Slik gjør du

 1. Last ned en nyhetsleser hvis det ikke allerede finnes i nettleseren din eller du har MS Outlook.
 2. Finn siden du ønsker å abonnere på.
 3. Kopier og legg inn lenkene til sidene du ønsker varsel på i nyhetsleseren.

Vi har ulike RSS-feeder

Listen nedenfor inneholder en oversikt over alle RSS-feeder på ssb.no

Her vil du få det sist publiserte av statistikker, artikler og publikasjoner fra SSB de siste 3 dagene.

https://www.ssb.no/rss/

Hver statistikk har et kortnavn. Dette kortnavnet må du skrive inn i adressen for å kunne abonnere på den konkrete statistikken.

Kortavnet finner du:

 • i RSS-feeden i element <ssbrss:shortname>bkibol</ssbrss:shortname>
 • siste element i URL når du lister en statistikks tabeller i Statistikkbanken, ssb.no/table/list/kpi
 • alle kortnavn som XML
 • eller: kontakt oss

Et eksempel:
Statistikken Arbeidskraftundersøkelsen har følgende kortnavn: aku
For å abonnere på denne statistikken, legger du inn kortnavnet aku i adressen som er oppgitt nedenfor:

Nyhetsfeed siste 90 dager for en statistikk: https://www.ssb.no/rss/kortnavn

Nyhetsfeed siste 90 dager for flere statistikker: https://www.ssb.no/rss/kortnavn+kortnavn

Her vil du få alle statistikker, artikler og publikasjoner som er publisert de siste 90 dagene innenfor et gitt område.

Hvordan finner du riktig område?

Statistikkområdene er listet opp i venstremenyen. Klikk på et område du ønsker å abonnere på, for eksempel Arbeid og Lønn. I siste delen av adressen (url’en) vil du se hvordan du skal skrive inn området i adressen skissert nedenfor:

Kommende statistikkpubliseringer vises kun 31 dager fram i tid

 • Alle kommende statistikkpubliseringer
  https://www.ssb.no/rss/statkal
 • Kommende publiseringer for en statistikk (bruk statistikkens kortnavn, beskrevet under 2. Siste nyheter fra en statistikk) https://www.ssb.no/rss/statkal/kortnavn
 • Kommende publiseringer for en statistikk (kortnavn) og et område: https://www.ssb.no/rss/statkal/kortnavn+område
 • De siste 5 dagers tabeller i Statistikkbanken https://www.ssb.no/rss/statbank
 • Siste 90 dagers tabeller i Statistikkbanken for et kortnavn http://www.ssb.no/rss/statbank/kortnavn

Du kan motta alle nyhetsfeeder som er skissert ovenfor ved å legge inn ordet /en/ i adressefeltet slik: https://www.ssb.no/en/rss