115397
115397
forskning
2013-05-27T10:14:00.000Z
no

Forskningsfelt

Teori og metoder for utvalgsundersøkelser

En del av forskningen på dette feltet omhandler teoretiske betraktninger om forskjellige tilnærminger til analyse av utvalgsundersøkelser. Det arbeides også med utvikling av estimeringsmetoder og metoder for variansestimering tilpasset SSBs undersøkelser.