Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

19. Sosiale forhold (Social conditions)


19.1. Barneomsorg. Adopsjon (Child Welfare. Adoption)

19.2. Sosial hjemmehjelp (Social Home-Help Services)

19.3. Sosial trygd og omsorg (Social Security)

19.4. Fattigvesen (Poor Relief)

19.5. Tidsnytting (Time Budget)

19.6. Alkohol og andre rusmidler (Alcohol and Drugs)


Dyrtidens virkninger paa levevilkaarene (Effets de la cherté des vivres sur 'Les conditions d'existence)
VI 105 Hefte 1. Utg. 1917 ->
VI 124 Hefte 2. Utg. 1918 ->

Levevilkår (Level of Living)
A 720 1973 ->

Lønninger og levevilkår i Norge under verdenskrigen (Gages et conditions d'existence en Norvège pendant la guerre), utg. 1918
VI 141 ->

Maanedsskrift for socialstatistik (Bulletin mensuel de la statistique sociale)
1911  ->
1912  ->

Socialstatistik (Statistique sociale et du travail)
III 228, Hefte 1. Arbeids- og lønningsforhold ved skogdrift og tømmerflødning.  -> Utg. 1895
III 255, Hefte 2. Statistiske oplysninger om indtægts- og formuesforhold 1891 ->
III 258, Hefte 3. Arbeids- og lønningsforhold ved træsliberier og cellulosefabrikker 1892 og 1893 ->
V 8, Hefte 4. Arbeids- og lønningsforhold for syersker i Kristiania tilligemed oplysninger angaaende lønninger i andre kvindelige erhverv i Norge.  -> Utg. 1906
V 37, Hefte 5. Om barn født utenfor egteskap. -> Utg. 1907
V 39, Hefte 6. Arbeidsledighetstællinger 1905 og 1906  ->
V 42, Hefte 7. Arbeids- og lønningsforhold ved sagbruk og høvlerier.  -> Utg. 1907
V 104, Hefte 8. Skatternes fordeling efter indtægt og forsørgelsesbyrde.  -> Utg. 1909

Sosialstatistikkens historie i Norge gjennom 100 år (The History of Social Statistics in Norway During 100 Years)
XI 113 1850-1950 ->

Sosialt utsyn (Social Survey)
SA 10 1974 ->

19.1. Barneomsorg. Adopsjon (Child Welfare. Adoption)

Adopsjonsstatistikk (Adoption Statistics)
A 109 1963 
A 138 1964 
A 169 1965 
A 252 1966 

Barneomsorg (Child Welfare Statistics)

Barnevernsstatistikk (Child Welfare Statistics)
A 69 1960 
A 88 1961 
A 105 1962 
A 127 1963 
A 151 1964 
A 188 1965 

Barneomsorg (Child Welfare Statistics)
A 233 1966 
A 264 1967 
A 328 1968 
A 372 1969 
A 481 1970 
A 547 1971 ->
A 626 1972 ->
A 703 1973 ->
A 757 1974 ->

Daginstitusjoner for barn (Nursery Schools and Day Nurseries)
A 148 1963 
A 162 1964 
A 191 1965 ->

Forsømte barn (Traitement des enfants moralement abandonnés)
V 26 1900-1903 ->
V 51 1904 og 1905 ->
V 96 1906 og 1907 ->
V 164 1908 og 1909 ->
VI 15 1910 og 1911 ->
VI 46 1912 og 1913 ->
VI 171 1914 og 1915 ->
VII 77 1918, 1919 og 1920 ->
VII 120 1921 og 1922 ->
VIII 56 1925 og 1926 ->

Forsømte og forbryderske barn (Enfants moralement abandonnés et enfants criminels), utg. 1917
VI 99 ->

Undersøkelse om barnetilsyn (Survey of Child-care Arrangements)
RAPP 39 1975 ->

19.2. Sosial hjemmehjelp (Social Home-Help Services)

Husmorvikarvirksomhet og hjemmesykepleie (Housewife Substitute Services and Home Nursing)
A 108 1962 
A 136 1963 
A 152 1964 

Sosial hjemmehjelp (Social Home-Help Services)
A 180 1965 
A 213 1966 
A 255 1967 
A 319 1968 
A 379 1969 
A 454 1970 
A 524 1971 
A 600 1972 ->
A 678 1973 ->
A 746 1974 ->
A 826 1975 ->

Sosialhjelpstatistikk (Social Care Statistics)
A 271 1966 
A 297 1967 
A 352 1968 
A 434 1969 
A 551 1970 ->
A 605 1971 ->
A 688 1972 ->
A 749 1973 ->
A 833 1974 ->

19.3. Sosial trygd og omsorg (Social Security)

Fiskertrygden (Assurances de l'Etat contre les accidents des marins pêcheurs)For årene 1918-1939 utg. sammen med Sjømannstrygden. Utg. av Rikstrygdeverket

Fiskerforsikringen (Assurances contre les accidents des marins pécheurs)
V 108 1909 ->
V 138 1910 ->
V 180 1911 ->
V 214 1912 ->
VI 21 1913 ->
VI 54 1914 ->
VI 88 1915 ->
VI 119 1916 ->
VI 142 1917 ->

Fiskertrygden (Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs, etc.)
XI 22 1940-46 ->

Forsorgsstønad og kommunal trygd (Public Assistance and Municipal Social Pensions)

Forsorgsstønad og kommunal trygd (Public Relief and Municipal Social Pensions)
A 17 1959 
A 48 1960 
A 70 1961 
A 93 1962 
A 115 1963 

Forsorgsstønad og kommunal trygd (Public Assistance and Municipal Social Pensions)
A 156 1964 

Pensjonsalderundersøkelsen (The Retirement ACe Survey)
RAPP 11 1969 ->

Sjømannstrygden (Assurance de l'Etat contre les accidents des marins), utg. av Rikstrygdeverket

Sjømannsforsikringen 1913-1917. Fiskerforsikringen 1918 (Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs)
VI 169 1913-1917. 1918 ->
VII 11 1918. 1919 ->
VII 37 1919. 1920 ->
VII 75 1920. 1921 (1/1-31/3) ->
VII 115 1921. 1921 (1/4-31/12) ->
VII 157 1922. 1922 ->
VII 191 1923. 1923 ->
VIII 23 1924. 1924 ->
VIII 60 1925. 1925 ->
VIII 91 1926. 1926 ->
VIII 122 1927. 1927 ->

Sjømannstrygden 1928. Fiskertrygden 1928 (Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marine pêcheurs)
VIII 153 1928. 1928 ->
VIII 183 1929. 1929 ->
IX 8 1930. 1930 ->

Sjømannstrygden 1931. Fiskertrygden 1931 (Assurances de l'Etat contre les accidents des marins. Assurances de l'Etat contre les accidents des marins pêcheurs, etc.)
IX 30 1931. 1931 ->
IX 59 1932. 1932 ->
IX 85 1933. 1933 ->
IX 112 1934. 1934 ->
IX 137 1935. 1935 ->
IX 160 1936. 1936 ->
X 12 1937 og 1938. 1937 og 1938 ->
X 41 1939. 1939 ->

Syketrygden (National Health Insurance), utg. av Rikstrygdeverket

Sykeforsikringen (Assurance - maladie)
VI 174 1916-1918 ->
VII 8 1919 ->
VII 32 1920 ->
VII 61 1921 ->
VII 94 1922 ->
VII 140 1923 ->
VII 180 1924 ->
VIII 9 1925 ->
VIII 43 1926 ->
VIII 80 1927 ->
VIII 107 1928 ->
VIII 141 1929 ->

Syketrygden (Assurance - maladie)
VIII 169 1930 ->
VIII 198 1931 ->
IX 22 1932 ->
IX 51 1933 ->
IX 76 1934 ->
IX 102 1935 ->
IX 127 1936 ->
IX 154 1937 ->
IX 184 1938 ->
X 3 1939 ->
X 32 1940 ->
X 65 1941 ->
X 76 1942 ->
X 121 1943 ->
X 155 1944 ->
X 163 1945 ->
X 169 1946 ->

Syketrygden (Assurance - maladie nationale)
XI 29 1947  ->
XI 57 1948  ->
XI 98 1949  ->
XI 138 1950  ->
XI 160 1951  ->
XI 194 1952  ->
XI 255 1953  ->

Syketrygden (Health Insurance)
XI 290 1954 ->
XI 301 1955 ->
XI 313 1956 ->

Syketrygden (National Health Insurance)
XI 335 1957  ->
XI 353 1958 ->
XII 83 1959 ->
XII 98 1960 ->
XII 114 1961 ->
XII 141 1962 ->
XII 167 1963 ->
XII 191 1964  ->
XII 211 1965  ->
XII 246 1966  ->
XII 251 1967  ->
XII 258 1968  ->
XII 266 1969  ->
XII 272 1970  ->

Ulykkestrygden for industriarbeidere m.v. (Assurances de l'État contre les accidents pour les ouvriers industriels etc.), utg. av Rikstrygdeverket

Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail)
V 16 1895-1899 ->
V 90 1900-1903 ->
V 99 1904-1906 ->
V 126 1907 ->
V 149 1908 ->
V 175 1909 ->
V 195 1910 ->
VI 10 1911 ->
VI 38 1912 ->
VI 79 1913 ->
VI 107 1914 ->
VI 132 1915 ->
VI 152 1916 ->
VI 179 1917 ->
VII 15 1918 ->
VII 45 1919 ->
VII 83 1920 ->
VII 170 1921 og 1922 ->
VII 195 1923 ->
VIII 26 1924 ->

Industriarbeiderforsikringen (Assurance contre les accidents du travail)
VIII 62 1925 ->
VIII 97 1926 ->
VIII 129 1927 ->

Industriarbeidertrygden (Assurance contre les accidents du travail)
VIII 154 1928 ->

Industriarbeidertrygden (Assurances de l'État contre les accidents du travail)
VIII 189 1929 ->
IX 11 1930 ->
IX 37 1931 ->
IX 60 1932 ->
IX 90 1933 ->
IX 118 1934 ->
IX 142 1935 ->
IX 168 1936 ->
X 23 1937 og 1938 ->
X 48 1939 ->
X 104 1940-1942 ->
X 164 1943-45 ->
X 187 1946 ->

Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden for industriarbeidere (Assurances de l'État contre les accidents pour les ouvriers industriels etc.)
XI 28 1947 ->

Ulykkestrygden for industriarbeidere m.v. (Assurances de l'Etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc.)
XI 67 1948 ->
XI 107 1949 ->
XI 147 1950 ->
XI 265 1951-1952 ->
XII 11 1952-1954 ->
XII 33 1955 ->
XII 76 1957-1958 ->
XI 77 ->

Ulykkestrygden for sjømenn 1946-1948. Ulykkestrygden for fiskere 1947-1948 (Assurances de l'Etat contre les accidents marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs, etc.), utg. av Rikstrygdeverket
XI 77 1946-1948. 1947-1948 ->

Ulykkestrygden for sjømenn 1949-1953. Ulykkestrygden for fiskere 1949-1953 (Accident Insurance for Seamen. Accident Insurance for Fishermen)
XI 314 1949-1953. 1949-1953 ->
XII 14 1954-1956. 1954-1956 ->
XII 69 1957-1958. 1957-1958 ->
XII 113 1959. 1959 ->

Yrkesskadetrygden (Occupational Injuries Insurance), utg. av Rikstrygdeverket
XII 243 1960-1962 ->
XII 268 1963-1965 ->

19.4. Fattigvesen (Poor Relief)

Fattigstatistik for Laurviks Kjøbstad (Statistique de l'assistance publique dans la ville de Laurvik)
I A.No.2 1867-1870 ->

Fattigvesenet (Assistance publique)

Fattigstatistik (Statistique de l'assistance publique) tilligemed med Oversigt for Aarene fra 1851 af
I A.No.2 1866 ->
I A.No.2 1867 ->  NSD logo
I A.No.2 1868 ->  NSD logo
I A.No.2 1869 ->  NSD logo
I A.No.2 1870 ->  NSD logo
I A.No.2 1871 ->  NSD logo
I A.No.2 1872 ->  NSD logo
I A.No.2 1873 ->  NSD logo
I A.No.2 1874 ->  NSD logo
I A.No.2 1875 ->  NSD logo
I A.No.2 1876 ->  NSD logo
I A.No.2 1877 ->
II A.No.2 1878 og 1879 ->  NSD logo
II A.No.2 1880 ->  NSD logo
II A.No.2 1881 ->  NSD logo
III 16 1882 og 1883 ->  NSD logo
III 64 1884 og 1885 ->  NSD logo

Fattigvæsen (Assistance publique)
III 89 1886 ->  NSD logo
III 108 1887 ->  NSD logo
III 126 1888 ->  NSD logo
III 144 1889 ->  NSD logo
III 205 1890 ->  NSD logo
III 210 1891 ->  NSD logo
III 223 1892 ->  NSD logo
III 251 1893 ->  NSD logo
III 279 1894 ->
IV 16 1895 ->  NSD logo
IV 26 1896 og 1897 ->
IV 33 1898 ->
IV 46 1899 ->
IV 80 1900 ->  NSD logo
IV 112 1901 og 1902 ->
V 20 1903 og 1904 ->
V 79 1905 ->  NSD logo
V 105 1906 og 1907 ->
V 134 1908 og 1909 ->
V 207 1910 ->  NSD logo
VI 26 1911 og 1912 ->
VI 69 1913 og 1914 ->
VI 145 1915 ->

  NSD logo

Fattigvesenet (Assistance publique)
VI 191 1916 og 1917 ->
VII 38 1918 og 1919 ->
VII 169 1920 og 1921 ->  NSD logo
VIII 1 1922, 1923 og 1924 ->
VIII 67 1925 ->
VIII 113 1926 og 1927 ->

19.5. Tidsnytting (Time Budget)

Tid nyttet til egenarbeid (Time Spent on Household Work and Family Care), utg. 1975
SA 19 ->

Tidsnyttingsundersøkelsen (The Time Budget Survey)
A 692 1971-72 Hefte 1. ->
A 662 1971-72 Hefte 2. ->

19.6. Alkohol og andre rusmidler (Alcohol and Drugs)

Alkohol og andre rusmidler (Alcohol and Drugs)

Alkoholstatistik (Statistique des boissons alcooliques)
V 124 1814-1909 Hefte 1. Forbruk av brændevin, vin og øl ->
V 199 1908-1911 Hefte 2. Forbruk av brændevin, vin og øl ->
VI 63 1896-1912 Hefte 3. Drukkenskapsarrestationer ->

Alkoholstatistikk (Statistique de l'alcool)
VI 190 1918-1919 ->
VII 62 1920-1921 ->
VII 129 1922-1923 ->
VII 196 1924-1925 ->
VIII 71 1926-1927 ->
VIII 124 1928-1929 ->

Tabeller og oversikter over alkoholstatistikken for årene 1930-1945 er tatt inn i Statistiske Meddelelser 1931-1946

Alkoholstatistikk (Statistique de l'alcool)
X 145 1946 ->
X 192 1947-48 ->
XI 66 1949-1950 ->

Alkoholstatistikk (Alcohol Statistics)
XI 137 1951-1952 ->
XI 193 1953 ->
XI 213 1954 ->
XI 242 1955 ->
XI 283 1956 ->
XI 324 1957 ->
XI 352 1958 ->
XII 26 1959 ->
XII 61 1960 ->
XII 82 1961 ->
XII 119 1962 ->
XII 150 1963 ->
XII 187 1964 ->
XII 201 1965 ->
A 205 1966 
A 239 1967 
A 294 1968 
A 360 1969 
A 431 1970 
A 506 1971 
A 570 1972 ->
A 654 1973 ->

Alkohol og andre rusmidler (Alcohol and Drugs)
A 736 1974 ->
A 829 1975 ->


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 03.04 Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp