Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

17. Forbruk (Consumption)

An Analysis of the Effects of Transitory Income on Expenditure of Norwegian Households, utg. 1968
ART 19 ->

Beholdning og anskaffelse av varige forbruksvarer i private husholdninger (Accounts of Stocks and Purchases of Durable Consumer Goods in Private Households), utg. 1976
SA 28 ->

Estimering av konsumfunksjoner på grunnlag av nasjonalregnskapsdata (Estimating Consumption Functions from National Accounts Data)
ART 53 1865-1968 ->

Estimering av makro-konsumfunksjoner for etterkrigstiden. Metodespørsmål og empiriske resultater (Estimating Aggregate Consumption Functions for the Post-War Period. Methodological Problems and Empirical Results), utg. 1974
ART 63 ->

Forbruk blant skoleungdom og studenter (Students' Consumer Expenditure)
SA 25 1973-1974 ->

Forbruksundersøkelse (Survey of Consumer Expenditure)

Forbruksundersøkelsen (Survey of Consumer Expenditure)
A 7 1958 Hefte 1. 
A 31 1958 Hefte 2. 
A 41 1958 Hefte 3. Regresjonsberegninger 

Forbruksundersøkelse (Survey of Consumer Expenditure)
A 280 1967 Hefte 1. 
A 300 1967 Hefte 2. 
A 334 1967 Hefte 3. 
A 705 1973 ->

Forbruksundersøkelse etter intervjumetoden (Family Budgets)
XI 131 1952 ->

Forbruksundersøkelse for skoleungdom og studenter (Survey of Students' Consumer Expenditure)
A 717 1973-1974 ->

Forbruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom (Survey of Students' Consumption)
RAPP 2 1967 ->

Husholdningsregnskaper (Family Budgets)

Husholdningsregnskap (Budget de familles)
VII 13 1918-1919 ->
VIII 103 1927-1928 ->

Husholdningsregnskaper (Budgets de familles)
XI 23 1947-1948 ->

Husholdningsregnskaper (Family Budgets)
XI 128 1951-1952 ->

Husholdningsregnskaper for alderstrygdede (Family Budgets for Old Age Pensioners)
XI 284 1955-1956 ->

Husholdningsregnskaper for fiskerfamilier (Family Budgets for Fishermen's Families)
XI 250 1954 ->

Husholdningsregnskaper for handelsfunktionærer m.v. (Budgets de familles d'employés du commerce, etc.), utg. 1915
VI 44 ->

Husholdningsregnskaper for høyere funksjonærer (Family Budget Studies for Salaried Employees in the Higher Income Groups)
XI 157 1952-1953 ->

Husholdningsregnskaper for jordbrukerfamilier (Family Budgets for Farmers' Families), utg. 1957
XI 274 ->

Hvem har nytte av forbrukerservice? (To Whose Benefit is the Consumer Service?), utg. 1974
ART 64 ->

Konsumelastisiteter og konsumprognoser bygd på nasjonalregnskapet (Consumer Demand Elasticities and Consumer Expenditure Projections Based on National Accounts Data), utg. 1963
ART 7 ->

Konsumets og sparingens langsiktige utvikling (Consumption and Saving in the Process of Long-Term Growth), utg. 1970
ART 36 ->

Konsumkreditter og betalingsvaner i private husholdninger (Consumer Credits and Mode of Payments in Private Households), utg. 1975
RAPP 31 ->

Metoder i analysen av forbruksdata (Methods in Family Budget Analyses), utg. 1960
ART 6 ->

Private husholdningers forbruk (Private Households' Consumption)
SA 24 1973 ->

Prognoser for de langsiktige endringer i sammensetningen av det private konsum (Long-Term Forecasts for the Changes in the Composition of the Private Consumption), utg. 1973
ART 55 ->

Undersøkelse om Forbrukerrapporten, vareundersøkelser og reklamasjoner (Survey on the Consumer's Report, Commodity Examinations and Reclamations)
RAPP 8 1969 ->


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 05.02 Forbruk