Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

18. Boliger og boforhold (Dwelling and housing conditions)

Beboelsesstatistik for enkelte norske byer (Statistique d'habitation pour quelques villes)
VI 131 1917 ->

Boforholdsundersøkelsen (Survey of Housing Conditions)
A 673 1973 ->

Boligundersøkelsen (Housing Survey)
RAPP 3 1967 ->

Finansiering av nye boliger (Financing of New Dwellings)
RAPP 15 1968 ->

Folke- og boligtelling (Population and Housing Census)

Folketellingen (Recensement)
III 229 1891 Bebodde hus og husholdninger samt folkemængde fordelt efter kjøn, alder og egteskabelig stilling 
IV 82 1900 Hefte 3. Bebodde hus og husholdninger 
V 188 1910 Hefte 3. Bebodde hus og husholdninger 

Folketellingen (Recensement)
VII 98 1920 Hefte 7. Boligstatistikk. Byer 
VII 144 1920 Hefte 8. Boligstatistikk. Bygder 
VII 154 1920 Hefte 12. Byggeskikker på den norske landsbygd 

IX 63 1930 Hefte 10. Boligstatistikk 
XI 99 1945 Hefte 5. Boligstatistikk  

Folketellingen (Population Census)
XI 253 1950 Hefte 10. Boligstatistikk 

Folketelling (Population Census)
XII 157 1960 Hefte 6. Boliger 

Folke- og boligtelling (Population and Housing Census)
A 730 1970 Hefte 5. Boligstatistikk 

Representativ boligtelling (Recensement représentatif d'habitations)
X 11 1938 ->


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 05.03 Bolig, boforhold