Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

11. Annen samferdsel (Other transport and communication)


11.1 Jernbanetransport (Railway Transport)

11.2. Veitransport (Road Transport)

11.3. Veitrafikkulykker (Road Traffic Accidents)

11.4. Reiseliv (Travel)

11.5. Post (Postal Service)

11.6 Telekommunikasjoner (Telecommunications)


Bedriftstelling (Census of Establishments)
XI 325 1953 Hefte 3. Bygge- og anleggsvirksomhet, kraft og vannforsyning, finansinstitusjoner, sjøtransport, annen samferdsel, privat og personlig tjenesteyting ->

XII 222 1963 Hefte 3. Bygge- og anleggsvirksomhet, finansinstitusjoner, samferdsel og tjenesteyting ->

Samferdselsstatistikk (Transport and Communication Statistics)
XI 310 1958 Representativ lastebiltelling 1954 Kystfartstatistikk ->
XI 329 1959 Hefte 1. ->
XI 351 1959 Hefte 2. ->
XII 34 1960 ->
XII 77 1961 Hefte 1. ->
XII 100 1961 Hefte 2. ->
XII 134 1962 ->
XII 164 1963 ->
XII 192 1964 ->
XII 214 1965 ->
XII 232 1966 ->
XII 249 1967 ->
A 339 1968 
A 395 1969 
A 464 1970 
A 526 1971 
A 625 1972 ->
A 713 1973-1974 ->
A 801 1975 ->

11.1 Jernbanetransport (Railway Transport)

Driftsberetning for Christiania-Drammen Jernbanen
I C.No.8 1872-1873 ->
I C.No.8 1874 ->
I C.No.8 1875 ->
I C.No.8 1876 ->
I C.No.8 1877 ->
I C.No.8 1878 ->
I C.No.8 1878-1879 ->

Driftsberetning for Drammen-Randsfjord Jernbanen
I C.No.8 1868
I C.No.8 1869
I C.No.8 1870
I C.No.8 1871  ->
I C.No.8 1872  ->
I C.No.8 1873  ->
I C.No.8 1874 ->
I C.No.8 1875 ->
I C.No.8 1876 ->
I C.No.8 1877 ->
I C.No.8 1878 ->
I C.No.8 1878-1879 ->

Driftsberetning for Hamar-Elverum Jernbane
I C.No.8 1867
I C.No.8 1868
I C.No.8 1869
I C.No.8 1870

Driftsberetning for Hamar-Koppang Jernbane
I C.No.8 1875 ->
I C.No.8 1876 ->

Driftsberetning for Hamar-Aamot Jernbane
I C.No.8 1871 ->
I C.No.8 1872 ->
I C.No.8 1873 ->
I C.No.8 1874 ->

Driftsberetning for Jæder-Jernbanen
I C.No.8 1878-1879 ->

Driftsberetning for Kongsvinger-Lillestrøm-Jernbane
I C.No.8 1867
I C.No.8 1868
I C.No.8 1869
I C.No.8 1870
I C.No.8 1871 ->
I C.No.8 1872 ->
I C.No.8 1873 ->
I C.No.8 1874 ->
I C.No.8 1875 ->
I C.No.8 1876 ->

Driftsberetning for Kongsvingerjernbanen
I C.No.8 1877 ->
I C.No.8 1878 ->
I C.No.8 1878-1879 ->

Driftsberetning for Røros Jernbane
I C.No.8 1877 ->
I C.No.8 1878 ->
I C.No.8 1878-1879 ->

Driftsberetning for Smaalensjernbanen
I C.No.8 1879 ->

Driftsberetning for Throndhjem-Støren Jernbane
I C.No.8 1867
I C.No.8 1868
I C.No.8 1869
I C.No.8 1870
I C.No.8 1871 ->
I C.No.8 1872 ->
I C.No.8 1873 ->
I C.No.8 1874 ->
I C.No.8 1875 ->

Driftsberetning for Throndhjem-Støren Jernbane i Forbindelse med Støren-Singsaas Banestrækningen
I C.No.8 1876 ->

Norges jernbaner (Statistique des chemins de fer), utg. av Hovedstyret for Statsbanene. F.o.m. 1961 utgått av NOS

Driftsberetning for Norsk Hoved-Jernbane
I C.No.8 1867 ->
I C.No.8 1868 ->
I C.No.8 1869 ->
I C.No.8 1870 ->
I C.No.8 1871 ->
I C.No.8 1872 ->
I C.No.8 1873 ->
I C.No.8 1874 ->
I C.No.8 1875 ->
I C.No.8 1876 ->
I C.No.8 1877 ->
I C.No.8 1878 ->
I C.No.8 1878-1879 ->

De offentlige Jernbaner (Rapports sur l'exploitation des chemins de fer)
II C.No.8 1879 - 1880 ->
II C.No.8 1880 - 1881 ->
II C.No.8 1881 - 1882 ->
II C.No.8 1882 - 1883 ->
II C.No.8 1883 - 1884 ->

De offentlige Jernbaner (Rapport sur les chemins de fer publics)
III 14 1884-1885 ->
III 33 1885-1886 ->
III 55 1886-1887 -> Anhang ->
III 82 1887-1888 -> Anhang ->

De offentlige jernbaner (Chemins de fer publics)
III 101 1888-1889 -> Anhang ->
III 127 1889-1890 ->
III 147 1890-1891 ->
III 168 1891-1892 ->
III 187 1892-1893 -> Anhang ->
III 208 1893-1894 -> Anhang ->
III 230 1894-1895 ->
III 254 1895-1896 -> Anhang ->
III 282 1896-1897 ->
III 307 1897-1898 ->
III 329 1898-1899 -> Anhang ->
III 342 1899-1900 ->
IV 22 1900-1901 ->
IV 54 1901-1902 -> Anhang ->
IV 75 1902-1903 -> Anhang ->
IV 98 1903-1904 ->
IV 125 1904-1905 ->
V 22 1905-1906 ->
V 52 1906-1907 ->
V 74 1907-1908 ->
V 107 1908-1909 ->
V 132 1909-1910 ->
V 160 1910-1911 ->
V 192 1911-1912 ->
VI 4 1912-1913 -> Anhang ->
VI 37 1913-1914 ->
VI 73 1914-1915 ->
VI 101 1915-1916 ->
VI 126 1916-1917 ->
VI 151 1917-1918 ->

Norges jernbaner (Chemins de fer)
VI 172 1918-1919 ->
VII 16 1919-1920 ->
VII 41 1920-1921 ->
VII 80 1921-1922 ->
VII 125 1922-1923 ->
VII 159 1923-1924 ->
VII 189 1924-1925 ->
VIII 19 1925-1926 ->
VIII 55 1926-1927 ->
VIII 94 1927-1928 ->
VIII 121 1928-1929 ->
VIII 146 1929-1930 ->
VIII 177 1930-1931 ->
IX 3 1931-1932 ->
IX 25 1932-1933 ->
IX 52 1933-1934 ->
IX 79 1934-1935 ->
IX 104 1935-1936 ->
IX 128 1936-1937 ->
IX 155 1937-1938 ->
IX 186 1938-1939 ->
X 7 1939-1940 ->
X 33 1940-1941 ->
X 141 1941-1942/1944-1945 ->
X 177 1945-1946 ->

Norges jernbaner (Statistique des chemins de fer)
XI 14 1946-1947 ->
XI 56 1947-1948 ->
XI 90 1948-1949 ->
XI 125 1949-1950 ->
XI 174 1950-1951 ->
XI 211 1951-1952 ->
XI 238 1952-1953 ->
XI 269 1953-1954 ->
XI 292 1954-1955 ->
XI 317 1955-1956 ->
XI 334 1956-1957 ->
XI 346 1957-1958 ->
XII 28 1958-1959 ->
XII 50 1959-1960 ->

11.2. Veitransport (Road Transport)

Eie og bruk av personbil. Utvalgsundersøkelse (Private motoring. Sample Survey)
A 836 1973-1974 ->

Lastebiltransport (Road Goods Transport)
A 84 1963 
A 380 1968 
A 796 1973 ->

Rutebilstatistikk (Scheduled Road Transport)
A 81 1962 
A 110 1963 
A 135 1964 
A 168 1965 
A 208 1966 
A 253 1967 
A 320 1968 
A 365 1969 
A 445 1970 
A 521 1971 
A 608 1972 ->
A 677 1973 ->
A 735 1974 ->

Samferdselsstatistikk 1958. Representativ lastebiltelling 1954. Kystfartstatistikk. Oversiktstabeller (Transport and Communication Statistics. Sample Survey of Goods Transport by Lorry. Coastal Shipping Statistics. Survey Tables)
XI 310 1954 ->

11.3. Veitrafikkulykker (Road Traffic Accidents)

Veitrafikkulykker (Road Traffic Accidents)

Trafikkulykker (Accidents de circulation)
X 69 1939 og 1940 ->
X 198 1941-1947 ->
XI 43 1948 ->
XI 85 1949 ->
XI 110 1950 ->

Veitrafikkulykker (Road Traffic Accidents)
XI 219 1951-1953 ->
A 61 1961 
A 79 1962 
A 107 1963 
A 131 1964 
A 172 1965 
A 201 1966 
A 240 1967 
A 286 1968 
A 353 1969 
A 435 1970 
A 502 1971 
A 561 1972 ->
A 658 1973 ->
A 712 1974 ->
A 808 1975 ->

11.4. Reiseliv (Travel)

Hotellstatistikk (Hotel Statistics)
A 104 1963 
A 122 1964 
A 154 1965 
A 186 1966 
A 224 1967 
A 267 1968 
A 331 1969 
A 398 1970 
A 475 1971 
A 553 1972 ->
A 627 1973 ->
A 718 1974 ->

Hotell- og pensjonatstatistikk (Statistics on Hotels and Boarding Houses)
A 812 1974-1975  ->

11.5. Post (Postal Service)

Norges postverk (Statistique postale), utg. av Poststyret. (F.o.m. 1966 gått ut av NOS)

Den norske Brevposts Statistik (Statistique postale)
I F.No.2 1866 ->
I F.No.2 1868 ->
I F.No.2 1872  ->

Statistiske Opgaver vedkommende det norske Postvæsen
I F.No.2 1876  ->
I F.No.2 1877  ->
I F.No.2 1878 ->
I F.No.2 1879  ->

Tabeller vedkommende Norges Postvæsen (Statistique postale)
II F.No.2 1880 ->
II F.No.2 1881 ->
II F.No.2 1882 ->
II F.No.2 1883 ->
III 7 1884 ->
III 26 1885 ->
III 47 1886 ->
III 66 1887 ->

Postvæsen (Statistique postale)
III 87 1888 ->
III 115 1889 ->
III 140 1890 ->
III 160 1891 ->
III 179 1892 ->
III 201 1893 ->
III 221 1894 ->
III 247 1895 ->
III 269 1896 ->
III 295 1897 ->
III 323 1898 ->
III 338 1899 ->
IV 15 1900 ->
IV 45 1901 ->
IV 69 1902 ->
IV 92 1903 ->
IV 120 1904 ->
V 17 1905 ->
V 45 1906 ->
V 62 1907 ->
V 88 1908 ->
V 114 1909 ->

Norges postvesen (Statistique postale)
V 144 1910 ->
V 171 1911 ->
V 204 1912 ->
VI 16 1913 ->
VI 43 1914 ->
VI 81 1915 ->
VI 112 1916 ->

Norges postvesen (Statistique postale)
VI 135 1917 ->
VI 153 1918 ->
VI 180 1919 ->
VII 18 1920 ->
VII 50 1921 ->
VII 87 1922 ->
VII 126 1923 ->
VII 171 1924 ->
VII 197 1925 ->
VIII 27 1926 ->
VIII 61 1927 ->
VIII 95 1928 ->
VIII 126 1929 ->
VIII 159 1930 ->
VIII 187 1931 ->
IX 10 1932 ->

Norges postverk (Statistique postale)
IX 31 1933 ->
IX 56 1934 ->
IX 89 1935 ->
IX 113 1936 ->
IX 141 1937 ->
IX 163 1938 ->
IX 197 1939 ->
X 15 1940 ->
X 45 1941 ->
X 63 1942 ->
X 75 1943 ->
X 89 1944 ->
X 116 1945 ->
X 131 1946 ->
X 157 1947 ->
X 190 1948 ->
XI 27 1949 ->
XI 68 1950 ->
XI 100 1951 ->
XI 129 1952 ->
XI 168 1953  ->
XI 200 1954 ->
XI 227 1955 ->
XI 263 1956  ->
XI 297 1957 ->
XI 327 1958 ->
XII 10 1959 ->
XII 43 1960 ->
XII 74 1961 ->
XII 101 1962 ->
XII 145 1963 ->
XII 173 1964 ->
XII 198 1965 ->

11.6 Telekommunikasjoner (Telecommunications)

Telegrafverket (Statistique des télégraphes et des téléphones), utg. av Telegrafstyret. (F.o.m. 1966 gått ut av NOS)

Den norske Statstelegrafs Statistik (Statistique des télégraphes de l'État)
I F.No.1 1861 ->
I F.No.1 1862 ->
I F.No.1 1863 ->
I F.No.1 1864 ->
I F.No.1 1865 ->
I F.No.1 1866 ->
I F.No.1 1867 ->
I F.No.1 1868 ->
I F.No.1 1869 ->
I F.No.1 1870 ->
I F.No.1 1871 ->
I F.No.1 1872  ->
I F.No.1 1873  ->
I F.No.1 1874 ->
I F.No.1 1875  ->
I F.No.1 1876 ->
I F.No.1 1877  ->
I F.No.1 1878 ->
I F.No.1 1879  ->
II F.No.1 1880  ->
II F.No.1 1881  ->
II F.No.1 1882  ->
II F.No.1 1883  ->
III 2 1884  ->
III 19 1885  ->
III 46 1886  ->
III 67 1887  ->

Telegrafvæsen (Télégraphes de l'Etat)
III 90 1888 ->
III 109 1889 ->
III 139 1890 ->
III 158 1891 ->
III 176 1892 ->
III 200 1893 ->
III 226 1894 ->
III 242 1895 ->
III 263 1896 ->
III 294 1897 ->
III 318 1898 ->
IV 3 1899-1900 ->
IV 28 1900-1901 ->
IV 56 1901-1902 ->
IV 78 1902-1903 ->
IV 104 1903-1904 ->
IV 129 1905-1906 ->
V 21 1905-1906 ->
V 50 1906-1907 ->
V 71 1907-1908 ->
V 103 1908-1909 ->

Norges telegrafvæsen (Télégraphes et téléphones de l'État)
V 133 1909-1910 ->
V 166 1910-1911 ->
V 191 1911-1912 ->
VI 5 1912-1913 ->
VI 30 1913-1914 ->
VI 68 1914-1915 ->
VI 102 1915-1916 ->
VI 127 1916-1917 ->
VI 158 1917-1918 ->

Norges telegrafvesen (Télégraphes et téléphones de l'État)
VI 187 1918-1919 ->
VII 21 1919-1920 ->
VII 56 1920-1921 ->
VII 102 1921-1922 ->
VII 130 1922-1923 ->
VII 174 1923-1924 ->
VII 190 1924-1925 ->
VIII 32 1925-1926 ->
VIII 65 1926-1927 ->
VIII 89 1927-1928 ->
VIII 125 1928-1929 ->
VIII 160 1929-1930 ->
VIII 184 1930-1931 ->
IX 9 1931-1932 ->

Telegrafverket (Télégraphes et téléphones de l'État)
IX 29 1932-1933 ->
IX 55 1933-1934 ->
IX 82 1934-1935 ->
IX 109 1935-1936 ->
IX 134 1936-1937 ->
IX 161 1937-1938 ->
IX 190 1938-1939 ->
X 13 1939-1940 ->
X 46 1940-1941 ->
X 61 1941-1942 ->
X 74 1942-1943 ->
X 94 1943-1944 ->
X 120 1944-1945 ->
X 140 1945-1946 ->
X 184 1946-1947 ->
XI 4 1947-1948 ->
XI 37 1948-1949 ->
XI 61 1949-1950 ->
XI 93 1950-1951 ->
XI 136 1951-1952 ->
XI 159 1952-1953 ->
XI 198 1953-1954 ->
XI 226 1954-1955 ->
XI 261 1955-1956 ->
XI 298 1956-1957 ->
XI 331 1957-1958 ->
XII 7 1958-1959 ->
XII 36 1959-1960 ->
XII 65 1960 ->
XII 90 1961 ->
XII 120 1962 ->
XII 153 1963 ->
XII 176 1964 ->
XII 204 1965 ->

Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste (Survey on use of the Telegram Service of the State Telegraph Administration)
RAPP 37 1975 ->


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 10.12 Transport og kommunikasjon