299190
299190
forskning
2017-03-13T15:02:00.000Z
no

Forskning i SSB

Forskningen i SSB skal bidra til ny kunnskap om økonomisk atferd og økonomiske virkninger av blant annet politiske tiltak. Kunnskapen skal bidra til forskersamfunnet, til en kvalitativt bedre statistikk, og den skal gi analyseverktøy og resultater til bruk for offentlige organer og allmennheten.

Kontakt