ssb.no kan være ustabil og Statistikkbanken vil være utilgjengelig i perioden mellom klokka 17 og 20 i dag pga. vedlikehold. Beklager ulempene dette måtte medføre.

115124
115124
forskning
2013-05-24T15:33:00.000Z
no

Forskningsfelt

Arbeidsmarked

Feltet omfatter studier av tilbud av og etterspørselen etter arbeidskraft, og hvordan disse påvirker utfall som lønn, sysselsetting og arbeidsledighet. Analysene fokuserer blant annet på betydningen av skattesystem, teknologi og institusjonelle forhold. Siden arbeidsmarkedet er sentralt for økonomiens virkemåte, og er viktig for de fleste menneskers økonomi og levekår, har feltet klare overlapp med andre felt.

Prosjekter

Publisert forskning

Kontakt