Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

21. Utdanning (Education)


21.1. Grunnskoler (Primary Schools)

21.2. Videregående skoler (Secondary Schools)

21.3. Universitet og høgskoler (Universities)

21.4. Voksenopplæring (Adult Education)


Befolkningens utdanningsbakgrunn. En analyse av tall fra folketelling (Educational Bakcground of the Population. An Analysis of Data from Population Census)
ART 79 1970 ->

Folke- og boligtelling (Population and HousingCensus)
A 708 1970 Hefte 3. Utdanning ->

Folketelling (Population Census)
XII 133 1960 Hefte 4. Utdanning ->

Folketellingen (Population Census)
XI 258 1950 Hefte 6. Personer 15 år og mer etter utdanning ->

Prinsipielt om måling av samfunnets utdanningskapital og et forsøk på å måle utdanningskapitalen i Norge (On the Measurement of the Stock of Educational Capital and an Attempt to Measure Norway's Stock of Educational Capital)
ART 25 1960 ->

Skolestatistikk (Statistics on Education)

Beretning om Almueskolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norges Landdistrikt (Rapport sur l'état de l'instruction publique dans les communes rurales)
I A.No.1 1861-1863 ->

Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norges Landdistrikt for Aarene 1864-1866 og i Rigets Kjøbstæder og Ladesteder for Aaret 1867 (Rapport sur l'état de l'instruction publique dans les communes rurales 1864-1866 et dans les villes 1867)
I A.No.1 1864-1866 og 1867 ->

Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norges Landdistrikt (Rapport sur l'état de l'instruction publique dans les communes rurales)
I A.No.1 1867 ->
I A.No.1 1868 ->
I A.No.1 1869 ->

Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norges Landdistrikt og Rigets Kjøbstæder og Ladesteder (Rapport sur l'état de l'instruction publique dans Les communes rurales et dans lee villes)
I A.No.1 1870 ->

Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norges Landdistrikt (Rapport sur l'état de l'instruction publique dans les communes rurales)
I A.No.1 1871 ->
I A.No.1 1872 ->
I A.No.1 1873 ->
I A.No.1 1874 ->
I A.No.1 1875 ->
I A.No.1 1876 ->
I A.No.1 1877 ->
I A.No.1 1878 ->

Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norge (Rapport sur l'état de l'instruction publique)
II A.No.1 1879 ->
II A.No.1 1880 ->

Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norge (Statistique de l'instruction publique)
III 27 1881 ->
III 37 1882 ->
III 58 1883 ->
III 74 1884 ->
III 83 1885 ->

Skolevæsenets tilstand (Instruction publique)
III 92 1886 ->
III 114 1887 ->
III 121 1888 ->
III 175 1889 ->
III 195 1890 ->
III 212 1891 ->
III 224 1892 ->
III 261 1893 ->
III 271 1894 ->
III 319 1895 ->
III 334 1896 ->
III 337 1897 ->
IV 20 1898 ->
IV 48 1899 ->
IV 84 1900 ->
IV 96 1901 ->
IV 114 1902 ->
V 5 1903 ->
V 27 1904 ->
V 73 1905 ->
V 81 1906 ->
V 115 1907 ->
V 130 1908 ->
V 163 1909 ->
V 218 1910 ->
VI 35 1911 ->
VI 67 1912 ->
VI 82 1913 ->
VI 144 1914 ->

Skolevesenets tilstand (Instruction publique)
VII 1 1915 ->
VII 26 1916 ->
VII 60 1917 ->
VII 100 1918 ->
VII 116 1919 ->
VII 136 1920 ->
VII 150 1921 ->
VII 172 1922 ->
VII 187 1923 ->
VIII 18 1924-1925 ->
VIII 66 1925-1926 ->
VIII 90 1926-1927 ->
VIII 128 1927-1928 ->
VIII 163 1928-1929 ->
IX 45 1929-1932 ->
IX 80 1932-1934 ->
IX 106 1934-1935 ->
IX 156 1935-1936 ->

Skolestatistikk (Instruction publique)
IX 185 1936-1937 ->
IX 199 1937-1938 ->
X 14 1938-1939 ->
X 39 1939-1940 ->
X 64 1940-1941 ->
X 81 1941-1942 ->
X 96 1942-1943 ->
X 142 1943-1944 ->
X 158 1944-1945 ->
X 189 1945-1946 ->

Skolestatistikk (Statistique de l'instruction publique)
XI 30 1946-1947 ->
XI 95 1947-1948 ->
XI 111 1948-1949 ->
XI 151 1949-1950 ->
XI 170 1950-1951 ->

Skolestatistikk (Statistics on Education)
XI 164 1951-1952 ->

Undervisningsstatistikk. Almendannende skoler, fag- og yrkesskoler, universitet og høgskoler (Statistics on Education)
XI 222 1952-1953 ->
XI 264 1953-1954 ->
XI 296 1954-1955 ->
XI 315 1955-1956 ->
XI 344 1956-1957 ->

Undervisningsstatistikk. Almenndannende skoler, fag- og yrkesskoler (Statistics on Education)
A 14 1957-1958 

Undervisningsstatistikk. Avsluttet utdanning (Educational Statistics. Education Finished)
A 513 1971 
A 576 1971-1972 ->
A 652 1972-1973 ->

Undervisningsstatistikk. Kommune- og skoletabeller (Statistics on Education)
A 25 1958-1959 
A 42 1959-1960 

Utdanningsstatistikk. Oversikt (Educational Statistics. Survey)
A 838 1974 ->

21.1. Grunnskoler (Primary Schools)

Utdanningsstatistikk. Grunnskoler (Educational Statistics. Primary Schools)

Undervisningsstatistikk (Educational Statistics)
A 76 1962-1963 Hefte 1. Folke- og framhaldsskoler 
A 97 1963-1964 Hefte 1. Folke- og framhaldsskoler 
A 133 1964-1965 Hefte 1. Folke- og framhaldsskoler 
A 164 1965-1966 Hefte 1. Folke- og framhaldsskoler 
A 199 1966-1967 Hefte 1. Folke- og framhaldsskoler 

Undervisningsstatistikk. Folke- og framhaldsskoler (Primary and Continuation Schools. Secondary General Schools)
A 241 1967-1968 

Undervisningsstatistikk. Folke- og framhaldsskoler (Educational Statistics. Primary and Continuation Schools)
A 287 1968 
A 351 1969 
A 437 1970 

Undervisningsstatistikk. Grunnskoler (Educational Statistics. Elementary Schools)
A 525 1971 

Utdanningsstatistikk. Grunnskoler (Educational Statistics. Primary Schools)
A 619 1972 ->
A 694 1973 ->
A 726 1974 ->
A 815 1975 ->

21.2. Videregående skoler (Secondary Schools)

Beretning om den høiere Landbrugsskole i Aas (Rapport sur la ferme modelé d'agriculture d'Aas)
I C.No.6 1862-1863 og 1863-1864 ->
I C.No.6 1864-1865 ->
I C.No.6 1865-1866 ->
I C.No.6 1866-1867 ->
I C.No.6 1867-1868 ->
I C.No.6 1868-1870 ->
I C.No.6 1870-1871 ->
I C.No.6 1871-1872 ->
I C.No.6 1872-1873 ->
I C.No.6 1873-1874 ->
I C.No.6 1874-1875 ->

Undervisningsstatistikk. Folkehøgskolar. (Educational Statistics. Folk High Schools)

Undervisningsstatistikk. Folkehøgskoler (Statistics on Education. People's High Schools)
A 51 1961-1962 

Undervisningsstatistikk (Educational Statistics)
A 78 1962-1963 Hefte 2. Folkehøgskoler 
A 98 1963-1964 Hefte 2. Folkehøgskolar 
A 123 1964-1965 Hefte 2. Folkehøgskolar 
A 174 1965-1966 Hefte 2. Folkehøgskolar 
A 190 1966-1967 Hefte 2. Folkehøgskolar 

Undervisningsstatistikk. Folkehøgskolar (Educational Statistics. Folk High Schools)
A 234 1967-1968 
A 304 1968 
A 317 1969 
A 381 1970 

Undervisningsstatistikk. Gymnaseksamen (Educational Statistics. Matriculation Examinations)
A 361 1968 
A 410 1969 
A 558 1970 ->
A 604 1971 ->

Undervisningsstatistikk. Høgre allmennskoler (Educational Statistics. Secondary General Schools)

Undervisningsstatistikk (Educational Statisties)
A 82 1962-1963 Hefte 3. Høgre allmennskoler 
A 102 1963-1964 Hefte 3. Høgre allmennskoler 
A 129 1964-1965 Hefte 3. Høgre allmennskoler 
A 165 1965-1966 Hefte 3. Høgre allmennskoler 
A 189 1966-1967 Hefte 3. Høgre allmennskoler 

Undervisningsstatistikk. Høgre allmennskoler (Educational Statistics. Secondary General Schools)
A 237 1967-1968 
A 277 1968-1969 
A 318 1969 
A 389 1970 

Utdanning og yrke til lærerkandidatene fra 1965 (Education and Occupation of Graduates from Teachers' Training Colleges in 1965)
ART 85 1965 ->

Utdanningstatistikk. Fag- og yrkesskoler og høgskoler (Educational Statistics. Vocational Schools and Colleges)

Teknisk undervisningsvæsen (Enseignement technique)
III 303 1894-1895 ->

Fagskoler (Écoles professionelles)
III 343 1895-1896 ->

Fagskolestatistik (Écoles professionelles)
IV 40 1896-1899 ->
IV 85 1899-1902 ->
V 6 1902-1905 ->
V 101 1905-1908 ->
V 162 1908-1911 ->
VI 40 1911-1914 ->

Fagskolestatistikk (Écoles professionelles)
VI 137 1914-1917 ->
VII 20 1917-1920 ->
VII 133 1920-1923 ->
VIII 25 1923-1926 ->
VIII 123 1926-1929 ->
IX 87 1929-1935 ->
IX 162 1935-1938 ->
X 36 1938-1941 ->
X 86 1941-1944 ->
X 182 1944-1947 ->
XI 74 1947-1950 ->
XI 186 1950-1952 ->

Undervisningsstatistikk (Educational Statistics)
A 83 1962-1963 Hefte 4. Fag- og yrkesskoler 
A 103 1963-1964 Hefte 4. Fag- og yrkesskoler 
A 128 1964-1965 Hefte 4. Fag- og yrkesskoler 
A 166 1965-1966 Hefte 4. Fag- og yrkesskoler 
A 203 1966-1967 Hefte 4. Fag- og yrkesskoler 

Undervisningsstatistikk. Fag- og yrkesskoler (Educational Statistics. Vocational Schools)
A 247 1967-1968 
A 288 1968 
A 357 1969 
A 436 1970 

Undervisningsstatistikk. Fag- og yrkesskoler og høgskoler (Educational Statistics. Vocational Schools and Colleges)
A 565 1971 ->

Utdanningsstatistikk. Fag- og yrkesskoler og høgskoler (Educational Statistics. Vocational Schools and Colleges)
A 675 1972 ->
A 697 1973 ->

Utdanningsstatistikk. Videregående skoler (Educational Statistics. Upper Secondary Schools)

Undervisningsstatistikk. Folkehøgskolar, realskolar og gymnas (Educational Statistics. Folk High Schools and Secondary Schools)
A 495 1971 

Utdanningsstatistikk. Folkehøgskolar, realskolar og gymnas (Educational Statistics. Folk High Schools and Secondary Schools)
A 568 1972 ->
A 690 1973 ->

Utdanningsstatistikk. Videregående skoler (Educational Statistics. Upper Secondary Schools)
A 766 1974 ->

21.3. Universitet og høgskoler (Universities)

Utdanningsstatistikk. Universiteter og høgskoler (Educational Statistics. Universities and Colleges)

Undervisningsstatistikk (Educational Statistics)
A 145 1964-1965 Hefte 5. Universiteter og høgskoler 
A 195 1965-1966 Hefte 5. Universiteter og høgskoler 
A 218 1966-1967 Hefte 5. Universiteter og høgskoler 

Undervisningsstatistikk. Universiteter og høgskoler (Educational Statistics. Universities)
A 263 1967-1968 
A 344 1968 
A 463 1969 
A 537 1970 ->
A 661 1971 ->

Utdanningsstatistikk. Universiteter og vitenskapelige høgskoler (Educational Statistics. Universities)
A 706 1972 ->
A 731 1973 ->

Utdanningsstatistikk. Universiteter og høgskoler (Educational Statistics. Universities and Colleges)
A 814 1974 ->

21.4. Voksenopplæring (Adult Education)

Undervisningsstatistikk. Vaksenopplæring og folkeopplysning (Educational Statistics. Adult Education)

Undervisningsstatistikk. Voksenopplæring og folkeopplysning (Educational Statistics. Adult Education and Popular Education)
A 400 1969 

Undervisningsstatistikk. Vaksenopplæring og folkeopplysning (Educational Statistics. Adult Education and Popular Education)
A 549 1970 ->
A 587 1971 ->
A 634 1972-1973 ->
A 681 1973-1974 ->
A 797 1974-1975 ->

Voksenopplæring 1969-1974 (Adult Education)
SA 26 1969-1974 ->


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 04 Utdanning