Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

7. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet (Mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply, construction)


7.1. Bedriftstellinger (Censuses of Establishments)

7.2. Bergverksdrift (Mining and Quarrying)

7.3. Industri (Manufacturing)

7.4. Kraftforsyning (Electricity and Gas Supply)

7.5. Bygge- og anleggsvirksomhet (Construction)


7.1. Bedriftstellinger (Censuses of Establishments)

Bedriftstelling (Census of Establishments)

Bedriftstellingen (Recensement d'établissements)
IX 158 1936 Hefte 1. Detaljerte oppgaver for de enkelte næringsgrupper ->
IX 164 1936 Hefte 2. Fylker, herreder, byer og enkelte industristrek. Særoppgaver om hoteller, biltrafikk, skipsfart ->   NSD logo
IX 175 1936 Hefte 3. Oversikt over tellingsresultatene. De økonomiske enheter ->

Bedriftstelling (Census of Establishments)
XI 251 1953 Hefte 1. Bergverk og industri ->  NSD logo
XI 287 1953 Hefte 2. Varehandel ->  NSD logo
XI 325 1953 Hefte 3. Bygge- og anleggsvirksomhet, kraft- og vannforsyning, finansinstitusjoner, sjøtransport, annen samferdsel, privat og personlig tjenesteyting ->  NSD logo
XII 208 1963 Hefte 1. Bergverksdrift m.v. og industri ->  NSD logo
XII 216 1963 Hefte 2. Varehandel ->  NSD logo
XII 222 1963 Hefte 3. Bygge- og anleggsvirksomhet, finansinstitusjoner, samferdsel og tjenesteyting ->

  NSD logo

Bedriftstelling
A 788 1974 Akershus og Oslo ->  NSD logo
A 781 1974 Aust-Agder ->  NSD logo
A 783 1974 Buskerud ->  NSD logo
A 771 1974 Finnmark ->  NSD logo
A 785 1974 Hedmark ->  NSD logo
A 778 1974 Hordaland ->  NSD logo
A 776 1974 Møre og Romsdal ->  NSD logo
A 773 1974 Nordland ->  NSD logo
A 774 1974 Nord-Trøndelag ->  NSD logo
A 784 1974 Oppland ->  NSD logo
A 779 1974 Rogaland ->  NSD logo
A 777 1974 Sogn og Fjordane ->  NSD logo
A 775 1974 Sør-Trøndelag ->  NSD logo
A 782 1974 Telemark ->  NSD logo
A 772 1974 Troms ->  NSD logo
A 780 1974 Vest-Agder ->  NSD logo
A 786 1974 Vestfold ->  NSD logo
A 787 1974 Østfold ->  NSD logo

Bygge- og anleggsstatistikk. Bedriftstelling (Construction Statistics. Census of Establishments)
A 765 1974 ->

Industristatistikk. Bedriftstelling (Industrial Statistics. Census of Establishments)
A 791 1974 ->

Markedstall. Bedriftstellingen (Market Data. Census of Establishments)
A 153 1963 Hefte 1. Bergverksdrift1. m.v. og industri 
A 182 1963 Hefte 2. Varehandel 
A 197 1963 Hefte 3. Bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel og tjenesteyting 

Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 10 Næringsvirksomhet

7.2. Bergverksdrift (Mining and Quarrying)

Norges bergverksdrift (Norway's Mining Industry)

Tabeller vedkommende Norges Bergværksdrift (Statistique des mines et usines)
I C.No.12 1866-1870 ->
I C.No.12 1871-1873 ->
I C.No.12 1874 og 1875 ->
I C.No.12 1876-1879 ->
I C.No.12 1880, 1881 og 1882 ->
III 40 1883, 1884 og 1885 ->

Bergverksdrift (Mines et usines)
III 128 1886-1888 ->
III 165 1889 og 1890 ->
III 231 1891,1892 og 1893 ->
III 285 1894 og 1895 ->
III 340 1896, 1897 og 1898 ->
IV 59 1899 og 1900 ->
IV 113 1901, 1902 og 1903 ->
V 33 1904 og 1905 ->
V 54 1906 ->
V 76 1907 ->
V 111 1908 ->

Norges bergverksdrift (Mines et usines)
V 135 1909 ->
V 159 1910 ->
V 197 1911 ->
VI 2 1912 ->
VI 29 1913 ->
VI 60 1914 ->
VI 95 1915 ->
VI 138 1916 ->
VI 155 1917 ->
VII 14 1918 ->
VII 48 1919 og 1920 ->
VII 70 1921 ->
VII 95 1922 ->
VII 146 1923 ->
VII 178 1924 ->
VIII 3 1925 ->
VIII 35 1926 ->
VIII 78 1927 ->
VIII 105 1928 ->
VIII 137 1929 ->
VIII 155 1930 ->
VIII 193 1931 ->
IX 15 1932 ->
IX 42 1933 ->
IX 69 1934 ->
IX 95 1935 ->
IX 121 1936 ->
IX 147 1937 ->
IX 176 1938 ->
X 4 1939 ->
X 26 1940 ->
X 49 1941 ->
X 68 1942 ->
X 87 1943 ->
X 105 1944 ->
X 130 1945 ->
X 147 1946 ->
X 176 1947 ->

Norges bergverksdrift. Oppgaver over bergverksdriften på Svalbard (Mines et usines)
XI 8 1948 ->
XI 55 1949 ->
XI 105 1950 ->

Norges bergverksdrift. Med oppgaver over bergverksdriften på Svalbard (Norway's Mining Industry)
XI 124 1951 ->
XI 162 1952 ->
XI 197 1953 ->
XI 232 1954 ->
XI 262 1955 ->
XI 294 1956 ->
XI 318 1957 ->
XII 9 1958 ->
XII 29 1959 ->
XII 57 1960 ->
XII 92 1961 ->

7.3. Industri (Manufacturing)

En analyse av industriens investeringsplaner (An Analysis of the Industry's Investment Plans)
ART 29 1969 ->

Fabriktællingen i Kongeriget Norge (Recensement industriel)
V 147 1909 Hefte 1. Bedrifter, arbeidere og eiere 
V 202 1909 Hefte 2. Arbeidslønninger i industrien 
V 206 1909 Hefte 3. Arbeidstiden i industrien 
V 50 1909 Hefte 4. Produktionsstatistik 

Foreign Ownership in Norwegian Enterprises (Utenlandske eierinteresser i norske bedrifter), utg. 1965
SØS 14 

Haandværkstællingen (Recensement des métiers)
V 167 1910 Hefte 1. ->  NSD logo
V 194 1910 Hefte 2. ->
VI 1 1910 Hefte 3. Arbeidstid ->
VI 7 1910 Hefte 4. Arbeidslønninger ->

Industristatistikk (Industrial Statistics) Utg. av Riksforsikringsanstalten 1895-1918

Statistiske Opgaver til Belysning af Norges industrielle Forholde (Renseignements statistiques sur l'industrie de la Norvége)
I C.No.13 1870-1874 ->

Statistik over Norges Fabrikanlæg (Statistique des établissements industriels)
I C.No.13 1875 ->

Statistik over Norges Fabrikanlæg (Renseignements statistiques sur les établissements industriel)
II C.No.13 1879 ->

Fabrikanlæg (Établissements industriels)
III 97 1885 ->
III 170 1890 ->
III 305 1895 ->

Riksforsikringsanstaltens industristatistik (Statistique industrielle de L'Office des Assurances de l'État)

IV 99 1895-1899 ->
V 58 1900 ->
V 77 1901-1904 ->
V 97 1905 ->
V 120 1906-1907 ->
V 143 1908 ->
V 155 1909 ->
V 183 1910 ->
V 213 1911 ->
VI 22 1912 ->
VI 53 1913 ->
VI 87 1914 ->
VI 125 1915 ->
VI 162 1916 og 1917 ->
VII 5 1918 ->

Industristatistikk (Statistique industrielle), utgitt av SSB
VII 91 1921 ->
VII 127 1922 ->

Norges industri (Statistique industrielle)
VII 164 1923 ->
VII 194 1924 ->
VIII 24 1925 ->
VIII 57 1926 ->
VIII 110 1927 ->
VIII 161 1928 og 1929 ->
VIII 178 1930 ->
IX 1 1931 ->
IX 19 1932 ->
IX 44 1933 ->
IX 75 1934 ->
IX 105 1935 ->
IX 131 1936 ->
IX 157 1937 ->
IX 188 1938 ->
X 16 1939 ->
X 44 1940 ->
X 67 1941 ->
X 78 1942 ->
X 108 1943 ->
X 135 1944 ->
X 154 1945 ->
X 180 1946 ->

Norges industri. Produksjonsstatistikk 1947 og oppgaver over industribedrifter under loven om ulykkestrygd for industriarbeidere m.v. 1946 (Statistique industrielle)
XI 9 1947 og 1946 ->
XI 25 1948 og 1947 ->
XI 64 1949 og 1948 ->
XI 101 1950 og 1949 ->
XI 130 1951 og 1950 ->
XI 175 1952 og 1951 ->
XI 206 1953 og 1952 ->
XI 245 1954 og 1953 ->
XI 278 1955 og 1954 ->
XI 320 1956 og 1955 ->
XI 349 1957 og 1956 ->

Norges industri. Produksjonsstatistikk (Industrial Production Statistics. AnnualSurvey)
XII 31 1958 ->
XII 55 1959 ->
XII 81 1960 ->

Industristatistikk (Industrial Statistics)
XII 121 1961 ->
A 68 1961 Bedriftenes størrelse, vareproduksjon m.v. 
XII 143 1962 ->
A 92 1962 Bedriftenes størrelse, vareproduksjon m.v. 
XII 172 1963 ->
A 120 1963 Bedriftenes størrelse, vareproduksjon m.v. 
A 157 1964   NSD logo
A 179 1965   NSD logo
A 217 1966   NSD logo
A 256 1967   NSD logo
A 310 1968   NSD logo
A 385 1969   NSD logo
A 485 1970 ->  NSD logo
A 530 1971 ->  NSD logo
A 647 1972 ->
A 702 1973 ->

Industristatistikk. Bedriftstelling (Industrial Statistics. Census of Establishments)
A 791 1974 ->

Mylnor og kvernar (Moulins)
IX 33 1927-1929 Hefte 1. ->
IX 77 1927-1929 Hefte 2. ->

Produksjonsstatistikk for industrien (Statistique de la production industrielle)
VII 49 1916 ->

Produktivitetsutviklingen i industrien (Productivity Trends in Mining and Manufacturing)
XI 326 1949-1955 ->

Regnskapsanalyse. Industri og engroshandel (Accounting Analysis. Manufacturing and Wholesale Trade), utg. 1974
SA 12 ->

Regnskapsstatistikk (Accounting Statistics)
A 326 1967 
A 358 1968 
A 386 1969 
A 460 1970 
A 533 1971 Bergverksdrift og industri ->
A 621 1972 Bergverksdrift og industri ->
A 686 1973 Bergverksdrift og industri ->
A 764 1974 Bergverksdrift og industri ->

Rentabilitet og kapitalstruktur i store industriforetak (Profit Rates and Composition of Assets and Liabilities for Large Manufacturing Enterprises), 1972
SA 3 ->

To artikler om norsk industri: Bela Balassa: Industrial Development in an Open Economy: The Case of Norway. Odd Aukrust: Industriens plass i det økonomiske totalbilde (Two Articles on Norwegian Manufacturing Industries: Bela Balassa: Industriell utvikling i en åpen Økonomi: Tilfellet Norge. Odd Aukrust: The Role of Manufacturing Industry in the Norwegian Economy), utg. 1969
ART 30 ->

Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 10.07 Industri

7.4. Kraftforsyning (Electricity and Gas Supply)

Elektrisitetsstatistikk (Electricity Statistics)

Norges elektrisitetsverker (Usines d'électricité)
X 83 1937 1938 ->
X 200 1939-1941 ->
XI 83 1946-1948 ->

Norges elektrisitetsverker (Electricity Plants)
XI 117 1949 ->
XI 150 1950 ->
XI 187 1951 ->
XI 209 1952 ->
XI 223 1953 ->
XI 240 1954 ->
XI 273 1955 ->
XI 307 1956 ->

Elektrisitetsstatistikk (Electricity Statistics)
XII 4 1957 ->
XII 30 1958 ->
XII 47 1959 ->
XII 72 1960 ->
XII 105 1961 ->
XII 131 1962 ->
XII 161 1963 ->
XII 183 1964 ->
A 170 1965 
A 209 1966 
A 246 1967 
A 301 1968 
A 370 1969 
A 453 1970 
A 515 1971 
A 602 1972 ->
A 710 1973 ->
A 767 1974 ->
A 840 1975 ->

Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 10.08 Kraft- og vannforsyning

7.5. Bygge- og anleggsvirksomhet (Construction)

Bygge- og anleggsstatistikk (Construction Statistics)
A 228 1966 
A 272 1967 
A 316 1968 
A 374 1969 
A 469 1970 
A 529 1971 
A 628 1972 ->
A 695 1973 ->
A 765 1974 Bedriftstelling ->

Byggearealstatistikk (Building Statistics)
A 289 1967 
A 333 1968 
A 382 1969 
A 450 1970 
A 520 1971 
A 588 1972 ->
A 684 1973 ->
A 752 1974 ->
A 835 1975 ->

Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 10.09 Bygge- og anleggsvirksomhet