Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

115406
115406
forskning
2013-05-27T10:18:00.000Z
no

Forskningsfelt

Tidsserieanalyse og sesongjustering

Forskning på tidsseriemodeller blir brukt for å lage prognoser, vanligvis for økonomiske tidsserier, men også for befolkningsutviklingen. Målet for sesongjustering er å fjerne kalendereffekter og sesongvariasjoner, slik at det er lettere å se endringene i økonomiske tidsserier. Det blir utviklet metoder for sesongjustering tilpasset norske forhold, for eksempel korrigering for bevegelige helligdager.