115125
115125
forskning
2013-05-24T15:34:00.000Z
no

Forskningsfelt

Virksomhetsatferd

Denne forskningen gir økt kunnskap om virksomheters atferd, primært gjennom økonometriske analyser av mikrodata. Aktuelle problemstillinger er hvor effektive offentlige tiltak er til for å stimulere foretakenes FoU-investeringer, og hvilke virkninger ulik utforming av foretaks- og kapitalbeskatningen har på virksomhetenes realinvesteringer.

Prosjekter

  • Effekter av offentlig subsidiert, næringsrettet forskning

    Formålet med dette prosjektet er å få bedre kunnskap om effektene av offentlig finansiert, næringsrettet forskning. Ved å kombinere data mikrodata for bedrifter og foretak med data fra prosjektdatabasene til Norges forskningsråd, som gir en rik beskrivelse av prosjekter, herunder ekspertvurderinger som ligger til grunn for beslutninger om tildeling av støtte.

Kontakt