: Sammenhengen mellom subjektive og objektive indikatorer på arbeidsforhold (RAPP 82/1) 

Regional analyse av arbeidsmarked og demografi: Drivkrefter og utviklingstrekk belyst ved modellsystemet REGARD (SØS 88) ->

Den selvforsterkende arbeidsledigheten: Om hystereseeffekter i arbeidsmarkedet (RAPP 93/19) 

Two Notes on Labour Market Statistics (RAPP 79/21) 

Utviklingen av arbeidsmarkedsmodeller i Statistisk sentralbyrå (RAPP 85/16) 

Wage Equations in Macro Models (DP 98) ->

Wage Formation and the Macroeconomic Function of the Norwegian Labour Market (SØS 89) ->

En økonometrisk analyse av varigheten av arbeidsledighet (RAPP 87/19) 

En økonometrisk analyse av lønnsdannelsen i Norge (RAPP 93/5) 07 Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport

Kultur- og medievaner (SA 13) ->

Kulturstatistikk 1977 (NOS A 987) ->

Kulturstatistikk 1982 (NOS B 314) ->

Kulturstatistikk 1985 (NOS B 589) ->

Kulturstatistikk 1988 (NOS B 871) ->

Kulturstatistikk 1992 (NOS C 144) ->

Se også: Digitalisert statistikk om Kultur 1967 - 1976

07.02 Kulturaktiviteter

Kultur- og mediebruk 1991 (RAPP 92/12) 

Kultur- og mediebruk 1994 (RAPP 95/15) 

Mediabruk som fritidsaktivitet (ART 100) ->

Mediebruk 1992 (RAPP 93/13) 

Norsk mediebarometer 1995 (SA 12) ->

Norske lytter- og seervaner (SØS 37) ->

Radio- og fjernsynsundersøkelsen januar-februar 1980 (RAPP 80/19) 

Radio- og fjernsynsundersøkelsen februar 1983 (RAPP 83/9) 

Radiolytting og fjernsynsseing blant barn og ungdom høsten 1988 programdagene 1.-7. oktober (RAPP 88/28) 

Radiolytting og fjernsynsseing vinteren 1988: Fylkesoversikt for programdagene 30. januar-5. februar (RAPP 88/10) 

Radiolytting og fjernsynsseing vinteren 1988: Landsoversikt for programdagene 30. januar-5. februar (RAPP 88/9) 

Radiolytting og fjernsynsseing høsten 1988: Fylkesoversikt for programdagene 1.-7. oktober (RAPP 88/26) 

Radiolytting og fjernsynsseing høsten 1988: Landsoversikt for programdagene 1.-7. oktober (RAPP 88/27) 

Radiolytting og fjernsynsseing vinteren 1989: Fylkesoversikt for programdagene 4.-10. februar (RAPP 89/9) 

Radiolytting og fjernsynsseing vinteren 1989: Landsoversikt for programdagene 4.-10. februar (RAPP 89/8) 

Undersøkelse om bruk av folkebibliotek 1988 (RAPP 89/18) 

Se også: Digitalisert statistikk om Kultur 1967 - 197608 Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer

Priser på jordbruksvarer: En analyse av statistiske kilder (RAPP 96/19) ->

Prisnivå på Svalbard 1990 (RAPP 91/15) 

08.02 Prisindekser

Byggekostnadsindeks for boliger (RAPP 81/3) 

Byggekostnadsindeks for boliger: Vekter og representantvarer 1990 (RAPP 91/3) 

Engrosomsetningsindeks (RAPP 84/24) 

Engrosprisstatistikk: Engrosprisindeks, produsentprisindeks (RAPP 82/29) 

Engrosprisstatistikk: Engrosprisindeks, produsentprisindeks (SSH 42) 

Konsumprisindeksen (RAPP 80/29) 

Konsumprisindeksen (RAPP 83/26) 

Konsumprisindeksen (RAPP 91/8) 

Prisindeks for ny enebolig (RAPP 92/21) 

Prisindekser for boligmarkedet (RAPP 94/7) 

08.90 Metoder, modeller, dokumentasjon

Dynamic Modelling of Domestic Prices with Timevarying Elasticities and Rational Expectations (DP 151) ->

Forward- and Backward Looking Models for Norwegian Export Prices (DP 152) ->

Hva bestemmer utviklingen i importprisene? (REPR 88)

Import Price Formation and Pricing to Market: A Test on Norwegian Data (DP 157) ->

Kvantifisering av konjunkturbarometerinformasjon (RAPP 82/25) 

Pricing to Market in a Small Open Economy (REPR 87)

Prisdannelse på importvarer: En MODAG-rapport (RAPP 87/23) 

Testing for Purchasing Power Parity and Interest Rate Parities on Norwegian Data (DP 101) ->09 Nasjonal økonomi og verdiskaping

Economic Survey (KST) Effective Rates of Assistance for Norwegian Industries (DP 122) ->

Effective Rates of Assistance for Norwegian Industries (DP 147) ->

Effektive satser for næringsstøtte (RAPP 93/31) 

Effektive satser for næringsstøtte 1994 (RAPP 96/18) ->

Feilslegen politikk? Analyse og vurdering av den makroøkonomiske politikken i 1986-1992 (REPR 67)

Finansnemnda og sosialøkonomane (REPR 36)

Innverknaden frå Ragnar Frisch på norsk makroøkonomisk planlegging og politikk (REPR 80)

Konjunkturbølger fra utlandet i norsk økonomi (SØS 36) ->

Korleis fekk vi nasjonalbudsjettet? (REPR 56)

Macroeconomic Responses to Oil Price Increases and Decreases in seven OECD Countries (REPR 73)

Makro-økonomiske virkninger for Norge av økte råvarepriser (RAPP 79/17) 

Makroøkonomiske konsekvenser av befolkningsutviklinga (REPR 62)

Military R&D and Economic Growth in Industrialized Market Economies (REPR 35)

Military Spending and Economic Growth in the OECD Countries (REPR 12)

Noen konsekvenser av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi (RAPP 94/1) 

Norsk medlemskap i EU - en makroøkonomisk analyse (RAPP 94/25) 

Norsk økonomi 1988-1991: Hvorfor steg arbeidsledigheten så mye? (RAPP 93/23) 

Den norske informasjonssektoren: Hvor stor del av totaløkonomien har med informasjon å gjøre? (RAPP 88/32) 

Oil and Gas Revenues and the Norwegian Economy in Retrospect: Alternative Macroeconomic Policies (REPR 50)

Oljeinvesteringer og norsk økonomi 1987-95 (RAPP 88/7) 

Petroleumsvirksomheten og norsk økonomi 19731993 (SØS 93) ->

Regionaløkonomiske konsekvenser av nedrustning i Norge (REPR 30)

Samfunnsøkonomiske virkninger av et EF-tilpasset jordbruk (RAPP 92/7) 

Sammensetningen av den effektive støtten til norske næringer i 1989 og 1991 (RAPP 95/9) 

Strategiar for den økonomiske politikken i etterkrigstida (REPR 38)

Using the Oil and Gas Revenues: The Norwegian Case (ART 133) ->

Vekst og produktivitet i Norge, 1971-1990 (RAPP 93/11) 

Virkningen på norsk økonomi av en pause i den videre kraftutbygging (ART 118) ->

Økonomisk utsyn over året 1976 (NOS XII_286) ->

Økonomisk utsyn over året 1977 (NOS XII_289) ->

Økonomisk utsyn over året 1978 (NOS XII_292) ->

Økonomisk utsyn over året 1979 (NOS B 90) ->

Økonomisk utsyn over året 1980 (NOS B 174) ->

Økonomisk utsyn over året 1981 (NOS B 248) ->

Økonomisk utsyn over året 1982 (NOS B 341) ->

Økonomisk utsyn over året 1983 (NOS B 433) ->

Økonomisk utsyn over året 1984 (NOS B 527) ->

Økonomiske analyser (KST) ->

Se også: Digitaliserte Oversikt- og samlepublikasjoner innen økonomi 1829 - 1976

09.01 Nasjonalregnskap

Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1973 (NOS A 925) ->

Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1976 (NOS B 116) ->

Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1980 (NOS B 486) ->

Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1983 (NOS B 687) ->

Fylkesfordelt nasjonalregnskapsstatistikk 1986 (NOS B 920) ->

Fylkesfordelt nasjonalregnskapsstatistikk 1992 (NOS C 323) ->

Kvartalsvis nasjonalregnskap 1966-1977 (NOS B 385) ->

Kvartalsvis nasjonalregnskap 1978-1983 (NOS B 510) ->

Kvartalsvis nasjonalregnskap 1979-1984 (NOS B 563) ->

Kvartalsvis nasjonalregnskap 1980-1985 (NOS B 637) ->

Kvartalsvis nasjonalregnskap 1981-1986 (NOS B 718) ->

Kvartalsvis nasjonalregnskap 1978-1990 (NOS B 997) ->

Nasjonalregnskap 1949-1962 (NOS B 180) ->

Nasjonalregnskap 1949-1962: Revidert utgave (NOS B 239) ->

Nasjonalregnskap 1967-1977 (NOS A 969) ->

Nasjonalregnskap 1962-1978 (NOS B 48) ->

Nasjonalregnskap 1968-1979 (NOS B 141) ->

Nasjonalregnskap 1969-1980 (NOS B 222) ->

Nasjonalregnskap 1970-1981 (NOS B 313) ->

Nasjonalregnskap 1971-1982 (NOS B 419) ->

Nasjonalregnskap 1972-1983 (NOS B 485) ->

Nasjonalregnskap 1975-1984 (NOS B 552) ->

Nasjonalregnskap 1975-1985 (NOS B 629) ->

Nasjonalregnskap 1976-1986 (NOS B 715) ->

Nasjonalregnskapsstatistikk 1987 (NOS B 878) ->

Nasjonalregnskapsstatistikk 1988 (NOS B 934) ->

Nasjonalregnskapsstatistikk 1989 (NOS B 981) ->

Nasjonalregnskapsstatistikk 1991 (NOS C 83) ->

Nasjonalregnskapsstatistikk 1988-1993: Institusjonelt sektorregnskap (NOS C 340) ->

Nasjonalregnskapsstatistikk 1988-1993: Produksjon, anvendelse og sysselsetting (NOS C 338) ->

National Accounts 1988-1993: Production, Uses and Employment (NOS C 339) ->

Se også: Digitaliserte publikasjoner for Nasjonalregnskap 1865 - 1976

09.05 Utenrikshandel

Se også: Digitaliserte publikasjoner for Utenrikshandel 1835 - 1976

SSH 26 (1977) :  ->

SSH 26 (1978) :  ->

SSH 26 (1979) :  ->

SSH 26 (1980) :  ->

SSH 26 (1981) :  ->

Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1982 (NOS B 252) ->

Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1983 (NOS B 362) ->

Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1984 (NOS B 437) ->

Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1985 (NOS B 519) ->

Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1986 (NOS B 587) ->

Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1987 (NOS B 655) ->

Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1988 (NOS B 788) ->

Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1989 (NOS B 819) ->

Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1990 (NOS B 883) ->

Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1991 (NOS B 952) ->

Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1992 (NOS C 8) ->

Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1993 (NOS C 69) ->

Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1994 (NOS C 137) ->

Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1995 (NOS C 230) ->

Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1996 (NOS C 305) ->

Eksport og markedsstruktur (RAPP 85/5) 

Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SITC-REV. 3) (SNS 9) 

Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SSH 38) 

Markedsindikatorer for norsk eksport (RAPP 81/35) 

Månedsstatistikk over utenrikshandelen (KST) Norden og strukturendringene på verdensmarkedet (RAPP 86/18) 

 

 

 

 

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1980 (NOS B 96) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1981 (NOS B 173) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1982 (NOS B 247) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1983 (NOS B 338) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1984 (NOS B 432) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1985 (NOS B 512) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1986 (NOS B 582) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1987 (NOS B 654) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1988 (NOS B 750) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1989 (NOS B 820) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1990 (NOS B 882) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1991 (NOS B 951) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1992 (NOS C 7) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1993 (NOS C 68) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1994 (NOS C 136) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1995 (NOS C 229) ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1996 (NOS C 304) ->

Utenrikshandel 1976: Hefte I (NOS A 882) ->

Utenrikshandel 1976: Hefte II (NOS A 897) ->

Utenrikshandel 1977: Hefte I (NOS A 965) ->

Utenrikshandel 1977: Hefte II (NOS A 976) ->

Utenrikshandel 1978: Hefte I (NOS B 33) ->

Utenrikshandel 1978: Hefte II (NOS B 43) ->

Utenrikshandel 1979: Hefte I (NOS B 129) ->

Utenrikshandel 1979: Hefte II (NOS B 148) ->

Utenrikshandel 1980: Hefte I (NOS B 208) ->

Utenrikshandel 1980: Hefte II (NOS B 225) ->

Utenrikshandel 1981: Hefte I (NOS B 305) ->

Utenrikshandel 1981: Hefte II (NOS B 318) ->

Utenrikshandel 1982: Hefte I (NOS B 398) ->

Utenrikshandel 1982: Hefte II (NOS B 411) ->

Utenrikshandel 1983: Hefte I (NOS B 480) ->

Utenrikshandel 1983: Hefte II (NOS B 493) ->

Utenrikshandel 1984: Hefte I (NOS B 553) ->

Utenrikshandel 1984: Hefte II (NOS B 564) ->

Utenrikshandel 1985: Hefte I (NOS B 628) ->

Utenrikshandel 1985: Hefte II (NOS B 642) ->

Utenrikshandel 1986: Hefte I (NOS B 704) ->

Utenrikshandel 1986: Hefte II (NOS B 717) ->

Utenrikshandel 1987: Hefte I (NOS B 783) ->

Utenrikshandel 1987: Hefte II (NOS B 797) ->

Utenrikshandel 1988: Hefte I (NOS B 849) ->

Utenrikshandel 1988: Hefte II (NOS B 872) ->

Utenrikshandel 1989 (NOS B 916) ->

Utenrikshandel 1990 (NOS B 973) ->

Utenrikshandel 1991 (NOS C 35) ->

Utenrikshandel 1992 (NOS C 97) ->

Utenrikshandel 1993 (NOS C 163) ->

Utenrikshandel 1994 (NOS C 236) ->

Utenrikshandel 1995 (NOS C 316) ->

Virkninger for norsk økonomi av endringer i samhandel Norge - utviklingslandene (RAPP 80/25) 

Virkninger på nordisk samhandel av en svensk devaluering (RAPP 87/12) 

Se også: Digitaliserte publikasjoner for Utenrikshandel 1835 - 1976

09.90 Metoder, modeller, dokumentasjon

Accumulation of R&D Capital and Dynamic Firm Performance: A Not-so-Fixed Effect Model (DP 184) ->

Adjusting NNP for Instrumental or Defensive Expenditures: An Analytical Approach (DP 134) ->

En analyse av faktorinnsatsen i Norges utenrikshandel med utviklingsland og industriland (RAPP 81/8) 

Analyse av investeringsatferd: Problemer, metoder og resultater (SØS 38) ->

Analysing the Effects of Changes in Wages and Exchange Rates with MODAG A (REPR 26)

Analysis of Supply and Demand of Electricity in the Norwegian Economy (SØS 53) ->

Application of some Empirical Bayes Methods to Small Area Statistics (REPR 32)

An Applied General Equilibrium Assessment of the Marginal Cost of Public Funds in Norway (DP 62) ->

Behandlingen av oljevirksomheten i Byråets makroøkonomiske årsmodeller (RAPP 83/7) 

Business Cycles and Fiscal Policy: Norway 1973-93 (DP 178) ->

Business Cycles and Oil Price Fluctuations: Some Evidence for six OECD Countries (DP 43) ->

Business Cycles and Oil Price Fluctuations: Some Evidence for six OECD Countries (REPR 53)

Certainty Equivalence Procedures in Decision-Making under Uncertainty: An Empirical Application (DP 5) ->

Certainty Equivalence Procedures in Decision-Making under Uncertainty: An Empirical Application (REPR 14)

Certainty Equivalence Procedures in the Macroeconomic Planning of an Oil Economy (DP 1) ->

Choice Probabilities and Equilibrium Conditions in a Matching Market with Flexible Contracts (DP 94) ->

A Class of Solvable Stochastic Investment Problems Involving Singular Controls (REPR 65)

A Climate Convention and the Norwegian Economy: A CGE Assessment (DP 64) ->

Compilation of Input-Output Tables in Norway (ART 139) ->

A Computable General Equilibrium Model for Tanzania (RAPP 94/20) 

The Consumption Function and the Life Cycle Hypothesis (ART 126) ->

The Continuous Generalized Extreme Value Model with Special Reference to Static Models of Labor Supply (DP 31) ->

Conversion: Global, National and Local Effects. A Case Study of Norway (REPR 7)

Counterfactual Analyses of Oil Price Shocks Using a World Model (DP 177) ->

Demographic Changes and Local Public Expenditure in a Macroeconomic Perspective: Some Norwegian Examples (REPR 57)

Depletion of Large Gas Fields with Thin Oil Layers and Uncertain Stocks (DP 27) ->

Depreciation Profiles and the User Cost of Capital (DP 6) ->

A Directional Shadow Elasticity of Substitution (DP 7) ->

Discrete and Continuous Choice, Max-Stable Processes and Independence from Irrelevant Attributes (DP 79) ->

Discrete and Continuous Choice, Max-Stable Processes and Independence from Irrelevant Attributes (REPR 70)

Discrete Dynamic Choice (ART 148) ->

Dynamic Choice, Multistate Duration Models and Stochastic Structure (DP 172) ->

The Dynamic Effects of Aggregate Demand, Supply and Oil Price Shocks (DP 174) ->

Dynamic Equilibrium Adjustments to a Terms of Trade Disturbance (DP 72) ->

A Dynamic Equilibrium Analysis of a Carbon Tax (DP 145) ->

A Dynamic Model for Qualitative Choice Behaviour (RAPP 80/11) 

A Dynamic Supply Side Game Applied to the European Gas Market (DP 22) ->

Econometric Analysis of Labor Supply in a Life Cycle Context with Uncertainty (DP 21) ->

Econometric Methods: The Norwegian Lesson (ART 117) ->

The Effects of Fiscal Policy in MODAG A (REPR 25)

Eksakte metodar for analyse av 2 x 2 - tabellar (RAPP 79/20) 

Eksakte metodar for analyse av tovegstabellar (RAPP 80/22) 

Eksporttilpasning i MODAG A (RAPP 85/29) 

Empirical Approaches for Analysing Consumption and Labour Supply in a Life Cycle Perspective (DP 95) ->

Empirical Modelling of Exports of Manufactures: Norway 1962-1987 (RAPP 93/18) 

Empirical Modelling of Norwegian Exports: A Disaggregated Approach (DP 100) ->

Empirical Tests of the Formation of Expectations: A Survey of Methods and Results (SØS 83) ->

Energisubstitusjon og virkningsgrader i MSG (RAPP 87/9) 

Energy Price Changes, and Induced Scrapping and Revaluation of Capital - A Putty-Clay Approach (DP 16)

Engel Functions, Panel Data and Latent Variables (DP 41) ->

Engel Functions, Panel Data, and Latent Variables (REPR 68)

Engel Functions, Panel Data, and Latent Variables with Detailed Results (DP 89) ->

Estimating Change in a Proportion by Combining Measurements from a True and a Fallible Classifier (DP 30) ->

Estimating Economic Relations from Incomplete Cross-Section/Time-Series Data (ART 127) ->

Estimating Price-Cost Margins and Scale Economies from a Panel of Microdata (DP 130) ->

Estimating Seemingly Unrelated Regression Models from Incomplete Cross-Section/Time-Series Data (RAPP 81/33) 

Estimation of Design Effects and Intraclass Correlations when Using Outdated Measures of Size (REPR 27)

Estimering av dynamiske utgiftssystemer med feiljusteringsmekanismer (RAPP 92/28) 

Estimering av en makrokonsumfunksjon for ikkevarige goder 1968-1991 (RAPP 94/9) 

Estimering av inntektsderiverte på tverrsnittsdata med målefeil (RAPP 79/7) 

Estimering av investeringsrelasjoner med installasjonskostnader (RAPP 94/30) 

Etterspørselsfunksjoner for arbeidskraft, energi og vareinnsats: En MODAG-rapport (RAPP 83/11) 

The European Natural Gas Market: Degrees of Market Power on the Selling Side (REPR 22)

Evaluering av KVARTS: En makroøkonometrisk modell (RAPP 86/23) 

Expectations, Substitution, and Scrapping in a Putty-Clay Model (DP 17) ->

Experiences in Using Input-Output Techniques for Price Calculations (ART 141) ->

Fiscal Expansion, the Budget Deficit and the Economy: Norway 1988-91 (DP 91) ->

Forbruksundersøkinga 1967-1977 samanlikna med nasjonalrekneskapen (RAPP 79/13) 

A Framework for Estimating Disequilibrium Models with Many Markets (DP 138) ->

A Framework for Evaluating Planning Strategies for an Oil Exporting Country under Uncertainty of Future Oil Prices and Rates of Return (REPR 6)

A Generalized Single Equation Error Correction Model and its Application to Quarterly Data (DP 19) ->

Gross and Net Capital, and the Form of the Survival Function: Theory and some Norwegian Evidence (REPR 42)

Gross and Net Capital, Productivity, and the Form of the Survival Function - Some Norwegian Evidence (DP 11) ->

Gross Capital, Net Capital, Capital Service Price, and Depreciation: A Framework for Empirical Analysis (RAPP 83/27) 

Guns, Butter and Growth: The Case of Norway (REPR 59)

The High Contact Principle as a Sufficiency Condition for Optimal Stopping (REPR 55)

How Large is the Class of Generalized Extreme Value Random Utility Models? (DP 80) ->

How Large is the Class of Generalized Extreme Value Random Utility Models? (REPR 74)

Import Share Functions in Input-Output Analysis (RAPP 80/14) 

Import- og eksportlikninger i KVARTS: Utledning, estimering og simulering med likninger for utenrikshandelen (RAPP 84/18)  

Importandeler og relative priser: En MODAG-rapport (RAPP 83/33) 

Importinnhold i sluttleveringer (RAPP 81/13) 

Importmodellen i MODAG og KVARTS (RAPP 90/20) 

The Inconsistency of Common Scales Estimators when Output Prices are Unobserved and Endogenous (DP 127) ->

En indikator for effekter av næringspolitiske tiltak i en økonomi karakterisert ved monopolistisk konkurranse (RAPP 94/31) 

Individual Effects in a System of Demand Functions (ART 149) ->

Inflation in the Open Economy: A Norwegian Model (ART 96) ->

Informasjon om nasjonalregnskapet: Dokumentasjonsnotater, publikasjoner og andre viktige referanser (RAPP 90/9) 

The Interplay between Sectoral Models Based on Micro Data and Models for the National Economy (ART 142) ->

Intertemporal Discrete Choice, Random Tastes and Functional Form (DP 77) ->

Introduction: Ragnar Frisch, the Originator of Econometrics (REPR 78)

Investment Booms in an Oil Economy - The Norwegian Case (DP 29) ->

Is Price Equal to Marginal Costs? (DP 93) ->

Is there a Business Cycle Component in Norwegian Macroeconomic Quarterly Time Series? (DP 140) ->

Kapasitetsutnyttelse i norske næringer: En KVARTS/ MODAG rapport (RAPP 86/26) 

Kontoplanen i nasjonalregnskapet (SNS 1) 

Korttidsdynamikk i norsk økonomi belyst ved kvartalsmodellen KVARTS (REPR 11)

Kryssløpsdata og kryssløpsanalyse 1970-1990 (RAPP 92/26) 

En kvartalsmodell for priser og lønninger (RAPP 79/24) 

Kvartalsmodellen KVARTS - Modellbeskrivelse og teknisk dokumentasjon (RAPP 84/25) 

Kvartalsserier for brukerpriser på realkapital i norske produksjonssektorer (RAPP 80/3) 

Kvartalsvise investeringsrelasjoner basert på en utvidet akseleratormodell (RAPP 85/21) 

KVARTS - A Quarterly Model of the Norwegian Economy (DP 13) ->

KVARTS - A Quarterly Model of the Norwegian Economy (REPR 18)

KVARTS-84: Modellbeskrivelse og teknisk dokumentasjon av 1984-versjonen av KVARTS (RAPP 87/3) 

KVARTS-86: A Quarterly Macroeconomic Model Formal Structure and Empirical Characteristics (RAPP 89/2) 

Lineære og log-lineære modeller for kvalitative avhengige variable (RAPP 80/26) 

Macroeconomic Modelling: The Norwegian Experience (DP 57) ->

Macroeconomic Models for Medium and Long-Term Planning (ART 128) ->

The Marginal Cost of Funds in the Presence of External Effects (DP 99) ->

The Marginal Cost of Public Funds: A Comment on the Literature (DP 63) ->

Markov Chains Generated by Maximizing Components of Multidimensional Extremal Processes (DP 12) ->

MEMLI - The Indonesian Model for Environmental Analysis: Technical Documentation (RAPP 96/1) ->

The Method of Constant Market Shares Analysis Reconsidered (REPR 31)

The Method of Constant-Market-Shares Analysis Revisited (DP 9) ->

Militærutgifter i utviklingsland: Metodeproblemer knyttet til måling av militærutgifter i norske programland (RAPP 94/26) 

MINK. En finansiell ettermodell til MSG: En MSGrapport (RAPP 84/23) 

MODAG: A Macroeconometric Model of the Norwegian Economy (REPR 61)

MODAG: A Medium Term Macroeconometric Model of the Norwegian Economy (DP 67) ->

MODAG: En modell for makroøkonomiske analyser (RAPP 81/30) 

MODAG A: A Medium Term Annual Macroeconomic Model of the Norwegian Economy (DP 18) ->

MODAG A: A Medium-Term Macroeconomic Model of the Norwegian Economy (REPR 24)

Modelling Regional Producer Behaviour: A Survey (SØS 86) ->

MODEX: En modell for verdenshandelen og norsk eksport av bearbeidde industrivarer (ART 136) ->

A Modification of Heckman's two Stage Estimation Procedure that is Applicable when the Budget Set is Convex (DP 28) ->

MODISe IV: A Model for Economic Analysis and National Planning (SØS 43) ->

MODIS IV: Detaljerte virkningstabeller for 1978 (RAPP 80/16) 

MODIS IV: Detaljerte virkningstabeller for 1979 (RAPP 81/11) 

MODIS IV: Detaljerte virkningstabeller for 1980 (RAPP 81/34) 

MODIS IV: Detaljerte virkningstabeller for 1981 (RAPP 82/31) 

MODIS IV: Detaljerte virkningstabeller for 1982 (RAPP 83/20) 

MODIS IV: Detaljerte virkningstabeller for 1983 (RAPP 85/3) 

MODIS IV: Detaljerte virkningstabeller for 1984 (RAPP 85/27) 

MODIS IV: Detaljerte virkningstabeller for 1985 (RAPP 86/17) 

MODIS IV: Dokumentasjonsnotat nr. 16 (RAPP 81/14) 

MODIS IV: Dokumentasjonsnotat nr. 17 (RAPP 83/19) 

MODIS IV: Dokumentasjonsnotat nr. 23 (RAPP 85/28) ->

MODIS IV: Virkningstabeller for 1978 (ART 124) ->

MODIS V: En modell for makroøkonomiske analyser (RAPP 91/2) 

Monetarism and Structural Adjustment - The Case of Mozambique (RAPP 94/11) 

Monetary Aspects of Business Cycles in Norway: An Exploratory Study Based on Historical Data (DP 131) ->

MSG-4: A Complete Description of the System of Equations (RAPP 87/14) 

MSG-5: A Complete Description of the System of Equations (RAPP 94/19) 

The Multi-Sectoral Growth Model MSG-4: Formal Structure and Empirical Characteristics (DP 8) ->

The Multi-Sectoral Growth Model MSG-4: Formal Structure and Empirical Characteristics (REPR 17)

Nasjonalregnskap 1975-1976. Inntekts- og kapitalkonti: System og 0beregningsmetoder (RAPP 82/14) 

Nasjonalregnskapet i Norge: System og beregningsmetoder (SØS 45) ->

National Accounts of Norway : System and Methods of Estimation (RAPP 81/1) 

Net National Product as a Welfare Indicator (DP 65) ->

Non-Convex Budget Set, Hours Restrictions and Labor Supply in Sweden (DP 33) ->

NORDHAND: Et modellsystem for de nordiske land (RAPP 88/2) 

Det norske nasjonalregnskapet: Dokumentasjonsnotat nr. 3 (RAPP 79/15) 

Det norske nasjonalregnskapet: Dokumentasjonsnotat nr. 7 (RAPP 79/2) 

Det norske nasjonalregnskapet: Dokumentasjonsnotat nr. 12 (RAPP 82/16) 

Det norske nasjonalregnskapet: Dokumentasjonsnotat nr. 14 (RAPP 79/8) 

Det norske nasjonalregnskapet: Dokumentasjonsnotat nr. 19 (RAPP 85/12) 

Det norske nasjonalregnskapet: Dokumentasjonsnotat nr. 20 (RAPP 85/9) 

A Note on Myopic Decision Rules in the Neoclassical Theory of Producer Behaviour (DP 34) ->

A Note on the Short Run versus Long Run Welfare Gain from a Tax Reform (DP 47) ->

Nyere utviklingslinjer i økonometri (REPR 5)

Offentlige stønader til husholdninger: En økonometrisk undersøkelse og modellanalyse (SØS 80) ->

On Equity and Public Pricing in Developing Countries (DP 123) ->

On the Causes and Effects of Non-Response: Norwegian Experiences (ART 121) ->

On the Introduction and Application of the MSG-Model in the Norwegian Planning System (REPR 16)

On the Prediction of Population Totals from Sample Surveys Based on Rotating Panels (DP 3) ->

On the Use of Laspeyres and Paasche Indices in a Neoclassical Import Model (RAPP 83/10) 

Optimal Taxation in Applied General Equilibrium Models Adopting the Armington Assumption (DP 55) ->

The Options for Independent Oil-Exporting Countries in the 1990s (REPR 52)

Partial Investment under Uncertainty (REPR 54)

The Political Man and Contingent Valuation: Motives do Count (DP 180) ->

En presentasjon av MODAG-modellenes struktur og egenskaper (REPR 20)

Prisdannelse og faktoretterspørsel i norske næringer (SØS 85) ->

Probabilistic Choice Models for Uncertain Outcomes (DP 141) ->

Problems of Linking Single-Region and Multiregional Economic Models (DP 37) ->

Project Evaluations and Decision Processes (DP 137) ->

Properties of Demand Functions for Linear Consumption Aggregates (DP 49) ->

Ragnar Frisch og økosirksystemet del 1 og del 2 (REPR 19)

Recent Leaps towards Free Trade: The Impact on Norwegian Industry and Trade Patterns (DP 176) ->

REGION: En modell for regional kryssløpsanalyse (ART 122) ->

REGION-2: En modell for regionaløkonomisk analyse (RAPP 90/2) 

Regresjonsanalyse med et stort antall variable (RAPP 84/14) 

Residential Demand for Natural Gas: A Dynamic Discrete-Continuous Choice Approach (REPR 23)

A Review of Models and Data in the Norwegian System of Economic Planning (ART 131) ->

The Scandinavian Contribution to National Accounting (DP 73) ->

The Scandinavian Contribution to National Accounting (REPR 77)

A Short Run Dynamic Equilibrium Model of the Norwegian Production Sectors (DP 4) ->

Some Issues about the Norwegian Capital Income Imputation Model (DP 155) ->

Some Norwegian Politicians' Use of Cost-Benefit Analysis (DP 169) ->

Sources of Business Cycles in Energy Producing Economies - The Case of Norway and United Kingdom (DP 179) ->

Statistiske metoder for analyse av samvariasjon i kategoriske data (RAPP 84/9) 

Stochastic Properties and Functional Forms in Life Cycle (DP 24) ->

Stochastic Simulation of KVARTS 91 (RAPP 93/20)) 

The Structure and Working of MSG-5: An Applied General Equilibrium Model of the Norwegian Economy (REPR 60)

Struktur og egenskaper ved en MSG-modell med Armingtonrelasjoner (RAPP 89/23) 

Sufficient Welfare Indicators Allowing Disagreement in Evaluations of Social Welfare (DP 119) ->

Tariffs in a World Trade Model: An Analysis of Changing Competitiveness Due to Tariff Reductions in the 1960's and 1970's (RAPP 80/23) 

Taxing or Subsidising an Exporting Industry? (DP 25) ->

Testing Rational Expectations in Vector Autoregressive Models (DP 129) ->

Testing the Rational Expectations Hypothesis Using Norwegian Microeconomic Data (DP 90) ->

Theoretical and Econometric Modeling of Disequilibrium (DP 83) ->

Theoretical Foundations of Lorenz Curve Orderings (DP 88) ->

Theory and Practice in the World Bank and IMF Economic Policy Models: Case Study Mozambique (RAPP 96/13) ->

Dei to første nasjonalbudsjetta: Metode og administrativ framgangsmåte (REPR 33)

Transitory Adjustment Costs and Long Term Welfare Effects of an EU-membership - The Norwegian Case (DP 150) ->

Trends, Cycles and Measures of Persistence in the Norwegian Economy (SØS 92) ->

Typehusholdsmodellen ODIN (RAPP 92/29) 

The Use of the MSG-Model in Preparing a «Perspective Analysis 1980-2000» for the Norwegian Economy (REPR 15)

Utgifter til reiser og transport i forbruksundersøkinga og nasjonalrekneskapen (RAPP 79/18) 

Utilitarism, Equivalence Scales and Logarithmic Utility (DP 118) ->

Utprøving av modellen REGION mot fylkesfordelte nasjonalregnskapsdata for perioden 1973-1976 (RAPP 81/29) 

Virkninger av inntektsreguleringslovene 1988-1990 (RAPP 91/6) 

The Volatility of Oil Wealth under Uncertainty about Parameter Values (DP 110) ->

Welfare Effects of Emission Taxes in Norway (DP 148) ->

What are the Options for Non-OPEC Producing Countries? (DP 26) ->

En økonometrisk analyse av utviklingen i importandelene for industrivarer 1968-1990 (SØS 84) ->

En økonometrisk modell for norsk ekspor t av industrielle råvarer (RAPP 95/2) 

Et økonomisk-demografisk modellsystem for regional analyse (RAPP 87/10) 

Se også: Digitaliserte publikasjoner for Økonomisk og statistisk teori og analyse 1951 - 197610 De enkelte næringer

Bedriftstelling 1974: Oversikt (NOS A 930) ->

Innovasjon i norsk industri og oljeutvinning i 1992 (RAPP 95/7) 

Innovation in Norwegian Manufacturing and Oil Extraction in 1992 (RAPP 95/26) 

Prisnivåjusterte regnskaper: Bergverksdrift og industri (ART 103) ->

Regnskapsstatistikk 1975: Bergverksdrift og industri (NOS A 844) ->

Regnskapsstatistikk 1976: Bergverksdrift og industri (NOS A 941) ->

Regnskapsstatistikk 1977: Bergverksdrift og industri (NOS B 72) ->

Regnskapsstatistikk 1978: Bergverksdrift og industri (NOS B 121) ->

Regnskapsstatistikk 1979: Bergverksdrift og industri (NOS B 177) ->

Regnskapsstatistikk 1980: Bergverksdrift og industri (NOS B 256) ->

Regnskapsstatistikk 1987: Industri og varehandel (NOS B 873) ->

Regnskapsstatistikk 1988: Industri og varehandel (NOS B 924) ->

Regnskapsstatistikk 1989: Industri og varehandel (NOS B 967) ->

Regnskapsstatistikk 1990: Industri og varehandel (NOS C 21) ->

Regnskapsstatistikk 1991: Industri og varehandel (NOS C 80) ->

Regnskapsstatistikk 1992: Industri og varehandel (NOS C 171) ->

Regnskapsstatistikk 1993: Industri og varehandel (NOS C 249) ->

Regnskapsstatistikk 1994: Industri og varehandel (NOS C 322) ->

Regnskapsstatistikk 1981: Oljeutvinning, bergverksdrift og industri (NOS B 381) ->

Regnskapsstatistikk 1982: Oljeutvinning, bergverksdrift og industri (NOS B 440) ->

Regnskapsstatistikk 1983: Oljeutvinning, bergverksdrift og industri (NOS B 520) ->

Regnskapsstatistikk 1984: Oljeutvinning, bergverksdrift og industri (NOS B 600) ->

Regnskapsstatistikk 1985: Oljeutvinning, bergverksdrift og industri (NOS B 676) ->

Regnskapsstatistikk 1986: Oljeutvinning, bergverksdrift og industri (NOS B 757) ->

Se også: Digitaliserte publikasjoner for Bergverksdrift, industri, kraftforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet 1866 - 1976

10.01 Struktur, bedriftsregister

Etablering og nedlegging av industribedrifter (RAPP 82/32) 

10.02 Skatt næringsvirksomhet

Selskapsbeskatning: Analyse og statistikk (RAPP 92/27) 

10.04 Jordbruk og skogbruk

Drifts- og yrkesstrukturen i jordbruket i 1985/86 (RAPP 88/14) 

Hagebruksteljing 1985 (NOS B 708) ->

Jaktstatistikk 1846-1977 (NOS A 955) ->

Jaktstatistikk 1976 (NOS A 889) ->

Jaktstatistikk 1977 (NOS A 974) ->

Jaktstatistikk 1978 (NOS B 44) ->

Jaktstatistikk 1979 (NOS B 144) ->

Jaktstatistikk 1980 (NOS B 219) ->

Jaktstatistikk 1981 (NOS B 315) ->

Jaktstatistikk 1982 (NOS B 417) ->

Jaktstatistikk 1983 (NOS B 495) ->

Jaktstatistikk 1984 (NOS B 567) ->

Jaktstatistikk 1985 (NOS B 640) ->

Jaktstatistikk 1986 (NOS B 721) ->

Jaktstatistikk 1987 (NOS B 799) ->

Jaktstatistikk 1988 (NOS B 862) ->

Jaktstatistikk 1989 (NOS B 936) ->

Jaktstatistikk 1990 (NOS B 993) ->

Jaktstatistikk 1991 (NOS C 41) ->

Jaktstatistikk 1992 (NOS C 92) ->

Jaktstatistikk 1993 (NOS C 175) ->

Jaktstatistikk 1994 (NOS C 254) ->

Jaktstatistikk 1995 (NOS C 331) ->

Jordbruksstatistikk 1976 (NOS A 913) ->

Jordbruksstatistikk 1977 (NOS A 981) ->

Jordbruksstatistikk 1978 (NOS B 69) ->

Jordbruksstatistikk 1979 (NOS B 146) ->

Jordbruksstatistikk 1980 (NOS B 300) ->

Jordbruksstatistikk 1981 (NOS B 402) ->

Jordbruksstatistikk 1982 (NOS B 431) ->

Jordbruksstatistikk 1983 (NOS B 504) ->

Jordbruksstatistikk 1984 (NOS B 609) ->

Jordbruksstatistikk 1985 (NOS B 671) ->

Jordbruksstatistikk 1986 (NOS B 775) ->

Jordbruksstatistikk 1987 (NOS B 827) ->

Jordbruksstatistikk 1988 (NOS B 884) ->

Jordbruksstatistikk 1989 (NOS B 954) ->

Jordbruksstatistikk 1990 (NOS C 1) ->

Jordbruksstatistikk 1991 (NOS C 71) ->

Jordbruksstatistikk 1992 (NOS C 110) ->

Jordbruksstatistikk 1993 (NOS C 193) ->

Jordbruksstatistikk 1994 (NOS C 299) ->

Landbruksteljing 20. juni 1979. Hefte I: Eigedomstilhøve - Arealressursar (NOS B 258) 

Landbruksteljing 20. juni 1979. Hefte II: Yrkestilhøve - Alder - Fagutdanning (NOS B 274) 

Landbruksteljing 20. juni 1979. Hefte III: Investeringar - Lager for motorbrensel Vassforsyning - Maskinar - Bygningar (NOS B 290) 

Landbruksteljing 20. juni 1979. Hefte IV: Jordbruk (NOS B 296) ->

Landbruksteljing 20. juni 1979. Hefte V: Husdyr (NOS B 328) 

Landbruksteljing 20. juni 1979. Hefte VI: Hagebruk (NOS B 363) 

Landbruksteljing 20. juni 1979. Hefte VII: Skogbruk (NOS B 403) ->

Landbruksteljing 20. juni 1979. Hefte VIII: Oversikt (NOS B 531) 

Landbruksteljing 1. juni 1989. Hefte I: Eigedomar Arealressursar (NOS C 23) ->

Landbruksteljing 1. juni 1989. Hefte II: Alder Inntekt - Sysselsetjing - Fagutdanning (NOS C 12) ->

Landbruksteljing 1. juni 1989. Hefte III: Investeringar - Maskinar - Bygningar (NOS C 52) ->

Landbruksteljing 1. juni 1989. Hefte IV: Jordbruk (NOS C 24) ->

Landbruksteljing 1. juni 1989. Hefte V: Husdyr (NOS C 30) ->

Landbruksteljing 1. juni 1989. Hefte VI: Hagebruk (NOS C 55) ->

Landbruksteljing 1. juni 1989. Hefte VII: Skogbruk Utmarksressursar (NOS C 5) ->

Nasjonale og regionale virkninger av ulike utviklingslinjer i norsk jordbruk (RAPP 90/3) 

Norsk hagebruk 1969-1974 (SA 32) ->

Ressursregnskap for skog 1970-1985 (RAPP 88/11) 

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1975-76 (NOS A 887) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1976-77 (NOS A 967) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1977-78 (NOS B 39) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1978-79 (NOS B 135) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1979-80 (NOS B 278) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1980-81 (NOS B 319) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1981-82 (NOS B 414) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1982-83 (NOS B 489) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1983-84 (NOS B 562) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1984-85 (NOS B 634) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1985-86 (NOS B 712) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1986-87 (NOS B 779) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1987/88 (NOS B 844) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1988/89 (NOS B 915) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1989/90 (NOS B 968) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1990/91 (NOS C 44) ->

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1991/92 (NOS C 86) ->

Skogavvirkning 1992/93: Til salg og industriell produksjon (NOS C 153) ->

Skogavvirkning 1993/94: Til salg og industriell produksjon (NOS C 251) ->

Skogavvirkning 1994/95: Til salg og industriell produksjon (NOS C 349) ->

Skogstatistikk 1976 (NOS A 911) ->

Skogstatistikk 1977 (NOS A 989) ->

Skogstatistikk 1978 (NOS B 84) ->

Skogstatistikk 1979 (NOS B 169) ->

Skogstatistikk 1980 (NOS B 241) ->

Skogstatistikk 1981 (NOS B 383) ->

Skogstatistikk 1982 (NOS B 439) ->

Skogstatistikk 1983 (NOS B 517) ->

Skogstatistikk 1984 (NOS B 591) ->

Skogstatistikk 1985 (NOS B 657) ->

Skogstatistikk 1986 (NOS B 748) ->

Skogstatistikk 1987 (NOS B 834) ->

Skogstatistikk 1988 (NOS B 898) ->

Skogstatistikk 1989 (NOS B 970) ->

Skogstatistikk 1990 (NOS C 17) ->

Skogstatistikk 1991 (NOS C 59) ->

Skogstatistikk 1992 (NOS C 113) ->

Skogstatistikk 1993 (NOS C 237) ->

Tømmerfløtning 1871-1975 (SA 29) ->

Veterinærstatistikk 1976 (NOS A 919) ->

Veterinærstatistikk 1977 (NOS A 998) ->

Veterinærstatistikk 1978 (NOS B 86) ->

Veterinærstatistikk 1979 (NOS B 163) ->

Veterinærstatistikk 1980 (NOS B 301) ->

Veterinærstatistikk 1981 (NOS B 368) ->

Veterinærstatistikk 1982 (NOS B 436) ->

Veterinærstatistikk 1983 (NOS B 513) ->

Veterinærstatistikk 1984 (NOS B 605) ->

Veterinærstatistikk 1985 (NOS B 691) ->

Veterinærstatistikk 1986 (NOS B 749) ->

Veterinærstatistikk 1987 (NOS B 805) ->

Veterinærstatistikk 1988 (NOS B 880) ->

Veterinærstatistikk 1990 (NOS C 31) ->

Se også: Digitaliserte publikasjoner for Jordbruk, skogbruk, jakt 1871 - 1976

10.05 Fiske og fiskeoppdrett

Fiske og oppdrett av laks mv. 1986 (NOS B 720) ->

Fiske og oppdrett av laks mv. 1987 (NOS B 840) ->

Fiske og oppdrett av laks mv. 1988 (NOS B 906) ->

Fiske og oppdrett av laks mv. 1989 (NOS B 985) ->

Fiske og oppdrett av laks mv. 1990 (NOS C 56) ->

Fiske og oppdrett av laks mv. 1991 (NOS C 94) ->

Fiske og oppdrett av laks mv. 1992 (NOS C 239) ->

Fiskeristatistikk 1973-1974 (NOS XII 288) ->

Fiskeristatistikk 1975-1976 (NOS XII 294) ->

Fiskeristatistikk 1977 (NOS B 87) ->

Fiskeristatistikk 1978 (NOS B 162) ->

Fiskeristatistikk 1979 (NOS B 216) ->

Fiskeristatistikk 1980 (NOS B 282) ->

Fiskeristatistikk 1981 (NOS B 366) ->

Fiskeristatistikk 1982 (NOS B 496) ->

Fiskeristatistikk 1983 (NOS B 550) ->

Fiskeristatistikk 1984 (NOS B 649) ->

Fiskeristatistikk 1985 (NOS B 724) ->

Fiskeristatistikk 1987 (NOS B 869) 

Fiskeristatistikk 1988-1989 (NOS B 957) ->

Fiskeristatistikk 1989-1990 (NOS C 4) ->

Fiskeristatistikk 1990-1991 (NOS C 93) ->

Fiskeristatistikk 1991-1992 (NOS C 226) ->

Fiskeristatistikk 1992-1993 (NOS C 308) ->

Lakse- og sjøaurefiske 1976 (NOS A 910) ->

Lakse- og sjøaurefiske 1977 (NOS A 990) ->

Lakse- og sjøaurefiske 1978 (NOS B 77) ->

Lakse- og sjøaurefiske 1979 (NOS B 156) ->

Lakse- og sjøaurefiske 1980 (NOS B 230) ->

Lakse- og sjøaurefiske 1981 (NOS B 325) ->

Lakse- og sjøaurefiske 1982 (NOS B 418) ->

Lakse- og sjøaurefiske 1983 (NOS B 491) ->

Lakse- og sjøaurefiske 1984 (NOS B 568) ->

Lakse- og sjøaurefiske 1985 (NOS B 645) ->

Lakse- og sjøaurefiske 1993-1995 (NOS C 313) ->

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1975-1978 (RAPP 80/2) 

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1976-1979 (RAPP 80/30) 

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1977-1980 (RAPP 81/32) 

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1978-1981 (RAPP 83/2) 

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1979-1982 (RAPP 83/34) 

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1980-1983 (RAPP 85/22) 

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1981-1984 (RAPP 86/20) 

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1982-1985 (RAPP 87/18) 

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1983-1986 (RAPP 89/13) 

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1984-1987 (RAPP 90/11) 

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1985-1988 (RAPP 91/9) 

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1986-1989 (RAPP 92/4) 

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1987-1990 (NOS C 99) ->

Se også: Digitaliserte publikasjoner for Fiske 1868 - 1976

10.06 Bergverksdrift og utvinning

Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1986 (NOS B 650) ->

Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1987 (NOS B 682) ->

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1987 (NOS B 702) ->

Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1987 (NOS B 716) ->

Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1987 (NOS B 736) ->

Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1988 (NOS B 763) ->

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1988 (NOS B 794) ->

Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1988 (NOS B 802) ->

Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1988 (NOS B 817) ->

Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1989 (NOS B 837) ->

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1989 (NOS B 850) ->

Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1989 (NOS B 870) ->

Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1989 (NOS B 891) ->

Olje- og gassvirksomhet 1. og 2. kvartal 1990 (NOS B 928) ->

Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1990 (NOS B 942) ->

Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1990 (NOS B 958) ->

Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1991 (NOS B 979) ->

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1991 (NOS B 987) ->

Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1991 (NOS C 3) ->

Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1991 (NOS C 19) ->

Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1992 (NOS C 33) ->

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1992 (NOS C 49) ->

Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1992 (NOS C 61) ->

Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1992 (NOS C 76) ->

Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1993 (NOS C 88) ->

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1993 (NOS C 101) ->

Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1993 (NOS C 109) ->

Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1993 (NOS C 140) ->

Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1994 (NOS C 156) ->

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1994 (NOS C 172) ->

Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1994 (NOS C 189) ->

Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1994 (NOS C 225) ->

Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1995 (NOS C 243) ->

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1995 (NOS C 252) ->

Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1995 (NOS C 265) ->

Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1995 (NOS C 303) ->

Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1996 (NOS C 312) ->

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1996 (NOS C 326) ->

Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1996 (NOS C 335) ->

Oljevirksomhet 1981 (NOS B 316) ->

Oljevirksomhet 1982 (NOS B 409) ->

Oljevirksomhet 1983 (NOS B 478) ->

Oljevirksomhet 1984 (NOS B 558) ->

Oljevirksomheten 1978 (NOS B 38) ->

Oljevirksomheten 1979 (NOS B 133) ->

Oljevirksomheten 1980 (NOS B 207) ->

Oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel fram til 1977 (SA 38) ->

Virkninger av oljevirksomhet i Nord-Norge (RAPP 84/17) 

10.07 Industri

Industristatistikk 1975 (NOS A 847) ->

Industristatistikk 1976 (NOS A 949) ->

Industristatistikk 1977 (NOS B 15) ->

Industristatistikk 1978 (NOS B 98) ->

Industristatistikk 1979 (NOS B 194) ->

Industristatistikk 1980 (NOS B 273) ->

Industristatistikk 1981 (NOS B 384) ->

Industristatistikk 1982. Hefte I: Næringstall (NOS B 456) ->

Industristatistikk 1982. Hefte II: Varetall (NOS B 475) ->

Industristatistikk 1983. Hefte I: Næringstall (NOS B 538) ->

Industristatistikk 1983. Hefte II: Varetall (NOS B 548) ->

Industristatistikk 1984. Hefte I: Næringstall (NOS B 597) ->

Industristatistikk 1984. Hefte II: Varetall (NOS B 617) ->

Industristatistikk 1985. Hefte I: Næringstall (NOS B 673) ->

Industristatistikk 1985. Hefte II: Varetall (NOS B 689) ->

Industristatistikk 1986. Hefte I: Næringstall (NOS B 755) ->

Industristatistikk 1986. Hefte II: Varetall (NOS B 781) ->

Industristatistikk 1987. Hefte I: Næringstall (NOS B 836) ->

Industristatistikk 1987. Hefte II: Varetall (NOS B 876) ->

Industristatistikk 1988. Hefte I: Næringstall (NOS B 914) ->

Industristatistikk 1988. Hefte II: Varetall (NOS B 941) ->

Industristatistikk 1989. Hefte I: Næringstall (NOS B 989) ->

Industristatistikk 1989. Hefte II: Varetall (NOS B 998) ->

Industristatistikk 1990: Næringstall (NOS C 36) ->

Industristatistikk 1991: Næringstall (NOS C 89) ->

Industristatistikk 1992: Næringstall (NOS C 162) ->

Industristatistikk 1993: Næringstall (NOS C 253) ->

Industristatistikk 1994: Næringstall (NOS C 327) ->

Innovation and Job Creation in a Small Open Economy: Evidence from Norwegian Manufacturing Plants 1982-92 (DP 159) ->

Kapasitetsutnytting i norsk industri (RAPP 79/28) 

Produktivitet og sysselsetting i industrien (RAPP 81/23) 

Produktivitetsutviklingen i meierisektoren (RAPP 90/12) 

Varenomenklatur: Tillegg til industristatistikk 1978 (NOS B 30) ->

Varenomenklatur: Tillegg til industristatistikk 1979 (NOS B 109) ->

Varenomenklatur: Tillegg til industristatistikk 1980 (NOS B 183) ->

Varenomenklatur: Tillegg til industristatistikk 1981 (NOS B 283) ->

Vekst og fall blant norske industribedrifter: Om nyetablering, nedlegging og omstilling (SØS 95) ->

Se også: Digitaliserte publikasjoner for Industri 1875 - 1974

10.08 Kraft- og vannforsyning

Elektrisitetsstatistikk 1976 (NOS A 921) ->

Elektrisitetsstatistikk 1977 (NOS B 11) ->

Elektrisitetsstatistikk 1978 (NOS B 108) ->

Elektrisitetsstatistikk 1979 (NOS B 200) ->

Elektrisitetsstatistikk 1980 (NOS B 266) ->

Elektrisitetsstatistikk 1981 (NOS B 389) ->

Elektrisitetsstatistikk 1982 (NOS B 462) ->

Elektrisitetsstatistikk 1983 (NOS B 559) ->

Elektrisitetsstatistikk 1984 (NOS B 619) ->

Elektrisitetsstatistikk 1985 (NOS B 705) ->

Elektrisitetsstatistikk 1986 (NOS B 778) ->

Elektrisitetsstatistikk 1987 (NOS B 833) ->

Elektrisitetsstatistikk 1988 (NOS B 908) ->

Elektrisitetsstatistikk 1989 (NOS B 969) ->

Elektrisitetsstatistikk 1990 (NOS C 34) ->

Elektrisitetsstatistikk 1991 (NOS C 82) ->

Elektrisitetsstatistikk 1992 (NOS C 157) ->

Elektrisitetsstatistikk 1993 (NOS C 311) ->

Elektrisitetsstatistikk 1994 (NOS C 351) ->

Elektrisitetsstatistikk 1995 (NOS C 407) ->

Elektrisitetsstatistikk 1996 (NOS C 487) ->

Energistatistikk 1970-1977 (NOS A 977) ->

Energistatistikk 1978 (NOS B 25) ->

Energistatistikk 1979 (NOS B 120) ->

Energistatistikk 1980 (NOS B 226) ->

Energistatistikk 1981 (NOS B 311) ->

Energistatistikk 1982 (NOS B 415) ->

Energistatistikk 1983 (NOS B 487) ->

Energistatistikk 1984 (NOS B 572) ->

Energistatistikk 1985 (NOS B 635) ->

Energistatistikk 1986 (NOS B 709) ->

Energistatistikk 1987 (NOS B 798) ->

Energistatistikk 1988 (NOS B 863) ->

Energistatistikk 1989 (NOS B 944) ->

Energistatistikk 1990 (NOS B 995) ->

Energistatistikk 1991 (NOS C 50) ->

Energistatistikk 1992 (NOS C 114) ->

Energistatistikk 1993 (NOS C 183) ->

Energistatistikk 1994 (NOS C 260) ->

Energistatistikk 1995 (NOS C 347) ->

Kraftkontrakter til alminnelig forsyning i 1992: Priser, kvantum og leveringsbetingelser (RAPP 93/16) 

Kraftkontrakter til alminnelig forsyning i 1993: Priser, kvantum og leveringsbetingelser (RAPP 94/12) 

Optimal kapasitet og fastkraftpotensial i et vannkraftsystem (RAPP 80/21) 

VAR - Statistikk or vannforsyning, avløp og renovasjon: Analyse av VAR-data. Hefte I (RAPP 85/31) 

VAR - Statistikk for vannforsyning, avløp og renovasjon: Analyse av VAR-data. Hefte II: Avløpsrenseanlegg (RAPP 86/13) 

VAR - Statistikk for vannforsyning, avløp og renovasjon: Analyse av VAR-data. Hefte III: Avløpsledninger, tilknytning til avløpsnett, avløpsavgifter (RAPP 87/7) 

Se også: Digitaliserte publikasjoner for Kraftforsyning 1937 - 1976

10.09 Bygge- og anleggsvirksomhet

Bygge- og anleggsstatistikk 1975 (NOS A 867) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1976 (NOS A 933) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1977 (NOS A 995) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1978 (NOS B 89) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1979 (NOS B 181) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1980 (NOS B 271) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1980 Revidert utgave (NOS B 304) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1981 (NOS B 395) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1982 (NOS B 476) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1983 (NOS B 551) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1984 (NOS B 595) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1985 (NOS B 664) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1986 (NOS B 751) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1987 (NOS B 814) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1988 (NOS B 901) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1989 (NOS B 971) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1990 (NOS C 37) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1991 (NOS C 95) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1992 (NOS C 179) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1993 (NOS C 262) ->

Bygge- og anleggsstatistikk 1994 (NOS C 333) ->

Bygge- og anleggsvirksomhet mv. 1970-1977 (NOS B 28) ->

Byggearealstatistikk (KST) Byggearealstatistikk 1976 (NOS A 917) ->

Byggearealstatistikk 1977 (NOS A 991) ->

Byggearealstatistikk 1978 (NOS B 83) ->

Byggearealstatistikk 1979 (NOS B 170) ->

Byggearealstatistikk 1980 (NOS B 259) ->

Byggearealstatistikk 1981 (NOS B 335) ->

Byggearealstatistikk 1982 (NOS B 461) ->

Byggearealstatistikk 1983 og 1984 (NOS B 574) ->

Byggearealstatistikk 1985 (NOS B 607) ->

Byggearealstatistikk 1986 (NOS B 697) ->

Byggearealstatistikk 1987 (NOS B 762) ->

Byggearealstatistikk 1988 (NOS B 831) ->

Byggearealstatistikk 1989 (NOS B 902) ->

Byggearealstatistikk 1990 (NOS B 962) ->

Byggearealstatistikk 1991 (NOS C 28) ->

Byggearealstatistikk 1992 (NOS C 78) ->

Byggearealstatistikk 1993 (NOS C 158) ->

Byggearealstatistikk 1994 (NOS C 242) ->

Byggearealstatistikk 1995 (NOS C 310) ->

Byggearealstatistikk 1. kvartal 1986 (NOS B 633) ->

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1986 (NOS B 644) ->

Byggearealstatistikk 3. kvartal 1986 (NOS B 652) ->

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1986 (NOS B 693) ->

Byggearealstatistikk 1. kvartal 1987 (NOS B 707) ->

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1987 (NOS B 719) ->

Byggearealstatistikk 3. kvartal 1987 (NOS B 756) ->

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1987 (NOS B 769) ->

Byggearealstatistikk 1. kvartal 1988 (NOS B 780) ->

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1988 (NOS B 796) ->

Byggearealstatistikk 3. kvartal 1988 (NOS B 803) ->

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1988 (NOS B 822) ->

Byggearealstatistikk 1. kvartal 1989 (NOS B 847) ->

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1989 (NOS B 859) ->

Byggearealstatistikk 3. kvartal 1989 (NOS B 874) ->

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1989 (NOS B 893) ->

Byggearealstatistikk 1. kvartal 1990 (NOS B 917) ->

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1990 (NOS B 933) ->

Byggearealstatistikk 3. kvartal 1990 (NOS B 946) ->

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1990 (NOS B 960) ->

Byggearealstatistikk 1. kvartal 1991 (NOS B 976) ->

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1991 (NOS B 991) ->

Byggearealstatistikk 3. kvartal 1991 (NOS C 14) ->

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1991 (NOS C 27) ->

Byggearealstatistikk 1. kvartal 1992 (NOS C 38) ->

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1992 (NOS C 51) ->

Byggearealstatistikk 3. kvartal 1992 (NOS C 62) ->

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1992 (NOS C 75) ->

Byggearealstatistikk 1. kvartal 1993 (NOS C 98) ->

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1993 (NOS C 102) ->

Byggearealstatistikk 3. kvartal 1993 (NOS C 112) ->

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1993 (NOS C 146) ->

Byggearealstatistikk 1. kvartal 1994 (NOS C 173) ->

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1994 (NOS C 180) ->

Byggearealstatistikk 3. kvartal 1994 (NOS C 194) ->

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1994 (NOS C 233) ->

Bygginfo (KST) Bygging av frittliggende eneboliger: Kostnader, materialbruk, utrustningsstandard mv. (SA 39) ->

Prisstatistikk for næringseiendommer (RAPP 96/21) ->

Rehabilitering av bygninger 1986 (RAPP 89/10) 

Strukturundersøkelse for bygg og anlegg (RAPP 81/5) 

Strukturundersøkelse for bygg og anlegg: Industribygg (RAPP 82/12) 

Se også: Digitaliserte publikasjoner bygge- og anleggsvirksomhet 1966 - 1976

10.10 Varehandel og reparasjonsvirksomhet

Bedriftstelling 1974: Varehandel (NOS A 888) ->

Bilverkstader mv. 1980 (NOS B 268) ->

Bilverkstader mv. 1981 (NOS B 370) ->

Bilverkstader mv. 1982 (NOS B 444) ->

Bilverkstader mv. 1983 (NOS B 575) ->

Bilverkstader mv. 1984 (NOS B 610) ->

Bilverkstader mv. 1985 (NOS B 662) ->

Bilverkstader mv. 1986 (NOS B 754) ->

Bilverkstader mv. 1987 (NOS B 824) ->

Bilverkstader mv. 1988 (NOS B 899) ->

Engroshandelen i Norge 1985-1992 (RAPP 95/35) 

Innkjøp og omsetning i engroshandelen (SA 34) ->

Regnskapsanalyse: Dagligvarehandel (SA 41) ->

Regnskapsstatistikk 1981: Detaljhandel (NOS B 422) ->

Regnskapsstatistikk 1982-1983: Detaljhandel (NOS B 554) ->

Regnskapsstatistikk 1984: Detaljhandel (NOS B 606) ->

Regnskapsstatistikk 1985: Detaljhandel (NOS B 688) ->

Regnskapsstatistikk 1986: Detaljhandel (NOS B 770) ->

Regnskapsstatistikk 1975: Engroshandel (NOS A 845) ->

Regnskapsstatistikk 1976: Engroshandel (NOS A 940) ->

Regnskapsstatistikk 1977: Engroshandel (NOS B 71) ->

Regnskapsstatistikk 1978: Engroshandel (NOS B 113) ->

Regnskapsstatistikk 1979: Engroshandel (NOS B 176) ->

Regnskapsstatistikk 1980: Engroshandel (NOS B 257) ->

Regnskapsstatistikk 1981: Engroshandel (NOS B 382) ->

Regnskapsstatistikk 1982: Engroshandel (NOS B 441) ->

Regnskapsstatistikk 1983: Engroshandel (NOS B 521) ->

Regnskapsstatistikk 1984: Engroshandel (NOS B 601) ->

Regnskapsstatistikk 1985: Engroshandel (NOS B 675) ->

Regnskapsstatistikk 1986: Engroshandel (NOS B 758) ->

Statistikk over bilverksteder mv. 1978 (NOS B 149) ->

Statistikk over bilverksteder mv. 1979 (NOS B 186) ->

Varehandelsstatistikk 1975 (NOS A 870) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1976 (NOS A 945) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1977 (NOS B 27) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1978 (NOS B 119) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1979 (NOS B 217) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1980 (NOS B 280) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1981 (NOS B 392) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1982 (NOS B 481) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1983 (NOS B 584) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1984 (NOS B 618) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1985 (NOS B 695) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1986 (NOS B 782) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1987 (NOS B 857) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1988 (NOS B 925) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1989 (NOS B 982) ->

Varehandelsstatistikk 1990 (NOS C 84) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1991 (NOS C 103) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1992 (NOS C 177) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1993 (NOS C 267) ->  NSD logo

Varehandelsstatistikk 1994 (NOS C 336) ->

Varestrømmer i engros- og detaljhandel (RAPP 83/31) 

Se også: Digitaliserte publikasjoner for Innenrikshandel 1948 - 1976

10.11 Hotell- og restaurantvirksomhet

Hotell- og pensjonatstatistikk 1975-1976 (NOS A 891) ->

Hotelløkonomi og overnattinger: En analyse av sammenhengen mellom hotellenes lønnsomhet og kapasitetsutnytting mv. (RAPP 92/5) 

Norsk hotellnæring 1950-1990 (SØS 77) ->

Reiselivsstatistikk 1977 (NOS A 993) ->

Reiselivsstatistikk 1978 (NOS B 76) ->

Reiselivsstatistikk 1979 (NOS B 171) ->

Reiselivsstatistikk 1980 (NOS B 238) ->

Reiselivsstatistikk 1981 (NOS B 324) ->

Reiselivsstatistikk 1982 (NOS B 412) ->

Reiselivsstatistikk 1983 (NOS B 506) ->

Reiselivsstatistikk 1984-1986 (NOS B 732) ->

Reiselivsstatistikk 1987 (NOS B 807) ->

Reiselivsstatistikk 1988 (NOS B 866) ->

Reiselivsstatistikk 1989 (NOS B 953) ->

Reiselivsstatistikk 1990 (NOS B 992) ->

Reiselivsstatistikk 1991 (NOS C 63) ->

Reiselivsstatistikk 1992 (NOS C 147) ->

Reiselivsstatistikk 1993 (NOS C 238) ->

Reiselivsstatistikk 1994 (NOS C 309) ->

Reiselivsstatistikk 1995 (NOS C 346) ->

Reiselivsstatistikk 1996 (NOS C 410) ->

10.12 Transport og kommunikasjon

Bilhald og bilutgifter (RAPP 82/23) 

Camping i Norge 1984-1994 (RAPP 95/17) 

Eie og bruk av personbil: Foreløpige tall for 1979 og 1. kvartal 1980 (RAPP 81/17) 

Eie og bruk av personbil: Utvalgsundersøkelse 1980 (NOS B 420) ->

Godstransport på kysten 1975 (NOS A 939) ->

Godstransport på kysten 1980 (NOS B 330) ->

Godstransport på kysten 1993: Leie- og egentransport (NOS C 324) ->

Lastebiltransport 1978 (NOS B 136) ->

Lastebiltransport: Utvalgsundersøkelse 1983 (NOS B 636) ->

Lastebiltransport: Utvalgsundersøkelse 1988 (NOS B 974) ->

Rutebilstatistikk 1975 (NOS A 923) ->

Rutebilstatistikk 1976 (NOS B 7) ->

Rutebilstatistikk 1977 (NOS B 45) ->

Rutebilstatistikk 1978 (NOS B 127) ->

Rutebilstatistikk 1979 (NOS B 196) ->

Rutebilstatistikk 1980 (NOS B 289) ->

Rutebilstatistikk 1981 (NOS B 377) ->

Rutebilstatistikk 1982 (NOS B 488) ->

Rutebilstatistikk 1983 (NOS B 549) ->

Rutebilstatistikk 1984 (NOS B 626) ->

Rutebilstatistikk 1985 (NOS B 706) ->

Rutefart på kysten 1979 (NOS B 251) ->

Samferdselsstatistikk 1976 (NOS A 896) ->

Samferdselsstatistikk 1977 (NOS A 962) ->

Samferdselsstatistikk 1978 (NOS B 36) ->

Samferdselsstatistikk 1979 (NOS B 145) ->

Samferdselsstatistikk 1980 (NOS B 221) ->

Samferdselsstatistikk 1981 (NOS B 326) ->

Samferdselsstatistikk 1982 (NOS B 425) ->

Samferdselsstatistikk 1983 (NOS B 503) ->

Samferdselsstatistikk 1984 (NOS B 571) ->

Samferdselsstatistikk 1985 (NOS B 686) ->

Samferdselsstatistikk 1986 (NOS B 744) ->

Samferdselsstatistikk 1987 (NOS B 806) ->

Samferdselsstatistikk 1988 (NOS B 879) ->

Samferdselsstatistikk 1989 (NOS B 945) ->

Samferdselsstatistikk 1990 (NOS B 977) ->

Samferdselsstatistikk 1991 (NOS C 67) ->

Samferdselsstatistikk 1992 (NOS C 105) ->

Samferdselsstatistikk 1993 (NOS C 191) ->

Samferdselsstatistikk 1994 (NOS C 264) ->

Samferdselsstatistikk 1995 (NOS C 350) ->

Sjøfart 1983 (NOS B 483) ->

Sjøfart 1984 (NOS B 556) ->

Sjøfart 1985 (NOS B 668) ->

Sjøfart 1986 (NOS B 747) ->

Sjøfart 1987 (NOS B 785) ->

Sjøfart 1988 (NOS B 856) ->

Sjøfart 1989 (NOS B 927) ->

Sjøfart 1990 (NOS B 986) ->

Sjøfart 1991 (NOS C 45) ->

Sjøfart 1992 (NOS C 104) ->

Sjøfart 1993 (NOS C 190) ->

Sjøfart 1994 (NOS C 257) ->

Sjøfart 1995 (NOS C 334) ->

Sjøulykkesstatistikk 1976 (NOS A 873) ->

Sjøulykkesstatistikk 1977 (NOS A 950) ->

Sjøulykkesstatistikk 1978 (NOS B 20) ->

Sjøulykkesstatistikk 1979 (NOS B 112) ->

Sjøulykkesstatistikk 1980 (NOS B 188) ->

Sjøulykkesstatistikk 1981 (NOS B 279) ->

Sjøulykkesstatistikk 1982 (NOS B 387) ->

Sjøulykkesstatistikk 1983 (NOS B 454) ->

Sjøulykkesstatistikk 1984 (NOS B 533) ->

Sjøulykkesstatistikk 1985 (NOS B 614) ->

Veitrafikkulykker 1976 (NOS A 879) ->

Veitrafikkulykker 1977 (NOS B 46) ->

Veitrafikkulykker 1978 (NOS B 101) ->

Veitrafikkulykker 1979 (NOS B 179) ->

Veitrafikkulykker 1980 (NOS B 237) ->

Veitrafikkulykker 1981 (NOS B 332) ->

Veitrafikkulykker 1982 (NOS B 443) ->

Veitrafikkulykker 1983 (NOS B 498) ->

Veitrafikkulykker 1984 (NOS B 561) ->

Veitrafikkulykker 1985 (NOS B 641) ->

Veitrafikkulykker 1986 (NOS B 729) ->

Veitrafikkulykker 1987 (NOS B 787) ->

Veitrafikkulykker 1988 (NOS B 851) ->

Veitrafikkulykker 1989 (NOS B 929) ->

Veitrafikkulykker 1990 (NOS B 996) ->

Veitrafikkulykker 1991 (NOS C 39) ->

Veitrafikkulykker 1992 (NOS C 91) ->

Veitrafikkulykker 1993 (NOS C 178) ->

Veitrafikkulykker 1994 (NOS C 255) ->

Veitrafikkulykker 1995 (NOS C 332) ->

Se også: Digitaliserte publikasjoner for Samferdsel 1861 - 1976

10.13 Finansiell tjenesteyting og forsikring

Bank- og kredittstatistikk (KST) Forretnings- og sparebanker: Balanser og resultatregnskap for de enkelte banker 1975 og 1976 (NOS A 907) ->

Forretnings- og sparebanker: Regnskapstall for de enkelte banker 1977 (NOS A 970) ->

Forretnings- og sparebanker: Regnskapstall for de enkelte banker 1978 (NOS B 70) ->

Kredittmarkedstatistikk: Finansielle sektorbalanser 1971-1976 (NOS A 931) ->

Kredittmarkedstatistikk: Finansielle sektorbalanser 1972-1977 (NOS A 960) ->

Kredittmarkedstatistikk: Finansielle sektorbalanser 1973-1978 (NOS B 37) ->

Kredittmarkedstatistikk: Finansielle sektorbalanser 1974-1979 (NOS B 150) ->

Kredittmarkedstatistikk: Finansielle sektorbalanser 1975-1980 (NOS B 236) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1973-1975 (NOS A 877) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1975-1976 (NOS A 928) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1976 og 1977 (NOS A 988) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1977 og 1978 (NOS B 47) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1978 og 1979 (NOS B 160) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1979 og 1980 (NOS B 228) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1980 og 1981 (NOS B 327) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1981-1982 (NOS B 427) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1982 og 1983 (NOS B 508) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1983 og 1984 (NOS B 581) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1984 og 1985 (NOS B 653) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1985 og 1986 (NOS B 730) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1986 og 1987 (NOS B 842) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1987 og 1988 (NOS B 905) ->

Kredittmarkedstatistikk: Fordringer og gjeld overfor utlandet 1988 og 1989 (NOS B 990) ->

Kredittmarkedstatistikk: Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1974-1976 (NOS A 942) ->

Kredittmarkedstatistikk: Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1977 (NOS B 13) ->

Kredittmarkedstatistikk: Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1978 (NOS B 110) ->

Kredittmarkedstatistikk: Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1979-1980 (NOS B 218) ->

Kredittmarkedstatistikk: Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1981 (NOS B 373) ->

Kredittmarkedstatistikk: Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1982 (NOS B 445) ->

Kredittmarkedstatistikk: Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1983 (NOS B 526) ->

Kredittmarkedstatistikk: Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1984-1985 (NOS B 648) ->

Kredittmarkedstatistikk: Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1986 (NOS B 733) ->

Kredittmarkedstatistikk: Lån, obligasjoner, aksjer mv. 1979 (NOS B 137) ->

Kredittmarkedstatistikk: Lån, obligasjoner, aksjer mv. 1980 (NOS B 212) ->

Kredittmarkedstatistikk: Lån, obligasjoner, aksjer mv. 1981 (NOS B 303) ->

Kredittmarkedstatistikk: Lån, obligasjoner, aksjer mv. 1982-1983 (NOS B 500) ->

Kredittmarkedstatistikk: Lån, obligasjoner, aksjer mv. 1984-1985 (NOS B 611) ->

Kredittmarkedstatistikk: Lån, obligasjoner, aksjer mv. 1986 (NOS B 726) ->

Kredittmarkedstatistikk: Lån, obligasjoner, aksjer mv. 1987 (NOS B 845) ->

Kredittmarkedstatistikk: Lån, obligasjoner, aksjer mv. 1988 (NOS B 897) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1974-1976 (NOS A 936) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1977 (NOS A 997) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1978 (NOS B 85) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1979 (NOS B 190) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1980 (NOS B 243) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1981 (NOS B 337) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1982 (NOS B 455) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1983 (NOS B 534) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1984-1985 (NOS B 684) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1986 (NOS B 773) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private og offentlige banker 1973-1975 (NOS A 871) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private og offentlige banker 1975-1976 (NOS A 932) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private og offentlige banker 1977 (NOS A 992) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private og offentlige banker 1978 (NOS B 78) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private og offentlige banker 1979 (NOS B 154) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private og offentlige banker 1980 (NOS B 231) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private og offentlige banker 1981 (NOS B 336) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private og offentlige banker 1982 (NOS B 428) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private og offentlige banker 1983 (NOS B 535) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private og offentlige banker 1984 (NOS B 593) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private og offentlige banker 1985 (NOS B 700) ->

Kredittmarkedstatistikk: Private og offentlige banker 1986 (NOS B 739) ->

Regnskapsstatistikk 1979: Private og offentlige banker (NOS B 151) ->

Regnskapsstatistikk 1980: Private og offentlige banker (NOS B 229) ->

Se også: Digitaliserte publikasjoner for Penger, kreditt og forsikringsselskaper 1866 - 1976

10.14 Eiendomsdrift, forretningsmessig

tjenesteyting og utleievirksomhet Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1980 (NOS B 262) ->

Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1981 (NOS B 331) ->

Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1982 (NOS B 471) ->

Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1983 (NOS B 537) ->

Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1984 (NOS B 576) ->

Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1985 (NOS B 639) ->

Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1986 (NOS B 735) ->

Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1987 (NOS B 823) ->

Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1988 (NOS B 895) ->

Bedriftstelling 1974: Tjenesteyting mv. (NOS A 895) ->

Forretningsmessig tjenesteyting 1990 (NOS C 48) ->

Forretningsmessig tjenesteyting 1991 (NOS C 96) ->

Forretningsmessig tjenesteyting 1992 (NOS C 174) ->

Forretningsmessig tjenesteyting 1993 (NOS C 261) ->

Forsknings- og utviklingsvirksomhet i norsk industri 1993 (RAPP 96/14) ->

Statistikk over arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1978 (NOS B 147) ->

Statistikk over arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1979 (NOS B 187) ->

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1994 (NOS C 337) ->

Statistikk over tjenesteyting 1979 (NOS B 204) ->

Tjenesteyting 1980 (NOS B 285) ->

Tjenesteyting 1981 (NOS B 391) ->

Tjenesteyting 1982 (NOS B 470) ->

Tjenesteyting 1983 (NOS B 577) ->

Tjenesteyting 1984 (NOS B 620) ->

Tjenesteyting 1985 (NOS B 663) ->

Tjenesteyting 1986 (NOS B 752) ->

Tjenesteyting 1987 (NOS B 825) ->

Tjenesteyting 1988 (NOS B 896) ->

Tjenesteyting 1989 (NOS B 964) ->

10.15 Offentlig administrasjon og forsvar

Offentlig forvaltning i Norge (RAPP 92/13) 

10.16 Tjenesteyting ellers

Undersøkelse av renholdsbedrifter 1977 (RAPP 79/3) 

10.90 Metoder, modeller, dokumentasjon

Car Ownership and Private Car Use: A Microeconometric Analysis Based on Norwegian Data (DP 113) ->

Car Ownership Decisions in Norwegian Households (DP 116) ->

Common Carriage for Natural Gas: The Producers' Perspective (REPR 64)

Correlated Measurement Errors, Bounds on Parameters, and a Model of Producer Behavior (DP 112) ->

En disaggregert ettermodell for offentlig transport i MODAG/MSG (RAPP 91/11) 

Do Norwegian Firms Form Extrapolative Expectations? (DP 126) ->

The Existence of Factor Substitution in the Primary Aluminium Industry (DP 106) ->

The Existence of Factor Substitution in the Primary Aluminium Industry (REPR 79)

Faktoretterspørsel i transportproduserende sektorer (RAPP 93/2) 

Foreign Control and Norwegian Manufacturing Performance (DP 111) ->

Gas Trade and Demand in Northwest Europe: Regulation, Bargaining and Competition (DP 45) ->

Inflation, Depreciation and the Neutrality of the Corporate Income Tax (REPR 2)

Investment and Financial Constraints: An Empirical Analysis of Norwegian Firms (DP 109) ->

Kostnader ved ulike utbyggingsrekkefølger av vassdragsutbygginger: En metodestudie (RAPP 83/22) 

En kvartalsmodell for industrisektorers investeringer og produksjonskapasitet (RAPP 85/24) 

Markedet for råolje. Historisk utvikling: Teorier og modeller, prisprognoser (RAPP 85/4) 

Metoder for framskriving av fiskeflåtens kostnader (RAPP 82/24) 

Modell for norsk eksport av bearbeidde industrivarer (RAPP 79/29) 

Monopolistic Competition, Resource Allocation and the Effects of Industrial Policy (DP 161) ->

The Norwegian Aluminium Industry, Electricity Prices and Welfare (DP 38) ->

The Oil Market as an Oligopoly (DP 32) ->

On the Importance of R&D and Ownership for Productivity Growth (DP 60) ->

Oppgavebyrden for små bedrifter (RAPP 79/14)

Production-Demand Adjustment in Norwegian Manufacturing: A Quarterly Error Correction Model (DP 35) ->

Production-Demand Adjustment in Norwegian Manufacturing: A Quarterly Error Correction Model (REPR 41)

Produksjonstilpasning, kapitalavkastningsrater og kapitalslitstruktur (RAPP 86/24) 

Produksjonstilpasning og lageradferd i industri: En analyse av kvartalsdata (RAPP 85/25) 

R&D, Scope Economies and Company Structure: A «Not-so-Fixed Effect» Model of Plant Performance (DP 120) ->

R&D, Spillovers and Performance among Heterogenous Firms: An Empirical Study Using Microdata (DP 133) ->

Returns to Publicly Owned Transport Infrastructure Investment: A Cost Function/Cost Share Approach for Norway, 1971-1991 (DP 154) ->

Den statistiske behandlingen av oljevirksomheten (RAPP 80/15) 

Den statistiske behandlingen av oljevirksomheten (SSH 39) ->

Technical Progress and Structural Change in the Norwegian Primary Aluminium Industry (ART 145) ->

Testing for Market Power in the Norwegian Primary Aluminium Industry (DP 132) ->

Uncertainty in Hydroelectric Power Supply (REPR 1)

Usikkerhet i oljeprosjekter (RAPP 95/38) 

Varestrømmer mellom fylker (RAPP 86/10) 

En økonometrisk analyse av lagertilpasningen i norske industrisektorer (RAPP 94/16) 11 Finansmarkeder

11.02 Konkurser

Konkurser i industri og varehandel: Utvikling, hyppighet og omfang (RAPP 81/20)

11.90 Metoder, modeller og dokumentasjon

Noisy Signals in Target Zone Regimes Theory and Monte Carlo Experiments (DP 160) ->12 Offentlig sektor

Offentlig sektor i Norge: Strukturelle hovedtrekk og utvikling i perioden 1988-1994 (RAPP 96/7) ->

Se også: Digitaliserte publikasjoner for Offentlige finanser 1850 - 1976

12.01 Offentlige finanser og trygdeordninger

Aktuelle skattetall 1977 (ART 99) ->

Aktuelle skattetall 1978 (ART 112) ->

Aktuelle skattetall 1979 (RAPP 79/23) 

Aktuelle skattetall 1980 (RAPP 80/27) 

Aktuelle skattetall 1981 (RAPP 81/26) 

Aktuelle skattetall 1982 (RAPP 82/27) 

Aktuelle skattetall 1983 (RAPP 83/25) 

Aktuelle skattetall 1984 (RAPP 85/2) 

Aktuelle skattetall 1985 (RAPP 85/33) 

Aktuelle skattetall 1986 (RAPP 86/25) 

Aktuelle skattetall 1987 (RAPP 87/21) 

Aktuelle skattetall 1988 (RAPP 88/24) 

Aktuelle skattetall 1989 (RAPP 89/19) 

Aktuelle skattetall 1990 (RAPP 90/17) 

Aktuelle skattetall 1991 (RAPP 91/17) 

Avskrivningsregler og leiepriser for kapital 1981-1992 (RAPP 92/30) 

Database for kommunal økonomi (RAPP 85/26) 

Direkte skatter og stønader (ART 109) ->

Folketrygden, korttidsytelser og stønad ved yrkesskade (RAPP 84/6) 

Historiske brukerpriser på realkapital (RAPP 93/9) 

Implicit Social Preferences in the Norwegian System of Indirect Taxation (ART 114) ->

Det norske skattesystemet. Hefte II: Indirekte skatter og offentlige trygdeordninger 1976 (SØS 31) ->

Det norske skattesystemet 1992 (SØS 79) ->

De offentlige sektorers finanser 1973-1976 (NOS B 17) ->

De offentlige sektorers finanser 1972-1985 (NOS B 677) ->

De offentlige sektorers finanser 1983-1988 (NOS B 860) ->

De offentlige sektorers finanser 1986-1991 (NOS C 54) ->

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1969-1979 (RAPP 79/12) 

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1969-1980 (RAPP 80/20) 

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1969-1981 (RAPP 81/15) 

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1969-1982 (RAPP 82/19) 

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1970-1983 (RAPP 83/15) 

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1970-1984 (RAPP 84/11) 

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1970-1985 (RAPP 85/17) 

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1970-1986 (RAPP 86/12) 

Skatter og overføringer til private: Histroisk oversikt over satser mv. årene 1970-1987 (RAPP 87/13) 

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1970-1988 Revidert utgave (RAPP 88/20) 

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1975-1989 (RAPP 89/16) 

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1975-1990 (RAPP 90/13) 

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1975-1991 (RAPP 91/14) 

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1975-1992 (RAPP 92/23) 

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1975-1993 (RAPP 93/25) 

Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over satser mv. årene 1975-1994 (RAPP 94/21) 

Skattereformen og delingsmodellen: En empirisk analyse (SØS 94) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1975 (NOS A 918) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1976 (NOS A 971) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1977 (NOS B 29) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1978 (NOS B 118) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1979 (NOS B 235) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1980 (NOS B 281) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1981 (NOS B 400) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1982 (NOS B 457) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1983 (NOS B 528) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1984 (NOS B 592) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1985 (NOS B 672) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1986 (NOS B 743) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1987 (NOS B 816) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1988 (NOS B 890) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1989 (NOS B 947) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1990 (NOS C 11) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1991 og 1992 (NOS C 142) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1993 (NOS C 234) ->

Strukturtall for kommunenes økonomi 1994 (NOS C 298) ->

Se også: Digitaliserte publikasjoner for Kommunale finanser 1866 - 1976

12.90 Metoder, modeller, dokumentasjon

Environmental Tax Reform and Producer Foresight (DP 185) ->

Fordelingsvirkninger av overføringene til barnefamilier: Beregninger ved skattemodellen LOTTE (RAPP 93/26) 

Forslag til et nytt system for norsk bistandsstatistikk (RAPP 96/20) ->

The Future Burden of Public Pension Benefits: A Microsimulation Study (DP 115) ->

A General Equilibrium Assessment of a Suggested Reform in Capital Income Taxation (REPR 89)

Insidens - En modell for analyse av fordelingsvirkninger av endringer i avgifter og subsidier (RAPP 85/20) 

Kommunal ressursbruk og tjenesteyting: Makromodellen MAKKO (RAPP 93/14) 

LOTTE - en mikrosimuleringsmodell for beregning av skatter og trygder (RAPP 95/19) 

MAFO. Makromodell for folketrygden: En skisse av en budsjettmodell (RAPP 79/6) 

A Micromodel of Local Government Spending Behaviour in Norway (DP 117) ->

MIFO: En modell for analyse av folketrygdens alderspensjon (ART 125) ->

On the Simultaneous Determination of Current Expenditure, Real Capital, Fee Income, Public Debt in Norwegian Local Government (DP 153) ->

En revidert versjon av skattemodellen LOTTE (RAPP 82/3) 

Skattemodellen LOTTE: Testing av framskrivingsmetoder (RAPP 80/5) 

Tax Reforms when Utility Composed of Additive Functions (DP 78) ->

Taxation, Unemployment and Growth: Dynamic Welfare Effects of «Green» Policies (DP 183) ->

Will Restrictive Demand Policy Improve Public Sector Balances? (DP 66) ->


REPR (reprints) er ikke digialisert p.g.a manglende rettgheter.