Digitaliserte SSB-publikasjoner med datasett i NSDs Kommunedatabase

NSD - Norsk senter for forskningsdata sin kommunedatabase har statistikk om alle norske kommuner fra 1769 og frem til i dag. Blant annet innheolder den datasett på kommunenivå fra disse publikasjonene.

I løpet av 70-tallet begynte SSB overføring av data i maskinlesbar form til NSD. Når kilden i kommunedatabasen er slike data er ikke publikasjonen listet her.

Se også: NSDs Oversikt over emnegrupper

Folketellinger

Folkemengdens bevegelse

Folketall. Flyttinger, fødte, døde, familier

Valg

Bedriftstellinger

Industristatistikk

Varehandelstatistikk

Jordbruksstatistikk og jordbrukstellinger

Fattigstatistikk

Skattestatistikk

Kommuneregnskap

Utdanningsstatistikk

Sosialhjelpstatistikk

Kommunetypologi