Nasjonalregnskap og konjunkturer

Discussion Papers

Discussion Papers presenterer forskningsstoff som sikter mot å ende opp som en internasjonal publikasjon og distribueres for kommentarer og forslag.

Et Discussion Paper kan være lengre og fyldigere enn det som er vanlig for en artikkel ved at blant annet ugjennomsiktige mellomrekninger, resultater og bakgrunnsmateriale blir inkludert. 

Se alle Discussion Papers her.