Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

12. Offentlige finanser (Public finance)


12.1. Statskassen (The Treasury)

12.2 Kommuneforvaltning (Municipalities)

12.3. Skatt (Taxation)

12.4. Statsforvaltningens fond (Central Government Funds)


12.1. Statskassen (The Treasury)

De offentlige sektorers finanser (Public Sector Finances)
XII 185 1961 ->
A 480 1962-1967 
A 555 1968-1970 ->
A 761 1971-1973 ->

Stats- og trygdeforvaltningens finanser (Central Government and Social Security Funds Finances)
A 143 1946-1960 

Statskassens finanser (Finances de l'État)

Oversigt over Kongeriget Norges Finantser(Tableaux comparatifs des finances de l'État), utg. av Finants-Departementet
I D.No.1b 1850-1876 ->

Oversigt over Kongeriget Norges Indtægter og Udgifter (Tableaux des recettes et des dépenses de l'État)
I D.No.1 1860 ->
I D.No.1 1861 ->
I D.No.1 1862 ->
I D.No.1 1863 ->
I D.No.1 1864 ->
I D.No.1 1865 ->
I D.No.1 1866 ->
I D.No.1 1867 ->
I D.No.1 1868 ->
I D.No.1 1869 ->
I D.No.1 1870 ->
I D.No.1 1871 ->
I D.No.1 1872 ->
I D.No.1 1873 ->
I D.No.1 1874 ->
I D.No.1 1875 ->
I D.No.1 1876 ->
I D.No.1 1877-1878 ->

Statistik over den norske Statskasses Finantser (Statistique des finances de l'état)
III 38 1878-1885 ->

Statskassens finanser (Finances de l'État)
III 134 1885-1890 ->
III 249 1880-1895 ->
IV 35 1895-1900 ->
V 64 1900-1905 ->
V 174 1905-1910 ->
VI 139 1910-1915 ->
VII 59 1915-1920 ->
VII 198 1913/1914-1926/1927 ->
VIII 15 1913/1914 - 1927/1928 ->
VIII 54 1913/1914 - 1928/1929 ->
VIII 88 1913/1914 - 1929/1930 ->
VIII 114 1913/1914 - 1930/1931 ->
VIII 151 1913/1914 - 1931/1932 ->
VIII 181 1913/1914 - 1932/1933 ->

12.2 Kommuneforvaltning (Municipalities)

Norges kommunale finanser (Municipal Finances)

Kommunale Forholde i Norges Land- og Bykommuner (Finances communales)
I C.No.10 1866 ->
I C.No.10 1867 og 1868 ->
I C.No.10 1869 -1871 ->
I C.No.10 1872 og 1873 ->
I C.No.10 1874 ->
I C.No.10 1874 ->

Statistik over Norges kommunale Finantser
I C.No.10 1876 ->
I C.No.10 1877 ->
II C.No.10 1878 ->
II C.No.10 1879 ->
II C.No.10 1880 (Med felles titelblad og innledning for årene: 1878, 1879, 1880) ->
III 36 1881, 1882 og 1883 ->

Kommunale finanser (Finances des communes)
III 104 1884 og 1885 ->
III 112 1886 ->
III 123 1887 ->
III 146 1888 ->
III 152 1889 ->
III 178 1890 ->
III 196 1891 ->
III 227 1892 ->
III 267 1893 ->
III 301 1894 ->
III 330 1895 ->
IV 9 1896 ->
IV 30 1897 ->
IV 51 1898 ->
IV 63 1899 ->
IV 94 1900 (Med indledning omhandlende aarene 1896-1900) ->
IV 108 1901 ->
IV 127 1902 ->
V 12 1903 ->
V 40 1904 ->
V 75 1905 ->
V 84 1906 ->
V 121 1907 ->

Norges kommunale finanser (Finances des communes)
V 165 1908 ->
V 215 1909 ->
VI 14 1910 ->
VI 31 1911 ->
VI 80 1912 ->
VI 100 1913/1914 ->
VI 122 1914/1915 ->
VI 160 1915/1916 ->
VII 7 1916/1917 ->
VII 47 1917/1918 ->
VII 63 1918-1919 ->
VII 84 1919/1920 ->

VII 107 1920/1921 ->
VII 137 1921/1922 ->
VII 163 1922/1923 ->
VIII 4 1923/1924 ->
VIII 44 1924/1925 ->
VIII 68 1925-1926 ->
VIII 100 1926-1927 ->
VIII 130 1927-1928 ->
VIII 149 1928-1929 ->
VIII 185 1929-1930 ->

IX 7 1930-1931  ->
IX 27 1931-1932  ->
IX 53 1932-1933  ->
IX 81 1933-1934  ->
IX 99 1934-1935  ->
IX 136 1935-1936  ->
X 19 1937-1938  ->
IX 196 1936-1937 ->
X 37 1938-1939  ->
X 60 1939-1940  ->

X 80 1940-1941 ->
X 112 1941-1942  ->
X 134 1942-1943  ->
X 167 1943-1944  ->
X 193 1944-1945 ->
XI 33 1945-1946  ->  NSD logo
XI 82 1946/1947 og 1947/1948 ->  NSD logo
XI 132 1948/1949 og 1949/1950 ->  NSD logo

XI 216 1950/1951 og 1951/1952  ->  NSD logo
XI 277 1952-1953/1954-1955 ->  NSD logo
XII 3 1955-1956 og 1956-1957  ->  NSD logo
XII 42 1957-1958 og 1958-1959  ->  NSD logo
XII 71 1959-1960 og 1960  ->  NSD logo

Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m.v. (Municipal Debt and Cash Holdings etc.)

Kommunenes gjeld m.v. (Dette etc. des communes)
IX 123 1937 ->
IX 149 1938 ->
IX 181 1939 ->
IX 200 1940 ->
X 25 1941 ->
X 51 1942 ->
X 72 1943 ->
X 88 1944 ->
X 144 1945 ->
X 139 1946 ->
X 168 1947 ->
X 188 1948 ->

Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m.v. (Municipal Debt and Cash Balance etc.)
XI 21 1949  ->  NSD logo
XI 59 1950  ->  NSD logo
XI 102 1951  ->  NSD logo
XI 135 1952  ->  NSD logo
XI 177 1953 ->  NSD logo  NSD logo
XI 203 1954 ->  NSD logo
XI 244 1955  ->  NSD logo

Kommunenes regnskaper (Municipal Accounts)
A 19 1958-1959   NSD logo
A 99 1962   NSD logo

Kommunerekneskapar (Municipal Accounts)
A 235 1966   NSD logo
A 567 1971 ->  NSD logo

Strukturtall for kommunenes økonomi (Structural Data from the Municipal Accounts)
A 842 1974 ->

12.3. Skatt (Taxation)

Aktuelle skattetall (Current Tax Data)
ART 11 1965 ->
ART 26 1968 ->
ART 43 1970 ->
ART 47 1972 ->
ART 59 1973 ->
ART 70 1974 ->
ART 78 1975 ->
ART 91 1976 ->

Avskrivning og skattlegging (Depreciation and Taxation), utg. 1956
SØS 5 ->

Bedriftsskatter i Danmark, Norge og Sverige(Corporate Taxes in Denmark, Norway and Sweden), utg. 1958
SØS 6 ->

The Distributive Effects of Indirect Taxation. An Econometric Model and Empirical Results Based on Norwegian Data (Fordelingsvirkningene av den indirekte beskatning. En økonometrisk modell og empiriske resultater basert på norske data), utg. 1975
ART 77 ->

Fordelingsvirkninger av indirekte skatter og subsidier (Distributive Effects of Indirect Taxes and Subsidies), utg. 1971
ART 42 ->

Inntekts- og forbruksbeskatning fra et fordelingssynspunkt. En modell for empirisk analyse (Taxation of Income and Consumption from a Distributional Point of View. A Model for Empirical Analysis), utg. 1976
SØS 30 ->

Inntekts- og formuesskattlegging av norske kapitalplasseringer i utlandet (Income and Net Wealth Taxes of Norwegian Investment in Foreign Countries)
ART 27 ->

Kommunale skatteligninger i landdistriktene (Revenus et fortunes dans les districts ruraux)
VI 52 1911, og 13 ->

Kommunenes skatteligning og budgetter (Répartition d'impôts et budgets des communes)
IX 117 1936-1937 ->

En modell for analyse av utviklingen i de direkte skatter. Skattemodellen i MODIS IV (A Model for Analysis of the Development in Direct Taxes), utg. 1974
ART 72 ->

Det norske skattesystemet (The Norwegian System of Taxation)
SØS 7 1958 ->
SØS 20 1967 ->
SØS 24 1974 Hefte 1. Direkte skatter ->

Personlige inntektsskatter i sju vest-europeiske land (Personal Income Taxes in Seven Countries in Western Europe), utg. 1964

Progressiviteten i skattesystemet (Statistical Tax Incidence Investigation)
SØS 15 1960 ->

Skatt på personleg inntekt og midel. Fire artiklar (Tax on Personal Income and Capital. Four Articles), utg. 1954
SØS 2 ->

Skatteligningen (Répartition d'impôts)
IX 130 1937-1938 ->

Skattestatistikk (Tax Statistics)

Skattestatistikken (Répartition d'impôts)
IX 165 1938/1939 ->
IX 189 1939/1940 ->
X 10 1940/1941 ->
X 42 1941/1942 ->
X 66 1942/1943 ->
X 77 1943/1944 ->
X 91 1944/1945 ->
X 137 1945/1946 ->
X 170 1946/1947 ->
XI 16 1947-1948 ->
XI 48 1948-1949 ->
XI 72 1949-1950 ->

Skattestatistikk (Tax Statistics)
XI 116 1950-1951 ->
XI 158 1951-1952 ->
XI 169 1952-1953 ->  NSD logo
XI 199 1953-1954 ->
XI 230 1954-1955 ->
XI 259 1955-1956 ->  NSD logo
XI 300 1956-1957 ->
XII 18 1956-1957 ->  NSD logo
XII 38 1958 ->
XII 67 1959 ->

XII 95 1960 ->
XII 125 1961 ->
XII 154 1962 ->
XII 182 1963 ->
XII 212 1964 ->
XII 226 1965 ->
A 251 1966 
A 341 1967 
A 363 1968 
A 421 1969 

A 508 1970 
A 580 1971 ->
A 664 1972 ->
A 741 1973 ->
A 810 1974 ->

A 16 1958 Kommunetabeller 
A 65 1961 Kommuner og handelsdistrikter   NSD logo
A 202 1965 Kommuner og handelsdistrikter   NSD logo
A 359 1968 Kommuner og handelsdistrikter   NSD logo
A 573 1971 Kommuner og handelsdistrikter ->  NSD logo

Skattlegging av personlige skattytere (Taxation of Personal Tax Payers)
ART 3 1947-1957 ->

Socialstatistik (Statistique sociale et du travail), utg. 1909
V 104 Hefte 8. Skatternes fordeling efter indtægt og forsørgelsesbyrde ->

Utviklingen i personlige inntektsskatter (The Development of Personal Income Taxes)
ART 8 1952-1964 ->

Virkninger av skattereformen (Effects of the Taxation Reform)
ART 31 1969 ->

12.4. Statsforvaltningens fond (Central Government Funds)

Oversigt over det geistlige Enkepensionsfonds Indtægter og Udgifter (Aperçu des recettes et des dépenses du fonds des pensions de veuves fonctionnaires ecclésiastiques), utg. af Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
I A.No.4 1872 ->
I A.No.4 1873 ->
I A.No.4 1874 ->
I A.No.4 1875 ->
I A.No.4 1876 ->
I A.No.4 1877 ->
I A.No.4 1878 ->
I A.No.4 1879 ->
I A.No.4 1880 ->

Oversigt over det nordlandske Kirke- og Skolefonds Indtægter og Udgifter (Aperçu des recettes et des dépenses du fonds des églises et des écoles des provinces septentrionales), utg. af Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
I A.No.5 1872 ->
I A.No.5 1873 ->
I A.No.5 1874 ->
I A.No.5 1875 ->
I A.No.5 1876 ->
I A.No.5 1877 ->
I A.No.5 1878 ->
I A.No.5 1879 ->
I A.No.5 1880 ->

Oversigt over Jordafgiftsfondets Indtægter og Udgifter (Aperçu des recettes et des dépenses du fonds des redevances), utg. af Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
I A.No.7 1872 ->
I A.No.7 1873 ->
I A.No.7 1874 ->
I A.No.7 1875 ->
I A.No.7 1876 ->
I A.No.7 1877 ->
I A.No.7 1878 ->
I A.No.7 1879 ->
I A.No.7 1880 ->

Oversigt over Oplysningsvæsenets Fonds Indtægter og Udgifter (Aperçu des recettes et des dépenses du fonds de l'instruction publique), utg. af Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
I A.No.3 1872 ->
I A.No.3 1873 ->
I A.No.3 1874 ->
I A.No.3 1875 ->
I A.No.3 1876 ->
I A.No.3 1877 ->
I A.No.3 1878 ->
I A.No.3 1879 ->
I A.No.3 1880 ->

Oversigt over Tiendefondets Indtægter og Udgifter (Aperçu des recettes et des dépenses du fonds des dimes des produits des grandes pches), utg. af Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
I A.No.6 1872 ->
I A.No.6 1873 ->
I A.No.6 1874 ->
I A.No.6 1875 ->
I A.No.6 1876 ->
I A.No.6 1877 ->
I A.No.6 1878 ->
I A.No.6 1879 ->
I A.No.6 1880 ->


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 12.01 Offentlige finanser