Natur og miljø

Statistikk fra andre enn SSB

Finn statistikk over temperatur og nedbør fra 1900 til i dag
Gå til meteorologisk institutt (met.no)
Finn statistikk om fremmede arter og inngrepsfri natur
Gå til miljodirektoratet.no