Jord, skog, jakt og fiskeri

Statistikk fra andre enn SSB

Finn statistikk som beskriver akvakultur, yrkesfiske og fangst
Gå til Fiskeridirektoratet
Landbruksdirektoratets offisielle statistikker
Gå til landbruksdirektoratet.no
Finn totalkalkylen for jordbruket, driftsregnskap i jord- og skogbruk og statistikk om bevaringsverdige husdyrraser
Gå til nibio.no
Se statistikk om omsetning av plantevernmidler
Gå til mattilsynet.no