Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

20. Rettsforhold (Justice and crime)


20.1. Kriminalitet (Criminality)

20.2. Fengsler. Fanger (Prisons. Prisoners)

20.3. Sivile saker (Civil Cases)

20.4. Skiftevesen (Administration of Estates)


20.1. Kriminalitet (Criminality)

Drukkenskapsforseelser (Délits d'ivresse)
VI 78 1913-1915 ->
VI 143 1916-1917 ->

Kriminalitet og sosial bakgrunn (Crimes and Social Background), utg. 1962
SØS 11 ->

Kriminalitet, årskull og økonomisk vekst (Crimes, Generations and Economic Growth), utg. 1965
ART 12 ->

Kriminalstatistikk (Criminal Statistics)

Oversigt over de vigtigste Resultater af Norges Kriminalstatistik (Statistique de la justice criminelle)
III 70 1846-1885 ->

Criminalstatistiske Tabeller (Statistique de la justice criminelle)
I B.No.1 1860 ->
I B.No.1 1861 ->
I B.No.1 1862 ->
I B.No.1 1863 ->
I B.No.1 1864 ->
I B.No.1 1865 ->
I B.No.1 1866 ->
I B.No.1 1867 ->
I B.No.1 1868 ->
I B.No.1 1869 ->
I B.No.1 1870 ->
I B.No.1 1871 ->
I B.No.1 1872 ->
I B.No.1 1873 ->
I B.No.1 1874 ->
I B.No.1 1875 ->
I B.No.1 1876 ->
I B.No.1 1877 ->
I B.No.1 1878 ->

Tabeller vedkommende Norges Kriminalstatistik (Statistique de la justice criminelle)
II B.No.1 1879 ->
II B.No.1 1880 ->
II B.No.1 1881 ->
III 6 1882 ->
III 32 1883 ->
III 39 1884 ->
III 69 1885 ->
III 79 1886 ->

Kriminalstatistik (Statistique de la justice criminelle)
V 210 1886-1904 Oversigt ->

Kriminalstatistik (Justice criminelle)
III 94 1887 ->
III 119 1888 ->
III 141 1889 ->
III 184 1890 ->
III 188 1891 ->
III 238 1892 ->
III 260 1893 ->
III 277 1894 ->
IV 14 1895, 1896 og 1897 ->
IV 44 1898 og 1899 ->
IV 79 1900. ->
IV 126 1901 og 1902 ->
V 41 1903 og 1904 ->
V 91 1905 og 1906 ->
V 142 1907 og 1908 ->
V 203 1909 og 1910 ->
VI 59 1911 og 1912 ->
VI 113 1913 og 1914 ->

Kriminalstatistikk (Justice criminelle)
VI 188 1915 og 1916 ->

Kriminalstatistikk og kriminell rettspleie (Criminalité et justice criminelle)
VII 64 1917 og 1918 ->
VII 85 1919 og 1920 ->
VII 160 1921 og 1922 ->

Kriminalstatistikk (Statistique de la criminalité)
VIII 36 1923 og 1924 Med hovedoversikt 1905-1924 ->
VIII 101 1925 og 1926 ->
VIII 133 1927 og 1928 ->
VIII 190 1929 og 1930 ->
IX 32 1931 og 1932 ->
IX 84 1933 og 1934 ->
IX 135 1935 og 1936 ->
IX 187 1937 og 1938 ->
X 38 1939 og 1940 ->
X 92 1941 og 1942 ->
X 122 1943 og 1944 ->
X 166 1945 og 1946 ->
XI 7 1947 og 1948 ->
XI 96 1949 og 1950 ->

Kriminalstatistikk (Criminal Statistics)
XI 178 1951 og 1952 ->
XI 207 1953 ->
XI 234 1954 ->
XI 267 1955 ->
XI 305 1956 ->
XI 337 1957 ->
XII 16 1958 ->
XII 48 1959 ->
A 43 1960 Domfelte, botfelte og påtalefritatte 

A 44 1960 Domfelte innsatt i og løslatt fra fengselsvesenets anstalter 
A 57 1961 Hefte 1. Forbrytelser ferdig etterforsket, av politiet 
A 60 1961 Hefte 2. Domfelte, botlagte og påtalefritatte 
A 62 1961 Hefte 3. Innsatte og løslatte ved fengselsanstalter 
A 64 1961 Hefte 4. Tilbakefallsstatistikk for siktede 
A 80 1962 Hefte 1. Forbrytelser etterforsket av politiet 
A 87 1962 Hefte 2. Domfelte, botlagte og påtalefritatte 
A 89 1962 Hefte 3. Innsatte og løslatte ved fengselsanstalter 
A 111 1963 Hefte 1. Forbrytelser etterforsket av politiet 
A 117 1963 Hefte 2. Domfelte, botlagte og påtalefritatte 
A 118 1963 Hefte 3. Innsatte og løslatte ved fengselsanstalter 
A 112 1963 Hefte 4. Tilbakefallsstatistikk for siktede 
A 137 1964 Hefte 1. Forbrytelser etterforsket av politiet 
A 141 1964 Hefte 2. Domfelte, botlagte og påtalefritatte 
A 142 1964 Hefte 3. Innsatte og løslatte ved fengselsanstalter 
A 171 1965 Hefte 1. Forbrytelser etterforsket av politiet 
A 175 1965 Hefte 2. Domfelte, botlagte og påtalefritatte 
A 177 1965 Hefte 3. Innsatte og 1 slatte ved fengselsanstalter 
A 176 1965 Hefte 4. Tilbakefallsstatistikk for siktede 
A 262 1966 Domfelte, botlagte og påtalefritatte 
A 291 1966 Fanger 
A 227 1966 Forbrytelser etterforsket av politiet 
A 273 1967 Domfelte, botlagte og påtalefritatte 
A 312 1967 Fanger 
A 250 1967 Forbrytelser etterforsket av politiet 
A 311 1968 Domfelte, botlagte og påtalefritatte 
A 335 1968 Fanger 
A 299 1968 Forbrytelser etterforsket av politiet 
A 373 1969 Domfelte, botlagte og påtalefritatte 
A 392 1969 Fanger ->
A 364 1969 Forbrytelser etterforsket av politiet 

A 499 1970 Domfelte, botlagte og påtalefritatte ->
A 477 1970 Fanger 
A 456 1970 Forbrytelser etterforsket av politiet 
A 550 1971 Fanger ->
A 510 1971 Forbrytelser etterforsket av politiet ->
A 531 1971 Reaksjoner ->
A 667 1972 Fanger ->
A 585 1972 Forbrytelser etterforsket av politiet ->
A 643 1972 Reaksjoner ->
A 689 1973 Fanger ->
A 656 1973 Forbrytelser etterforsket av politiet ->
A 680 1973 Reaksjoner ->
A 754 1974 Fanger ->
A 728 1974 Forbrytelser etterforsket av politiet ->
A 759 1974 Reaksjoner ->
A 839 1975 Fanger 
A 816 1975 Forbrytelser etterforsket av politiet 
A 837 1975 Reaksjoner 
A 924 1976 Fanger 

Kriminalstatistikk (Criminal Statistics)
SA 17 1960-1972 Oversikt ->

Kriminalstatistikk. Tilbakefall i 1957-1966 blant domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser i 1957 (Criminal Statistics. Recidivism among Persons Found Guilty of Crimes)
A 281 1957-1966 

Kriminalstatistikk. Tilbakefall i 1962-1969 blant domfelte, botlagte og påtalefritette for forbrytelser i 1962 (Criminal Statistics. Recidivism among Persons Found Guilty of Crimes)
A 471 1962-1969 

Kriminalstatistikk. Tilbakefall 1966-69 blant siktede i 1965-66 (Criminal Statistics.Recidivism among Persons Charged with Crimes)
A 402 1966-69 

Kriminalstatistikk. Tilbakefall blant siktede 1963-1964. 1967 (Criminal Statistics. Recidivism among Persons Charged with Crimes)
A 265 1963-1964 

Kriminel retspleie (Justice criminelle)
III 291 1892 og 1893 ->
III 339 1894-1896 ->
IV 37 1897 og 1898 ->
IV 81 1899 og 1900 ->
V 3 1901 og 1902 ->
V 48 1903 og 1904 ->

Kriminell rettspleie og benådninger (La justice criminelle: Comptes de travail des tribunaux et les grâces)
VI 173 1913 og 1914 ->

Politistatistikk. Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet (Crimes Inquired into by the Police)
A 21 1959 
A 40 1960 

Statistikk over landssvik (Statistics on Treason and Collaboration)
XI 179 1940-1945 

Tilbakefallsstatistikk for domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser (Statistics on Recidivism for Persans Sentenced for Crimes and Persons Suspended of Prosecution)
A 35 1951 

20.2. Fengsler. Fanger (Prisons. Prisoners)

Distriktsfængsler (Prisons départementales)

Beretning om Rigets Distriktsfængsler (Rapport sur les prisons départementales)
III 56 1885 og 1886 ->
III 76 1887 ->

Distriktsfængsler (Prisons départementales)
III 113 1888 ->
III 138 1889 ->
III 159 1890 ->
III 180 1891 ->
III 194 1892 ->
III 214 1893 ->
III 246 1894 ->
III 272 1895 ->
III 292 1896 ->
III 309 1897 ->
III 332 1898 ->
IV 12 1899 ->
IV 53 1900 ->

Fengselsstyrets årbok (Report of the Prison Administration)

Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'Administration générale des prisons)
IV 86 1901-1902 Hefte 1. Meddelelser om det norske fængselsvæsen i det 19de aarhundrede ->
IV 97 1901-1902 Hefte 2. Aarsberetning 1901-1902 ->

Fængselsstyrelsens aarbok (Prisons départementales)
V 7 1902-1903 ->
V 29 1903-1904 ->

Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'Administration générale des prisons)
V 80 1904-1905 ->
V 119 1906 ->
V 139 1907 ->
V 168 1908 ->
V 205 1909 ->
VI 11 1910 ->
VI 61 1911 ->
VI 75 1912 ->
VI 98 1913 ->
VI 117 1914 ->
VI 134 1915 ->
VI 159 1916 ->
VII 17 1917 ->
VII 30 1918 ->

Fengselsstyrelsens årbok (Annuaire de l'Administration générale des prisons)
VII 79 1919 ->
VII 110 1920 ->
VII 132 1921 ->
VII 135 1922 ->
VII 173 1923 ->
VIII 46 1924 ->

Fengselsstyrets årbok (Annuaire de l'Administration générale des prisons)
VIII 96 1925 ->
IX 91 1926-30 ->

Fengselsstyrets årbok (Report of the Prison Administration)
XI 172 1931-1950 ->

Strafarbeidsanstalter (Les établissements pénitentiaires)

Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter (Rapport sur les établissements pénitentiaires)
I B.No.3 1868 ->
I B.No.3 1875 ->
I B.No.3 1876 ->
I B.No.3 1877 ->
I B.No.3 1878 ->
II B.No.3 1879 ->
II B.No.3 1880-1881 ->
II B.No.3 1881-1882 ->
II B.No.3 1882-1883 ->
III 8 1883-1884 ->
III 25 1884-1885 ->
III 42 1885-1886 ->
III 72 1886-1887 ->

Strafarbeidsanstalter (Les établissements pénitentiaires)
III 86 1887-1888 ->
III 135 1888-1889 ->
III 157 1889-1890 ->
III 177 1890-1891 ->
III 198 1891-1892 ->
III 220 1892-1893 ->
III 237 1893-1894 ->
III 266 1894-1895 ->
III 286 1895-1896 ->
III 308 1896-1897 ->
III 328 1897-1898 ->
IV 7 1898-1899 ->
IV 31 1899-1900 ->
IV 61 1900-1901 ->

20.3. Sivile saker (Civil Cases)

Sivilrettsstatistikk (Civil Judicial Statistics)

Den civile Retspleie i Aaret 1886 med sammenlignende Tabeller for tidliger Aar (Statistique de la justice civile pour l'année 1886 avec des tableaux rétrospectifs pour les années antérieures)
III 78 1886 ->

Civil retspleie (Justice civile)
III 98 1887 ->
III 122 1888 ->
III 148 1889 ->
III 166 1890 ->
III 186 1891 ->
III 204 1892 ->
III 233 1893 ->
III 257 1894 ->
III 283 1895 ->
III 312 1896 ->
IV 4 1897 og 1898 ->
IV 34 1899 og 1900 ->
IV 91 1901 og 1902 ->
V 24 1903 og 1904 ->
V 53 1905 ->
V 92 1906 og 1907 ->
V 146 1908 og 1909 ->
V 178 1910 ->
VI 49 1911, 1912 og 1913 ->
VI 123 1914 og 1915 ->
VI 192 1916, 1917 og 1918 ->
VII 46 1919 og 1920 ->
VII 124 1921 og 1922 ->
VIII 144 1928 og 1929 ->
I årene 1930-1958 i: Statistiske meldinger ->

Sivilrettsstatistikk (Civil Law Statistics)
A 13 1959 
A 34 1960 
A 54 1961 
A 75 1962 

Sivilrettsstatistikk (Civil Judicial Statistics)
A 101 1963 
A 139 1964 
A 163 1965 
A 204 1966 
A 249 1967 
A 285 1968 
A 349 1969 
A 420 1970 
A 496 1971 
A 575 1972 ->
A 650 1973 ->
A 721 1974 ->
A 809 1975 ->

20.4. Skiftevesen (Administration of Estates)

Skiftevesenet samt overformynderiene (Successions, Faillites et biens pupillaires)

Tabeller vedkommede Skiftevæsenet (Tableaux des successions et des faillites)
I B.No.2 1865 ->

Tabeller vedkommende Skiftevæsenet tilligemed Oversigt over de efter Overformynderregnskaberne under Rigets Overformynderiers Bestyrelse henstaaende Midler (Depuis 1866 cette publication contient aussi des tableaux sur l'administration des biens pupillaires)
I B.No.2 1866 ->

Tabeller vedkommende Skiftevesenet (Tableaux des successions et des faillites)
I B.No.2 1867 ->
I B.No.2 1868 ->
I B.No.2 1869 ->
I B.No.2 1870 ->
I B.No.2 1871 ->
I B.No.2 1872 ->
I B.No.2 1873 ->
I B.No.2 1874 ->
I B.No.2 1875 ->
I B.No.2 1876 ->
I B.No.2 1877 ->

Tabeller vedkommende Skiftevæsenet tilligemed Opgave over de efter Overformynder -Regnskaberne under Rigets Overformynderiers Bestyrelse henstaaende Midler (Tableaux des successions, des faillites et des biens pupillaires)
II B.No.2 1878-1880 ->
II B.No.2 1881 ->
III 5 1882 ->
III 22 1883 ->
III 35 1884 ->
III 57 1885 ->

Skiftevæsen tilligemed opgave over de efter overformynder-regnskaberne under rigets overformynderiersbestyrelse henstaaende midler (Successions, faillites et biens pupillaires)
III 88 1886 ->
III 117 1887 ->
III 133 1888 ->
III 151 1889 ->
III 171 1890 ->
III 190 1891 ->
III 207 1892 ->
III 232 1893 ->
III 253 1894 ->
III 300 1895 ->
IV 18 1896, 1897 og 1898 ->
IV 41 1899 ->
IV 66 1900 ->
IV 88 1901 ->
IV 107 1902 ->

Skiftevæsen samt overformynderiene (Successions, faillites et biens pupillaires)
V 30 1903 og 1904 ->

Skiftevæsenet samt overformynderiene (Successions, faillites et biens pupillaires)
V 59 1905 ->
V 82 1906 og 1907 ->
V 131 1908 og 1909 ->
V 185 1910 ->
VI 33 1911 og 1912 ->
VI 84 1913 og 1914 ->
VI 114 1915 ->

Skiftevesenet 1916 og 1917 samt overformynderiene 1916 (Successions, faillites et biens pupillaires)
VI 165 1916 og 1917. 1916 ->

Skiftevesent 1920. Overformynderiene 1919 og 1920 (Successions, faillites et biens pupillaires)
VII 74 1920. 1919 og 1920 ->
VII 34 1918 og 1919. 1917 og 1918 ->

Skiftevesenet samt overformynderiene (Successions, faillites et biens pupillaires)
VII 123 1921 og 1922 ->
VIII 10 1923 og 1924 ->


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 03.05 Kriminalitet og rettsvesen