Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

2. Befolkning. Helseforhold (Population. Health)


2.1. Folketellinger (Population Censuses)

2.2. Framskriving av folkemengden (Population Projections)

2.3. Folketall. Alder og ekteskapelig status (Population. Age and Marital Status)

2.4. Rekruttering til det militære (Military Recruitment)

2.5. Folkemengdens bevegelse generelt (Movement of Population in General)

2.6. Dødelighet (Mortality)

2.7. Ekteskap. Fødsler (Marriages. Births)

2.8. Flyttinger (Migration)

2.9. Helseforhold generelt (Health in General)

2.10. Dødsårsaker(Causes of Death)

2.11. Psykiatriske sykehus (Mental Hospitals)

2.12. Spedalske (Lepers)

2.13. Sykehus. Leger (Hospitals. Physicians)


2.1. Folketellinger (Population Censuses)

Folke- og boligtelling (Population and Housing Census)

Tabeller vedkommende Folketællingerne (Résultats des recensements)
I C.No.1 1801 og 1825 

Tabeller over Folkemængden (Recensement)
ST A. 1 1835 ->  NSD logo

Tabeller over Folkemængden 31.12.1845 samt over de i Tidsrummet 1836-1845 Ægteviede, Fødte og Døde (Recensement 1845 et mouvement de la population 1836-1845)
ST B. 8 1845 og 1836-1845 ->  NSD logo

Tabeller over Folkemængden 31.12.1855 samt over de i Tidsrummet 1846-1855 Ægteviede, Fødte og Døde (Recensement 1855 et mouvement de la population 1846-1855)
ST B. 16 1855 og 1846-1855 ->  NSD logo

Resultaterne af Folketællingen 1866(Résultats du recensement général)
I C.No.1 1866   NSD logo

Resultaterne af Folketællingen 1876 (Résultats du recensement général)
I C.No.1 1876   NSD logo

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik (Études démographiques sur les résultats du recensement général)
II C.No.1 1876 

Resultaterne af de kommunale Folketællinger i Norges Byer (Résultats du recensement dans les villes de Norvege)
III 53 1885 ->

Folketællingen 1891 (Recensement)
III 229 1891 Bebodde hus og husholdninger samt folkemængde fordelt efter kjøn, alder og egteskabelig stilling   NSD logo
III 236 1891 Folkemængde fordelt efter livsstilling   NSD logo
III 259 1891 Folkemængde fordelt efter livsstilling med angivelse av alder og egteskabelig stilling 
III 278 1891 Folkemængde fordelt efter nationalitet, fødested og trosbekjendelse. Blinde, døvstumme og sindssyke. Egteskaber mellem nærbeslegtede. Navnefortegnelse over personer, 95 aar og derover   NSD logo
III 202 1891 Folkemængde i rigets forskjellige administrative inddelinger   NSD logo

III 284 1891 De vigtigste resultater av de statistiske tabeller vedkommende Folketællingen (Aperçu général du recensement) 

Folketællingen 1900 (Recensement)
IV 52 1900 Hefte 1. Folkemængde i rikets forskjellige administrative inddelinger m.v.   NSD logo
IV 73 1900 Hefte 2. Folkemængde fordelt efter kjøn, alder og egteskabelig stilling   NSD logo
IV 82 1900 Hefte 3. Bebodde hus og husholdninger   NSD logo
IV 83 1900 Hefte 4. Folkemængde fordelt efter nationalitet, fødested og trosbekjendelse, blinde, døvstumme og sindssyke   NSD logo
IV 111 1900 Hefte 5. Folkemængde fordelt efter livsstilling   NSD logo
IV 124 1900 Hefte 6. Folkemængde fordelt efter livsstilling med angivelse av alder og egteskabelig stilling 
V 4 1900 Hovedoversigt 

Folketællingen 1910 (Recensement)
V 170 1910 Hefte 1. Folkemængde i Rikets forskjellige administrative inddelinger m.v.   NSD logo
V 182 1910 Hefte 2. Finner og lapper. Hjemvendte norskamerikanere. Dissentere. Blinde, døve og sindssyke   NSD logo
V 188 1910 Hefte 3. Bebodde hus og husholdninger   NSD logo
V 211 1910 Hefte 4. Folkemængde fordelt efter livsstilling   NSD logo
VI 8 1910 Hefte 5. Folkemængde fordelt efter kjøn, alder og egteskabelig stilling samt fødesteder. Fremmede staters undersaatter   NSD logo
VI 20 1910 Hefte 6. Folkemængde fordelt efter livsstilling med angivelse av alder og egteskabelig stilling. Navnefortegnelse over gamle 
VI 77 1910 Hovedoversigt 

Folketellingen 1920 (Recensement)
VII 39 1920 Hefte 1. Folkemengde og areal i rikets forskjellige deler. Hussamlinger på landet   NSD logo
VII 40 1920 Hefte 2. Trossamfund 
VII 76 1920 Hefte 3. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling   NSD logo
VII 81 1920 Hefte 4. Folkemengden fordelt efter fødested. Finner og kvener. Andre lands statsborgere. Norskamerikanere   NSD logo
VII 96 1920 Hefte 5. Blinde, døvstumme, åndssvake, sinnssyke og vanføre 
VII 97 1920 Hefte 6. Barnetallet i norske ekteskap 
VII 98 1920 Hefte 7. Boligstatistikk. Byer 
VII 144 1920 Hefte 8. Boligstatistikk. Bygder   NSD logo
VII 103 1920 Hefte 9. Folkemengden fordelt efter livsstilling. Riket. Bygder. Byer   NSD logo
VII 111 1920 Hefte 10. Folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stilling 
VII 131 1920 Hefte 11. Folkemengden fordelt efter livsstilling. Fylker. Byer og herreder. Prosenttall 
VII 154 1920 Hefte 12. Byggeskikker på den norske landsbygd 
VII 161 1920 Hefte 13. Oversikt over livsstillingsstatistikken og tellingens utførelse 

Folketellingen 1930 (Recensement)
VIII 182 1930 Hefte 1. Folkemengde og areal i rikets forskjellige deler. Bebodde øier. Hussamlinger på landet   NSD logo
VIII 192 1930 Hefte 2. Trossamfund   NSD logo
VIII 196 1930 Hefte 3. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling, livsstilling og fødested. "Oslobefolkning" utenfor Oslo   NSD logo
IX 17 1930 Hefte 4. Samer og kvener. Andre lands statsborgere. Blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke   NSD logo
IX 24 1930 Hefte 5. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling 
IX 40 1930 Hefte 6. Folkemengden fordelt efter livsstilling   NSD logo
IX 47 1930 Hefte 7. Inntekt og formue efter skatteligningen 
IX 61 1930 Hefte 8. Hovedoversikt over livsstillingsstatistikken. Folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stilling 
IX 62 1930 Hefte 9. Barnetallet i norske ekteskap 
IX 63 1930 Hefte 10. Boligstatistikk 

Folketellingen 1946 (Recensement de la population)
XI 2 1946 Hefte 1. Folkemengde og areal i de forskjellige deler av landet. Bebodde øyer. Hussamlinger   NSD logo
XI 31 1946 Hefte 2. Trossamfunn   NSD logo
XI 41 1946 Hefte 3. Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling, etter levevei og etter fødested i de enkelte herreder og byer   NSD logo
XI 50 1946 Hefte 4. Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. Riket og fylkene. Fremmede statsborgere 
XI 99 1946 Hefte 5. Boligstatistikk 
XI 155 1946 Hefte 6. Yrkesstatistikk 

Folketellingen 1950 (Population Census)
XI 145 1950 Hefte 1. Folkemengde og areal i de ymse administrative inndelinger av landet. Hussamlinger i herredene   NSD logo
XI 146 1950 Hefte 2. Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. Riket, fylkene og de enkelte herreder og byer   NSD logo
XI 221 1950 Hefte 3. Folkemengden etter hovedyrke i de enkelte kommuner og fylker   NSD logo
XI 323 1950 Hefte 4. Oversikt over yrkesstatistikken. Detaljoppgaver for riket 
XI 271 1950 Hefte 5. Barnetallet i norske ekteskap 
XI 258 1950 Hefte 6. Personer 15 år og mer etter utdanning   NSD logo
XI 153 1950 Hefte 7. Trossamfunn   NSD logo
XI 236 1950 Hefte 8. Personer født i utlandet. Fremmede statsborgere. Bruken av samisk og kvensk   NSD logo
XI 303 1950 Hefte 9. Husholdningenes sammensetning 
XI 253 1950 Hefte 10. Boligstatistikk 
Bosettingskart over Norge. Folketelling 1950. 1:400 000 1955 15 bl.  

Folketellingen 1960 (Population Census)
XII 108 1960 Hefte 1. Folkemengde og areal etter administrative inndelinger. Tettbygde strøk i herredene. Bebodde øyer   NSD logo
XII 117 1960 Hefte 2. Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig status   NSD logo
XII 129 1960 Hefte 3. Folkemengden etter næring, stilling og sosial status   NSD logo
XII 133 1960 Hefte 4. Utdanning   NSD logo
XII 151 1960 Hefte 5. Husholdninger og familiekjerner   NSD logo
XII 157 1960 Hefte 6. Boliger 
XII 158 1960 Hefte 7. Barnetallet i ekteskap 
XII 140 1960 Hefte 8. Trossamfunn. Fødested. Statsborgerskap. Eiere av personbil. Leiligheter med telefon   NSD logo
Folketellingen 1. november 1960. Tellingsresultater - Tilbakegående tall - Prognoser, u.å. Kommunehefter.   NSD logo

Folke- og boligtelling 1970 (Population and Housing Census)
A 679 1970 Hefte 1. Folkemengden etter geografiske inndelinger 
A 693 1970 Hefte 2. Næring, yrke og arbeidstid m.v. 
A 708 1970 Hefte 3. Utdanning 
A 739 1970 Hefte 4. Familier og husholdninger 
A 730 1970 Hefte 5. Boligstatistikk 
A 823 1970 Hefte 6. Kontrollundersøkelse 
Bosettingskart. Folketelling 1970. 1:250 000. Blad 1-33. 1974-75.
Bosettingskart over Norge. Folketelling 1970. 1:1 000 000 1976 1 bl.
Folke- og boligtelling 1970. Statistiske kommunehefter, utg. 1972-74    NSD logo

Markedstall. Folke- og boligtelling (Market Data. Population and Housing Census)
A 659 1970 

Markedstall. Folketellingen (Market Data. Population Census)
A 71 1960 

2.2. Framskriving av folkemengden (Population Projections)

Framskriving av folkemengden (Population Projections)
A 307 til 1990 
A 468 1971-2000 

Framskriving av folkemengden. Regionale tall (Population Projections. Regional Figures)
A 523 1972-2000 
A 762 1975-2000 

Framskriving av folkemengden i Norge 1973-2100. Et analytisk eksperiment (Population Projections. An Analytic Experiment)
ART 69  ->

Kommentarer til Statistisk Sentralbyrås framskriving av folkemengden i kommunene 1972-2000 (Comments to the Regional Population Projections)
ART 52  ->

Levels of Error in Population Forecasts (Usikkerhetsnivåer ved befolkningsprognoser)
ART 61 ->

Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognosemodell ved de regionale framskrivinger (The Population Projection Model of the Central Bureau of Statistics of Norway in the Regional Projections)
ART 80 1975 ->

Statistisk Sentralbyrås regionale befolkningsframskrivinger. Nåværende opplegg og utviklingsplaner (The Regional Population Projections of the Central Bureau of Statistics of Norway. Current Procedure and Plans for the Future)
ART 62 1974 ->

Usikkerhet ved befolkningsprognoser (Inaccuracy of Population Projections), utg. 1973
ART 54 ->

Se også de digitaliserte: SSB Publikasjoner utgitt 1977-96 -> Emne 02.03 Befolkningsframskrivninger

2.3. Folketall. Alder og ekteskapelig status (Population. Age and Marital Status)

Familiestatistikk (Family Statistics)
A 738 1974 ->

Folkemengden etter alder og ekteskapelig status (Population by Age and Marital Status)

Folkemengden etter alder (Population by Age)
A 222 1965 
A 266 1967 
A 355 1969 

Folkemengden etter alder og ekteskapelig status (Population by Age and Marital Status)
A 448 1970 
A 578 1972 
A 653 1973 
A 729 1974 
A 821 1975 

Folketallet i kommunene (Population in Municipalities)

Folkemengden i herreder og byer (Population in Rural Districts and Towns)
XI 134 1952 ->  NSD logo
XI 171 1953 ->  NSD logo
XI 195 1954 ->  NSD logo
XI 228 1955 ->  NSD logo
XI 268 1956 ->  NSD logo
XI 304 1957 ->  NSD logo
XI 333 1958 ->  NSD logo

Folkemengden i herreder og byer (Population in Rural Districts and Towns)
A 3 1959 og foreløpige tall 1960   NSD logo
A 30 1960 og foreløpige tall 1961   NSD logo
A 67 1962 og foreløpige tall 1963   NSD logo
A 90 1963 og foreløpige tall 1964   NSD logo
A 119 1964 og foreløpige tall 1965   NSD logo

Folketallet i kommunene (Population in Municipalities)
A 187 1965-67   NSD logo
A 225 1966-68   NSD logo
A 270 1967-69   NSD logo
A 330 1969-70   NSD logo
A 412 1970-71   NSD logo
A 476 1971-72   NSD logo
A 552 1972-73   NSD logo
A 630 1973-74   NSD logo
A 700 1974-75   NSD logo
A 793 1975-76   NSD logo

Norges folkemængde fordelt paa de enkelte aldersaar 1846-1901 (Population de droit)
V 113  ->

Utviklingstendensar i 1975 i Norges befolkning (Trends in the Norwegian Population in 1975)
ART 90 ->

De yrkesaktive i Norge 1875-1960 og prognoser for utviklingen fram til 1970 (The Economically Active Population in Norway 1875-1960 and Forecasts up to 1970), utg. 1964
ART 10  ->

Yrkesbefolkningen i Norge (The Economically Active Population), utg. 1975
ART 76 ->

Se også de digitaliserte: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 02 Befolkning

2.4. Rekruttering til det militære (Military Recruitment)

Rekruttering (Recrutement)

Rekruteringsstatistik for den norske Armee (Statistique du recrutement)
II E.No.1 1878 - 80 ->
II E.No.1 1881 - 83 ->
III 15 1884 ->
III 21 1885 ->
III 44 1886 ->
III 62 1887 ->
III 85 1888 ->

Rekrutering (Recrutement)
III 107 1889 ->
III 129 1890 ->
III 150 1891 ->
III 172 1892 ->
III 199 1893 ->
III 235 1894 ->
III 256 1895 ->
III 268 1896 ->
III 289 1897 ->
III 313 1898 ->
III 335 1899 ->
IV 10 1900 ->
IV 50 1901 ->
IV 68 1902 ->
IV 95 1903 ->
IV 119 1904 ->
V 10 1905 ->
V 38 1906 ->
V 57 1907 ->
V 86 1908 ->
V 110 1909 ->
V 154 1910 ->
V 184 1911 ->
V 217 1912 ->
VI 36 1913 ->
VI 146 1914 ->

Rekruttering (Recrutement)
VI 168 1915 ->
VI 193 1916 ->
VII 27 1917 ->
VII 33 1918 ->
VII 42 1919 ->
VII 69 1920 ->
VII 101 1921 ->
VIII 112 1922 -1926 ->
VIII 176 1927 ->
IX 23 1928 ->
IX 48 1929 ->
IX 74 1930 og 1931 ->
IX 97 1932 og 1933 ->
IX 129 1934 og 1935 ->
IX 152 1936 ->
IX 183 1937 ->

2.5. Folkemengdens bevegelse generelt (Movement of Population in General)

Folkemengdens bevegelse (Vital Statistics and Migration Statistics)

Tabeller over Ægteviede. Fødte og Døde (Mouvement de la population)
ST A.4 1801-1835 ->

Tabeller over Folkemængden 31.12.1845 samt over de i Tidsrummet 1836-1845 Ægteviede, Fødte og Døde (Recensement 1845 et mouvement de la population 1836-1845)
ST B. 8 1845 og 1836-1845 ->

Tabeller over Folkemængden 31.12.1855 samt over de i Tidsrummet 1846-1855 Ægteviede, Fødte og Døde (Recensement 1855 et mouvement de la population 1846-1855)
ST B. 16 1855 og 1846-1855 ->

Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse (Tableaux du mouvement de la population)
I C.No.1 1856-1865 ->  NSD logo

Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse (Tableaux du mouvement de la population)
I C.No.1 1851-1870 ->

Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population)
III 106 1866-1885 Hovedoversigt ->

Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse (Tableaux du mouvement de la population)
I C.No.1 1866 ->  NSD logo
I C.No.1 1867 ->  NSD logo
I C.No.1 1868 ->  NSD logo
I C.No.1 1869 ->  NSD logo
I C.No.1 1870 ->  NSD logo
I C.No.1 1871-1875, tilligemed nogle Opgaver for Aarene 1866-1870 ->
I C.No.1 1871 ->  NSD logo
I C.No.1 1872 ->  NSD logo
I C.No.1 1873 ->  NSD logo
I C.No.1 1874 ->  NSD logo
I C.No.1 1875 ->  NSD logo

Statistik over Folkemængdens Bevægelse (Statistique du mouvement de la population)
II C.No.1 1876-1880 Hefte I-V. Tabeller for hvert af Aarene

II C.No.1 1876 I ->
II C.No.1 1877 II ->
II C.No.1 1878 III ->
II C.No.1 1879 IV ->
II C.No.1 1880 V ->
II C.No.1 Sammendrag af Tabellerne 1876-80 ->  NSD logo

Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse (Tableaux du mouvement de la population)
Hefte 1. Tabeller for hvert af Aarene 1881-85
II C.No.1 1881 I ->
II C.No.1 1882 II ->
III 12 1883 III ->
III 30 1884 IV ->
III 52 1885 V ->
III 84 1881-1885 Sammendrag af Tabellerne ->  NSD logo

Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population)
V 25 1886-1900 Hovedoversikt ->
III 276 1886-1890 Hefte 1. ->  NSD logo
III 276 1886-1890 Sammendrag. Tillige med nogen opgaver for 1876-1885 ->  NSD logo
III 100 1886 ->
III 110 1887 ->
III 131 1888 ->
III 155 1889 ->
III 167 1890 ->
IV 39 1891-1895 Hefte 1. og Hefte 2: Sammendrag ->  NSD logo
III 211 1891 ->
III 234 1892 ->
III 280 1893 ->
III 302 1894 ->
III 311 1895 ->
IV 117 1896-1900 Hefte 1. ->  NSD logo
IV 117 1896-1900 Hefte 2. Sammendrag ->
IV 6 1896 ->
IV 8 1897 ->
IV 17 1898 ->
IV 42 1899 ->
IV 64 1900 ->

VI 55 1901-1910 Hovedoversigt ->
V 123 1901-1905 Sammendrag ->  NSD logo
V 2 1901 og 1902 ->
V 34 1903 og 1904 ->
V 70 1905 ->
VI 27 1906-1910 Sammendrag ->  NSD logo
V 136 1906 og 1907 ->
V 187 1908 og 1909 ->

VIII 6 1911-1920 Hovedoversikt ->
V 209 1910 ->
VI 136 1911-1915 Sammendrag ->  NSD logo
VI 17 1911 ->
VI 51 1912 ->
VI 66 1913 ->
VI 83 1914 ->
VI 111 1915 ->

Folkemengdens bevegelse (Mouvement de la population)
VII 151 1916-1920 Sammendrag ->  NSD logo
VI 163 1916 ->
VII 2 1917 ->
VII 31 1918 ->
VII 72 1919 ->
VII 92 1920 ->

Folkemengdens bevegelse (Aperçu du mouvement de la population)
IX 70 1921-1932 ->

Folkemengdens bevegelse (Mouvement de la population)
VII 121 1921 ->
VII 158 1922 ->
VII 200 1923 ->
VIII 22 1924 ->
VIII 47 1925 ->
VIII 70 1926 ->
IX 83 1933 ->
IX 94 1934 ->
IX 122 1935 og 1931-1935 ->
IX 148 1936 ->
IX 171 1937 ->
IX 192 1938 ->
X 18 1939 ->
X 58 1940 ->
X 95 1941 ->
X 172 1942-45 ->
X 194 1946 ->
XI 17 1947 ->
XI 34 1948 ->
XI 89 1949 ->
XI 112 1950 Sammendragstabeller 1946-50 ->

Folkemengdens bevegelse (Vital Statistics)
XI 148 1951 ->

Folkemengdens bevegelse (Vital Statistics and Migration Statistics)
XI 191 1952 ->
XI 233 1953 ->
XI 254 1954 ->

Folkemengdens bevegelse 1955 med sammendragstabeller 1951-1955 og dødelighetstabeller 1951- 1955 (Vital Statistics and Migration Statistics with Survey Tables and Life Tables)
XI 282 1955 ->

Folkemengdens bevegelse (Vital Statistics and Migration Statistics)
XI 316 1956 ->
XI 345 1957 ->
XII 23 1958 ->
XII 49 1959 ->
XII 97 1960 Sammendragstabeller 1956-1960 ->
XII 112 1961 ->
XII 146 1962 ->
XII 171 1963 ->
XII 194 1964 ->
XII 220 1965 Sammendragstabeller 1961-1965 ->
XII 233 1966 ->
XII 244 1967 ->
XII 259 1968 ->
A 377 1969 
A 458 1970 
A 518 1971 
A 586 1972 ->
A 671 1973 ->
A 737 1974 ->
A 824 1975 ->

Folkemengdens bevegelse (Vital Statistics and Migration Statistics)
SA 1 1966-1970 Oversikt ->

Se også de digitaliserte: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 02 Befolkning

2.6. Dødelighet (Mortality)

Dødeligheten blant spedbarn 1901-1963 (Infant mortality)
SØS 17  

Dødeligheten og dens årsaker 1856-1955 (Trend of Mortality and Causes of Death)
SØS 10  

Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår 1969-1972 (Fetal and Infant Mortality)
SA 15  

Dødelighetsforhold i fylkene (Mortality Rates in Counties)

Dødelighetsforholdene i fylkene (Mortality Rates in Counties)
A 132 1960 

Dødelighetsforhold i fylkene (Mortality Rates in Counties)
A 298 1964-1967 

Dødelighetstabeller (Life According to the Mortality Experiences)

Livs- og dødstabeller (Tables de mortalité et de survie basees sur les expériences)
III 68 1871/72 - 1880/81 ->

Livs- og dødstabeller (Tables de mortalité et de survie)
III 304 1881/82 - 1890/91 ->
IV 118 1891/92 - 1900/01 ->

Dødelighetstabeller (Tables de mortalité selon les expériences)
VI 45 1901/02 - 1910/11 ->
VII 142 1911/12 - 1920/21 ->

Dødelighetstabeller (Tables de mortalité)
IX 36 1921/22 - 1930/31 ->

Dødelighetstabeller (Tables de mortalité selon les expériences)
XI 75 1931/32 - 1940/41 og 1945/48 ->

Dødelighetstabeller (Life Tables According to the Mortality Experiences)
XI 182 1946-1950 ->

Dødelighetsutvikling og dødsårsaksmønster 1951-1970 (Mortality Trend and Mortality Pattern)
SA 9  ->

Regional dødelighet 1969-1972 (Regional Mortality)
A 672  ->

Yrke og dødelighet 1970-1973 (Occupational Mortality)
SA 21  ->

2.7. Ekteskap. Fødsler (Marriages. Births)

Analytic Graduation of Age-Specific Fertility Rates (Analytisk glatting av aldersspesifikke fødselsrater), utg. 1972
ART 51 ->

Ekteskap, fødsler og vandringer 1856-1960 (Marriages, Births and Migrations)
SØS 13  

Ekteskap og barnetal - ei gransking av fertilitetsutviklinga 1920-1970 (Marriages and Number of Children - An Analysis of Fertility Trend)
ART 89  ->

Ekteskap og barnetall - en analyse av fruktbarhetsutviklingen 1920-1960 (Marriages and Number of Children - an Analysis of Fertility Trend), utg. 1965
ART 14 ->

Four Papers on the Analytic Graduation of Fertility Curves (Fire artikler om analytisk glatting av fruktbarhetskurver), utg. 1976
ART 86 ->

Fødselstall i ekteskapskohorter 1965-1972. En analyse på grunnlag av registerdata (Fertility of Marriage Cohorts. An Analysis Based on Register Data)
ART 82  ->

Skilsmisser 1971-1973 (Divorces)
SA 16  ->

Skilsmisser og separationer (Divorces et separations), utg. 1905
IV 130 ->

2.8. Flyttinger (Migration)

Flyttemotivundersøkelsen (Survey of Migration Motives)
A 617 1972 ->

Flyttestatistikk (Migration Statistics)
A 244 1967 
A 292 1968 
A 356 1969 
A 432 1970 
A 504 1971 
A 577 1972 ->
A 649 1973 ->
A 727 1974 ->
A 820 1975 ->

Flyttingene i Norge 1971 og 1949-1973. Rapport nr. 3 fra flyttemotivundersøkelsen 1972 (Migration in Norway. Report no. 3 from Survey of Migration Motives)
SA 13 1971 og 1949-1973 ->

Hvem flytter i Norge? Tendenser i flyttegruppenes sammensetning etter 1950 (The Migrants in Norway. Trends in the Composition of the Migrant Group after 1950), utg. 1975
ART 73 ->

Utvandringsstatistikk (Statistique de l'émigration), utg. 1921
VII 25 

2.9. Helseforhold generelt (Health in General)

Helsestatistikk (Health Statistics)

Beretning om Sundhedstilstanden i Norge
1845  ->

Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge
1853  ->
1854  ->
1855  ->
1856  ->
1857  ->
1858  ->

Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene (Rapports sur l'état sanitaire et médical)
I C.No.4 1859  ->
I C.No.4 1860 
I C.No.4 1861  ->
I C.No.4 1862  ->
I C.No.4 1863  ->
I C.No.4 1864  ->
I C.No.4 1865  ->
I C.No.4 1866  ->
I C.No.4 1867  ->
I C.No.4 1868  ->
I C.No.4 1869  ->
I C.No.4 1870 
I C.No.4 1871  ->
I C.No.4 1872  ->
I C.No.4 1873  ->
I C.No.4 1874  ->
I C.No.4 1875  ->
I C.No.4 1876  ->
I C.No.4 1877  ->

Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical), udg. af Direktøren for det civile Medicinalvæsen
II C.No.4 1878 ->
II C.No.4 1879 ->
II C.No.4 1880 
II C.No.4 1881 ->
III 10 1882 ->
III 24 1883 ->
III 31 1884 ->
III 51 1885 ->
III 75 1886 ->

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene (L'état sanitaire et médical)
III 95 1887 ->
III 116 1888 ->
III 143 1889 ->
III 162 1890 
III 185 1891 ->
III 222 1892 ->
III 252 1893 ->
III 274 1894 ->
III 290 1895 ->
III 317 1896 ->
III 327 1897 ->
IV 1 1898 ->
IV 27 1899 ->
IV 55 1900 
IV 77 1901 ->
IV 103 1902 ->
IV 128 1903 Med karter ->
V 23 1904 ->
V 55 1905 ->
V 72 1906 ->
V 98 1907 ->
V 122 1908 ->

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical)
V 152 1909 ->
V 181 1910 
V 216 1911 ->
VI 19 1912 ->
VI 56 1913 ->
VI 94 1914 ->
VI 133 1915 ->

Sundhetstilstanden og medisinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical)
VI 186 1916 ->
VII 3 1917 ->
VII 58 1918 
VII 108 1919 ->
VII 138 1920 
VII 152 1921 ->
VII 188 1922 ->
VIII 13 1923 ->
VIII 29 1924 ->
VIII 59 1925 ->
VIII 81 1926 ->
VIII 116 1927 ->
VIII 142 1928 ->
VIII 174 1929 ->
IX 2 1930 
IX 20 1931 ->
IX 49 1932 ->
IX 78 1933 ->
IX 101 1934 ->
IX 125 1935 ->
IX 153 1936 ->

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical)
IX 178 1937 ->
IX 194 1938 ->
X 21 1939 ->
X 55 1940 
X 97 1941 ->
X 160 1942-44 ->
X 179 1945 ->
X 191 1946 ->
XI 20 1947 ->
XI 35 1948 ->
XI 88 1949 ->
XI 114 1950 Sammendragstabeller 1945-1950 

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene (Medical Statistical Report)
XI 156 1951 ->
XI 196 1952 ->
XI 229 1953 ->
XI 257 1954 ->
XI 306 1955 ->
XI 332 1956 ->
XII 15 1957 ->
XII 25 1958 ->
XII 58 1959  ->
XII 91 1960 Sammendragstabeller 1951-1955 og 1956-1960 
XII 122 1961 ->

Helsestatistikk (Health Statistics)
XII 135 1962 ->
XII 180 1963 ->
XII 196 1964 ->
XII 219 1965 ->
XII 234 1966 ->
XII 250 1967 ->
A 327 1968 
A 411 1969 
A 493 1970 
A 554 1971 ->
A 633 1972 ->
A 707 1973 ->
A 799 1974 ->

Helseundersøkelse (Health Survey)
A 321 1968 

Røykevaneundersøkelse (Survey on Smoking Habits)
RAPP 29 1973 ->
RAPP 40 1974 ->

Variasjoner i utviklingen hos nyfødte barn (Variations in the Maturity Level of New Born Infants), utg. 1970
ART 39 ->

2.10. Dødsårsaker(Causes of Death)

Dødsårsaker (Causes of Death)
A 150 1964 Hovedtabeller 
A 183 1965 Hovedtabeller 
A 226 1966 Hovedtabeller 
A 257 1967 Hovedtabeller 
A 309 1968 Hovedtabeller 
A 401 1969 Hovedtabeller 
A 467 1970 Hovedtabeller 
A 532 1971 Hovedtabeller ->
A 609 1972 Hovedtabeller ->
A 682 1973 Hovedtabeller ->
A 758 1974 Hovedtabeller ->
A 841 1975 Hovedtabeller ->

2.11. Psykiatriske sykehus (Mental Hospitals)

Psykiatriske sykehus (Mental Hospitals)

Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed (Statistique des hospices d'aliénés)
I C.No.5b 1872 ->
I C.No.5b 1873 ->
I C.No.5b 1874 ->

Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed (Statistique des hospices d'aliénés), udg. af Direktøren for det civile Medicinalvæsen
I C.No.5b 1875 ->
I C.No.5b 1876 ->
I C.No.5b 1877 ->
I C.No.5b 1878 ->
I C.No.5b 1879 ->
II C.No.5b 1880 ->
II C.No.5b 1881 ->
II C.No.5b 1882 ->
II C.No.5b 1883 ->
III 9 1884 ->
III 28 1885 ->
III 48 1886 ->
III 77 1887 ->

Sindssygeasylernes virksomhed (Hospices d'aliénés), udg. af Medicinaldirektøren
III 103 1888 ->
III 125 1889 ->
III 145 1890 ->
III 164 1891 ->
III 189 1892 ->
III 209 1893 ->
III 239 1894 ->
III 273 1895 ->
III 296 1896 ->
III 320 1897 ->
III 331 1898 ->
IV 2 1899 ->
IV 29 1900 ->
IV 58 1901 ->
IV 74 1902 ->
IV 105 1903 ->
V 1 1904 ->
V 28 1905 ->

Sindssykeasylernes virksomhet (Hospices d'aliénés), utg. av Medicinaldirektøren
V 56 1906 ->
V 78 1907 ->
V 102 1908 ->
V 140 1909 ->
V 158 1910 ->
V 190 1911 ->
VI 6 1912 ->
VI 42 1913 ->
VI 85 1914 ->
VI 109 1915 ->

Sinnsykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés), utg. av Medisinaldirektøren
VI 166 1916 ->
VI 185 1917 ->
VII 4 1918 ->
VII 71 1919 ->
VII 88 1920 ->
VII 143 1921 ->
VII 156 1922 ->
VII 162 1923 ->
VII 179 1924 ->
VIII 17 1925 ->
VIII 50 1926 ->
VIII 84 1927 ->
VIII 115 1928 ->
VIII 162 1929 ->

Sinnsykeasylenes virksomhet (Statistique des hospices d'aliénés)
IX 103 1935 ->

Sinnsykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés)
IX 143 1936 ->
IX 166 1937 ->
IX 193 1938 ->
X 22 1939 ->
X 53 1940 ->
X 100 1941 ->

Sinnsykehusenes virksomhet (Statistique des hospices d'aliénés)
X 118 1942 ->

Sinnsykehusenes virksomhet (Hospices d'aliénés)
X 181 1943, 1944, 1945 ->
X 196 1946 ->

Sinnsykehusenes virksomhet og oppgaver over offentlig forpleide sinnsyke (Statistique des hospices d'aliénés)
XI 11 1947 ->
XI 38 1948 ->
XI 76 1949 ->

Sinnsykehusenes virksomhet med sammendrags tabeller 1946-1950 og oppgaver over offentlig forpleide sinnsyke (Statistique des hospices d'aliénés avec un résumé des résultats)
XI 115 1950 ->

Sinnsykehusenes virksomhet (Hospitals for Mental Disease)
XI 141 1951 ->
XI 184 1952 ->
XI 214 1953 ->
XI 249 1954 ->
XI 272 1955 Med sammendragstabeller 1951-195 ->5
XI 312 1956 ->
XI 343 1957 ->
XII 39 1958 ->
XII 63 1959 ->
XII 99 1960 Med sammendragstabeller 1956-1960 ->

Psykiatriske sykehus (Hospitals for Mental Disease)
XII 132 1961 ->
XII 148 1962 ->
XII 166 1963 ->

Psykiatriske sykehus (Mental Hospitals)
XII 189 1964 ->
XII 217 1965 ->
XII 230 1966 ->
XII 242 1967 ->
XII 261 1968 ->
A 388 1969 
A 461 1970 
A 527 1971 
A 607 1972 ->
A 683 1973 ->
A 753 1974 ->
A 834 1975 ->

2.12. Spedalske (Lepers)

De spedalske i Norge (Les lépreux en Norvège)

Tabeller over de Spedalske i Norge samt Aarsberetning fra Overlægerne for den spedalske Sygdom (Tableaux des lépreux et rapport annuel par le médicin en chef des lépreux)
I C.No.5 1860 ->
I C.No.5 1861 ->
I C.No.5 1862 ->
I C.No.5 1863 ->
I C.No.5 1864 ->
I C.No.5 1865 ->
I C.No.5 1866 ->
I C.No.5 1867 ->
I C.No.5 1868 ->
I C.No.5 1869 ->
I C.No.5 1870 ->
I C.No.5 1871 og 1872 ->
I C.No.5 1873 ->
I C.No.5 1874 ->

Tabeller over de Spedalske i Norge, Aarsberetning samt Oversigt over SpedalskhedensGang i 1856-1875 med Bemærkninger af Overlegen for den spedalske Sygdom (Tableaux des lépreux avec un aperçu rétrospectif)
I C.No.5 1875 ->
I C.No.5 1876 ->
I C.No.5 1877 ->
I C.No.5 1878 ->
I C.No.5 1879 ->

Tabeller over de Spedalske i Norge, Aarsberetninger samt Oversigt over Spedalskhedens Gang i 1856-1880 af Overlegen for den spedalske Sygdom (Tableaux des lépreux avec un aperçu rétrospectif)
I C.No.5 1880 ->

Beretning om de Spedalske i Norge (Rapport sur les lépreux en Norvège)
III 71 1881-1885 ->

Spedalske (Lépreux)
III 161 1886-1890 ->
III 287 1891-1895 ->
IV 36 1896-1900 ->

De spedalske i Norge (Lépreux en Norvège)
V 32 1901-1905 ->

De spedalske (Les lépreux en Norvège)
V 161 1906-1910 ->

De spedalske i Norge (Lépreux en Norvège)
VI 108 1911-1915 ->

De spedalske i Norge (Rapport sur les lépreux en Norvge)
VII 73 1916-1920 ->
VIII 20 1921-1925 ->
VIII 168 1926-1930 ->
IX 111 1931-35 ->
X 54 1936-40 ->

2.13. Sykehus. Leger (Hospitals. Physicians)

Legestatistikk (Statictics on Physicians)
A 433 1970 
A 538 1972 ->
A 711 1974 ->
A 832 1976 ->

Pasienttelling (Census of Inpatients)
A 484 1970 

Sykehusstatistikk (Hospital Statistics)
A 193 1965 
A 219 1966 
A 259 1967 
A 313 1968 
A 378 1969 
A 478 1970 
A 539 1971 ->
A 612 1972 ->
A 691 1973 ->
A 745 1974 ->
A 831 1975 ->