Forskningsområde

Statistiske metoder og standarder

Forskningen på dette området søker å forbedre metoder og kvalitet i datainnsamling, produksjon og formidling av statistikk. Målet er å gjøre statistikkene mer pålitelige. Forskning på utvikling av generell statistisk teori med spesiell vekt på utvalgsundersøkelser er en vedvarende aktivitet.

Forskningsfelt

Nyhetssaker om statistiske metoder og standarder

 • Mangel på data gir usikre tall på mødredødelighet

  Frafall og imputering

  Publisert:

  Mangel på data gir usikre tall på mødredødelighet. Å redusere mødredødelighet er et av FNs tusenårsmål.

 • Ny generell statistisk teori om enhetsfeil i husholdning

  Teori og metoder for utvalgsundersøkelser

  Publisert:

  Den neste folketellingen kommer til å være registerbasert i sin helhet i alle nordiske land. Husholdning er en sentral enhet i tellingen. I et nytt Discussion Paper legger Li Chun Zhang fram en generell statistisk teori om enhetsfeil i husholdning.