115406
115406
forskning
2013-05-27T10:18:00.000Z
no

Forskningsfelt

Tidsserieanalyse og sesongjustering

Forskning på tidsseriemodeller blir brukt for å lage prognoser, vanligvis for økonomiske tidsserier, men også for befolkningsutviklingen. Målet for sesongjustering er å fjerne kalendereffekter og sesongvariasjoner, slik at det er lettere å se endringene i økonomiske tidsserier. Det blir utviklet metoder for sesongjustering tilpasset norske forhold, for eksempel korrigering for bevegelige helligdager.