Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

0. Oversikt- og samlepublikasjoner (Survey and general publications)


0.1. Statistikk (Statistics)

0.2. Økonomi (Economy)

0.3. Standarder. Håndbøker (Standards. Handbooks)

0.4. Orienteringspublikasjoner (Guidance publications)


0.1. Statistikk (Statistics)

Annuaire statistique.
1879 
1880 
1881 
1882 ikke utgitt
1883 
1884 

Historisk statistikk (Historical Statistics)
XII 245 1968 

Nye distriktstall (New District Figures)
1974 -

Résumé des renseignements statistiques,utg. 1875 

Statistisk fylkeshefte
A 449 1971 Aust-Agder ->
A 636 1973 Akershus og Oslo ->
A 594 1973 Aust-Agder ->
A 637 1973 Buskerud ->
A 599 1973 Finnmark ->
A 590 1973 Hedmark ->
A 639 1973 Hordaland ->
A 596 1973 Møre og Romsdal ->
A 641 1973 Nordland ->
A 598 1973 Nord-Trøndelag ->
A 591 1973 Oppland ->
A 638 1973 Rogaland ->
A 640 1973 Sogn og Fjordane ->
A 597 1973 Sør-Trøndelag ->
A 593 1973 Telemark ->
A 642 1973 Troms ->
A 595 1973 Vest-Agder ->
A 592 1973 Vestfold ->
A 589 1973 Østfold ->

Statistisk månedshefte (Monthly Bulletin of Statistics)
Utg. med tittelen:
Meddelelser fra det Statistiske Centralbureau 1882-1921 ->
Statistiske meddelelser 1922-1949 ->
Statistiske meldinger 1950-1959 ->
Statistisk månedshefte 1960-  ->
.

Statistisk ukehefte (Weekly Bulletin of Statistics)
1960 -  

Statistisk årbok (Statistical Yearbook)

Statistisk årbok (Annuaire statistique)
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885-1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926-1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943-1945 
X 162 1946-1948 
X 197 1949 
XI 36 1950 
XI 80 1951 

Statistisk årbok (Statistical Yearbook)
XI 118 1952 
XI 144 1953 
XI 183 1954 
XI 212 1955 
XI 246 1956 
XI 279 1957 
XI 309 1958 
XI 342 1959 
XII 24 1960 
XII 52 1961 
XII 87 1962 
XII 107 1963 
XII 142 1964 
XII 170 1965 
XII 195 1966 
XII 218 1967 
XII 235 1968 
XII 252 1969 
XII 263 1970 
XII 269 1971 
XII 274 1972 
XII 276 1973 
XII 279 1974 
XII 281 1975 
XII 285 1976 

Statistiske meldinger. Sakregister (Bulletin mensuel de statistique. Table systematique des matiéres)
1882-1923
1924-1945

Statistiske oversikter (Statistical Survey)

Statistiske oversigter (Résumé rétrospectif)
1914 

Statistiske oversikter (Résumé rétrospectif)
1926 
X 178 1948 

Statistiske oversikter (Statistical Survey)
XI 330 1958 

0.2. Økonomi (Economy)

Beretning om amtenes økonomiske tilstand (Rapport des préfets sur l'état économique et social des préfectures)


Amtmennenes femÃ¥rsberetninger 1815 — 1925. Forarbeider. 

Oversigt over de af Amtmændene afgivne Rapporter angaaende Norges oeconomiske Tilstand m.m.
1829 

Beretninger om den oeconomiske Tilstand m.m.
1835 

Beretning om Kongeriget Norges økonomiske Tilstand
1836-1840 
1840-1845 
1846-1850 
1851-1855 

Beretning om Kongeriget Norges økonomiske Tilstand (Rapport sur la situation économique du royaume et des préfectures)
I C.No.2 1856-1860 
I C.No.2 1861-1865 Hefte 1  Hefte 2 
I C.No.2 1866-1870 
I C.No.2 1871-1875 

Beretninger om amternes økonomiske tilstand (Rapports sur l'état économique des préfectures)
II C.No.2 1876-1880 Hefte 1  Hefte 2 
III 102 1881-1885 Hefte 1 - Hefte 2. 
III 206 1886-1890 Hefte 1 - Hefte 2. 
III 315 1891-1895 Hefte 1 - Hefte 2. 
IV 106 1896-1900 Hefte 1 - Hefte 2. 
V 93 1901-1905 Hefte 1. -> - Hefte 2. 

Beretninger om amternes økonomiske tilstand (Rapports des préfets sur l'état économique et social des préfectures)
VI 47 1906-1910 Hefte 1 -> Hefte 2. ->

Beretning om amtenes økonomiske tilstand (Rapports des préfets sur l'état économique et social des préfectures)
VII 113 1911-1915 Hefte 1 -> Hefte 2. 

Beretning om den økonomiske tilstand m. v. i Kristiania og Hordaland fylke i
femÃ¥ret 1916-1920 ->

Konjunkturene i mellomkrigstiden. Norge og utlandet (Inter-War Trade Cycles, Norway in Relation to Other Countries), utg. 1951
XI 78 ->

Konjunkturtendensene (Economic Trends)
1976 - 84 ->

Langtidslinjer i norsk økonomi (Trends in Norwegian Economy) 1865-1960
SØS 16 

Norges økonomi etter krigen (The Norwegian Post-War Economy) utg. 1956
SØS 12 ->

Realkapital og økonomisk vekst (Real Capital and Economic Growth) 1900-1956
ART 4 ->

Statistiske Tabeller
1827 
1851 

Tabellarisk Fremstilling af Norges økonomiske udvikling i Aarene 1851-1875 (tildels 1845-1876) 

Tendenser i den økonomiske utvikling (Current Economic Trends)
XI 97 1952 ->

Tjue års økonomisk politikk i Norge. Suksesser og mistak (Twenty Years of Norwegian Economic Policy. An Appraisal), utg. 1965
ART 15 ->

Trends in Norwegian Planning 1945-1975 (Utviklingstendensar i norsk planlegging gjennom 30 år)
ART 84 ->

Vekst og sammenhenger i den norske økonomi 1920-1955 (Growth and Interdependence in the Norwegian Economy)
ART 2 ->

Økonomisk utsyn (Economic Survey) 1900-1950
SØS 3 

Økonomisk utsyn (Economic Survey)

Statistisk-økonomisk oversikt (Aperçu de la situation économique)
For årene 1927-1935 utg. som bilag til statsbudsjettet
1927 ->
1928 ->
1929 ->
1930 ->
1931 ->
1932 ->
1933 ->
1934 ->
1935 ->
1936 ->
1937 ->
1938 ->
1939 ->

Statistisk-økonomisk utsyn over krigsårene (Aperçu de la situation économique pendant les années de guerre), utg. 1945 ->

Statistisk-økonomisk oversikt (Aperçu de la situation économique)
X 123 1946 ->
X 143 1947 ->
X 171 1948 ->

Økonomisk utsyn (Aperçu de la situation économique)
XI 1 1949 ->
XI 47 1950 ->
XI 84 1951 ->

Økonomisk utsyn (Economic Survey)
XI 119 1952 ->
XI 152 1953 ->
XI 190 1954  ->
XI 217 1955  ->
XI 248 1956 ->
XI 285 1957 ->
XI 322 1958 ->
XII 1 1959 ->
XII 32 1960 ->
XII 64 1961 ->
XII 96 1962 ->
XII 127 1963 ->
XII 160 1964 ->
XII 188 1965 ->
XII 210 1966 ->
XII 228 1967 ->
XII 240 1968 ->
XII 257 1969 ->
XII 265 1970 ->
XII 271 1971 ->
XII 275 1972 ->
XII 277 1973 ->
XII 280 1974 ->
XII 283 1975 ->

0.3. Standarder. Håndbøker (Standards. Handbooks)

13 konjunkturindikatorer. En kort oversikt, utg. 1976
SSH 37 ->

Alfasystemet. Et lettkodingssystem for DEUCE, utg. 1959
SSH 16 ->

Commodity List for External Trade Statistics, u.å.
SSH 26 ->

Framlegg til nordisk statistisk terminologi, utg. 1954
SSH 8 ->

Hjemmel for innkreving av oppgaver, utg. 1977
SSH 10

Håndbok for bruk av DATSY, utg. 1974
SSH 33 ->

Håndbok for bruk av NATBLES, utg. 1971
SSH 31 ->

Håndbok for DEUCE-operatører, utg. 1960
SSH 17 ->

Håndbok for 1401-programmerere og -operatører, utg. 1961
SSH 21 ->

Innføring i DEUCE, utg. 1958
SSH 14 ->

Innføring i maskinregning
SSH 4 Hefte 1. Addisjonsmaskinen Addo X, utg. 1954
SSH 4 Hefte 1. Addisjonsmaskiner, utg. 1960 ->
SSH 5 Hefte 2. Kalkulasjonsmaskinen Facit, utg. 1953
SSH 5 Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner utg. 1960 ->

Konsumprisindeksen, utg. 1975
SSH 32 ->

Konsumprisindeksens representantvarer. Gruppering etter leveringssektor og art, utg. 1971
SSH 32 ->

Kurs i hullkortmaskiner, u.å.
SSH 11

Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering, utg. 1971
SSH 30 ->

Norsk/Engelsk ordliste, utg. 1970
SSH 29 ->

Prinsipper for konstruksjon av statistiske blanketter, utg. 1964
SSH 7 ->

Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning, utg. 1975
SSH 36 ->

Programmering for DEUCE
SSH 15 Hefte 1, utg. 1958 ->
SSH 18 Hefte 2, utg. 1960 ->

Regler for maskinskriving i Statistisk Sentralbyrå, u.å.
SSH 3 ->

Regler for publikasjonenes utstyr m.v. i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker, utg. 1958
SSH 1 ->

Regler for publiseringsarbeidet m.v. i Statistisk Sentralbyrå, utg. 1964
SSH 20 ->

Regler for utstyr m.v. for publikasjoner i seriene Norges offisielle statistikk (NOS) og Samfunnsøkonomiske studier (SØS) og publikasjonen Statistiske meldinger, utg. 1958
SSH 6 ->

Revisjon av indeksene for utenrikshandelen (Revision of Indices for Foreign Trade), utg. 1973
ART 57 ->

Standard for gruppering av sykdommer - skader dødsårsaker i offentlig norsk statistikk
SSH 24, 1. utg. 1968 ->
SSH 24, 2. utg. 1973 ->

Standard for handelsområder
SSH 13, 1. utg. 1968 ->
SSH 13, 2. utg. 1972 ->

Standard for kommuneklassifisering, utg. 1975
SSH 35 ->

Standard for næringsgruppering (Standard Industrial Classification) 1972, utg. 1978
SSH 9 ->
Indeks: SSH 9 ->

Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk, utg. 1960

Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk (Norwegian Standard Classification of Education)
SSH 28, 1. utg. 1970 ->
SSH 28 ,2. utg. 1973 ->

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen
Kommer ut i ny utgave hvert år under samme SSH-nummer
SSH 26 1968 ->
SSH 26 1969 ->
SSH 26 1970 ->
SSH 26 1971 ->
SSH 26 1972 ->
SSH 26 1973 ->
SSH 26 1974 ->
SSH 26 1975 ->
SSH 26 1976 ->

Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk, 2. utg. 1972
SSH 23, 1. utg. 1965 ->
SSH 23, 2. utg. 1972 ->

Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra Forbruksundersøkelsen 1958, utg. 1969
SSH 27 ->

Varenomenklatur for industristatistikken
SSH 19, 1. utg. 1961 ->
SSH 19, 2. utg. 1965 ->

Veiledning for nye assistenter, u.å.
SSH 2

0.4. Orienteringspublikasjoner (Guidance publications)

Fortegnelse over Norges officielle statistik (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvége)
1828-1889 ->
1889-1910 ->
1911-1920 ->

Fortegnelse over Norges offisielle Statistikk (Catalogue de la Statistique de la Norvége)
XI 63 1828-1950 ->

Hvem svarer på hva. Statistisk Sentralbyrå, utk. årlig

Publikasjoner fra Statistisk Sentralbyrå, utk. årlig

Publikasjoner i serien Norges Offisielle Statistikk (Publication in the Series Norwegian Official Statistics)
A 615 1950-1973 ->

Statistisk sentalbyrå gjennom 75 år: 3 25-årsmeldinger
NOS XI 65 ->

Veiviser i norsk statistikk (Guide to Norwegian Statistics), utg. 1976


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne: 00.00 Oversikter