Digitaliserte publikasjoner

Regionalstatistikk 1989-2000

Fortsettelse av Nye distriktstall (1973-89)

Fylker
Østfold

Oslo og Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark