Forskningsområde

Energi- og miljøøkonomi

Nyhetssaker om energi- og miljøøkonomi

 • Internasjonalt system for verdsetting av naturgoder

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  FN har vedtatt en internasjonal statistisk standard for utvidelse av nasjonalregnskapet, slik at naturgrunnlagets verdi for samfunnet kan måles.

 • Økt hogst av skog til biodrivstoff vil øke utslippene av CO2

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Dagens omfattende satsing på bioenergi fra skog kan komme til å øke CO 2-mengden i atmosfæren i mange tiår viser en internasjonal studie som SSB-forsker Bjart Holtsmark har utarbeidet sammen med syv internasjonale forskere.

 • Hvordan vil globale utfordringer påvirke norsk klimapolitikk

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Hvordan vil fremtidens globale utvikling påvirke utformingen og utfallet av norsk klimapolitikk fremover?

 • Alle lav- og nullutslippsbiler bør skattlegges kraftigere

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Avgiftssystemet på drivstoff og kjøretøy bør utformes slik at det i størst mulig grad bør reflektere de kostnadene og ulempene bilen har for samfunnet. Det betyr at el- og hybridbiler bør skattlegges kraftigere enn bensin- og dieselbiler.

 • Utslippene faller allerede før skattene innføres

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  En forskningsstudie viser at annonsering av fremtidige utslippsskatter vil redusere dagens forbruk av utslippsintensive energikilder. Med andre ord, utslippene faller før skattene innføres.

 • Miljøpolitikken bør ta hensyn til nettverkseffekter

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  En ny teoretisk studie viser at høye subsidier til rene teknologier eller høye skatter på skitne teknologier i en tidsavgrenset periode kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette med utgangspunkt i at mange rene teknologier kjennetegnes av positive nettverkseffekter.

 • Lokalisering av vindkraftverk etter samfunnets eller private interesser?

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Et fremtidig fossilfritt energisystem, som delvis er basert på vindkraft, krever store investeringer i ledningsnettet for å få fraktet energien til forbrukerne. Den geografiske plasseringen har økonomiske konsekvenser for samfunnet.

 • The Economy of the North 2015

  Bærekraftig utvikling

  Publisert:

  «The Economy of the North 2015», den nye ECONOR-rapporten, sammenlikner samfunnsøkonomiske forhold i Nord-Norge med nordområdene i de andre arktiske landene. Hvilken vei går Arktis?

 • Vannkraften – vår mest lønnsomme fornybare naturressurs

  Kraftmarkeder

  Publisert:

  Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent største overskuddet i norsk økonomi. På lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken.

 • Fjerning av subsidier gir lavere global oljepris

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Ny forskning viser at å fjerne subsidier vil redusere etterspørselen etter olje i transportsektoren. Dette gir en noe lavere global oljepris og økt forbruk i en del andre regioner.