Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

6. Fiske (Fishing)


6.1. Fiskeritellinger (Fishery Censuses)

6.2. Fiskertellinger (Survey of Fishermen)

6.3. Laks- og sjøaurefiske (Salmon and Sea Trout Fisheries)


Fiskeristatistikk (Fishery Statistics), utg. av Fiskeridirektøren fra 1900-

Beretninger om Norges fiskerier (Rapports sur les peches)
I C.No.9 1868 ->
I C.No.9 1869 ->
I C.No.9 1870 ->
I C.No.9 1871 ->
I C.No.9 1872 ->
I C.No.9 1873 og 1874 samt Oversigter over Udbyttet af samme Fiskerier 1866-1874 ->
I C.No.9 1875 ->

Statistik over Norges Fiskerier 1876 (Statistique des pêches)
I C.No.9 1876  ->
I C.No.9 1877 ->

Statistik over Norges Fiskerier 1878 samt Beretninger angaaende deres Drift m.v. tilligemed en Oversigt over Fiskeristatistikkens Resultater 1869-1878 (Avec un résumé rétrospectif pour les années 1869-1878)
I C.No.9 1878, 1869-1878 ->

Tabeller vedkommende Norges Fiskerier (Statistique des grandes pêches maritimes)
II C.No.9 1879 ->
II C.No.9 1880 ->
II C.No.9 1881 tilligemed en tabellarisk Oversigt over Udbyttet af den norske Fiskeribedrift 1866-1881  ->(Contient un résumé en anglais)
II C.No.9 1882 ->
II C.No.9 1883 ->
III 11 1884 ->
III 29 1885 ->
III 49 1886 ->
III 81 1887 ->

Fiskerier (Grandes pêches maritimes)
III 99 1888 ->
III 120 1889 ->
III 142 1890 ->
III 163 1891 ->
III 183 1892 ->
III 203 1893 ->
III 225 1894 ->
III 250 1895 ->
III 281 1896 ->
III 298 1897 ->
III 325 1898 ->
III 345 1899 ->
IV 21 1900 ->
IV 49 1901 ->
IV 76 1902 ->
IV 101 1903 ->
IV 123 1904 ->
V 19 1905 ->
V 46 1906 ->
V 69 1907 ->
V 100 1908 ->
V 127 1909 ->

Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes)
V 150 1910 ->
V 186 1911 ->
V 220 1912 ->
VI 28 1913 ->
VI 74 1914 ->
VI 115 1915 ->
VI 182 1916 ->
VI 183 1917 ->
VII 24 1918 ->
VII 53 1919 ->
VII 114 1920 ->
VII 134 1921 ->
VII 167 1922 ->
VII 175 1923 ->
VIII 8 1924 ->
VIII 37 1925 ->
VIII 72 1926 ->
VIII 102 1927 ->
VIII 135 1928 ->
VIII 167 1929 ->
VIII 199 1930 ->
IX 13 1931 ->
IX 39 1932 ->
IX 68 1933 ->
IX 88 1934 ->
IX 108 1935 ->
IX 139 1936 ->
IX 172 1937 ->
IX 195 1938 ->
X 17 1939 ->
X 43 1940 ->
X 59 1941 ->
X 85 1942 ->
X 125 1943 ->
X 150 1944 ->
X 199 1945 ->

Norges fiskerier (Les pêcheries)
XI 19 1946 ->
XI 32 1947 ->
XI 58 1948 ->
XI 81 1949 ->
XI 86 1950 ->

Norges fiskerier (Fishery Statistics)
XI 149 1951 ->
XI 205 1952 ->
XI 237 1953 ->
XI 256 1954 ->
XI 275 1955 ->
XI 293 1956 ->
XI 336 1957 ->
XII 17 1958 ->
XII 60 1959 ->
XII 89 1960 ->

Fiskeristatistikk (Fishery Statistics)
XII 116 1961 ->
XII 144 1962 ->
XII 179 1963 ->
XII 206 1964 ->
XII 225 1965 ->
XII 241 1966 ->
XII 262 1967 ->
XII 267 1968 ->
XII 273 1969 ->
XII 278 1970 ->
XII 282 1971 ->
XII 284 1972 ->

6.1. Fiskeritellinger (Fishery Censuses)

Fiskeritellingen (Fishery Census)

Fiskeritelling (Recensement des pêches maritimes)
XI 62 1948 Hefte 1. Tallet på fiskere, deltaking i fiske og annet arbeid, jordbruksareal og husdyrhold, redskaper, sjøhus, rorbuer m.v. ->
XI 70 1948 Hefte 2. Fiskefarkoster og tilvirkeanlegg ->
XI 104 1948 Hefte 3. Oversikt over tellingsresultatene ->

Fiskeritelling (Fishery Census)
XII 85 1960 Hefte 1. Tallet på fiskere, deltaking i fiske og annet arbeid, jordbruksareal og husdyrhold, redskaper, rorbuer og sjøhus m.v. ->
XII 111 1960 Hefte 2. Fiskeflåten ->
XII 181 1960 Hefte 3. Oversikt ->

Fiskeritellingen (Fishery Census)
A 559 1971 Hefte 1. Tallet på fiskere, deltaking i fiske m.v. ->
A 582 1971 Hefte 2. Tallet på fiskebåter, deltaking i fiske m.v. ->
A 632 1971 Hefte 3. Fiskeredskap og sjøhus. Fiskebåtenes eierforhold, verdi m.v., drivstoff og fangst. Fiskernes inntekt og formue ->
A 687 1971 Hefte 4. Oversikt ->

Markedstall. Fiskeritellingen (Market Data. Fishery Census)
A 74 1960 

6.2. Fiskertellinger (Survey of Fishermen)

Fiskere 1960-1971. Alder, bosetting, inntekt (Fishermen. Age, Residence, Income)
SA 23 1960-1971 ->

Fiskerstatistikk (Survey of Fishermen)
A 805 1975 ->

6.3. Laks- og sjøaurefiske (Salmon and Sea Trout Fisheries)

Laks- og sjøaurefiske (Salmon and Sea Trout Fisheries)
A 229 1963-1966 
A 258 1967 
A 302 1968 
A 371 1969 
A 452 1970 
A 514 1971 
A 601 1972 ->
A 669 1973 ->
A 742 1974 ->
A 825 1975 ->

Laks- og sjøaurefiske i elvane (River Fishing of Salmon and Sea Trout)
A 347 1876-1968 


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> 10.05 Fiske og fiskeoppdrett